Uruchamianie makra programu Access przy użyciu skrótu klawiaturowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do określonego klawisza lub skrótu klawiaturowego można przypisać akcja lub zestaw akcji przez utworzenie grupa makr AutoKeys. Po naciśnięciu klawisza lub skrótu klawiaturowego program Microsoft Office Access wykona określoną akcję.

Uwaga: Przypisanie akcji do skrótu klawiaturowego, który jest już przypisany w programie Access, spowoduje zastąpienie przypisania klawisza w programie Access przez tę akcję. Na przykład CTRL+C to skrót klawiaturowy polecenia Kopiuj; przypisanie tego skrótu klawiaturowego do makra spowoduje, że program Access będzie uruchamiał to makro zamiast polecenia Kopiuj.

Tworzenie makra AutoKeys

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij Nazwy makr, aby wyświetlić kolumnę Nazwa makra.

 3. W kolumnie Nazwa makra naciśnij klawisz lub skrót klawiaturowy, do którego chcesz przypisać akcję lub zestaw akcji.

 4. W kolumnie Akcja Dodaj akcję, która ma być klawisze lub skróty klawiaturowe do wykonania. Na przykład można dodać akcjęoRunMacr, która uruchamia makro drukowanie bieżącego rekordu po naciśnięciu klawiszy CTRL + P.

  Makro AutoKeys zawierające akcję makro DrukujRekord

  Aby przypisać do skrótu klawiaturowego więcej niż jedną akcję, należy dodać kolejne akcje poniżej pierwszej akcji. Dla kolejnych akcji należy pozostawić pustą kolumnę Nazwa makra.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla pozostałych przypisań klawiszy, które chcesz utworzyć.

 6. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Zapisz. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+S.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa makra wpisz AutoKeys.

Nowe przypisania klawiszy są dostępne natychmiast po zapisaniu grupy makr i obowiązują po każdym otwarciu bazy danych. Aby pominąć przypisania klawiszy (i wiele innych opcji startowych), należy przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT podczas uruchamiania bazy danych.

Łącza do dodatkowych informacji dotyczących tworzenia makr można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Ważne: Jeśli bazie danych nie przyznano statusu zaufanej bazy danych, niektóre akcje makr są wyłączone. Wszystkie akcje makr można włączyć, klikając pozycję Opcje na pasku komunikatów, a następnie wybierając pozycję Włącz tę zawartość. Spowoduje to włączenie wszystkich akcji makr do czasu zamknięcia bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji o trwałym przyznawaniu statusu zaufanej bazy danych, zobacz łącza w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Składnia skrótów klawiaturowych grupy makr AutoKeys

Poniższa tabela zawiera niektóre przykładowe skróty klawiaturowe, które można wprowadzić w kolumnie Nazwa makra, aby przypisać klawisz w grupa makr AutoKeys. Te skróty klawiaturowe są podzbiorem składni używanej w instrukcji SendKeys języka Microsoft Visual Basic.

Nazwa makra

Klawisz lub skrót klawiaturowy

^A lub ^4

CTRL+A lub CTRL+4

{F1}

F1

^{F1}

CTRL+F1

+{F1}

SHIFT+F1

{INSERT}

INSERT

^{INSERT}

CTRL+INSERT

+{INSERT}

SHIFT+INSERT

{DELETE} lub {DEL}

DELETE

^{DELETE} lub ^{DEL}

CTRL+DELETE

+{DELETE} lub +{DEL}

SHIFT+DELETE

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×