Ustawianie daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu

Ustawianie daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie datą rozpoczęcia wszystkich nowych projektów jest aktualna data. Taką datę rozpoczęcia można oczywiście zmienić na inną. Można też tak ustawić projekt, aby był planowany od daty zakończenia.

Porada: Zarządzanie projektami    Planowanie projektu od godziny rozpoczęcia, jeśli to możliwe. Nawet jeśli znasz daty, według których projekt musi zostać zakończone planowania od daty rozpoczęcia umożliwia maksymalną liczbę elastyczność.

Planowanie daty rozpoczęcia projektu lub data zakończenia

 1. Kliknij pozycję Projekt > Informacje o projekcie.

 2. Na liście Harmonogram od wybierz opcję Data rozpoczęcia projektu lub Data zakończenia projektu.

 3. W polu Data rozpoczęcia lub Data zakończenia wprowadź datę, od której ma być planowany harmonogram.

Porada

Objaśnienia

Należy wybierać jedną metodę planowania

Projekt może być planowany tylko albo od daty rozpoczęcia, albo od daty zakończenia. Nie może być planowany jednocześnie od obu dat.

Przenoszenie daty rozpoczęcia projektu

Datę rozpoczęcia projektu lub datę zakończenia projektu możesz zmienić w dowolnej chwili, nawet po utworzeniu planu projektu. W tym celu kliknij pozycję Projekt > Przenieś projekt.

Przenosząc projekt, możesz określić, czy w programie Project mają też zostać przeniesione daty wykonanej pracy rzeczywistej. Aby mieć większą kontrolę nad przenoszeniem rzeczywistych i niewykonanych części zadań, przed przenoszeniem użyj funkcji aktualizowania projektu. Kliknij pozycję Projekt > Aktualizuj projekt, a następnie wybierz opcję Zmień harmonogram pracy niewykonanej, aby rozpoczynała się po. Następnie ustaw termin w przyszłości, po którym można zaplanować niewykonaną pracę (rzeczywiste daty zadań nie zostaną przeniesione). Po wykonaniu tych czynności możesz użyć funkcji przenoszenia projektu.

Zalety planowania od daty zakończenia

Aby określić datę, kiedy projekt musi się rozpocząć, aby został zakończony przed określoną, wymaganą datą. Dobrym pomysłem jest przełączenie z powrotem planowania na planowanie od daty rozpoczęcia, gdy praca nad projektem się rozpoczyna.

Nie ma pewności, kiedy projekt się zacznie.

Stosowana metodologia zarządzania projektami wymaga planowania od daty zakończenia.

Co się dzieje, gdy planowanie w programie Project odbywa się od daty zakończenia?

Gdy w programie Project wprowadzane są nowe zadania, automatycznie przypisywane jest do nich ograniczenie Jak najpóźniej (JNP). Inne ograniczenia należy ustawiać tylko wtedy, gdy są konieczne.

Po przeciągnięciu paska wykresu Gantta w celu zmienienia daty zakończenia zadania program Project automatycznie przydziela ograniczenie Zakończ nie później niż (ZNPN).

Użycia automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie projektu automatycznie dodaje liczby ujemnej opóźnienia bilansującego dla równoważenia dostępności zasobów. Ponieważ projekt jest planowany od daty zakończenia, ujemne opóźnień Dodaj godzinę po zadaniu, a nie przed nim.

Jeśli zmienisz projekt, który został wcześniej planowany od daty rozpoczęcia tak, aby teraz jest planowany od daty zakończenia projektu automatycznie usuwa wszystkie opóźnienia bilansujące i bilansowania podziałami z zadaniami i przydziałami.

Należy zwracać uwagę na ograniczenia dat

Jeśli po zmianie daty rozpoczęcia, nie powoduje zmiany daty zakończenia, jedno lub więcej zadań może być ograniczenie daty. Przejrzyj ograniczenia w planie, aby upewnić się, że są one wszystkie niezbędne i właściwe. Aby wyświetlić ograniczeń zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, kliknij pozycję informacje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

Należy zwracać uwagę na raportowanie rzeczywistego postępu zadań

Jeśli data rozpoczęcia się nie zmienia mimo zmiany daty zakończenia, wówczas oznacza to, że jedno lub więcej zadań może mieć zastosowane raportowanie postępu rzeczywiste lub ograniczenie daty. Należy przejrzeć ograniczenia w planie, aby się upewnić, że wszystkie są konieczne i właściwe. Aby wyświetlić ograniczenia zadania, należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, kliknąć pozycję Informacje, a następnie kliknąć kartę Zaawansowane.

Więcej informacji o datach rozpoczęcia i zakończenia projektu

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Planowanie daty rozpoczęcia projektu lub data zakończenia

 1. W menu Projekt kliknij pozycję Informacje o projekcie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaplanować od daty rozpoczęcia, kliknij pozycję Data rozpoczęcia projektu na liście Harmonogram od.

  • Planowania od daty zakończenia, kliknij na liście harmonogramu odDaty zakończenia projektu.

 3. W polu Data rozpoczęcia lub Data zakończenia wprowadź datę, od której ma być planowany harmonogram.

 • Jeśli wybierzesz planowania od daty zakończenia, ponieważ mają być identyfikowane najpóźniejszą datę, którą można uruchomić daty zakończenia projektu i nadal zakończenia przez, często nadal jest dobrym pomysłem, aby wrócić do planowania od daty rozpoczęcia rozpoczęcia pracy nad projektem. Ułatwia użytkownikom wyraźnie postęp projektu i umożliwia śledzenie czynników i sytuacjach, które mogą powodować daty zakończenia zmienić.

 • Projekt mogą być planowane tylko z datą rozpoczęcia projektu lub data zakończenia projektu w dowolnym momencie. Go nie można zaplanować z datami jednocześnie. Podczas planowania od daty rozpoczęcia projektu, Data zakończenia projektu jest obliczana automatycznie jako zmiany projektu. Data rozpoczęcia projektu jest obliczana automatycznie podczas planowania od daty zakończenia projektu. Aby zmienić datę automatycznie obliczeniowych, należy zmienić na planowanie projektu od daty obecnie obliczania lub zmodyfikuj do zadań w projekcie skoryguje obliczenia daty.

 • Jeśli po zmianie daty rozpoczęcia, nie powoduje zmiany daty zakończenia, jedno lub więcej zadań może być ograniczenie daty. Przejrzyj ograniczenia w planie, aby upewnić się, że są one wszystkie niezbędne i właściwe. (Aby wyświetlić ograniczeń zadań, wybierz zadanie, a następnie, w menu Narzędzia kliknij pozycję Czynniki sterujące zadaniami ).

 • Jeśli daty rozpoczęcia ulega zmianie po zmianie daty zakończenia jedno lub więcej zadań może mieć Raportowanie postępu rzeczywiste lub data ograniczenia zastosowane. Przejrzyj ograniczenia w planie, aby upewnić się, że są one wszystkie niezbędne i właściwe. (Aby wyświetlić ograniczeń zadań, wybierz zadanie, a następnie, w menu Narzędzia kliknij pozycję Czynniki sterujące zadaniami ).

 • Można zmienić datę rozpoczęcia projektu lub zakończenia w dowolnym momencie, nawet po utworzeniu planu projektu. Na przykład jeśli chcesz się spotkać konkretnej daty zakończenia harmonogramu obecnie wykracza poza datę, datę rozpoczęcia wcześniej, aby automatycznie dopasować datę zakończenia można ustawić ręcznie. Aby przenieść datę rozpoczęcia projektu lub data zakończenia, kliknij przycisk Dostosuj daty na pasku narzędzi analizy. To makro zmiany daty zadań względem nową datę rozpoczęcia lub zakończenia projektu.

Dowiedz się więcej na temat planowania od początku dat lub daty zakończenia

Niemal każdego projektu należy planowany od daty rozpoczęcia znane. Nawet jeśli znasz daty, według których projekt musi zostać zakończone planowania od daty rozpoczęcia umożliwia maksymalną liczbę elastyczność.

Istnieje kilka przypadków, w których może być zalecane planowania od daty zakończenia. Na przykład, zazwyczaj jest dobrym pomysłem planowania od zakończenia datę, gdy:

 • Mają być identyfikowane datę, kiedy projekt musi się zacząć w celu zakończenia na określonym, wymaganym dniu.

 • Nie masz pewności kiedy projekt się rozpocznie (jeśli datą rozpoczęcia zależy od przyjęcie pracy z innego źródła, na przykład i datę dla tej pracy nie jest jeszcze znana).

 • Zastosowana metodologia zarządzania projektem wymaga planowania od daty zakończenia.

Podczas pracy z projektem jest planowany od daty zakończenia, należy pamiętać różnic w sposobie obsługi przez program Microsoft Office Project niektóre procesy w takich projektów. W programie project, który jest planowany od daty zakończenia:

 • Po wprowadzeniu nowych zadań Office Project automatycznie przydziela jak najpóźniej (JNP) ograniczenie do tych zadań. Tylko wtedy, gdy jest to konieczne, należy ustawić innych ograniczeń.

 • Po przeciągnięciu paska wykresu Gantta, aby zmienić datę zakończenia zadania program Office Project automatycznie przydziela ograniczenie Zakończ nie później niż (ZNPN).

 • Użycia automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie Office Project automatycznie dodaje liczby ujemnej opóźnienia bilansującego dla równoważenia dostępności zasobów. Ponieważ projekt jest planowany od daty zakończenia, ujemne opóźnień Dodaj godzinę po zadaniu, a nie przed nim.

Jeśli zmienisz projekt, który został wcześniej planowany od daty rozpoczęcia tak, aby teraz jest planowany od daty zakończenia, Office Project automatycznie usuwa wszystkie opóźnienia bilansujące i bilansowania podziałami z zadaniami i przydziałami.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×