Ustawianie języka i strefy czasowe w Bookings firmy Microsoft

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli używasz Microsoft Bookings i widzą rezerwacje utworzonych w czasie problem, a następnie jest możliwe, że ustawienia strefy czasowej, muszą być zmieniane. Lub, w przypadku niektórych rezerwacje w języku problem, należy zmienić ustawienia języka.

Istnieją dwa niezależne język i strefa czasowa ustawienia wpływające na Bookings. Pierwszy dysków obsługi firm strony. Określa język i strefa czasowa kalendarza rezerwacji, a za ustawienia Outlook w sieci Web, które dotyczą osobistych kalendarza zalogowany użytkownik. Drugi zestaw języka i strefy czasowej dotyczą strony Samoobsługowe rezerwacji klientom używające i jest ustawiony przy użyciu strony unikatowe "Ustawienia regionalne" tej kontrolki języka i strefy czasowej tylko dla tej strony.

W tym artykule wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do tych ustawień, aby upewnić się, czy strefy czasowe i języki są prawidłowo i jak je edytować w razie potrzeby.

Uwaga: Obecnie rezerwacje jest dostępna dla klientów mających subskrypcję usługi Office 365 Business Premium.

Ustawienia języka i strefy czasowej kalendarza rezerwacje.

Kalendarz rezerwacji używa ustawienia języka i strefy czasowej zalogowany użytkownika. Tak Jeśli strefa czasowa zalogowany użytkownika jest ustawiony czas standardowy Wschodniej (EST), na przykład następnie kalendarza rezerwacji będzie Pokaż istniejącego terminu rozpoczęcia i zakończenia godziny w Szacowana Tej strefie czasowej pierwotnie została ustawiona, jeśli zostały utworzone konta użytkownika Microsoft Office 365 i Outlook w sieci Web. Wykonaj następujące kroki, aby ustawić język i strefa czasowa dla kalendarza rezerwacji.

Najpierw zalogować się do Office 365, a następnie kliknij Kafelek Poczta lub kalendarz na stronie ziemi na (patrz poniżej) lub Office 365 uruchamianie aplikacji.

Przyciski Poczta i kalendarz na ikonie uruchamiania aplikacji

Po otwarciu aplikacji, który został kliknięty, kliknij przycisk Ikona Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć osobiste i ustawienia kont. Wyszukaj "strefy czasowej" w polu wyszukiwania panel Ustawienia. Panelu zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić bieżące osobiste ustawienia języka i strefy czasowej dla tego konta. Jak wspomniano powyżej, to ustawienie określa również język i strefa czasowa kalendarza rezerwacji. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu Język lub bieżącej strefy czasowej i wybierz najbardziej odpowiednie opcje.

Ustawienia strony z bieżącej strefy czasowej

Po wykonaniu, które kliknij przycisk "Zapisz". Panel ustawień zostanie zamknięta, zacznie Outlook w sieci Web i zostaną zastosowane nowe ustawienia języka i strefy czasowej.

Ustawianie języka i strefy czasowej na stronie rezerwacje.

Aby zmienić ustawienia języka i strefy czasowej na stronie rezerwacji, którego klienci zostało nieco bardziej skomplikowane. Najpierw zostanie należy uzyskać adres URL używane na stronie rezerwacji. Następnie możesz utworzyć nowy adres URL, który zostanie otwarty ustawienia języka i strefy czasowej specjalnie dla stron rezerwacji przy użyciu część tego adresu URL.

Aby uzyskać adres URL strony rezerwacji, będzie potrzebna do zalogowania się do kontaOffice 365 klikania do Bookings, a kliknij węzeł "Strona rezerwacji" (zobacz lewy obraz poniżej).

Jeśli został już zapisywanie i publikowanie strony rezerwacji, pojawi się przycisk etykietą "Kopiuj" to po kliknięciu kopiuje adres URL strony rezerwacji do Schowka (zobacz prawy obraz poniżej). Jeśli nie widzisz przycisku Kopiuj, należy najpierw kliknij przycisk "Zapisz i opublikuj" opublikować stronę rezerwacji i utworzyć adres URL zostanie skopiowany z przycisk Kopiuj.

Strona rezerwacji z wyróżnionym przyciskiem Kopiuj

Kliknij przycisk Kopiuj na stronie rezerwacji, postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, a następnie wklej adres URL strony rezerwacji w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. Następnie należy znaleźć część adresu URL, reprezentująca skrzynki pocztowej, jest używana przez konta Bookings. Adres URL próbki, jak pokazano poniżej jest podobna do jakich stronie rezerwacji adresu URL powinna wyglądać podobnie do, gdy będziesz wklejać go w edytorze tekstu. Części, które są wyróżnione czcionką pogrubioną jest części, które należy znaleźć własny adres URL strony rezerwacji. Zostanie wyświetlona alias, który jest taki sam jak nazwy kalendarza rezerwacji "@" symbol i nazwę domeny długie kończący się ciągiem ".com".

https://Outlook.office365.com/OWA/Calendar/MicrosoftBookings@changingtimezones.onmicrosoft.com/bookings/

Teraz należy zastąpić tekst w poniższy adres URL, który odczytuje "[rezerwacji adresu skrzynki pocztowej tu]" przy użyciu części rezerwacji adres URL strony, który jest wyświetlane czcionką pogrubioną powyżej i reprezentujący własny adres Bookings konta skrzynki pocztowej. Dobrym sposobem na tym jest również skopiować i poza adres URL poniżej do edytora tekstów i Zamień pogrubiony tekst pod adresem skrzynki pocztowej konta rezerwacji określonymi, powyżej. Upewnij się, że nie wprowadzenie spacji ani ukośników lub Usuń wszystkie inne znaki.

https://Outlook.office365.com/OWA/ /?offline[rezerwacji skrzynki pocztowej adres tu]= wyłączone & ścieżka = opcje i opcje regionalne

Pokazano w powyższej procedurze wynikiem adres URL, który zostanie otwarty specjalnie ustawienia języka i strefy czasowej na stronie Sklep internetowy rezerwacji. Adres URL, który może służyć do zmiany języka i strefy czasowej ustawień strony rezerwacji konta test używane w przykładach jest:

https://Outlook.office365.com/OWA/MicrosoftBookings@changingtimezones.onmicrosoft.com/?offline=disabled&Path=/Options/Regional

Aby użyć tego adresu URL, Otwórz na nowej karcie przeglądarki sieci web, skopiuj i wklej adres URL powyżej na pasku adresu w nowym oknie przeglądarki i naciśnij klawisz Enter. Na stronie Sklep internetowy rezerwacji należy otworzyć stronę ustawienia "Region i strefa czasowa" (patrz poniżej). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować, za pomocą nazwy użytkownika i hasła, których używasz do zalogowania się do Bookings. Po wyświetleniu strony, należy sprawdzić, a następnie zmień wybrane strefę czasową, klikając w polu "strefa czasowa bieżącego" ukończona. Lub można zmienić język używany na stronie rezerwacji, klikając w polu "Język" również pokazano poniżej. Po wybraniu ustawienia, których potrzebujesz, kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno przeglądarki.

Później po otwarciu strony Samoobsługowe rezerwacji Bookings go będzie występować godzin strefy czasowej, która została wybrana i ciągi tekstowe w wybranym języku.

Należy zauważyć, że rezerwacje stron, które są już otworzyć, musisz zamknąć i otworzyć ponownie, aby wprowadzić te zmiany.

Bieżące ustawienie strefy czasowej na stronie Region i strefa czasowa

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Publikowanie i cofanie publikowania strony rezerwacji

Poznaj sieć rezerwacje firmy Microsoft

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×