Umowa serwisowa firmy Microsoft

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2018

To jest Umowa między użytkownikiem a firmy Microsoft wymienionych w sekcji 22 niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa odwołuje się do firmy Microsoft jako "My," "My" lub "nasz". Niniejsza Umowa obowiązuje do witryny Office.com firmy Microsoft i Microsoft Office Live w sieci Web (oraz ich witryn następnik) usług (w tym usług wersji wstępnej) i oprogramowania, w tym wszystkie aktualizacje, pomocy technicznej i zawartości. Niniejsza Umowa odwołuje się do wszystkich tych jako "Usługa". Niniejsza Umowa obejmuje także korzystanie z wszelkie dodatkowe usługi firmy Microsoft, dla której tworzenia konta w usłudze podczas Niniejsza Umowa obowiązuje, chyba że towarzyszących innych terminów związanych z tych usług. Jeśli tak, stosowanie tych terminów. Możesz przedstawiają które są co najmniej 18 lat. lub osiągnęły wiek większość miejsce, w którym możesz live, a wszystkie informacje, które znasz to PRAWDA i prawidłowe. Inne uwagi opublikowanej lub postępowania, może być każdej z tych usług. Wszystkie takie informacje i postępowania są włączone w odniesieniu do niniejszej Umowy.

Użytkownik może korzystać z usługi, jeśli zgadza się na niniejsze warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te warunki, nie może korzystać z usługi. Niniejsza umowa ogranicza odpowiedzialność firmy Microsoft i uchyla wszelkie gwarancje dotyczące usługi w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo. Należy uważnie przeczytać poniższe sekcje umowy.

Na tej stronie

Kiedy można korzystać z usługi

Jak można korzystać z usługi

Jak nie można korzystać z usługi

Konto usługi

Użytkownicy konta skojarzonego

Jak firma Microsoft może zmienić tę umowę

Opłaty i rozliczenia

Zmiany dotyczące usługi; anulowanie lub zakończenie

Ograniczenia dotyczące usługi

Usługa może być oferowana w wersji wstępnej

Firma Microsoft nie sprawuje kontroli redakcyjnej

Prywatność

Oprogramowanie

Materiały licencjonowane użytkownikowi przez firmę Microsoft

Usługa Windows Live™ ID

Kontakty z innymi podmiotami

Opinie

Przekazywanie powiadomień użytkownikowi; przekazywanie powiadomień firmie Microsoft

Brak gwarancji

Ograniczenie odpowiedzialności

Roszczenia powinny być składane w ciągu roku

Firma Microsoft, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Interpretacja umowy

Przydział

Siła wyższa

Informacje

Usługa nazw domen (DNS)

Początek strony

1. Jeśli może korzystać z usługi
po utworzeniu konta do korzystania z usługi można rozpocząć przy użyciu usługi zaraz po ukończeniu procesu logowania — Strzałka w górę. Wskazywane podczas procesu konfigurowania niektórych części usługi mogą być niedostępne od razu, gdy mamy Konfigurowanie przeznaczony do użytku. Jeśli nie utworzysz konto do korzystania z usługi, można użyć usług dostępnych od razu.

Początek strony

2. jak może korzystać z usługi
korzystając z usługi, konieczne będzie

 • przestrzegać wszystkich przepisów prawa,

 • przestrzegać zasad wymienionych w dostarczonym kodeksie postępowania oraz zasad przekazanych w innych powiadomieniach,

 • przestrzegać zasad firmy Microsoft dotyczących zwalczania spamu,

 • utrzymywać hasło w tajemnicy oraz

 • niezwłocznie powiadamiać firmę Microsoft w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu zabezpieczeń związanych z usługą.

Początek strony

3. w jaki sposób nie może być używana usługa
w przy użyciu usługi, nie można

 • działać na szkodę firmy Microsoft ani jej podmiotów stowarzyszonych, sprzedawców, dystrybutorów i/lub dostawców (określanych zbiorczo jako „strony firmy Microsoft”) ani klientów stron firmy Microsoft;

 • angażować się w działania nielegalne, ułatwiać ani promować takich działań;

 • uszkadzać, wyłączać, przeciążać lub osłabiać usługi (lub sieci połączonych z usługą) ani przeszkadzać komukolwiek w korzystaniu z usługi;

 • odsprzedawać ani rozpowszechniać usługi (ani żadnej jej części) bez umowy z firmą Microsoft, na mocy której takie działania są dozwolone;

 • używać żadnej części usługi jako miejsca docelowego łącza prowadzącego z jakichkolwiek niechcianych wiadomości zbiorczych lub niechcianych wiadomości komercyjnych („spamu”);

 • używać żadnego nieautoryzowanego oprogramowania ani żadnej nieautoryzowanej usługi innych firm w celu uzyskiwania dostępu do sieci obsługi wiadomości błyskawicznych firmy Microsoft (obecnie znanej jako usługa .NET Messenger);

 • używać żadnych zautomatyzowanych procesów ani usług w celu uzyskiwania dostępu do usługi i (lub) korzystania z niej (takich jak roboty, przeszukiwarki, okresowe buforowanie informacji przechowywanych przez firmę Microsoft lub „metawyszukiwanie”);

 • używać żadnych nieautoryzowanych środków umożliwiających modyfikowanie lub przekierowywanie usługi bądź podejmowanie prób takich działań.

Początek strony

4. konta usługi
może utworzyć konto usługi i hasło dla usługi. Usługa może ułatwić mają innym osobom na utworzenie konta członka i hasła skojarzonego z kontem. Nazywamy tych "konta powiązane". Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie operacje wykonywane w obszarze konta, skojarzonych kont i hasła.

Początek strony

5. Użytkownicy kont powiązanych
Jeśli jesteś użytkownikiem skojarzonego konta, a następnie pojemnika konta usługi miał pełną kontrolę nad konta powiązanego. Kontrola ta obejmuje prawo zakończenia usługi, zamknięcia lub zmiany konta powiązanego w dowolnym momencie, a w niektórych przypadkach żądania i otrzymywania komputera i usług Użyj informacji związanych z Twoim kontem skojarzone. Dane związane z konta powiązanego są zbierane i dostarczane do właściciela konta i Microsoft.

Początek strony

6. jak możemy zmienić niniejszej Umowy
Microsoft niniejszej Umowy może się zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jeśli firma Microsoft istotnej zmiany do tej Umowy, otrzymasz powiadomienie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. Jeśli nie akceptuje do zmiany, możesz Anuluj i zaprzestać korzystania z usługi przed wprowadzeniem zmiany. Zatrzymanie nie przy użyciu usługi, dalszego używania usługi będą zmienione zamówienia.

Początek strony

7. opłaty i rozliczenia
w tej sekcji dotyczy we wszystkich sytuacjach, w których płacisz bezpośrednio do usługi firmy Microsoft. Jeśli płacisz firmy inne niż Microsoft usługi, następnie opłaty i warunki rozliczeniowe są określone przez tej firmy. Nawet jeśli nie należy opłacać usługi, może być nadal ponoszenia innych opłat związanych z korzystaniem z usługi; na przykład opłaty za telefon lub Internet access, usługi SMS, bezprzewodowych tekstowych na telefon komórkowy i innych transmisji danych.

 • Forma płatności. Podczas zakładania konta usługi użytkownik określa formę płatności. Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania z danej formy płatności. Użytkownik upoważnia firmę Microsoft do obciążania go kosztami korzystania z usługi z zastosowaniem wybranej formy płatności oraz kosztami każdej płatnej funkcji usługi, dla której użytkownik zdecyduje się założyć konto lub z której zdecyduje się korzystać w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Jeśli kwota obciążenia dla danej formy płatności będzie większa niż kwota, na którą użytkownik wstępnie złożył upoważnienie, informacje o tej kwocie zostaną przekazane użytkownikowi co najmniej 10 dni przed nałożeniem opłaty.

 • Opłaty. Opłaty za usługę będą płacić z wyprzedzeniem. Firma Microsoft może pobierać możesz w tym samym czasie więcej niż jednego z poprzednich okresów rozliczeniowych. Jeśli informacja firma Microsoft, możesz zostaną udostępnione czas nieokreślony lub naliczane recurringly usługi firma Microsoft może rozszerzenie tej usługi i pobierać opłaty za każdy taki okres przedłużenia.

 • Aktualizacji do swojego konta rozliczeń. Należy pozostawić wszystkie informacje na koncie rozliczeniowym dokładne i aktualne, włącznie z adresu rozliczeniowego i dowolne daty wygaśnięcia dla metody płatności. Można uzyskać dostęp do i wprowadzić zmiany do swojego konta rozliczeniowego pod adresem https://billing.microsoft.com. W dowolnym momencie możesz zmienić metodę płatności. Jeśli Przekaż nam przestanie przy użyciu metody płatności i nie zawierają alternatywną formę płatności, możemy anuluje tej usługi. Powiadomienie nas nie ma wpływu na opłaty możemy przesłać do konta rozliczeniowego przed firma Microsoft rozsądnie może dotyczyć żądania.

 • Oferty na okres próbny. Może zostać wyświetlony przez ograniczony czas bezpłatnej usługi lub niektóre inne okresu próbnego. Jeśli możesz Jeśli bierzesz udział w dowolnym okresu próbnego oferują musi anulować usługę przed upływem okresu próbnego w celu uniknięcia naliczania opłat lub masz usługi obniżona do usługi, w których nie jest Brak opłat za subskrypcję. Jeśli nie anulowanie usługi i firma Microsoft jest informacja, możesz że usługa automatycznie zostaną przekonwertowane na płatnej subskrypcji przed upływem okresu próbnego, następnie możesz zezwolić firmy Microsoft do obciążania metody płatności dla usługi. Jeśli firma Microsoft starszą wersję usługi jedną dla którego jest Brak opłat za subskrypcję, niektóre danych mogą być dostępne dla Ciebie i Microsoft usunąć danetrwale z naszych serwerów. Odpowiadasz za podejmowaniem kroków niezbędnych do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewnienia obsługi usługi podstawowego średnich firm.

 • Ceny i wzrost cen.

  • Cena usługi nie obejmuje podatków, opłat telefonicznych ani opłat za dostęp do Internetu, obsługę wiadomości SMS na urządzeniach przenośnych, usługę bezprzewodową i inne transmisje danych, o ile nie podano inaczej. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i opłaty ponosi użytkownik. Podstawą rozliczeń walutowych jest umowa z dostawcą usług związanych z wybraną formą płatności.

  • Jeśli oferta usługowa ma ustalony termin ważności i określoną cenę, cena ta obowiązuje w czasie ważności oferty. Po zakończeniu okresu objętego ofertą firma Microsoft naliczy nową cenę za tę usługę.

  • Cena usługi może ulegać zmianie, ale użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie w tej sprawie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem nowej ceny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nową cenę, musi anulować usługę i zaprzestać korzystania z niej, zanim zacznie obowiązywać nowa cena. Jeśli usługa jest rozliczana okresowo (na przykład miesięcznie lub rocznie), nowa cena zacznie obowiązywać w dniu wskazanym przez firmę Microsoft.

 • Przekształcanie usługi. Użytkownik może zmieniać jedną usługę na drugą. Taka zmiana jest równoznaczna z upoważnieniem firmy Microsoft do obciążenia użytkownika wszelkimi opłatami związanymi z nową usługą z zastosowaniem wybranej przez użytkownika formy płatności. Jeśli użytkownik dokona zmiany na usługę, za którą nie obowiązują opłaty subskrypcyjne lub za którą jest naliczana niższa opłata, firma Microsoft może, ale nie musi zwrócić użytkownikowi niewykorzystaną część dotychczasowej opłaty subskrypcyjnej za usługę lub różnicę między opłatami za te usługi. Żadne zwroty kosztów nie mogą być zaliczane na poczet opłat za inne usługi.

 • Zwroty kosztów. Żadne opłaty nie podlegają zwrotom, chyba że wyraźnie podano inaczej lub prawo stanowi inaczej. Koszty wszelkich zwrotów ponosi użytkownik, chyba że prawo stanowi inaczej.

 • Płatności dla Ciebie. Aby otrzymywać płatności, musi niezwłocznie przekazać nam z wszystkie informacje, które trzeba zapłacić (na przykład konta bankowego informacje do otrzymywania płatności). Należy podać nam informacje, które prosimy, przed prawo do płatność przypada. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność informacje podane i wszelkie podatki, które mogą ponoszenia tytułu otrzymania płatności. Jeśli płatność, które nie były ze względu na możesz, możemy ją cofnąć lub zażądać zwrotu płatności i zgadza się współdziałanie z nami.

 • Zestawienie online ; Błędy. Będzie tylko otrzymasz zestawienie online. Przejdź do https://billing.microsoft.com do wyświetlania, drukowania lub zażądać papierowa kopia instrukcji. Od abyśmy poczty kopię do Ciebie, firma Microsoft może opłatę możesz pobierania. Firma Microsoft udostępnia wyłącznie papierowa kopia zajmującego 120 dni przed wysłaniem żądania. Jeśli firma Microsoft komunikat o błędzie na rachunku, skoryguje go natychmiast po Przekaż nam i sprawdzeniu reklamacji. Musi powiadomić firmę Microsoft w ciągu 120 dni po pierwszym na rachunku pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli w tej chwili nie Powiedz nam, firma Microsoft nie będą musieli Popraw błąd. Zwolnij nam ze wszystkich odpowiedzialności oraz oświadczeniach strat wynikających z dowolnym błąd, który nie jest zgłaszane z nami w ciągu 120 dni od pierwszego wystąpienia błędu w zestawieniu online. Jeśli w tej chwili nie Powiedz nam, firma Microsoft nie będą musieli Popraw błąd.

 • Zaległe płatności. Z wyjątkiem sytuacji niedozwolonych przepisami prawa firma Microsoft może naliczyć opłatę za opóźnienie, jeśli płatności nie zostaną uiszczone w terminie. Na ten zapis nie mają wpływu ewentualne kwestie sporne zgłaszane przez użytkownika i dotyczące rachunku. Jeśli opłaty za opóźnienie zostały uwzględnione na wystawionym przez firmę Microsoft rachunku, użytkownik jest zobowiązany do ich uiszczenia. Opłata za opóźnienie będzie równa 1% niezapłaconej kwoty miesięcznie lub maksymalnej stawce dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z kwot będzie mniejsza. Odzyskiwanie zaległych kwot może zostać zlecone innej firmie. Użytkownik musi zrekompensować wszelkie poniesione przez firmę Microsoft zasadne koszty odzyskania zaległych kwot. Mogą to być m.in. koszty obsługi prawnej w uzasadnionej wysokości oraz inne opłaty i koszty prawne. W razie nieuiszczenia opłat w całości w terminie firma Microsoft ma prawo do zawieszenia lub anulowania usługi.

Początek strony

8. zmiany w usłudze; Anulowanie lub zakończenie

 • Przez firmę Microsoft. Firma Microsoft może wprowadzić zmiany dotyczące usługi w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny bez powiadomienia. Firma Microsoft może anulować lub zawiesić usługę lub jej część w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny bez powiadomienia, w tym w sytuacjach, gdy użytkownik naruszy warunki niniejszej umowy. Jeśli usługa zostanie anulowana lub zawieszona, prawo użytkownika do korzystania z usługi wygasa w trybie natychmiastowym. Anulowanie usługi nie powoduje zmiany zobowiązania użytkownika do poniesienia kosztów naliczonych na koncie billingowym. W przypadku anulowania usługi w całości bez podania przyczyny firma Microsoft zwróci użytkownikowi niewykorzystaną część dotychczasowej opłaty za usługę na zasadzie proporcjonalności.

 • Przez Ciebie. Użytkownik może anulować usługi w dowolnej chwili dowolnego powodu. Przejdź do https://billing.microsoft.com , aby uzyskać informacje o anulowaniu tej usługi. Niektóre ofert usług może wymagać opłat i chcesz zapłacić wszystkich opłat zgodnie z opisem oferty materiały. Anulowanie usługi przez użytkownika nie zmieni obowiązek zapłacić wszystkich obciążeń znajdujących się na swoim koncie rozliczeniowym.

 • Dane. Po zakończeniu korzystania z usługi lub anulowaniu jej przez użytkownika bądź firmę Microsoft z dowolnej przyczyny firma Microsoft może trwale usunąć dane użytkownika z serwerów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykonywanie potrzebnych kopii zapasowych danych oraz utrzymywanie podstawowych środków umożliwiających prowadzenie działalności.

 • Zrzeczenie się praw i zobowiązań. W maksymalnym zakresie niezbędnym do rozwiązania niniejszej umowy każda ze stron, w ramach obowiązującego prawa i obowiązujących przepisów, zrzeka się wszelkich praw i zobowiązań dotyczących zwracania się do sądów z wnioskiem o interwencję (i uzyskiwania takiej pomocy) w celu rozwiązania niniejszej umowy.

Początek strony

9. limity usługa
Microsoft może utworzyć limitów w usłudze. Na przykład możemy ograniczyć

 • liczbę dni, przez które w usłudze będą przechowywane wiadomości e-mail, ogłoszenia na tablicy informacyjnej i inna zawartość, która może być ogłaszana lub dostarczana przez użytkownika bądź firmę Microsoft;

 • liczbę i rozmiar wiadomości e-mail, które użytkownik może wysyłać lub odbierać za pośrednictwem usługi;

 • maksymalną ilość miejsca udostępnianego użytkownikowi na serwerach firmy Microsoft;

 • przepustowość udostępnianą dla ruchu do witryny sieci Web obsługiwanej przez firmę Microsoft na potrzeby użytkownika;

 • liczbę osób korzystających z konta użytkownika lub kont skojarzonych;

 • liczbę kont usługi, które użytkownik może subskrybować przy użyciu jednej karty kredytowej;

 • okres przechowywania nieaktywnego konta usługi, zdefiniowanego jako konto, za pomocą którego użytkownik nie logował się do usługi przez dłuższy czas;

 • liczbę transakcji, które użytkownik może prowadzić za pośrednictwem usługi.

W przypadku przekroczenia opublikowanych ograniczeń dotyczących usługi firma Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania usługi.

Początek strony

10. usługa może być wersji wstępnej
określonej usługi może być wersji wstępnej. Sposób będą w ostatecznej wersji funkcja lub usługa może nie działać. Firma Microsoft może zmieniać jego wersję ostateczną, komercyjnego. Firma Microsoft nie może zwolnić komercyjnej wersji. Również firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany wersji wstępnej usługi w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia do Ciebie.

Początek strony

11. Czy firma Microsoft nie ma redakcyjny sterowania

 • Zawartość. Firma Microsoft, użytkownik, osoby korzystające z konta skojarzonego użytkownika i osoby trzecie mogą ogłaszać lub przechowywać określone materiały za pośrednictwem usługi. Są to między innymi: dane, dokumenty, informacje, ogłoszenia, dane związane z komunikacją, wiadomości i łącza do witryn sieci Web osób trzecich („zawartość”). W usłudze są oferowane obszary dostępne publicznie, takie jak publiczna witryna sieci Web obsługiwana przez firmę Microsoft, usługa tablicy ogłoszeń dla społeczności, udostępniany kalendarz lub inny obszar publiczny umożliwiający nawiązywanie komunikacji z osobami trzecimi („obszary publiczne usługi”). Dotyczy to również obszarów usługi, do których dostęp może być kontrolowany, na przykład witryny wspólnej pracy na serwerach firmy Microsoft („obszary prywatne usługi”).

 • Prawa własności intelektualnej. Firma Microsoft nie sankcjonuje ani nie aprobuje nieautoryzowanego korzystania z zawartości chronionej prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Udostępnianie zawartości naruszającej prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej osób trzecich stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy. Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że używanie i publikowanie zawartości przez niego i inne osoby nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik rozumie, że firma Microsoft może usunąć zawartość w dowolnym momencie bez powiadomienia w sytuacji, gdy ta zawartość naruszy warunki niniejszej umowy lub zasady obowiązującego kodeksu postępowania albo gdy firma Microsoft w dobrej wierze uzna, że takie usunięcie jest konieczne.

 • Ogłaszanie zawartości. Użytkownik rozumie, że firma Microsoft nie sprawuje kontroli nad zawartością publikowaną w usłudze lub dostarczaną do niej przez użytkownika i inne osoby ani jej nie zatwierdza. Firma Microsoft nie rości sobie praw własności do zawartości ogłaszanej w usłudze lub dostarczanej do usługi przez użytkownika lub inne osoby. Przez ogłaszanie lub dostarczanie zawartości użytkownik nadaje firmie Microsoft i ogółowi użytkowników (dotyczy zawartości publikowanej w obszarach publicznych usługi) lub osobom, którym zostały udzielone prawa dostępu (dotyczy zawartości ogłoszonej w prywatnych obszarach usługi), bezpłatne, nieograniczone pod względem lokalizacji i bezterminowe uprawnienie do:

  • używania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania zawartości w związku z korzystaniem z usługi;

  • publikowania imienia i nazwiska użytkownika wraz z zawartością.

   Użytkownik nadaje również ogółowi użytkowników lub tym osobom, którym zostały udzielone prawa dostępu, uprawnienie do udzielania tych praw innym. Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do udzielania praw opisanych w niniejszej sekcji, a używanie i publikowanie tej zawartości nie narusza żadnych przepisów prawa. Firma Microsoft nie zapłaci użytkownikowi za zawartość ogłaszaną w publicznych obszarach usługi. Ta sekcja dotyczy tylko zawartości prawnie dozwolonej i tylko w takim zakresie, w jakim używanie i publikowanie zawartości prawnie dozwolonej nie powoduje naruszenia prawa.

 • Prywatne obszary usługi. Użytkownik rozumie, że w odniesieniu do zawartości ogłaszanej w prywatnych obszarach usługi może być wymagany określony zakres przetwarzania w celu:

  • przechowywania i pobierania zawartości;

  • spełnienia wymagań technicznych stawianych przez sieci, z którymi łączą się systemy usługi;

  • przestrzegania różnych ograniczeń dotyczących usługi.

 • Łącza do witryn sieci Web osób trzecich. Usługa może zawierać łącza do witryn sieci Web osób trzecich. Witryny te nie podlegają kontroli firmy Microsoft. Jeśli takie łącza zostały zamieszczone w usłudze, firma Microsoft udostępniła je wyłącznie dla wygody użytkownika. Zamieszczenie tych łączy nie oznacza zaaprobowania przez firmę Microsoft żadnej witryny sieci Web, usługi ani produktu osoby trzeciej. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wyłączania wszelkich łączy prowadzących do dowolnej witryny sieci Web osoby trzeciej ogłoszonych w usłudze przez użytkownika lub innych klientów.

Początek strony

12. prywatność

 • Program access i ujawnienie. I świadczenia usługi, zbierane określone informacje o użytkowniku. Wykorzystywane i chronione w sposób opisany w Programie Microsoft Online zasady zachowania poufności informacji . W szczególności, firma Microsoft może uzyskać dostęp do lub ujawnić informacje o użytkowniku, łącznie z treścią przekazywanych, w celu

  • zastosowania się do przepisów prawnych, uzasadnionych prawnie żądań lub wymogów procesu sądowego;

  • zapewnienia ochrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej klientów, w tym egzekwowania postanowień jej umów lub zasad, którym podlega korzystanie z usługi;

  • działania w dobrej wierze w sytuacjach, gdy w mniemaniu firmy Microsoft takie uzyskanie dostępu lub ujawnienie jest niezbędne do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników lub klientów firmy Microsoft bądź ogółu społeczeństwa.

   Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie dostępu do informacji oraz ich ujawnianie opisane w tej sekcji.

 • Przesyłanie danych osobowych. Informacje osobiste zebrane za pośrednictwem usługi może być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych kraju lub regionu, w którym Microsoft lub jego podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub działanie agentów Obsługa urządzeń. Za pomocą usługi, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji poza swój kraj lub region. Firma Microsoft przestrzega programu określonych do przodu przez dział handlu Stanów Zjednoczonych dotyczących zbierania, używania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej. Może być więcej informacji o przekazywanie tych danych w Zasady zachowania poufności informacji.

 • Wydajność usługi i użycie danych. W celu świadczenia usługi na rzecz użytkownika firma Microsoft może zbierać pewne informacje o wydajności usługi, komputerze użytkownika i sposobie używania usługi. Firma Microsoft może automatycznie przekazywać te informacje z komputera użytkownika. Zebrane dane nie będą używane do ustalenia tożsamości użytkownika.

 • Technologia filtrowania. Firma Microsoft może korzystać z technologii lub innych środków umożliwiających zapewnienie ochrony usługi i swoich klientów lub uniemożliwiających użytkownikowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Przykładem takich środków jest między innymi stosowanie filtrowania w celu zatrzymania spamu i powstrzymania wirusów lub w celu zwiększenia zabezpieczeń. Użycie tych środków może utrudniać użytkownikowi korzystanie z usługi.

 • Zasady zachowania poufności informacji po stronie użytkownika. Podczas korzystania z usługi użytkownik może zbierać informacje osobiste dotyczące osób trzecich na podstawie kontaktów z tymi osobami. Jeśli takie dane będą zbierane, użytkownik wyraża zgodę na: (a) ogłoszenie w swojej witrynie sieci Web zasad zachowania poufności informacji, które co najmniej ujawnią wszelkie sposoby używania informacji osobistych zbieranych od osób trzecich; (b) umieszczenie łącza hipertekstowego do obowiązujących zasad zachowania poufności informacji na stronie głównej witryny sieci Web użytkownika oraz na wszystkich stronach, na których są zbierane informacje osobiste od osób trzecich, w tym na stronach wyewidencjonowywania; (c) korzystanie z informacji osobistych tylko w zakresie wyraźnie dozwolonym w obowiązujących zasadach zachowania poufności informacji.

Początek strony

13. oprogramowanie

 • Użytkowanie. Jeśli użytkownik otrzyma od firmy Microsoft oprogramowanie jako część usługi, korzystanie z tego oprogramowania podlega warunkom licencji przedstawionym użytkownikowi do zaakceptowania w przypadku danego oprogramowania. Jeśli nie zostały przedstawione żadne warunki licencji, firma Microsoft (lub jeden z podmiotów stowarzyszonych, zgodnie z miejscem zamieszkania użytkownika) udziela użytkownikowi prawa do korzystania z oprogramowania tylko w zakresie uprawnionego korzystania z usługi na mocy niniejszej umowy i tylko na tylu komputerach, ile zostało wymienionych w ofercie usługowej dla użytkownika. Firma Microsoft (lub jeden z podmiotów stowarzyszonych, zgodnie z miejscem zamieszkania użytkownika) zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa do oprogramowania. Jeśli użytkownik nie otrzyma od firmy Microsoft powiadomienia o odmiennej treści, jego licencja na użytkowanie oprogramowania wygaśnie z dniem wygaśnięcia praw do korzystania z usługi (lub zakończenia korzystania z usługi) i użytkownik musi wtedy niezwłocznie odinstalować oprogramowanie. Po zakończeniu okresu dostępności usługi firma Microsoft może wyłączyć oprogramowanie.

 • Aktualizacja. Firma Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję używanego oprogramowania. Może również automatycznie pobierać na komputer użytkownika uaktualnienia oprogramowania w celu zaktualizowania usługi, rozszerzenia jej funkcjonalności lub dalszego jej rozwijania.

 • Zakres licencji. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności intelektualnej. To oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Użytkownik nie będzie dezasemblować, dekompilować ani odtwarzać żadnego oprogramowania oferowanego wraz z usługą, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie działania są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

 • Eksportowanie ustawowe. Oprogramowanie podlega Stanów Zjednoczonych eksportu prawem i przepisami. Musi spełniać wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe eksportu ustawy i przepisy, które dotyczą oprogramowania. Obejmują one ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników i przeznaczenie. Aby uzyskać dodatkowe informacje zobacz www.microsoft.com/exporting.

Początek strony

14. materiały licencje tego Microsoft

 • Elementów multimedialnych i Szablonów. Mogą mieć dostęp do multimediów obrazów, obiektów clipart, animacje, dźwięków, muzyki, kształtów, klipy wideo, szablony i inne formy zawartości do pobrania ("elementów multimedialnych") skojarzone z usługą. Jeśli tak, możesz skopiować i używać elementów multimedialnych i licencji, wyświetlanie i rozpowszechnianie, wraz z modyfikacje jako część do oprogramowania, łącznie z witryn sieci web, ale nie mogą (i) sprzedaż, licencji lub rozpowszechnianie kopii elementów multimedialnych, siebie lub w ramach zbioru lub produktu, jeśli wartość podstawowego produktu znajduje się w elementów multimedialnych; (ii) prawa klientów produktu dowolnej licencji lub rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) licencji lub rozpowszechniać żadnego elementów multimedialnych, obejmujące reprezentacji identyfikację osób, instytucje państwowe, logo, inicjałów, emblematów, znaki towarowe lub podmioty celach komercyjnych lub w celu wyrażenia lub potwierdzenia lub skojarzenia z dowolnego produktu, jednostki lub działalności; lub (iv) tworzenie działa wyrazy wulgarne lub skandalizujących, zgodnie z definicją przepisów w momencie tworzenia pracy, używając elementów multimedialnych.

  Po uzyskaniu elementów multimedialnych i szablony z witryny Microsoft Office.com Web (lub witryny następnik), można je użyć tylko wtedy, gdy użytkownik ma prawidłową licencję do pakietu Microsoft Office lub jeden z jego programów lub produktu oprogramowania firmy Microsoft, która zawiera program Microsoft Clip Galeria lub program Microsoft Clip Organizer (lub zastąpienie Microsoft program Microsoft Clip Organizer).

 • Dokumenty. Użytkownik może mieć dostęp do informacji dotyczących usługi, takich jak oficjalne dokumenty, artykuły bazy wiedzy, arkusze danych i często zadawane pytania („dokumenty”). Użytkownik może korzystać z tych dokumentów tylko do celów informacyjnych. Nie może kopiować, rozpowszechniać, modyfikować dokumentów ani tworzyć na ich podstawie prac pochodnych. Instytucje edukacyjne oficjalnie uznane na mocy prawa lokalnego mogą pobierać i kopiować dokumenty wyłącznie w celu ich rozpowszechniania na zajęciach.

 • Ograniczenia. Udzielenie licencji na korzystanie z elementów multimedialnych, szablonów i dokumentów dostarczonych wraz z usługą nie obejmuje licencji na projekt lub układ usługi ani żadnej witryny będącej własnością firmy Microsoft lub podlegającej obsłudze, licencjonowaniu albo kontroli firmy Microsoft. Nie należy kopiować ani ponownie transmitować żadnego logo, grafiki, dźwięku lub obrazu z usługi bez wyraźnego zezwolenia firmy Microsoft. Firma Microsoft i jej dostawcy nie gwarantują ani nie poświadczają, że elementy multimedialne, szablony i dokumenty są dokładne i odpowiednie do celów użytkownika. Dołączenie tych elementów do usługi nie oznacza ich zaaprobowania przez firmę Microsoft. Żadne elementy dostępne z poziomu usługi nie mają w zamierzeniu zapewniać profesjonalnej porady, dotyczącej m.in. inwestycji, zobowiązań podatkowych lub kwestii prawnych.

Początek strony

15 Windows Live™ ID
firma Microsoft może udostępnić Ci poświadczenia usługi Windows Live ID, aby używać z usługą. Identyfikator Windows Live ID jest uwierzytelniania uniwersalny usługi sieci Web, która ułatwia Zaloguj się do witryny sieci Web. Nie można używać dowolnego oprogramowania lub sprzętu, który powoduje zmniejszenie liczby użytkowników bezpośredni dostęp lub za pomocą identyfikatora Windows Live ID (nazywane "Multipleksowanie" lub "łączenie" oprogramowania lub sprzętu). Masz pełną odpowiedzialność za wszelkie relacje firmom (w tym reklamodawcami), które obsługują identyfikator Windows Live ID, łącznie z dostarczaniem i płatności za towary i usługi. Niniejsza Umowa obowiązuje do Ciebie, gdy dostępu lub korzystania z usługi Windows Live ID poświadczeń. Podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej witryny lub usługi za pomocą identyfikatora Windows Live ID, warunki i postanowienia tej witryny lub usługi może również obowiązywać. Zapoznaj się z warunkami użytkowania dla każdej witryny lub usługa, która odwiedzania.

Początek strony

16. kontakt z innymi
po uzyskaniu nic z innego źródła (łącznie z oferowanych usług innych firm) za pośrednictwem usługi, wiesz, że kontaktami w odniesieniu do tych czynności jest z innych firm bezpośrednio i nie Firmy Microsoft. W przypadku potwierdzenia roszczenia, które dotyczą lub dotyczy również kontaktami z innej firmy, są tylko potwierdzenia wniosek wobec osoby trzeciej i nie będzie potwierdzenia wszelkich takich roszczeń wobec firmy Microsoft, nawet jeśli Microsoft pomocy w rozliczenia, dla trzeciego Strona oferowanie. Wyłącznie za kontakt z stronom trzecim, w tym

 • dostarczanie towarów i usług oraz związane z nimi płatności;

 • przetwarzanie i weryfikowanie zamówień, płatności oraz innych transakcji;

 • obsługę klienta związaną z realizacją zamówień lub transakcjami (np. zgubione zamówienia, spory dotyczące fakturowania, kwestie płatności itp.);

 • ustalanie wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych wynikających z realizacji takich zamówień bądź transakcji albo z nimi związanych, a także pobieranie podatków i przelewanie ich na konta odpowiednich organów;

 • zakup oraz używanie produktów i usług osób trzecich przez użytkownika i osoby korzystające z kont skojarzonych.

Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że:

 • reklamowane, sprzedawane i rozpowszechniane produkty i usługi są legalnie dopuszczone do sprzedaży i rozpowszechniania oraz że te usługi nie naruszają warunków niniejszej umowy;

 • dysponuje wszystkimi licencjami wymaganymi do sprzedawania, rozpowszechniania i reklamowania oferowanych towarów i usług;

 • całość sprzedaży i reklam będzie zgodna z obowiązującym prawem;

 • jego postępowanie będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami (w tym dotyczącymi m.in. zachowania poufności w związku ze zbieraniem informacji od osób trzecich).

Początek strony

17. opinii
Jeśli możesz przekazać opinię o usłudze do firmy Microsoft, możesz zmienić do firmy Microsoft, bez opłaty, w prawo, aby używać, udostępniania i komercyjnego wykorzystywania swoją opinię w żaden sposób i do dowolnego celu. Możesz również zmienić stronom trzecim, bez opłaty, praw patentowych potrzebną do ich produktów, technologii i usług za pomocą lub współpracować z wybranym określonego oprogramowania firmy Microsoft lub usługa, która zawiera opinii. Nie udziela opinii podlega licencji, która wymaga programu Microsoft licencji jego oprogramowania lub dokumentacji stronom trzecim, ponieważ możemy zawiera swoją opinię w nich. Te uprawnienia po tej Umowy.

Początek strony

18 naszych powiadomienia o Zawiadomienia
niniejszej Umowy jest w formie elektronicznej. Obiecaliśmy wysyłania określonych informacji w związku z usługą i mamy w prawo, aby wysłać te informacje w formie elektronicznej. Czasami może występować inne informacje o usłudze zgodnie z prawem jesteśmy wysyłania do Ciebie. Firma Microsoft może wysyłać te informacje do możesz w formie elektronicznej.

Firma Microsoft może dostarczać użytkownikowi wymagane informacje przy użyciu następujących metod:

 • pocztą elektroniczną pod adres e-mail podany przez użytkownika podczas zakładania konta w usłudze lub

 • na Strona główna po raz pierwszy wysyłane powiadomienie pocztą e-mail alerty o powiadomienie na stronie głównej.

Powiadomienia przesyłane w wiadomości e-mail będą uznawane za doręczone i odebrane w dniu transmisji takiej wiadomości. Przez okres uzyskiwania dostępu do usługi i korzystania z niej użytkownik jest zobowiązany mieć oprogramowanie i sprzęt niezbędne do odbierania takich powiadomień. W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną należy anulować usługę.

Uwagi firmy Microsoft mogą powodować określone na stronie głównej lub https://billing.microsoft.com.

Początek strony

19. żadnych gwarancji
Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji o niezawodności, dokładność, lub aktualności usługi lub wyniki uzyskane przez usługę. Wiesz, że mechanizmy zabezpieczeń w usłudze mają ograniczenia związane z którymi się odpowiedzialny za określanie, czy usługa spełnia Twoich wymagań.

Firma Microsoft dostarcza usługę „taką, jaka jest”, „ze wszystkimi usterkami” oraz „w dostępnej postaci”. Całe ryzyko związane z jej używaniem spoczywa na użytkowniku. W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo strony firmy Microsoft nie udzielają żadnych wyraźnych gwarancji, rękojmi ani nie podają żadnych warunków. Użytkownik może dysponować dodatkowymi prawami na mocy przepisów prawa lokalnego, na które niniejsza umowa nie ma wpływu. W zakresie dopuszczanym przez prawo firma Microsoft nie udziela żadnych dorozumianych gwarancji, łącznie z gwarancją przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, staranności, zadowalającej jakości oraz rękojmi co do braku naruszeń praw własności intelektualnej.

Początek strony

20. ograniczenie odpowiedzialności
z firmy Microsoft można odzyskać tylko bezpośrednie szkód do wysokości do opłaty dla miesiąca lub odpowiednik z 5 USD (w zależności od tego jest większy). Niedozwolonych w zakresie przepisów, nie można odzyskać inne szkody stron firmy Microsoft, łącznie z wynikowych utraty korzyści, specjalnych, pośrednie i przypadkowe.

To ograniczenie dotyczy wszelkich aspektów dotyczących:

 • usługi;

 • zawartości (w tym kodu) w witrynach internetowych osób trzecich, programów lub sposobów postępowania osób trzecich;

 • wirusów lub innych szkodliwych funkcji mających wpływ na dostęp użytkownika do usługi i korzystanie z niej;

 • niezgodności między usługą i innymi usługami, oprogramowaniem i sprzętem;

 • opóźnień lub awarii podczas inicjowania, przeprowadzania lub kończenia transmisji albo transakcji w ramach usługi w sposób właściwy lub terminowy;

 • roszczeń dotyczących niedotrzymania warunków umowy, niedotrzymania gwarancji, rękojmi lub warunku, odpowiedzialności obiektywnej, zaniedbań lub innych czynów niedozwolonych.

Obowiązuje również, jeśli:

 • zadośćuczynienie nie stanowi pełnej rekompensaty za doznane straty lub niewypełnienie podstawowych zadań;

 • firma Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania tych szkód.

Niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych i w takim wypadku powyższe ograniczenia i wyłączenia nie mają zastosowania. Ograniczenia i wyłączenia mogą również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj lub region nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wynikowych lub innych.

Początek strony

21. roszczenia muszą być zgłaszane w ciągu roku
niedozwolonych w zakresie przepisów, wszelkich roszczeń związanych z tej umowy lub usługi muszą być dostosowane w ciągu roku. Okres jednego roku rozpoczyna się od daty, kiedy roszczenia najpierw można było zgłosić. Niego, o ile nie zostanie złożone, a następnie Opinia ta jest na stałe wykluczone. W tej sekcji dotyczą razem z następniki. Zastosowanie do firmy Microsoft i jej następniki i przypisuje.

Początek strony

22. Firma Microsoft, obowiązujące prawo i miejsce rozwiązywania spory

Niniejsza umowa jest zawierana między użytkownikiem a firmą Microsoft działającą w danym kraju lub regionie. W poniższej tabeli należy wybrać kraj lub region zamieszkania (w przypadku logowania się do usługi jako osoba indywidualna) lub siedzibę firmy (w przypadku logowania się do usługi w imieniu firmy). Obok można znaleźć dane firmy Microsoft, z którą jest zawierana umowa, a także dostępne możliwości wyboru prawa właściwego i miejsca rozstrzygania sporów z firmą Microsoft.

Początek strony

23. interpretacji umowy
wszystkie części niniejszej umowy obowiązują w zakresie maksymalna dozwolona prawem. Sąd mogą zajmować się, że nie możemy Wymuszaj część niniejszej umowy podczas zapisywania. W takim przypadku tej części powoduje zastąpienie przy warunkach, najlepiej pasujące pozostała część, której nie można wykonać. Pozostała część Umowy nie ulegnie zmianie. Niniejsza Umowa wraz z kody postępowania i innych powiadomień, które udostępniamy, jest całość umowy między firmy Microsoft i dotyczące usługi. Zastępuje dowolny umowie lub instrukcje związane z usługą. Jeśli masz zobowiązanie do zachowania poufności związane z usługą, te pozostają w życie (na przykład możesz mogły zostać tester dla wersji wstępnej usługi). Tytuły sekcji w umowie nie ogranicza warunki niniejszej Umowy.

Początek strony

24. przydział
firmy Microsoft mogą przypisywać tej Umowy, w całości lub części, w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie może być przydziela niniejszej Umowy lub dowolnej części, drugą stronę. Każda próba jest nieważne. Zamiast tego może anulować usługę. Druga strona może następnie utworzyć konto usługi i wprowadź w umowę z firmą Microsoft.

Początek strony

25 siły wyższej
firma Microsoft nie będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody lub traktowane w naruszenia niniejszej Umowy z powodu dowolne zdarzenie lub okoliczności niezależnych rozsądne, w tym też, naruszenia, braku elektrycznych, atakach terrorystycznych trzęsienia ziemi lub działania siły wyższej.

Początek strony

26. powiadomienia
Giełdowych
giełdowych znajdujących się w usłudze są dostarczane przez firmę S & P ComStock, Inc., chyba że inaczej, notowania giełdowe są opóźnione co najmniej 20 minut (giełdowe NASDAQ są opóźnione co najmniej 15 minut) . Notowania giełdowe określone jako "notowania w czasie rzeczywistym" są udostępniane bez opóźnienia po ich otrzymaniu przez firmę S & P ComStock, Inc. Rzeczywisty przyjęcie ofert w czasie rzeczywistym może dotyczyć opóźnień transmisji w Internecie i innych przyczyn. Wszystkie kursy giełdowe są etykietą "time ostatniego obrotu" oznaczającą aktualności danych.

Wszelkie informacje objęte usługą i dostarczane przez firmę S&P ComStock, Inc. („ComStock”) i podmioty z nią stowarzyszone („Informacje ComStock”) stanowią własność firmy ComStock i podmiotów stowarzyszonych lub też firma ComStock i podmioty stowarzyszone mają licencje na te informacje, a każdy użytkownik ma prawo przechowywać, opracowywać, analizować, drukować i wyświetlać Informacje ComStock oraz zmieniać ich format wyłącznie do swojego osobistego użytku. W żadnym wypadku użytkownik nie będzie publikować, retransmitować, redystrybuować ani w inny sposób odtwarzać Informacji ComStock w jakimkolwiek formacie na rzecz jakiejkolwiek osoby i żaden użytkownik nie będzie używać Informacji ComStock w działalności gospodarczej czy podczas prowadzenia przedsiębiorstwa lub w związku z nimi, co obejmuje między innymi wszelką działalność dotyczącą papierów wartościowych, inwestycyjną, rachunkową, bankową, prawniczą lub obejmującą środki masowego przekazu oraz przedsiębiorstwa z tych sektorów. Przed dokonaniem transakcji dotyczącej papierów wartościowych na podstawie Informacji ComStock zaleca skonsultowanie się ze swoim maklerem lub innym przedstawicielem finansowym w celu sprawdzenia informacji cenowych. Ani firma ComStock, ani podmioty stowarzyszone z nią nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji (w tym między innymi gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu lub użytku) w odniesieniu do Informacji ComStock. Informacje ComStock są przekazywane użytkownikom „w stanie takim, w jakim są”. Ani firma ComStock, ani podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika lub innej osoby za jakiekolwiek przerwy, niedokładności, błędy lub pominięcia dotyczące Informacji ComStock, bez względu na ich przyczynę, ani też za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne czy przykładowe) z nich wynikające.

Informacje o prawach autorskich
Cała zawartość usługi jest chroniona następującymi prawami autorskimi: Copyright © 2007 Microsoft Corporation (i/lub jej dostawcy), One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o przestrzeganiu praw autorskich
Należy przestrzegać praw autorskich artystów i twórców. Zawartość w postaci muzyki, zdjęć i filmów wideo może być chroniona prawami autorskimi. Osoby występujące w zawartości mogą mieć prawo do kontrolowania użycia swojego wizerunku. Użytkownik nie może korzystać z zawartości należącej do innych osób, jeśli nie jest właścicielem odpowiednich praw lub jeśli nie uzyskał zezwolenia właściciela albo jeśli takie korzystanie jest w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem.

Znak towarowy powiadomienie o
Microsoft jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Znaku towarowego informacje są dostępne w http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Prawa przyznane nie są zarezerwowane.

Uwagi i procedury dotyczące tworzenia roszczeń związanych z naruszenia praw autorskich
tytułem 17, kod Stanów Zjednoczonych, Section 512 (c) (2), powiadomienia o naruszenia praw autorskich powinny trafiać do naszych wyznaczonego agenta. Wszystkie zapytania nie dotyczą Poniższa procedura nie otrzymasz odpowiedź. Zobacz Uwagi i procedury dotyczące wysuwania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

Początek strony

27. usługi nazw domen

 • Usługa. Jeśli rejestrowanie, odnawiania lub przenieść nazwy domeny przez usługę Microsoft łączy zatwierdzone rejestratora o nazwie Melbourne IT ograniczona. Melbourne IT lub innego rejestratora zatwierdzone zostaną zarejestrować, odnawiania lub przenieść nazwę domeny. Domeny zamówień ccTLDs i gTLDs ("domeny umowy") są umowami między Melbourne IT lub innego rejestratora zatwierdzone i, a nie między firmy Microsoft i. Stosowanie zamówień domeny do rejestracji, odnowienia i przesyłanie nazwy domeny. Korzystanie z nazwą domeny jest również od polityki Internet Corporation for przypisane nazwy i numery ("ICANN"). Te zasady obejmują ICANN jednolitego nazwę sporze rozdzielczość zasad domeny znajdujący się w https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Firma Microsoft nie kontroluje dostępności żadnych nazw domen, które użytkownik zamierza zarejestrować lub odnowić. Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że żadna nazwa domeny rejestrowana, odnawiana lub przenoszona za pośrednictwem usługi lub firmy Melbourne IT nie narusza praw osób trzecich.

 • Rejestr publiczny. Zbierane przez firmę Melbourne IT informacje kontaktowe użytkownika, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, zostaną umieszczone w rejestrze publicznym.

 • Zakończenie korzystania z usługi. Jeśli użytkownik lub firma Microsoft anuluje umowy (nie dotyczy pierwszych pięciu dni od zasubskrybowania usługi), nazwa domeny pozostanie zarejestrowana przez bieżący okres roczny. Nie będzie ona jednak obsługiwana w tej usłudze. Nie będzie także współpracować z usługą poczty e-mail użytkownika ani kierować do witryny użytkownika w sieci Web. Mimo anulowania usługi przez dowolną ze stron użytkownik jest zobowiązany do odnowienia umowy i wniesienia stosownej opłaty za to odnowienie. Anulowanie usługi może się wiązać z nałożeniem na użytkownika opłat z tego tytułu. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłat za anulowanie usługi zgodnie z informacjami w materiałach z opisem oferty. Anulowanie usługi przez użytkownika nie zmienia jego zobowiązania do uiszczenia wszystkich opłat naliczonych na koncie billingowym.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×