Ustanawianie folderu Udostępnione wszystkim w usłudze OneDrive dla Firm

Podczas tworzenia nowych użytkowników w usłudze Office 365 otrzymują oni własną bibliotekę usługi OneDrive dla Firm umożliwiającą przechowywanie i udostępnianie dokumentów. W tej bibliotece znajduje się folder „Udostępnione wszystkim”, który jest udostępniany w całej organizacji z wyjątkiem użytkowników zewnętrznych. Dla użytkownika przypomina on publiczny folder, który jest widoczny dla wszystkich w organizacji. W usłudze OneDrive dla Firm wygląda on następująco.

Folder Udostępnione wszystkim w usłudze OneDrive dla Firm

Począwszy od 1 sierpnia 2015 r. folder Udostępnione wszystkim nie będzie już ustanawiany dla nowych użytkowników, co ma zapobiec wszelkim nieporozumieniom i przypadkom niezamierzonego udostępniania zawartości, do których dochodziło w związku z tą funkcją. Ta zmiana będzie dotyczyć tylko nowych użytkowników; nie będzie ona mieć wpływu na istniejących użytkowników, którzy nadal będą mogli używać tego folderu do udostępniania w całej organizacji.

Jeśli chcesz przywrócić ustanawianie folderu Udostępnione wszystkim podczas tworzenia nowych użytkowników, wykonaj jedną z poniższych procedur.

Ponowne tworzenie folderu „Udostępnione wszystkim” po utworzeniu użytkownika

Jeśli masz tylko kilku użytkowników i chcesz ponownie utworzyć folder Udostępnione wszystkim, wykonaj następujące kroki.

  1. Poinstruuj użytkowników, aby przeszli do usługi OneDrive dla Firm.

  2. Utwórz folder o nazwie Udostępnione wszystkim (lub o podobnej nazwie), wykonując te same czynności, które zostały opisane w procedurze Tworzenie dokumentu w usłudze OneDrive dla Firm.

  3. Udostępnij folder wszystkim osobom w organizacji w sposób opisany w temacie Udostępnianie dokumentów lub folderów w usłudze OneDrive dla Firm.

Powtórz te kroki dla każdego nowo utworzonego użytkownika.

Przywracanie ustanawiania folderu „Udostępnione wszystkim” za pomocą polecenia cmdlet programu Windows PowerShell

Aby uniknąć ręcznego tworzenia folderu Udostępnione wszystkim przez Ciebie lub Twoich użytkowników za każdym razem, gdy jest tworzony nowy użytkownik, i przywrócić bieżącą funkcję w usłudze Office 365, możesz uruchomić następujące polecenie cmdlet programu Windows PowerShell w usłudze SharePoint Online.

Set-SPOTenant –SharingCapability Disabled –ProvisionSharedWithEveryoneFolder $true

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o poleceniach cmdlet programu Windows PowerShell w usłudze SharePoint Online, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×