UNIKATOWE, funkcja

Funkcja UNIKATOWE zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie. 

Zwracanie unikatowych wartości z listy wartości

Zwracanie unikatowych nazw z listy nazw

Przykład funkcji UNIKATOWE: =UNIKATOWE(D2:D11)

Funkcja UNIKATOWE umożliwia sortowanie list nazw

Uwaga: 24 września 2018 r.: Funkcja UNIKATOWE jest jedną z funkcji w wersji beta i w tej chwili jest dostępna tylko dla niektórych niejawnych testerów pakietu Office. Będziemy nadal optymalizować te funkcje przez kilka kolejnych miesięcy. Gdy będą gotowe, udostępnimy je wszystkim niejawnym testerom pakietu Office i subskrybentom usługi Office 365.

=UNIKATOWE(wiersz;[wg_kol];[wyst_raz])

Argument

Opis

Tablica

Wymagane

Zakres lub tablica, z których powinny zostać zwrócone unikalne wartości

[wg_kol]

Opcjonalne

Jest wartością logiczną wskazującą sposób porównywania wartości; Według wiersza = FAŁSZ lub pominięta; Według kolumny = PRAWDA

[wyst_raz]

Opcjonalne

Jest wartością logiczną: zwraca wyłącznie unikatowe wartości występujące raz = PRAWDA; obejmuje wszystkie unikatowe wartości = FAŁSZ lub pominięta

Uwagi: 

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica naszej formuły UNIKATOWE ma zakres D2:D11.

  • Funkcja UNIKATOWE zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z Odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

  • Możesz pobrać skoroszyt z przykładami funkcji UNIKATOWE.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja POJEDYNCZE

Funkcja SORTUJ

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×