Ustawianie domyślnych opcji formatowania dla arkuszy danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślne ustawienia formatowania można zmienić, tak aby wszystkie arkusze danych w bazach danych programu Access pulpitu automatycznie wyświetlane z określonym formatowaniem.

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij przycisk Arkusz danych, a następnie wybierz odpowiednie opcje, które chcesz zmienić. Pamiętaj zamknąć i ponownie otworzyć arkusze danych, aby zastosować zmiany.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access — odpowiadającą typowi bazy danych, projektowanie przy użyciu programu Access i wdrażanie w trybie online.

Domyślne kolory

Uwaga: Ta sekcja dotyczy tylko w programie Access 2007.

 • Kolor czcionki    Ustawia lub zmienia domyślny kolor czcionki.

 • Kolor tła    Ustawia lub zmienia domyślny kolor tła dla arkuszy danych i zestawach wyników kwerend.

 • Kolor tła alternatywny    Ustawia lub zmienia kolor tła Alternatywny — kolor, którego odcienie co drugi wiersz w arkuszu danych. Wybierz kolor, kiedy mają być cieniowane co drugi wiersz w arkuszu danych.

 • Kolor linii siatki    Ustawia domyślny kolor linii siatki.

Zmienianie efektów linii siatki i komórek

Domyślne pokazywanie linii siatki

Domyślnie komórki w arkuszu danych są wyświetlane z zarówno poziomymi, jak i pionowymi krawędziami, czyli z liniami siatki. Można jednak zmienić opcje tak, aby linie siatki były niewidoczne lub aby były widoczne tylko linie poziome bądź pionowe:

 • W obszarze Domyślne pokazywanie linii siatki wyczyść pole wyboru poziomy , aby ukryć poziome linie siatki, lub wyczyść pole wyboru pionowy , aby ukryć pionowe linie siatki. Wyczyszczenie obu opcji arkuszach danych będzie wyświetlana bez linii siatki.

Uwaga: Aby zmienić format linii siatki w tabeli w istniejącej bazy danych, otwórz tabelę w widoku arkusza danych kliknij kartę Narzędzia główne i Formatowanie tekstu grupowania, kliknij przycisk linie siatki. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, to polecenie znajduje się w grupie Czcionka.

Ustawianie domyślnych efektów komórek

Efekt komórki opisuje styl poszczególnych komórek. Wygląd komórki ma domyślnie ustawioną opcję Płaski, ale to ustawienie można zmienić na opcję Wypukły lub Wklęsły.

Ustawianie domyślnej szerokości kolumny

Należy wybrać domyślną szerokość kolumn we wszystkich arkuszach danych w bazie danych programu Access. Należy wpisać rozmiar w centymetrach lub calach, zależnie od systemu jednostek miary określonego w ustawieniach systemu Windows.

Ustawianie czcionki domyślnej

Za pomocą ustawień w tej sekcji można dostosować rozmiar, grubość i styl tekstu w arkuszach danych.

 • Rozmiar — należy wybrać odpowiedni rozmiar tekstu w arkuszach danych.

 • Grubość — należy wybrać z listy opcję grubości tekstu. Na przykład można wybrać jedną z następujących opcji grubości wyświetlanej czcionki: Cienka, Bardzo delikatna, Delikatna, Normalna, Średnia, Półpogrubiona, Pogrubiona lub Gruba.

  Można ustawić opcję tekstu Podkreślenie lub Kursywa, jeśli cały tekst we wszystkich arkuszach danych ma być podkreślony lub pochyły.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opcji dla bieżącej bazy danych zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×