Use a screen reader to read Visio diagrams

Use a screen reader to read Visio diagrams

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Visio 2016 można otwierać i odczytywać diagramy utworzone w programie Visio za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Visio.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie diagramu w programie Visio 2016

 1. Po otwarciu programu Visio fokus znajdzie się w okienku wyboru szablonu. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na listę ostatnio używanych plików. Usłyszysz nazwę ostatnio używanego pliku, a po niej pozycję tego pliku na liście, na przykład „1 z 2”.

 2. Jeśli pierwszy plik nie jest tym, który chcesz otworzyć, użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby poruszać się po liście Ostatnie.

 3. Aby otworzyć aktualnie wybrany plik, naciśnij klawisz Enter.

Porada: Jeśli lista ostatnio używanych plików nie zawiera pliku, którego szukasz, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Otwórz inne rysunki”. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do menu Otwórz, które pozwala przeglądać komputer i dowolne lokalizacje sieciowe, takie jak usługa OneDrive.

Odczytywanie diagramu w programie Visio 2016

 1. Po otwarciu diagramu naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na pierwszy kształt na pierwszej stronie. Czytnik zawartości ekranu wypowie jego nazwę.

 2. Aby przenieść fokus na następny kształt, naciśnij ponownie klawisz Tab. Na niektórych diagramach, takich jak schematy blokowe, czytnik zawartości ekranu wypowiada nazwy kształtów w kolejności, w której zostały one dodane do diagramu. Usłyszysz także punkty początkowe i końcowe łączników. W obrębie kształtów kalendarza Narrator uwzględnia porządek chronologiczny dni.

  Czytniki zawartości ekranu odczytują również szczegóły formatowania, takie jak rozmiar, położenie i kolor, kształtów programu Visio.

 3. Jeśli diagram zawiera kilka stron, naciśnij klawisze Shift+F4, aby otworzyć okno dialogowe Strona. W Narratorze usłyszysz: „Okno strony, strona 1, wybrane”. W programie JAWS usłyszysz: „Strona kreska 1”. Wybierz stronę z listy za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Zobacz też

Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Visio

Dowiedz się, jak nawigować w programie Visio za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×