Usługa Outlook.com — Zapraszamy!

Usługa Outlook.com umożliwia dostęp do poczty e-mail, kontaktów, kalendarzy i zadań z dowolnego miejsca. Potrzebujesz tylko dostępu do Internetu.

Zaloguj się w usłudze Outlook.com przy użyciu konta Microsoft, takiego jak konto e-mail w usłudze Outlook.com, Live, Hotmail lub MSN. Masz problem z dostępem do konta? Zobacz Jak zalogować się do usługi Outlook.com lub się z niej wylogować.

Uwaga:  Usługa Outlook.com jest obecnie aktualizowana. Niektórym osobom jest nadal wyświetlana wersja klasyczna do momentu ukończenia aktualizacji, a innym jest wyświetlana nowa usługa Outlook.com.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej usługi Outlook.com, czy z wersji klasycznej. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com

Zrzut ekranu przedstawiający kafelek Outlook w obszarze Uruchamianie aplikacji

Po zalogowaniu się do usługi Outlook.com trafisz bezpośrednio do folderu Skrzynka odbiorcza.

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs Poczta

Blok

Opis

Akcje

1

Wiadomość

Utwórz nową wiadomość przez wybranie opcji Nowa wiadomość.

2

Lista folderów

Lista obejmuje foldery ze skrzynki pocztowej. Może też zawierać inne foldery, na przykład foldery Ulubione oraz Archiwum.

Wybierz pozycję Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę Foldery, lub pozycję Zwiń Zwiń , aby ją ukryć.

Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

Zobacz Praca z folderami wiadomości w usłudze Outlook.com, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych folderach.

3

Pole Wyszukaj

W polu Wyszukaj wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby albo lub słowo kluczowe, które chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij pozycję Ikona wyszukiwania .

Zrzut ekranu przedstawiający pole zapytania wyszukiwania w usłudze Outlook.com.

4

Lista wiadomości

Wyświetlana jest lista wiadomości w bieżącym folderze. Może zostać też wyświetlony alert wizualny wskazujący, że wiadomość jest nieprzeczytana, ma załącznik lub jest oflagowana.

U góry listy wiadomości możesz wybrać sposób wyświetlania listy.

Wybierz pozycję Filtruj i wybierz jedną z opcji: Wszystkie, Nieprzeczytane, Do mnie, Oflagowane lub Sortuj według.

Każda wiadomość ma również minipasek narzędzi. Dla każdej wiadomości możesz wybrać pozycję Usuń, Oznacz jako nieprzeczytaną, Oflaguj wiadomość albo przypiąć ją do listy Zachowaj tę wiadomość u góry folderu.

5

Okienko odczytu

Wybrana wiadomość lub konwersacja pojawi się w okienku odczytu. Za pomocą paska poleceń wyświetlanego nad okienkiem odczytu można wykonywać typowe akcje, takie jak usuwanie, archiwizowanie, czyszczenie, przenoszenie lub kategoryzowanie wiadomości e-mail.

Zrzut ekranu przedstawiający pasek poleceń, który jest wyświetlany w okienku odczytu, z opcjami typowych akcji, takich jak usuwanie, archiwizowanie i przenoszenie w inne miejsce.

Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej , aby wyświetlić dodatkowe akcje — na przykład opcję Drukuj dla wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania, zobacz Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com.

Zrzut ekranu przedstawiający kafelek Kalendarz w obszarze Uruchamianie aplikacji

Z dowolnego miejsca możesz śledzić terminy, spotkania lub dowolne inne zdarzenia. Za pomocą dziennych, tygodniowych lub miesięcznych widoków możesz dodawać, edytować lub usuwać zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kalendarzami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z kalendarza w usłudze Outlook.com.

Uwaga: Obecnie nie można przeszukiwać kalendarza w usłudze Outlook.com w wersji beta. Wkrótce zostanie udostępnione zaktualizowane środowisko wyszukiwania.

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs Kalendarz

Blok

Opis

Akcje

1

Nowe zdarzenie

Utwórz nowe zdarzenie, wybierając pozycję Nowe zdarzenie. Następnie wprowadź informacje dotyczące zdarzenia.

2

Moje kalendarze

W obszarze Kalendarze domyślnie wybrana jest pozycja Mój kalendarz, a kalendarz jest wyświetlany w widoku miesiąca. Możesz przechodzić do przodu lub do tyłu przez miesiące kalendarza, używając strzałek nad kalendarzem.

Możesz dodać inne kalendarze, na przykład świąt, wybierając opcję Odkrywanie kalendarzy w lewym okienku. Po dodaniu nowego kalendarza możesz określić, czy chcesz go wyświetlać, zaznaczając lub czyszcząc jego opcję.

Jeśli nie potrzebujesz utworzonego przez siebie kalendarza, kliknij kalendarz prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń > Usuń.

3

Inne kalendarze

Możesz wyświetlać więcej niż jeden kalendarz jednocześnie, dodawać inne kalendarze i wybierać, które z nich mają być wyświetlane, a także tworzyć nowe kalendarze.

4

Opcje widoku

Wybierz swój widok kalendarza: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc. Aby powrócić do daty dzisiejszej, wybierz pozycję Dzisiaj po lewej stronie paska poleceń nad kalendarzem.

5

Okienko kalendarza

Wybierz konkretny dzień w kalendarzu, a w tym obszarze zostaną wyświetlone wszystkie terminy i zdarzenia zaplanowane na ten dzień. Możesz też wybrać dzień lub przedział czasu i utworzyć nowy termin lub nowe zdarzenie.

Zrzut ekranu przedstawiający kafelek Kontakty w obszarze Uruchamianie aplikacji

Przy użyciu strony Kontakty możesz znajdować, wyświetlać, tworzyć i edytować kontakty i listy kontaktów. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania kontaktami w usłudze Outlook.com, zobacz Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook.com.

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs Kontakty

Blok

Opis

Akcje

1

Pole Wyszukaj

Zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć kontakt lub listę kontaktów.

2

Pasek narzędzi

Zrzut ekranu przedstawiający opcje dostępne na pasku poleceń Kontakty, takie jak Nowy kontakt, Edytuj, Usuń, Dodaj do ulubionych i Zarządzaj.

 • Utwórz nowy kontakt, wybierając pozycję Nowy kontakt.

 • Utwórz nową listę kontaktów, wybierając strzałkę obok pozycji Nowy kontakt, a następnie pozycję Nowa lista kontaktów.

Dodaj kontakt do ulubionych, wybierając go na liście, a następnie wybierając pozycję Dodaj do ulubionych. Po dodaniu osoby do ulubionych w obszarze Kontakty ta osoba jest też wyświetlana w sekcji Ulubione w obszarze Poczta — oraz odwrotnie, o ile kontakt ma adres e-mail.

Aby zaimportować kontakty z innych usług poczty e-mail, wyeksportować kontakty lub oczyścić zduplikowane kontakty, wybierz odpowiednią opcję z menu Zarządzaj.

3

Moje kontakty w lewym okienku

Ulubione: kontakty dodane jako ulubione w obszarze Kontakty lub Poczta.

Wszystkie kontakty: kontakty ze wszystkich folderów.

Wszystkie listy kontaktów: listy kontaktów ze wszystkich folderów.

Kontakty w obszarze Foldery: jest to domyślny folder kontaktów i list kontaktów. Wybierz pozycję Nowy folder, aby utworzyć więcej folderów.

4

Środkowe okienko z listą kontaktów

Zawiera kontakty lub listy kontaktów w zależności od opcji wybranej w lewym okienku. Wybierz kontakt lub listę kontaktów, aby wyświetlić szczegółowe informacje na wizytówce po prawej stronie. Możesz również wybrać wiele kontaktów, aby na przykład wysłać wiadomość e-mail do wybranych kontaktów.

W przypadku kontaktów możesz wybrać pozycję Filtruj w prawym górnym rogu, aby wybrać zawartość do wyświetlania na liście i sposób jej sortowania.

5

Wizytówka

Wyświetlaj lub edytuj informacje dotyczące kontaktu lub listy kontaktów.

Skontaktuj się z kimś bezpośrednio za pomocą opcji Rozpocznij czat lub Wyślij wiadomość e-mail.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Outlook

Po zalogowaniu się do usługi Outlook.com trafisz bezpośrednio do folderu Skrzynka odbiorcza.

Główne składniki poczty

Blok

Opis

Akcje

1

Wiadomość

Utwórz nową wiadomość przez wybranie opcji Przycisk Nowy i strzałka w dół .

2

Lista folderów

Lista obejmuje foldery ze skrzynki pocztowej. Może też zawierać inne foldery, na przykład foldery Ulubione oraz Archiwum.

Porady: 

 • Wybierz pozycję Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę Foldery, lub pozycję Zwiń Zwiń , aby ją ukryć.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

Zobacz Praca z folderami wiadomości w usłudze Outlook.com, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych folderach.

3

Pole Wyszukaj

W polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wpisz, kogo (imię lub nazwisko osoby) lub co (temat) chcesz wyszukać, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj .

4

Lista wiadomości

Wyświetlana jest lista wiadomości w bieżącym folderze. Może zostać wyświetlony alert wizualny wskazujący, że wiadomość jest nieprzeczytana, ma załącznik lub jest oflagowana.

U góry listy wiadomości możesz określić sposób wyświetlania listy.

Wybierz strzałkę w dół Wszystko , a następnie wybierz odpowiednią opcję w obszarze Filtruj, Sortuj według lub Wyświetl jako.

Każda wiadomość ma również minipasek narzędzi Otaguj wiadomość jako do usunięcia, oznacz ją jako nieprzeczytaną, oflaguj, przypnij na górze . Dla zaznaczonej wiadomości możesz wybrać pozycję Usuń, Oznacz jako nieprzeczytaną, Oflaguj wiadomość albo przypiąć ją do listy Zachowaj tę wiadomość u góry folderu.

5

Okienko odczytu

Wybrana wiadomość lub konwersacja pojawi się w okienku odczytu. Za pomocą paska poleceń wyświetlanego nad okienkiem odczytu można wykonywać typowe akcje, takie jak usuwanie, archiwizowanie, czyszczenie lub przenoszenie wiadomości e-mail.

Pasek poleceń usługi Outlook.com, który pojawia się po wybraniu wiadomości

Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej , aby uzyskać dostęp do dodatkowych akcji — na przykład do opcji przypisania wiadomości do kategorii lub do opcji Drukuj. Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania, zobacz Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com.

Kalendarz

Z dowolnego miejsca z dostępem do sieci Internet możesz śledzić terminy, spotkania lub dowolne inne zdarzenia. Za pomocą dziennych, tygodniowych lub miesięcznych widoków możesz dodawać, edytować lub usuwać zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kalendarzami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web.

Zarządzanie spotkaniami i innymi zdarzeniami za pomocą kalendarza.

Blok

Opis

Akcje

1

Wyszukaj w kalendarzu

Zacznij wpisywać nazwisko osoby lub nazwę zdarzenia, aby zlokalizować spotkanie albo termin zawierający określony kontakt lub tytuł zdarzenia, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj .

2

Nowe zdarzenie

Utwórz nowe zdarzenie, wybierając strzałkę w dół Przycisk Nowy i strzałka w dół , a następnie wybierz pozycję Zdarzenie kalendarza. Wypełnij informacje dotyczące zdarzenia w formularzu Szczegóły.

3

Moje kalendarze

W obszarze Mój kalendarz domyślnie wybrana jest pozycja Kalendarz, a kalendarz jest wyświetlany w widoku Miesiąc. Możesz przechodzić do przodu Przejdź do przodu (strzałka w prawo) lub do tyłu Przejdź wstecz (strzałka w lewo) przez miesiące kalendarza.

W widoku Miesiąc bieżąca data jest zawsze wyróżniona — cieniowana na ciemno. Jeśli w tym widoku wybierzesz inną datę, ona także zostanie wyróżniona i lekko zacieniowana.

W obszarze Mój kalendarz możesz też dodać kalendarz. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój kalendarz > Nowy kalendarz i utwórz nowy kalendarz, aby używać go na przykład w konkretnym projekcie lub do śledzenia terminów prywatnych. Jeśli nie potrzebujesz utworzonego przez siebie kalendarza, wybierz kalendarz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń > Tak.

Ewentualnie na pasku poleceń wybierz strzałkę w dół Dodaj kalendarz, a następnie wybierz pozycję Kalendarz z urodzinami, Kalendarz świąt lub inną opcję kalendarza. Przykładowo po dodaniu kalendarza z urodzinami jego wyświetlanie można włączać i wyłączać. Wystarczy wybrać pozycję Moje kalendarze, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję.

4

Inne kalendarze

Możesz wyświetlać więcej niż jeden kalendarz jednocześnie. Dodaj kalendarze innych osób oraz określ, które mają być wyświetlane. Możesz również utworzyć nowe kalendarze lub nowe grupy kalendarzy.

5

Opcje widoku

Wybierz swój widok kalendarza: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Dzisiaj.

6

Okienko kalendarza

Wybierz konkretny dzień w kalendarzu, a w tym obszarze zostaną wyświetlone wszystkie terminy i zdarzenia zaplanowane na ten dzień. Możesz też kliknąć dwukrotnie dzień lub przedział czasu i utworzyć nowy termin lub nowe zdarzenie.

Udostępnianie kalendarza

W usłudze Outlook.com możesz udostępnić kalendarz lub wydrukować go. Zacznij od wybrania na pasku poleceń akcji, którą chcesz wykonać.

Pasek poleceń kalendarza dla usługi Outlook.com

 1. Wybierz pozycję Udostępnij, wpisz imię lub nazwisko osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, w polu Udostępnij dla, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli osoba zostanie automatycznie dopasowana z Twojej listy kontaktów, zostanie wyświetlony jej adres e-mail i możesz go wybrać.

  • Jeśli osoby, której imię lub nazwisko wpisano, nie ma na Twojej liście kontaktów, wpisz jej adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 3. Po zakończeniu identyfikacji wszystkich osób, dla których chcesz udostępnić kalendarz, wybierz pozycję Gotowe.

Każda osoba, której chcesz udostępnić kalendarz, otrzyma Twoje zaproszenie pocztą e-mail. Adresat może wybrać link Dodaj ten kalendarz do uprawnienia wyświetlanie tematu, lokalizacji, dostępności i notatek, aby uzyskać dostęp do kalendarza, który chcesz udostępnić.

Opcje — takie jak format — dostępne w oknie dialogowym Drukuj mogą się różnić w zależności od wybranego widoku kalendarza.

Drukowanie kalendarza

W usłudze Outlook.com możesz udostępnić kalendarz lub wydrukować go. Zacznij od wybrania na pasku poleceń akcji, którą chcesz wykonać.

Pasek poleceń kalendarza dla usługi Outlook.com

 1. Wybierz pozycję Drukuj.

  Uwaga: Zostanie wyświetlony podgląd Twojego widoku kalendarza.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest wyświetlany podgląd kalendarza, który chcesz wydrukować, wybierz pozycję Drukuj.

  • Jeśli chcesz wydrukować inny kalendarz, wybierz nowy widok kalendarza w polu rozwijanym Widok, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Śledź zadania do wykonania lub wyświetlaj i śledź oflagowane wiadomości e-mail skojarzone z czynnością do wykonania. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania zadaniami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z zadań w aplikacji Outlook w sieci Web.

Zarządzanie zadaniami.

Blok

Opis

Akcje

1

Zarządzaj zadaniami

Pasek poleceń Zadania dla usługi Outlook.com

Przyciski poleceń ułatwiają wykonywanie akcji związanych z zarządzaniem zadaniami. Możesz utworzyć nowe zadanie lub usunąć istniejące, przypisać zadanie do kategorii, dołączyć do zadania znaczek (ikonę) lub oznaczyć zadanie jako ukończone.

Wybierz pozycję Utworzenie nowego zadania , aby utworzyć nowe zadanie, a następnie w formularzu zadania wypełnij potrzebne szczegóły.

Formularz szczegółów zadania dla usługi Outlook.com

2

Moje zadania

Gdy po raz pierwszy rozwiniesz domyślnie ustawiony folder Moje zadania, znajdziesz tam dwa foldery wbudowane:

 • Oflagowane elementy i zadania
  Zawiera listę zadań, które zostały utworzone i oflagowane. Wymienione są tu również wszystkie wiadomości e-mail oflagowane przez Ciebie w skrzynce odbiorczej.

  Uwagi: 

  • W przypadku oflagowanych wiadomości e-mail na liście Oflagowane elementy i zadania możesz między innymi wybrać akcję Odpowiedz. Wybierz wiadomość e-mail, a następnie wybierz akcję na pasku poleceń lub wybierz strzałkę w dół obok przycisku Odpowiedz wszystkim i wybierz opcję z listy.

  • Pasek poleceń usługi Outlook.com dla otagowanych wiadomości e-mail na liście Oflagowane elementy i zadania

 • Zadania
  Zawiera zadania utworzone przez wybranie.

Możesz tworzyć nowe foldery. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje zadania > Utwórz nowy folder, a następnie podaj nazwę nowego folderu. Nowy folder zostanie wyświetlony poniżej folderu Zadania.

Możesz usunąć każdy utworzony folder lub zmienić jego nazwę. Aby to zrobić, kliknij folder prawym przyciskiem myszy.

3

Lista zadań

Znajdują się tu utworzone przez Ciebie zadania.

Aby zdecydować, w jaki sposób zadania mają być wyświetlane na liście Zadania, możesz użyć odpowiedniego filtru — Wszystkie, Aktywne, Zaległe lub Ukończone. Wybierz strzałkę w dół obok bieżącego wyboru dla pozycji FiltrWszystkie, Aktywne, Zaległe lub Ukończone. W razie potrzeby wybierz inne ustawienie pozycji Filtr, a następnie wybierz odpowiednie opcje Sortuj według i Kolejność.

Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

Jeśli zbliża się ustawiona data ukończenia zadania, obok zadania zostanie wyświetlony mały symbol zegara. Jeśli nie wykonasz zadania do ustawionej daty, zadanie zostanie oznaczone etykietą Zaległe.

4

Szczegóły zadania

W widoku Zadania wybierz utworzone zadanie i wyświetl dotyczące go szczegóły. W okienku szczegółów wybierz pozycję Edytuj i zmień wszystkie żądane szczegóły zadania. Upewnij się, że po zakończeniu wprowadzania zmian kliknięto pozycję Zapisz.

Po wybraniu strzałki w dół obok przycisku Edytuj możesz wykonać następujące akcje dla zadania: Usuń, Kategoryzuj, dodaj Znaczek albo po prostu Otwórz w osobnym oknie.

Zobacz też

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zaproszeń na spotkania oraz terminów w usłudze Outlook.com

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook.com

Używanie zadań w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×