Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędu w komórkach

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że formuły arkusza kalkulacyjnego zawierają błędy, których usunięcie nie jest wymagane, ale należy poprawić sposób wyświetlania wyników. Dostępnych jest kilka metod ukrycia wartości błędów i wskaźników błędów w komórkach.

Formuły mogą zwracać błędy z wielu powodów. Na przykład dzielenie przez zero jest niedozwolone i po wprowadzeniu formuły =1/0 program Excel zwróci wartość błędu #DZIEL/0!. Wartościami błędów są #DZIEL/0!, #N/D!, #NAZWA?, #ZERO!, #LICZBA!, #ADR! i #ARG!.

Konwertowane błędu na wartość zero i stosowanie formatu liczb w celu ukrycia tej wartości

Wartości błędów można ukrywać, konwertując je na liczbę, taką jak zero, a następnie stosując format warunkowy, który spowoduje ukrycie tej wartości

Tworzenie przykładowego błędu

 1. Otwórz pusty skoroszyt lub utwórz nowy arkusz.

 2. Wprowadź wartość 3 w komórce B1, wartość 0 w komórce C1 i formułę =B1/C1 w komórce A1.
  W komórce A1 zostanie wyświetlony błąd #DZIEL/0!.

 3. Zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisz F2, aby edytować formułę.

 4. Po znaku równości (=) wpisz ciąg JEŻELI.BŁĄD i nawias otwierający.
  JEŻELI.BŁĄD(

 5. Przenieś kursor na koniec formuły.

 6. Wpisz ciąg ;0) — czyli średnik, zero i nawias zamykający.
  Formuła =B1/C1 zostanie przekształcona w formułę =JEŻELI.BŁĄD(B1/C1;0).

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć formułę.
  W komórce powinna być teraz wyświetlana cyfra 0 zamiast błędu #DZIEL/0!.

Zastosowanie formatowania warunkowego

 1. Zaznacz komórkę zawierającą błąd, a następnie na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Formatowanie warunkowe.

 2. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 3. W oknie dialogowym Nowa reguła formatowania kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 4. Upewnij się, że w obszarze Formatuj tylko komórki spełniające warunki pozycja Wartość komórki znajduje się w pierwszym polu listy, a pozycja równe w drugim polu listy, a następnie wpisz wartość 0 w polu tekstowym po prawej stronie.

 5. Kliknij przycisk Formatuj.

 6. Kliknij kartę Liczby, a następnie w obszarze Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 7. W polu Typ wprowadź wartość ;;; (trzy średniki), a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK.
  Wartość 0 w komórce zniknie. Dzieje się tak, ponieważ format niestandardowy ;;; powoduje, że w komórce nie są wyświetlane żadne liczby. W komórce pozostaje jednak wartość rzeczywista (0).

Co jeszcze chcesz zrobić?

Ukrywanie wartości błędu przez zmianę koloru tekstu na biały

Wyświetlanie kreski, #N/D! lub BRAK zamiast wartości błędu

Ukrywanie wartości błędów w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ukrywanie wskaźników błędu w komórkach

Ukrywanie wartości błędu przez zmianę koloru tekstu na biały

Możesz też ukryć wartości błędu przez zmianę koloru tekstu na biały lub inny sposób wprowadzania tekstu dopasowywanie kolorów tła arkusza.

 1. Zaznacz zakres komórek zawierających wartości błędów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Kliknij przycisk Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

 4. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 5. W obszarze Edytuj opis reguły na liście Formatuj tylko komórki spełniające warunki wybierz pozycję Zawierające błędy.

 6. Kliknij przycisk Formatuj, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 7. Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Kolor, po czym w obszarze Kolory motywu kliknij białe pole.

Początek strony

Wyświetlanie kreski, #N/D! lub BRAK zamiast wartości błędu

Poza ukrywaniem błędów, można zastąpić je ciągiem tekstowym, takim jak „BRAK”. W tym celu można użyć funkcji JEŻELI.BŁĄD i BRAK w sposób przedstawiony w poniższym przykładzie.

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza. W przykładzie poniżej zaznacz komórkę zawierającą słowo „Dane”, a następnie przeciągnij kursor, aby rozszerzyć obszar zaznaczenia do ostatniej komórki w kolumnie „Opis (wynik)”. Następnie skopiuj zaznaczenie i wklej je do nowego arkusza, począwszy od komórki A1.

Dane

Formuła

Opis (wynik)

10

=A2/A3

Wynikiem jest błąd (#DZIEL/0!).

0

=JEŻELI.BŁĄD(A2/A3;"BRAK")

Jeśli wynikiem funkcji jest błąd, funkcja zwraca wartość BRAK.

=JEŻELI.BŁĄD(A2/A3;"-")

Jeśli wynikiem funkcji jest błąd, funkcja zwraca kreskę.

=JEŻELI.BŁĄD(A2/A3;BRAK())

Jeśli wynikiem funkcji jest błąd, funkcja zwraca wartość #N/D!

Szczegóły funkcji

JEŻELI.BŁĄD    Ta funkcja służy do określania, czy komórka zawiera błąd albo czy wyniki formuły zwrócą błąd.

BRAK    Ta funkcja służy do zwracania ciągu #N/D! w komórce. Po nazwie funkcji następuje para pustych nawiasów: =BRAK().

Początek strony

Ukrywanie wartości błędów w raporcie w formie tabeli przestawnej

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej. Zostaną wyświetlone w obszarze Narzędzia tabel przestawnych.

 2. Na karcie Analiza w grupie Tabela przestawna kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Na karcie Układ i formatowanie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Zmienianie sposobu wyświetlania błędów    W obszarze Formatowanie zaznacz pole wyboru Dla błędnych wartości pokaż i wpisz wartość, która ma być wyświetlana. Aby wyświetlić błędy jako puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu.

  • Zmiana sposobu wyświetlania pustych komórek    Zaznacz pole wyboru Dla pustych komórek pokaż. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana we wszystkich pustych komórkach. Aby wyświetlić puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu. Aby wyświetlić zera, wyczyść to pole wyboru.

Początek strony

Ukrywanie wskaźników błędu w komórkach

Jeśli komórka zawiera formułę, która powoduje błąd, w lewym górnym rogu komórki jest wyświetlany trójkąt (wskaźnik błędu). Wyświetlaniu tych wskaźników można zapobiec, wykonując poniższą procedurę.

Komórka z błędną formułą
Komórka z błędną formułą
 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Formuły.

 2. W obszarze Sprawdzanie błędów wyczyść pole wyboru Włącz sprawdzanie błędów w tle.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×