Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Slajd programu PowerPoint zatytułowany „Przygotowanie do wydarzenia”, który zawiera listę graficzną („Określenie daty”, „Zabezpieczenie lokalizacji”, „Zaproszenie uczestników”, „Zorganizowanie poczęstunku” oraz „Dalsze działania”) wraz ze zdjęciem jadalni

Prezentacje programu PowerPoint zwykle w dużej mierze składają się z elementów wizualnych, dlatego osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć ich znaczenie, jeśli utworzysz slajdy z myślą o ułatwieniach dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Wizualne zawartości zawiera obrazy, grafiki SmartArt grafiki, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj używania tekstu w obrazach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem w nim, powtórz tego tekstu w całej prezentacji. W polu Tekst alternatywny krótko opisujący obraz i wspomnieć istnienia tekst i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Upewnianie się, że zawartość slajdów będzie odczytywana w zamierzonej kolejności

Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu znajdź slajdy, w przypadku których mogą występować problemy z kolejnością odczytywania.

Osoby widzące zwykle odczytują elementy slajdu, takie jak tekst lub obraz, w kolejności pojawiania się elementów na slajdzie. Natomiast czytnik zawartości ekranu odczytuje elementy slajdu w kolejności, w jakiej dodano je do slajdu, a może się ona znacznie różnić od tej, w jakiej się pojawiają.

Koniecznie sprawdź kolejność odczytywania zawartości slajdu, aby upewnić się, że wszyscy będą ją odczytywać zgodnie z zamierzeniami.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Używanie wbudowanych projektów slajdów podczas tworzenia nowych slajdów.

Program PowerPoint zawiera wbudowane układy slajdów, które można stosować do dowolnych slajdów. Użycie takiego układu w przypadku nowego slajdu automatycznie zapewnia, że kolejność odczytywania będzie odpowiednia dla wszystkich.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Przejdź na kartę Widok, a następnie wybierz pozycję Skala odcieni szarości. Wizualne skanowanie każdego slajdu w prezentacji pod kątem wystąpienia kolorowanie według wartości.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć kontrastu kolorów niewystarczające, użyj Funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukiwać tekstu w arkuszu kalkulacyjnym, który trudno odczytać lub aby odróżnić od tła.

Zadbaj o duży kontrast między tekstem a tłem, aby osoby z wadami wzroku mogły czytać zawartość i z niej korzystać. Używaj ciemnego tekstu na białym tle lub tle w kolorze złamanej bieli albo odwrotnie: białego tekstu na ciemnym tle.

Tryb czarno-biały ułatwia też osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi

Aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Ukrywanie tytułu slajdu

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w prezentacjach PowerPoint w Office 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint automatycznie generuje tekstów alternatywny dla obrazów rysunkowych, takich jak diagramy lub ikony. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikony, zrzut ekranu lub inny obraz, który nie jest fotografii, konieczne jest ręczne dodawanie tekstu alternatywnego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Win32 programu PowerPoint Edytuj tekst alternatywny dla obrazów
  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk AltText dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Można też zaznaczyć Generuj opis dla mnie firmy Microsoft korzystająca z chmury inteligentnego usług Utwórz opis dla Ciebie. Spowoduje to przejście chwilę czasu, po upływie którego zostanie wyświetlony wynik w polu tekstowym. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie komentarze PowerPoint dodana, na przykład, "Opis wygenerowany sprawne wysoka."

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Menu Win32 programu PowerPoint Edytuj tekst alternatywny dla kształtów
  • Zaznaczanie kształtu lub grafiki SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk AltText dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Menu Win32 programu PowerPoint Edytuj tekst alternatywny dla wykresów
  • Zaznacz wykres. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk AltText dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Przeglądanie i edytowanie na zdjęciach automatycznie wygenerowanego tekstu alternatywnego

PowerPoint komputer w Office 365 umożliwia automatyczne generowanie tekstu alternatywnego dla zdjęć za pomocą inteligentnego usług w chmurze. Można przeglądać i edytować teksty alt wygenerowany automatycznie.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Edytuj tekst alternatywny.

  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

 2. W okienku Tekst alternatywny przejrzyj opis w polu tekstowym.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować sugerowany tekst, zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

  • Aby zmienić sugerowany tekst alternatywny, wpisz swój własny tekst w polu. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Edytuj tekst alternatywny.

  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Dekoracyjny. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Oznaczanie jako dekoracyjne zaznaczone pole wyboru w programie PowerPoint dla systemu Windows

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w prezentacjach PowerPoint w Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint automatycznie generuje tekstów alternatywny dla obrazów rysunkowych, takich jak diagramy lub ikony. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikony, zrzut ekranu lub inny obraz, który nie jest fotografii, konieczne jest ręczne dodawanie tekstu alternatywnego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Win32 programu PowerPoint Edytuj tekst alternatywny dla obrazów
  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk AltText dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Można też zaznaczyć Generuj opis dla mnie firmy Microsoft korzystająca z chmury inteligentnego usług Utwórz opis dla Ciebie. Spowoduje to przejście chwilę czasu, po upływie którego zostanie wyświetlony wynik w polu tekstowym. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie komentarze PowerPoint dodana, na przykład, "Opis wygenerowany sprawne wysoka."

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Menu Win32 programu PowerPoint Edytuj tekst alternatywny dla kształtów
  • Zaznaczanie kształtu lub grafiki SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk AltText dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

   Menu Win32 programu PowerPoint Edytuj tekst alternatywny dla wykresów
  • Zaznacz wykres. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk AltText dla kształtu w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekst alternatywny w programie PowerPoint dla systemu Windows

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Edytuj tekst alternatywny.

  • Wybierz obraz, wybierz polecenie Formatuj > Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Dekoracyjny. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Oznaczanie jako dekoracyjne zaznaczone pole wyboru w programie PowerPoint dla systemu Windows

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w prezentacjach PowerPoint w Office 2016:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Przeglądanie i edytowanie na zdjęciach automatycznie wygenerowanego tekstu alternatywnego

Program PowerPoint dla komputerów PC w usłudze Office 365 automatycznie generuje tekst alternatywny dla zdjęć, używając inteligentnych usług w chmurze. Możesz przeglądać i edytować tekst alternatywny wygenerowany automatycznie.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny, aby otworzyć okienko Tekst alternatywny.

 3. W okienku Tekst alternatywny przejrzyj opis w polu tekstowym.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować sugerowany tekst, zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

  • Aby zmienić sugerowany tekst alternatywny, wpisz swój własny tekst w polu. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okienko Tekst alternatywny i powróć do slajdu programu PowerPoint.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint automatycznie generuje tekstów alternatywny dla obrazów rysunkowych, takich jak diagramy lub ikony. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest wyświetlana jako ikona lub inny obraz, który nie jest fotografii, konieczne jest ręczne dodawanie tekstu alternatywnego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz polecenie Rozmiar i położenie.

 2. W okienku Formatowanie obrazu wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 3. W polu tekstowym wpisz tekst alternatywny dla obrazu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt i wybierz polecenie Rozmiar i położenie.

 2. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis grafiki.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Rozmiar i położenie.

 2. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis kształtu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz polecenie Formatuj obszar wykresu.

 2. W okienku Formatowanie obszaru wykresu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis wykresu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obszaru wykresu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 6. Aby zastosować zmiany, wybierz pozycję OK > OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Aby upewnić się, że projektu slajdu, kolorów, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich grup odbiorców, użyj jednej z uwzględniane szablony dostępne. Zostały również zaprojektowane tak, aby czytniki ekranu mogą łatwiej odczytywać zawartości slajdu.

 1. Aby znaleźć dostępne szablon, wybierz pozycję plik > Nowy.

 2. W polu tekstowym Wyszukaj szablony Online i motywów wpisz dostępne szablony , a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni szablon.

 4. W oknie podglądu szablonu wybierz pozycję Utwórz.

Widok szablonów w programie PowerPoint dla systemu Windows.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz kartę Projektowanie.

 3. W grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka w grupie Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia tabel

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Użyj wstępnie zaprojektowanego motywu pakietu Office, aby zapewnić łatwą dostępność projektu slajdu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów.

 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj prezentację i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. Sprawdza ono tekst na slajdach pod kątem poniższych elementów:

  • Kolor strony

  • Tła komórek

  • Wyróżnienia

  • Wypełnienie pól tekstowych

  • Cieniowanie akapitów

  • Wypełnienia grafik SmartArt

  • Nagłówki i stopki

  • Linki

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Aby przywrócić wszystkie symbole zastępcze dla wybranego slajdu, na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy wybierz pozycję Resetuj.

 2. Na slajdzie wpisz unikatowy i opisowy tytuł.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Resetuj w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne

Ukrywanie tytułu slajdu

Ukryj tytuł na slajdzie, pozostawiając go dostępnym do odczytu przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieszczenie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. W okienku zaznaczenia odszukaj pole tekstowe Tytuł, a następnie kliknij znajdującą się obok niego ikonę z okiem.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z wyświetloną ikoną z okiem obok symbolu zastępczego Tytuł

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Użyj okienka zaznaczenia, aby ustawić kolejność odczytywania zawartości slajdów w czytnikach zawartości ekranu. W okienku zaznaczenia jest wyświetlana lista obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności. Podczas odczytywania tego slajdu czytnik zawartości ekranu odczyta obiekty w odwrotnej kolejności podanej w okienku zaznaczenia.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie wybierz pozycję Rozmieszczenie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. Aby zmienić kolejność odczytywania w okienku zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj i upuszczaj elementy do nowej lokalizacji.

  • Wybierz element, a następnie wybierz przycisk strzałki w górę (Przesuń do przodu) lub przycisk strzałki w dół (Przesuń do tyłu).

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z listą wszystkich obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

PowerPoint ma projektów wbudowanych slajdów, które zawierają symbole zastępcze tekstu, klipów wideo, obrazów i. Zawierają one również wszystkie formatowanie, na przykład kolory motywu, czcionki i efekty. Aby upewnić się, że slajdów są dostępne, układy wbudowane są zaprojektowane tak, aby kolejność czytania jest taka sama dla osób, które widzieć i osobom korzystającym z technologii, takich jak czytniki ekranu.

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Normalny.

 2. W okienku Miniatura odszukaj miejsce, w którym chcesz dodać nowy slajd. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Nowy slajd. Kliknij nowy slajd, aby go wybrać.

 3. Na karcie Projektowanie rozwiń galerię Motywy, a następnie wybierz odpowiedni układ slajdu. Program PowerPoint automatycznie zastosuje ten układ do nowego slajdu.

 4. Przejdź do nowego slajdu, a następnie dodaj odpowiedni tytuł i zawartość.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Obecnie tylko PowerPoint dla systemu Windows obsługuje wstawiania i odtwarzania podpisy kodowane i napisy, które są przechowywane w plikach osobnych z klipu wideo. W innych wersjach PowerPoint (na przykład PowerPoint dla systemu macOS lub przenośnym wersje), zamknięte podpisy i napisy muszą być kodowane do pliku wideo, zanim są importowane PowerPoint.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów.

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint zawierających klipy wideo, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Komputer Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj używania tekstu w obrazach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem w nim, powtórz tego tekstu w całej prezentacji. W polu Tekst alternatywny krótko opisujący obraz i wspomnieć istnienia tekst i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Upewnianie się, że zawartość slajdów będzie odczytywana w zamierzonej kolejności

Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu znajdź slajdy, w przypadku których mogą występować problemy z kolejnością odczytywania.

Osoby widzące zwykle odczytują elementy slajdu, takie jak tekst lub obraz, w kolejności pojawiania się elementów na slajdzie. Natomiast czytnik zawartości ekranu odczytuje elementy slajdu w kolejności, w jakiej dodano je do slajdu, a może się ona znacznie różnić od tej, w jakiej się pojawiają.

Koniecznie sprawdź kolejność odczytywania zawartości slajdu, aby upewnić się, że wszyscy będą ją odczytywać zgodnie z zamierzeniami.

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Używanie wbudowanych projektów slajdów podczas tworzenia nowych slajdów.

Program PowerPoint zawiera wbudowane układy slajdów, które można stosować do dowolnych slajdów. Użycie takiego układu w przypadku nowego slajdu automatycznie zapewnia, że kolejność odczytywania będzie odpowiednia dla wszystkich.

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć kontrastu kolorów niewystarczające, użyj Funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukiwać tekstu w arkuszu kalkulacyjnym, który trudno odczytać lub aby odróżnić od tła.

Zadbaj o duży kontrast między tekstem a tłem, aby osoby z wadami wzroku mogły czytać zawartość i z niej korzystać. Używaj ciemnego tekstu na białym tle lub tle w kolorze złamanej bieli albo odwrotnie: białego tekstu na ciemnym tle.

Tryb czarno-biały ułatwia też osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi

Aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Ukrywanie tytułu slajdu

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają Podziel komórki, scalone komórki, tabel zagnieżdżonych lub całkowicie pustych wierszy lub kolumn, korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w prezentacjach PowerPoint w Office 365:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

PowerPoint automatycznie generuje tekstu alternatywnego dla obrazów. Jeśli chcesz dodać obraz, który jest ikony, zrzut ekranu lub inny obraz, który nie jest fotografii, konieczne jest ręczne dodawanie tekstu alternatywnego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe obrazów z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.
  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj obraz > tekst alternatywny.

   Przycisk Tekst alternatywny na wstążce w programie PowerPoint dla komputerów Mac

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

Tekst alternatywny w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształty z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, wokół całego kształtu nie wewnątrz jego części.

  • Zaznacz kształt. Wybierz polecenie Formatuj kształt > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla kształtów na Wstążce w programie Powerpoint dla komputerów Mac

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania kształtu i jego kontekstem do osoby, która nie widać go.

  Okienko tekstu alternatywnego do kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształty z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, otaczającej całej grafiki SmartArt nie wewnątrz jego części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla grafiki SmartArt na wstążce programu PowerPoint dla komputerów Mac

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania grafiki SmartArt i kontekst do osoby, która nie widać go.

  Okienko tekstu alternatywnego do kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego .

  Menu kontekstowe wykresy z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla wykresów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365.

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

Jeśli prezentacja zawiera elementy wizualne, które mają charakter wyłącznie dekoracyjny, możesz oznaczyć je jako takie, bez konieczności pisanie dowolny tekst alternatywny. Gdy czytnik ekranu zostanie odnaleziona takie obrazu, po prostu je informuje o się dekoracyjne, tak aby użytkownika wiedzieli, że nie ma żadnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz pozycję wizualną. Wybierz kartę Formatowanie visual > Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Staje się wyszarzone pola wprowadzania tekstu.

  Tekst alternatywny ozdobnych obrazów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w prezentacjach PowerPoint w Office 2019:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Aby udostępnić prezentacji do szerszego grup odbiorców, dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów na slajdach. PowerPoint automatycznie generuje tekstu alternatywnego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe obrazów z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.
  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj obraz > tekst alternatywny.

   Przycisk Tekst alternatywny na wstążce w programie PowerPoint dla komputerów Mac

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

Tekst alternatywny w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Porada: Można też zaznaczyć Generuj opis dla mnie firmy Microsoft korzystająca z chmury inteligentnego usług Utwórz opis dla Ciebie. Spowoduje to przejście chwilę czasu, po upływie którego zostanie wyświetlony wynik w polu tekstowym. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie komentarze PowerPoint dodana, na przykład, "Opis wygenerowany sprawne wysoka."

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształty z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, wokół całego kształtu nie wewnątrz jego części.

  • Zaznacz kształt. Wybierz polecenie Formatuj kształt > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla kształtów na Wstążce w programie Powerpoint dla komputerów Mac

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania kształtu i jego kontekstem do osoby, która nie widać go.

  Okienko tekstu alternatywnego do kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

   Menu kontekstowe kształty z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, otaczającej całej grafiki SmartArt nie wewnątrz jego części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla grafiki SmartArt na wstążce programu PowerPoint dla komputerów Mac

  Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania grafiki SmartArt i kontekst do osoby, która nie widać go.

  Okienko tekstu alternatywnego do kształtów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Po prawej stronie slajdu, zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

  Menu kontekstowe wykresy z zaznaczoną opcją tekst alternatywny.
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla wykresów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365.

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

Jeśli prezentacja zawiera elementy wizualne, które mają charakter wyłącznie dekoracyjny, możesz oznaczyć je jako takie, bez konieczności pisanie dowolny tekst alternatywny. Gdy czytnik ekranu zostanie odnaleziona takie obrazu, po prostu je informuje o się dekoracyjne, tak aby użytkownika wiedzieli, że nie ma żadnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz pozycję wizualną. Wybierz kartę Formatowanie visual > Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Staje się wyszarzone pola wprowadzania tekstu.

  Tekst alternatywny ozdobnych obrazów w programie PowerPoint dla komputerów Mac w usłudze Office 365.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w prezentacjach PowerPoint w Office 2016:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Formatuj obraz.

 3. W okienku Formatowanie obrazu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis obrazu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz polecenie Formatuj grafikę SmartArt, a następnie pozycję Opcje kształtu.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis grafiki SmartArt.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Poniższa procedura umożliwia dodanie tekstu alternatywnego do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis kształtu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie kształtu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu.

 3. W okienku Formatowanie obszaru wykresu na karcie Opcje wykresu wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 4. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis wykresu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obszaru wykresu z polami obszaru Tekst alternatywny zawierającymi opis zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 6. Aby zastosować zmiany, wybierz pozycję OK > OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Aby upewnić się, że projektu slajdu, kolorów, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich grup odbiorców, użyj jednej z uwzględniane szablony dostępne. Zostały również zaprojektowane tak, aby czytniki ekranu mogą łatwiej odczytywać zawartości slajdu.

 1. Aby znaleźć dostępne szablon, wybierz pozycję plik > Nowy z szablonu.

 2. W polu tekstowym Wyszukaj wszystkie szablonydostępne szablony typów, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni szablon.

Strona Szablony w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka na karcie Projekt tabeli

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Sformatuj tekst za pomocą opcji typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne

Tworzenie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu na slajdzie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz odpowiedni tekst dla każdego punktu listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający style punktorów dostępne po wybraniu strzałki na przycisku Punktory

Tworzenie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu na slajdzie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz odpowiedni tekst dla każdego punktu listy numerowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający style numerowania dostępne po wybraniu strzałki na przycisku Numerowanie

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Aby przywrócić wszystkie symbole zastępcze dla wybranego slajdu, na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Resetuj.

 2. Na slajdzie wpisz unikatowy i opisowy tytuł.

Zrzut ekranu przedstawiający polecenie Resetuj w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne

Ukrywanie tytułu slajdu

Ukryj tytuł na slajdzie, pozostawiając go dostępnym do odczytu przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Rozmieszczanie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. W okienku zaznaczenia odszukaj pole tekstowe Tytuł, a następnie kliknij znajdującą się obok niego ikonę z okiem.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z wyświetloną ikoną z okiem obok symbolu zastępczego Tytuł

Określanie kolejności odczytywania zawartości slajdów

Użyj okienka zaznaczenia, aby ustawić kolejność odczytywania zawartości slajdów w czytnikach zawartości ekranu. W okienku zaznaczenia jest wyświetlana lista obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności. Podczas odczytywania tego slajdu czytnik zawartości ekranu odczyta obiekty w odwrotnej kolejności podanej w okienku zaznaczenia.

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Rozmieszczanie.

 2. W menu Rozmieść wybierz pozycję Okienko zaznaczenia.

 3. Aby zmienić kolejność odczytywania w okienku zaznaczenia, przeciągaj elementy i upuszczaj je do nowej lokalizacji.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Zaznaczenie z listą wszystkich obiektów na slajdzie w odwrotnej kolejności

Zapewnianie kolejności odczytywania odpowiedniej dla wszystkich przez używanie wbudowanych projektów slajdów

PowerPoint ma projektów wbudowanych slajdów, które zawierają symbole zastępcze tekstu, klipów wideo, obrazów i. Zawierają one również wszystkie formatowanie, na przykład kolory motywu, czcionki i efekty. Aby upewnić się, że slajdów są dostępne, układy wbudowane są zaprojektowane tak, aby kolejność czytania jest taka sama dla osób, które widzieć i osobom korzystającym z technologii, takich jak czytniki ekranu.

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Normalny.

 2. W okienku miniatury odszukaj miejsce, w którym chcesz dodać nowy slajd, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy.

 3. Wybierz pozycję Nowy slajd, a następnie wybierz wstawiony slajd.

 4. Na karcie Projektowanie rozwiń galerię Motywy, a następnie wybierz odpowiedni układ slajdu. Program PowerPoint automatycznie zastosuje ten układ do nowego slajdu.

 5. Przejdź do nowego slajdu, a następnie dodaj odpowiedni tytuł i zawartość.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów.

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint zawierających klipy wideo, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, kształty, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj używania tekstu w obrazach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem w nim, powtórz tego tekstu w całej prezentacji. W polu Tekst alternatywny krótko opisujący obraz i wspomnieć istnienia tekst i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, tabel i kształtów

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu dla ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, tabel i kształtów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, tabel, kształtów i innych elementów wizualnych, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu elementu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wybierz element, na przykład obraz.

 2. Aby otworzyć powiązaną z nim kartę, na przykład kartę Obraz, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis elementu. Na przykład opisz zawartość obrazu.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Aby upewnić się, że projektu slajdu jest dostępna, użyj jednej z uwzględniane slajdów motywy. Większość motywów są przeznaczone dla dostępnych kolorów, kontrast i czcionek. Zostały również zaprojektowane tak, aby czytniki ekranu mogą łatwiej odczytywać zawartości slajdu.

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij pozycję Motywy, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

Polecenie Motywy z wybraną pozycją Jon

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Opcje stylu, a następnie wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż Wstążkę Ikona Edytuj .

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje formatowania tekstu.

Karta Narzędzia główne z opcjami stylu czcionki

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów.

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint zawierających klipy wideo, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów, kształtów i tabel.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i kształtów.

Unikaj używania tekstu w obrazach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem w nim, powtórz tego tekstu w całej prezentacji. W tekście alternatywnym krótko opisujący obraz i wspomnieć istnienia tekst i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu dla ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, który czytników ekranu mogły czytać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Wpisz opis obrazu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Obraz

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Wpisz opis kształtu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Kształt

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny, a następnie ją naciśnij.

 4. Wpisz opis tabeli.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Tabela

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Aby upewnić się, że projektu slajdu jest dostępna, użyj jednej z uwzględniane slajdów motywy. Większość motywów są przeznaczone dla dostępnych kolorów, kontrast i czcionek. Zostały również zaprojektowane tak, aby czytniki ekranu mogą łatwiej odczytywać zawartości slajdu.

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij pozycję Motywy, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

Polecenie Motywy z wyświetlonymi opcjami motywów

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Naciśnij pozycję Opcje stylu, a następnie wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

  Porada: Wybrana opcja będzie wyszarzona.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Pokaż polecenia Ikona Edytuj .

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje formatowania tekstu.

Karta Narzędzia główne z opcjami stylu czcionki

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Aplikacja systemu Windows 10: Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów, kształtów i tabel.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i kształtów.

Unikaj używania tekstu w obrazach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem w nim, powtórz tego tekstu w całej prezentacji. W tekście alternatywnym krótko opisujący obraz i wspomnieć istnienia tekst i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst prezentacji powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Tworzenie klipów wideo z ułatwieniami dostępu dla użytkowników z wadami wzroku i słuchu

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo zwiększa dostępność klipu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w prezentacjach programu PowerPoint.

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, który czytników ekranu mogły czytać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Na pasku narzędzi naciśnij przycisk tekst alternatywny. Przycisk tekst alternatywny w programie PowerPoint Mobile dla Windows Phone.

 3. Wpisz opis obrazu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okno dialogowe Tekst alternatywny dla obrazów w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Zaznacz kształt.

 2. Na pasku narzędzi naciśnij przycisk tekst alternatywny. Przycisk tekst alternatywny w programie PowerPoint Mobile dla Windows Phone.

 3. Wpisz opis kształtu.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okno dialogowe Tekst alternatywny dla kształtów w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Na pasku narzędzi naciśnij przycisk tekst alternatywny. Przycisk tekst alternatywny w programie PowerPoint Mobile dla Windows Phone.

 3. Wpisz opis tabeli.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okno dialogowe Tekst alternatywny dla tabel w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Aby upewnić się, że projektu slajdu jest dostępna, użyj jednej z uwzględniane slajdów motywy. Większość motywów są przeznaczone dla dostępnych kolorów, kontrast i czcionek. Zostały również zaprojektowane tak, aby czytniki ekranu mogą łatwiej odczytywać zawartości slajdu.

 1. Wybierz slajd.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Projektowanie.

 4. Naciśnij pozycję Motywy, a następnie wybierz odpowiedni motyw.

Menu motywów w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę tabeli, naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

 3. Naciśnij pozycję Opcje stylu, a następnie wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

  Porada: Wybrana opcja będzie wyszarzona.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Menu Style tabeli w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej opcji. Przycisk Więcej opcji w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz opcje formatowania tekstu.

Opcje formatowania tekstu w programie PowerPoint dla systemu Windows telefonu komórkowego.

Używanie podpisów, napisów i alternatywnych ścieżek audio w klipach wideo

Program PowerPoint 2016 obsługuje odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. 

Podpisy kodowane i napisy muszą najpierw zostać zakodowane w klipie wideo, zanim będzie je można wstawić do programu PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje podpisów kodowanych ani napisów, które są przechowywane w pliku innym niż plik wideo.

Obsługiwane formaty wideo dla podpisów i napisów różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Każdy system operacyjny ma ustawienia, za pomocą których można dostosować sposób wyświetlania podpisów kodowanych lub napisów. 

Podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio nie są zachowywane podczas korzystania z funkcji kompresowania multimediów czy optymalizowania zgodności multimediów. Ponadto w przypadku przekształcania prezentacji w plik wideo podpisy kodowane, napisy i alternatywne ścieżki audio w osadzonych klipach wideo nie zostają uwzględnione w zapisywanym pliku.

Użycie polecenia Zapisz plik multimedialny jako dla wybranego klipu wideo powoduje zachowanie osadzonych w klipie podpisów kodowanych, napisów i wielu ścieżek audio w zapisywanym pliku wideo. 

W celu zapewnienia dostępności prezentacji programu PowerPoint, dopilnuj, aby:

 • klipy wideo zawierały ścieżkę audio z ich opisami (w razie potrzeby) dla użytkowników niewidomych i niedowidzących;

 • klipy wideo zawierające dialog uwzględniały również podpisy kodowane lub napisy w obsługiwanym formacie dla użytkowników niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Aplikacje Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Wizualne zawartości zawiera obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, obiekty osadzone i klipy wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj używania tekstu w obrazach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. Jeśli musisz użyć obrazu z tekstem w nim, powtórz tego tekstu w całej prezentacji. W polu Tekst alternatywny krótko opisujący obraz i wspomnieć istnienia tekst i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub osadzonych klipów wideo

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie slajdy prezentacji.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Zmienianie tekstu hiperlinku

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj slajdy prezentacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Używaj obwódek lub animacji w celu wyróżnienia informacji — nie polegaj na wskaźnikach laserowych lub kolorach.

Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X, jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów, poszukaj na slajdach tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Tekst w prezentacji należy czytelne tak, aby wszyscy, w tym osób z wadami wzroku widzą go również.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Unikaj używania koloru pomarańczowego, czerwonego i zielonego w szablonie i tekście.

Do wyróżnienia ważnych miejsc na wykresach używaj deseni zamiast koloru.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Nadawanie unikatowego tytułu każdemu slajdowi.

Przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online, aby znaleźć slajdy, które nie mają tytułów.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu i innej technologii pomocniczej usłyszą tekst slajdu, kształty i zawartość odczytywane w określonej kolejności. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest używanie układów slajdów w aplikacji PowerPoint Online — dzięki temu czytniki zawartości ekranu będą odczytywać zawartość w logicznej kolejności.

Osoby niewidome, niedowidzące i mające trudności z czytaniem do nawigowania używają tytułów slajdów. Na przykład dzięki użyciu czytnika zawartości ekranu bądź pobieżnemu przejrzeniu listy tytułów slajdów mogą się z nią szybko zapoznać i przejść prosto do wybranego slajdu.

Stosowanie logicznej kolejności czytania

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i tabel w prezentacjach aplikacji PowerPoint Online.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Zaznacz obraz.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów wybierz kartę Formatowanie.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis obrazu.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny z polami Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Zaznacz grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wybierz kartę Projektowanie.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis grafiki SmartArt.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt z kursorem wskazującym opcję Tekst alternatywny.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub osadzonych klipów wideo

 1. Zaznacz kształt lub klip wideo.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania wybierz kartę Formatowanie.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis kształtu.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania z kursorem wskazującym opcję Tekst alternatywny.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Umieść kursor w komórce tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel wybierz kartę Układ.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny i wpisz opis tabeli.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Układ w obszarze Narzędzia tabel z kursorem wskazującym opcję Tekst alternatywny.

Tworzenie hiperlinków i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków i tabel w prezentacjach aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Link.

  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 2. W polu Adres wpisz lub wklej docelowy adres URL.

 3. Wybierz kartę Wstawianie.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Link, gdzie można wprowadzić informacje dotyczące wyświetlanego tekstu i adresu hiperlinków.

Zmienianie tekstu hiperlinku

 1. Zaznacz tekst hiperlinku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Edytuj link.

 2. W polu Tekst wyświetlany edytuj tekst, który ma być widoczny jako hiperlink.

 3. Wybierz przycisk OK.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel wybierz kartę Projektowanie.

 3. Wybierz pozycję Wiersz nagłówka, a następnie wpisz nagłówki kolumn w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel z wybraną opcją Wiersz nagłówka.

Tworzenie slajdów z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie slajdów w prezentacjach aplikacji PowerPoint Online z ułatwieniami dostępu.

Stosowanie łatwo dostępnego projektu slajdów

Użyj jednej z uwzględniane dostępne motywy i szablony, aby upewnić się, że projektu slajdu, kolorów, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich odbiorców. Zostały również zaprojektowane tak, aby czytniki ekranu mogą łatwiej odczytywać zawartości slajdu.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny Office.com, zaloguj się do swojego konta, a następnie otwórz PowerPoint Online.

 2. Na stronie powitalnej do programu PowerPoint wybierz pozycję więcej motywów.

 3. Na stronie Wybierz motyw, przewiń w dół strony, a następnie wybierz Eksploruj wszystkie motywy.

 4. W polu tekstowym Szablony pakietu Office wyszukiwania wpisz "dostępne szablony", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni szablon.

 6. W oknie podglądu szablonu wybierz polecenie Edytuj w przeglądarce.

Witamy w widoku z szablonów w aplikacji PowerPoint Online.

Stosowanie logicznej kolejności czytania

Jeśli slajdy zawierają obiekty, które nie są częścią szablonu slajdu, należy rozmieścić te obiekty w logicznej kolejności. Obiekty są odczytywane w kolejności, w jakiej zostały utworzone, co może być niezrozumiałe, gdy korzysta się z czytnika zawartości ekranu.

Sprawdzanie kolejności czytania jest łatwiejsze w wersji klasycznej programu PowerPoint, ponieważ umożliwia ona zmienienie kolejności obiektów w okienku zaznaczenia. W aplikacji PowerPoint Online możesz jednak kopiować i wklejać obiekty w celu zmiany ich kolejności na slajdzie.

Aby sprawdzić kolejność obiektów na slajdzie, zaznacz obiekt, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przenosić fokus na kolejne obiekty.

Formatowanie tekstu na potrzeby ułatwień dostępu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Grupa Czcionka w aplikacji PowerPoint Online

Stosowanie unikatowych tytułów slajdów

 1. Wybierz slajd bez tytułu.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Układ.

 3. W oknie dialogowym Układ slajdu wybierz układ slajdu, który zawiera symbole zastępcze tytułów, i wybierz pozycję Zmień układ. Nowy układ zostanie zastosowany do slajdów.

 4. W symbolu zastępczym tytułu wpisz unikatową nazwę.

Uwaga: Tytuł nie musi być widoczny, aby był dostępny. Na przykład osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą tytułu slajdu, nawet jeśli ten tytuł nie jest widoczny. W wersji klasycznej programu PowerPoint 2016 możesz włączyć lub wyłączyć widoczność tytułów i innych obiektów na slajdzie za pomocą okienka zaznaczenia.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Narzędzia główne z kursorem wskazującym opcję Układ w grupie Slajdy.

Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji PowerPoint Online

 1. Wybierz kartę Recenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu przedstawia kartę Recenzja z kursorem wskazującym opcję Sprawdź ułatwienia dostępu.

 3. Przejrzyj wyniki są wyświetlane w okienku Sprawdzanie ułatwień dostępu. Wyniki są posortowane według ważności problem znaleziony w następujący sposób:

  • Błędy. Obejmują zawartość, która jest trudna lub niemożliwa do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

  • Ostrzeżenia. Zrozumienie danej zawartości może stanowić wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.

  • Porady. Porady informują o tym, że nawet jeśli dana zawartość może zostać zrozumiana przez osoby niepełnosprawne, można ją lepiej zorganizować lub zaprezentować, aby była dla nich bardziej dostępna.

 4. Rozwiąż problemy.

Uwaga: Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza prezentacji dla wszystkich problemów, które można ustalić w przeglądarce. Aby uzyskać pełną kontrolę Otwieranie prezentacji w aplikacji klasycznej i dla systemu Windows lub komputerów Macza pomocą pulpitu Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×