Umożliwianie użytkownikom znajdowania rekordu przez wybranie wartości z listy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania formularza w programie Access, możesz utworzyć pole listy lub pole kombi, który może być używany do znalezienia rekordu, gdy wartość jest zaznaczony na liście. Ułatwia użytkownikom szybkie znajdowanie istniejące rekordy bez konieczności wpisywania wartości w oknie dialogowym Znajdowanie.

Uwaga: 

 • Na potrzeby tej procedury pracy formularza musi być powiązana na tabelę lub zapisane zapytanie. Krok 5 procedury zawiera więcej informacji o tym, co należy zrobić, jeśli nie jest to wielkość liter.

 • Ta procedura może utworzyć kod, który będzie działać tylko po udzieleniu bazy danych jako zaufane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

Tworzenie pola listy lub pola kombi

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki upewnij się, że zaznaczono pozycję Użyj kreatorów kontrolek Obraz przycisku .

 3. W grupie formanty kliknij pozycję Pole listy Obraz przycisku lub Pola kombi Obraz przycisku .

 4. W formularzu kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić pole listy lub pole kombi.

 5. Na pierwszej stronie kreatora kliknij przycisk Znajdź rekord w formularzu w zależności od wartości wybranej w polu listy i pola kombi, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Znajdowanie rekordu... opcja nie jest dostępna.

  Jeśli opcja Wyszukiwanie rekordów w formularzu na podstawie wartości wybranej w polu listy i pola kombi nie jest wyświetlany, prawdopodobnie ponieważ formularz nie jest powiązany z tabeli lub zapisane zapytanie. Formularz należy powiązać do obiektu, który jest dostępny w okienku nawigacji w obszarze tabele lub kwerendy.

  Poniższa procedura umożliwia Sprawdź, czy formularza jest powiązana z tabelą lub zapisane kwerendy:

  1. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole listy lub pole kombi, który został utworzony wcześniej, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  3. Jeśli okienko Arkusz właściwości nie jest wyświetlone, naciśnij klawisz F4, aby je wyświetlić.

  4. Wybierz formularz z listy u góry arkusza właściwości.

  5. Na karcie dane arkusza właściwości odszukaj pole właściwości Źródło rekordów. To pole musi zawierać nazwy tabeli lub zapisane kwerendy, zanim będzie można używać procedurę opisaną w tym artykule. Jeśli pole jest puste, można wybrać z istniejącej tabeli lub kwerendy jako źródła rekordów lub można utworzyć nowej kwerendy jako źródła rekordów. Jeśli pole zawiera instrukcji SELECT, masz dodatkowa opcja konwertowania tej instrukcji zapisane zapytanie. Po zakończeniu jedną z tych zadań, przy następnym uruchomieniu Kreatora pola listy i pola kombi, wyświetli opcji znajdowania rekordu....

   • Wykonaj jedną z następujących procedur, opartych na co chcesz zrobić:

   • Wybierz pozycję z istniejącej tabeli lub kwerendy jako źródła rekordów

    1. Jeśli wiesz, że istnieje istniejącej tabeli lub kwerendy w bazie danych zawierającą rekordy, którą chcesz znaleźć, wykonaj poniższą procedurę, aby powiązać formularza do tego obiektu.

    2. Uwaga: Jeśli pole właściwości Źródło rekordów zawiera instrukcji SELECT, wykonanie tej procedury spowoduje usunięcie tej instrukcji trwale. Warto skopiować instrukcję do pliku tekstowego lub innego edytora tekstów, w przypadku, gdy chcesz go przywrócić.

    3. Kliknij w polu właściwości Źródło rekordów, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę listy rozwijanej.

    4. Wybierz jedną z dostępnych tabel lub kwerend. Jeśli odpowiedniej tabeli lub kwerendy nie jest dostępna, należy utworzyć jeden przed kontynuowaniem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuły Tworzenie tabel bazy danych lub Tworzenie prostej kwerendy wybierającej.

    5. Zapisz formularz, a następnie powtórz tę procedurę, na początku tego artykułu. Kreator powinien być teraz wyświetlany opcji znajdowania rekordu w formularzu na podstawie wartości wybranej w polu listy i pola kombi.

   • Utwórz nową kwerendę zapisanego lub konwertować instrukcji SELECT zapisanej kwerendy

    Jeśli dane, które chcesz znaleźć znajduje się w więcej niż jednej tabeli, należy powiązać formularza do kwerendy wybierające dane z tych tabel.

    1. W polu właściwości Źródło rekordów kliknij przycisk Konstruuj Przycisk Konstruktor .

     Program Access otworzy Konstruktora kwerend.

     • Jeśli pole właściwości Źródło rekordów pierwotnie jest pusta, Konstruktora kwerend zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli i można rozpocząć tworzenie nowej kwerendy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie prostej kwerendy wybierającej. Po zakończeniu tworzenia kwerendy, przejdź do kroku 2.

     • Jeśli pole właściwości Źródło rekordów pierwotnie instrukcji SELECT, tego zapytania jest wyświetlany w Konstruktorze kwerend. Przejdź do kroku 2, aby przekonwertować go na zapisaną kwerendę.

    2. Na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij pozycję Zapisz jako.

    3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę kwerendy w zapisać "Kwerendan": pola.

    4. Upewnij się, że Zapytanie zostało wybrane w polu jako, a następnie kliknij przycisk OK.

    5. Na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij przycisk Zamknij.

    6. Kliknij przycisk Tak, Aby zapisać zmiany dokonane w tej kwerendzie i zaktualizować właściwości.

     Program Access wyświetla formularz w widoku projektu i zmian właściwości Źródło rekordów w celu wyświetlenia nowych zapisaną nazwę kwerendy.

    7. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

    8. Powtórz tę procedurę na początku tego artykułu. Kreator powinien być teraz wyświetlany opcji znajdowania rekordu w formularzu na podstawie wartości wybranej w polu listy i pola kombi.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić pola listy lub pola kombi w widoku projektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×