Ustawianie formantu jako wymaganego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz użytkownicy musieli wprowadzić wartość do kontrolka podczas wypełniania formularza, możesz utworzyć pole, którego formant jest powiązany z polem wymaganym. Na przykład aby upewnić się, że użytkownik zaznacza pole wyboru, aby wskazać zgodności umowę użytkownika, można wyświetlić pole skojarzone z pole wyboru wymagane pola.

W zależności od procedurę, która umożliwia ustawianie formantu jako wymaganego i tego, czy użytkownik wypełnia formularz oparty na szablonie formularza za pomocą przeglądarki sieci Web wymagany formant może zostać wyświetlony w jednym z następujących sposobów:

 • Jako standardowe ostrzeżenie o błędzie, który składa się z czerwona gwiazdka lub czerwone kreskowane obramowanie i etykietka ekranowa, który odczytuje, nie może być puste.

 • Jako niestandardowy komunikat o błędzie, który jest wyświetlany w oknie dialogowym.

W tym artykule

Informacje dotyczące zgodności

Wyświetlanie standardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

Wyświetlanie niestandardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Niektóre funkcje sprawdzania poprawności danych działają inaczej w przeglądarce sieci Web, niż w programie InfoPath. Sprawdzanie poprawności danych można dodać do kontrolki, na przykład utworzyć tekst objaśniający wyświetlany, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane do tego formantu. Możesz mieć ten tekst objaśniający, są wyświetlane w etykietce ekranowej i opcjonalnie Zezwalaj użytkownikom na wyświetlanie alertu, który zawiera dodatkowe informacje, lub możesz mieć alert są wyświetlane automatycznie, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane. Alerty nie można wyświetlić automatycznie formularzy, które są wyświetlane w przeglądarce sieci Web, ale użytkownicy mogą wyświetlać etykietka ekranowa i opcjonalnie wyświetlić alertu zawierające dodatkowe informacje.

Listę kontrolek, które można ustawić jako wymagane

W poniższej tabeli wymieniono formanty Microsoft Office InfoPath 2007, które można ustawić jako wymagane i wskazuje, czy jest dostępna dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką każdej kontrolki.

Formanty, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

Dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką?

Pole wyboru

Tak

Selektor dat

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Listy punktowane, numerowane, lub Lista zwykła

Nie

Pole kombi

Nie

Uwaga: Większość formantów, które mogą być ustawione jako wymagane posiada pole wyboru nie może być puste w oknie dialogowym Właściwości formantu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru, należy pole skojarzone z formantem pola wymagane. Jednak okna dialogowego Właściwości pola tekstu sformatowanego nie ma pola wyboru nie może być puste, więc musisz utworzyć niestandardowy komunikat o błędzie dla niej zgodnie z procedurą "Wyświetlanie niestandardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty" opisaną w tym artykule.

Początek strony

Wyświetlanie standardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

Większość formantów, które mogą być ustawione jako wymagane posiada pole wyboru nie może być puste w oknie dialogowym Właściwości formantu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru, należy pole dla formantu pola wymagane.

Uwaga: Jeśli nie możesz zaznaczyć pole wyboru nie może być puste lub jeśli pole wyboru jest niewidoczne, należy utworzyć niestandardowy komunikat o błędzie.

 1. Kliknij kontrolkę, do której ma być wymagane.

 2. W Format menu kliknij polecenie Właściwości formantu.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze Sprawdzanie poprawności i reguły zaznacz pole wyboru nie może być puste.

Początek strony

Wyświetlanie niestandardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

 1. Kliknij kontrolkę, którą chcesz wyświetlić niestandardowy komunikat o błędzie.

 2. W Format menu kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. W pierwszym polu w obszarze Jeśli ten warunek jest prawdziwy kliknij przycisk Wybierz pola lub grupy, a następnie wybierz pole lub grupę, której formantem.

 5. W drugim polu kliknij jest puste.

 6. Aby wyświetlić komunikat w oknie dialogowym automatycznie, gdy użytkownik opuści kontrolki pustą, zaznacz pole wyboru Pokaż komunikaty okna dialogowego natychmiast po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Uwaga: Komunikaty okna dialogowego nie można automatycznie wyświetlany w przeglądarce sieci Web, dlatego użytkownik wypełnia formularz za pomocą przeglądarki sieci Web widzą tylko etykietkę ekranową.

 7. W polu Etykietka ekranowa wpisz tekst, który ma być wyświetlany, gdy użytkownik wskaże formant lub klika prawym przyciskiem myszy kontrolkę.

 8. W polu wiadomość wpisz tekst, który ma być wyświetlany w oknie dialogowym natychmiast lub gdy użytkownik zażąda szczegółowych informacji.

  Uwaga: Etykietki błąd sprawdzania poprawności danych nie są wyświetlane dla kontrolek, które mają domyślnie ustawione etykietek ekranowych na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Właściwości formantu. Pomaga to zachowanie aby upewnić się, że nazwa kontrolki dokładnie jest przekazywany do użytkowników korzystających z czytników ekranu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×