Ustawianie i aktualizowanie spotkań cyklicznych w programie SharePoint Workspace 2010

Każde spotkanie można ustawić jako cykliczne, powtarzane dowolną liczbę razy w określonych regularnych odstępach czasu (na przykład codziennie, co x dni, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc). Spotkania cykliczne muszą mieć tę samą godzinę rozpoczęcia, tę samą godzinę zakończenia i ten sam czas trwania.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie spotkania jako cyklicznego

Zmienianie wzorca cyklu spotkania

Edytowanie zawartości spotkania cyklicznego

Ustawianie spotkania jako cyklicznego

 1. Otwórz spotkanie do edycji.

 2. Kliknij kartę Spotkanie.

 3. Kliknij pozycję Cykl.

 4. W oknie dialogowym Cykl spotkania wybierz odpowiednie opcje, aby skonfigurować wzorzec cyklu.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Spotkania pojawią się w narzędziu Kalendarz w okresie zdefiniowanego cyklu. Tytuły spotkania cyklicznego są opatrywane specjalną ikoną, która wskazuje, że jest to spotkanie cykliczne.

Początek strony

Zmienianie wzorca cyklu spotkania

Istnieje możliwość otwarcia całej serii spotkań i zmiany jej wzorca cyklu. Należy jednak przy tym pamiętać, że skutkiem zmian spotkania cyklicznego jest usunięcie wszystkich spotkań z pierwotnym wzorcem cyklu i utworzenie nowych z nowym wzorcem. Dlatego jeśli spotkania z pierwotnego cyklu zwierały jakieś dane, program Groove oferuje możliwość zapisania tych spotkań jako pojedynczych, niecyklicznych spotkań, aby zapobiec utracie danych.

 1. Otwórz dowolne spotkanie z serii.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie spotkania cyklicznego kliknij pozycję Otwórz tę serię, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij pozycję Cykl.

 4. W oknie dialogowym Cykl spotkania wybierz odpowiednie opcje, aby skonfigurować wzorzec cyklu.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Zapisz zmiany.

  Jeśli jakieś spotkania z pierwotnego wzorca cyklu zawierały dane, takie jak plany, notatki czy podsumowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zachowywanie lub usuwanie spotkań.

 7. Anuluj na liście zaznaczenie spotkań, których nie chcesz zachować, i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie zawartości spotkania cyklicznego

 1. Kliknij dwukrotnie dowolne wystąpienie spotkania w serii.

 2. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję otwarcia tylko tego wystąpienia lub otwarcia całej serii, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po otwarciu dowolnego pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego można edytować całą zawartość tego spotkania.

  Po otwarciu całej serii spotkań cyklicznych można edytować tylko jej wzorzec cyklu, ustawienia strefy czasowej oraz listę uczestników. Nie można zmieniać wszystkich planów, notatek czy podsumowań serii spotkań cyklicznych jednocześnie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×