Ukrywanie lub wyświetlanie kolumny (usuwanie lub dodawanie kolumny)

Ukrycie kolumny w programie Project 2010 powoduje usunięcie jej jedynie z widoku, a nie z planu. W wyniku ukrycia kolumny żadne informacje nie są usuwane z planu.

Co chcesz zrobić?

Ukrywanie kolumny

Pokazywanie kolumny

Ukrywanie kolumny

 1. W widoku arkusz zaznacz kolumnę (pole), którą chcesz ukryć, klikając jej tytuł.

  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia wykresu Gantta, a poniżej tej karty zostanie wyświetlona karta Formatowanie.

 2. Kliknij kartę Formatowanie. W grupie Kolumny kliknij pozycję Ustawienia kolumny, a następnie kliknij pozycję Ukryj kolumnę.

  Columns Group

Porada: Aby ukryć kolumnę, można również kliknąć prawym przyciskiem myszy tytuł kolumny, a następnie kliknąć polecenie Ukryj kolumnę.

Pokazywanie kolumny

Aby ponownie wyświetlić kolumnę, należy ją wstawić jak nową kolumnę. Wszelkie elementy formatowania niestandardowego zastosowane do ukrytej wcześniej kolumny trzeba będzie ponownie zastosować do wstawionej kolumny.

 1. W widoku arkusza zaznacz kolumnę (pole), po której prawej stronie ma być wyświetlana kolumna. Jeśli chcesz wyświetlić kolumnę na końcu, musisz ją wstawić przed ostatnią kolumną, a następnie przenieść, przeciągając jej nagłówek.

 2. W widoku arkusz zaznacz kolumnę (pole), którą chcesz ukryć, klikając jej tytuł.

Zostanie wyświetlona karta Narzędzia wykresu Gantta, a poniżej tej karty zostanie wyświetlona karta Formatowanie.

 1. Kliknij kartę Formatowanie. W grupie Kolumny kliknij pozycję Wstaw kolumnę.

  Columns Group

  Z lewej strony zaznaczonej kolumny zostanie wyświetlona nowa, pusta kolumna razem z listą dostępnych typów kolumn (pól), przy użyciu której można określić, jakiego typu informacje mają być wyświetlane w kolumnie.

 2. Zaznacz jedną z kolumn.

  Porada: Aby wstawić kolumnę, można również kliknąć prawym przyciskiem myszy tytuł kolumny, a następnie kliknąć polecenie Wstaw kolumnę.

 3. Aby dostosować sposób wyświetlania kolumny (na przykład wyrównanie i zawijanie tekstu), kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł kolumny, a następnie kliknij polecenie Ustawienia pola.

Uwaga: 

 • Aby w widoku arkusza szybko dopasować szerokość dowolnej kolumny do najdłuższego elementu kolumny, kliknij dwukrotnie prawą krawędź tytułu kolumny. Szerokość kolumny zostanie automatycznie dopasowana do najszerszego tekstu w dowolnej komórce.

 • Aby przenieść kolumnę, kliknij jej tytuł. Kiedy kursor przybierze kształt strzałki z czterema grotami Wskaźnik podziału , przeciągnij kolumnę w inne miejsce.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×