Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędu w komórkach

Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędu w komórkach

Załóżmy, że formuły arkusza kalkulacyjnego zawierają błędy, których usunięcie nie jest wymagane, ale należy poprawić sposób wyświetlania wyników. Istnieje kilka metod ukrycia wartości błędów i wskaźników błędów w komórkach.

Istnieje wiele powodów zwracania błędów przez formuły. Na przykład dzielenie przez zero jest niedozwolone i po wprowadzeniu formuły =1/0 program Excel zwróci wartość błędu #DZIEL/0!. Wartościami błędów są #DZIEL/0!, #N/D!, #NAZWA?, #ZERO!, #LICZBA!, #ADR! i #ARG!.

Konwertowane błędu na wartość zero i stosowanie formatu liczb w celu ukrycia tej wartości

Wartości błędów można ukrywać, konwertując je na liczbę, taką jak zero, a następnie stosując format warunkowy, który spowoduje ukrycie tej wartości

Tworzenie przykładowego błędu

 1. Otwórz pusty skoroszyt lub utwórz nowy arkusz.

 2. Wprowadź wartość 3 w komórce B1, wartość 0 w komórce C1 i formułę =B1/C1 w komórce A1.
  W komórce A1 zostanie wyświetlony błąd #DZIEL/0!.

 3. Zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisz F2, aby edytować formułę.

 4. Po znaku równości (=) wpisz ciąg JEŻELI.BŁĄD i nawias otwierający.
  JEŻELI.BŁĄD(

 5. Przenieś kursor na koniec formuły.

 6. Wpisz ciąg ;0) — czyli średnik, zero i nawias zamykający.
  Formuła =B1/C1 zostanie przekształcona w formułę =JEŻELI.BŁĄD(B1/C1;0).

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć formułę.
  W komórce powinna być teraz wyświetlana cyfra 0 zamiast błędu #DZIEL/0!.

Zastosowanie formatowania warunkowego

 1. Zaznacz komórkę zawierającą błąd, a następnie na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Formatowanie warunkowe.

 2. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 3. W oknie dialogowym Nowa reguła formatowania kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 4. Upewnij się, że w obszarze Formatuj tylko komórki spełniające warunki pozycja Wartość komórki znajduje się w pierwszym polu listy, a pozycja równe w drugim polu listy, a następnie wpisz wartość 0 w polu tekstowym po prawej stronie.

 5. Kliknij przycisk Formatuj.

 6. Kliknij kartę Liczby, a następnie w obszarze Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 7. W polu Typ wprowadź wartość ;;; (trzy średniki), a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK.
  Wartość 0 w komórce zniknie. Dzieje się tak, ponieważ format niestandardowy ;;; powoduje, że w komórce nie są wyświetlane żadne liczby. W komórce pozostaje jednak wartość rzeczywista (0).

Poniższej procedury należy użyć w celu sformatowania komórek zawierających błędy, aby tekst w tych komórkach był wyświetlany białą czcionką. Dzięki temu tekst błędu w tych komórkach będzie w praktyce niewidoczny.

 1. Zaznacz zakres komórek zawierających wartości błędów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Kliknij pozycję Nowa reguła.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

 4. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 5. W obszarze Edytuj opis reguły na liście Formatuj tylko komórki spełniające warunki wybierz pozycję Zawierające błędy.

 6. Kliknij przycisk Formatuj, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 7. Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Kolor, po czym w obszarze Kolory motywu wybierz kolor biały.

Czasem wyświetlanie wartości błędów w komórkach może być niepożądane i zamiast nich powinien być widoczny ciąg tekstowy, taki jak „#N/D!”, kreska lub ciąg „BRAK”. W tym celu można użyć funkcji JEŻELI.BŁĄD i BRAK w sposób przedstawiony w poniższym przykładzie.

Przykład

Szczegóły funkcji

JEŻELI.BŁĄD     Ta funkcja służy do określania, czy komórka zawiera błąd albo czy wyniki formuły zwrócą błąd.

BRAK    Ta funkcja służy do zwracania ciągu #N/D! w komórce. Składnia to =BRAK().

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.
  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia tabel przestawnych.

 2. Programy Excel 2016 i Excel 2013: na karcie Analiza w grupie Tabela przestawna kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  Programy Excel 2010 i Excel 2007: na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij kartę Układ i formatowanie i wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Zmienianie sposobu wyświetlania błędów     W obszarze Formatowanie zaznacz pole wyboru Dla błędnych wartości pokazuj. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana zamiast błędów. Aby wyświetlić błędy jako puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu.

  • Zmiana sposobu wyświetlania pustych komórek    Zaznacz pole wyboru Dla pustych komórek pokaż. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana w pustych komórkach. Aby wyświetlić puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu. Aby wyświetlić zera, wyczyść to pole wyboru.

Jeśli komórka zawiera formułę, która powoduje błąd, w lewym górnym rogu komórki jest wyświetlany trójkąt (wskaźnik błędu). Wyświetlaniu tych wskaźników można zapobiec, wykonując poniższą procedurę.

Komórka z błędną formułą

Komórka z błędną formułą

 1. W programach Excel 2016, Excel 2013 i Excel 2010: Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie.

  W programie Excel 2007: kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > pozycję Opcje programu Excel > Formuły.

 2. W obszarze Sprawdzanie błędów wyczyść pole wyboru Włącz sprawdzanie błędów w tle.

Zobacz też

JEŻELI.BŁĄD, funkcja

BRAK, funkcja

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×