Ukrywanie lub wyświetlanie kolumny (usuwanie lub dodawanie kolumny)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ukrycie kolumny w programie Microsoft Office Project powoduje usunięcie jej jedynie z widoku, a nie z planu. W wyniku ukrycia kolumny nie są także usuwane żadne informacje z planu.

  1. W widoku arkusz zaznacz kolumnę (pole), które chcesz ukryć.

  2. W menu Edycja kliknij polecenie Ukryj kolumnę.

Aby ponownie wyświetlić kolumnę, należy ją wstawić jak nową kolumnę. Wszelkie elementy niestandardowego formatowania zastosowane w ukrytej wcześniej kolumnie trzeba będzie zastosować jeszcze raz we wstawionej kolumnie.

  1. W widoku arkusza zaznacz kolumnę (pole), po której prawej stronie ma być wyświetlana kolumna. Jeśli chcesz wyświetlić kolumnę na końcu, musisz ją wstawić przed ostatnią kolumną, a następnie przenieść, przeciągając jej nagłówek.

  2. W menu Wstaw kliknij polecenie Kolumna.

  3. Określ opcje Nazwa pola i Tytuł, a następnie opcje Wyrównaj tytuł, Wyrównaj dane i określ Szerokość kolumny.

  4. Aby zawinąć tekst nagłówka kolumny do następnego wiersza, zaznacz pole wyboru Zawijanie tekstu nagłówka.

  5. Aby dostosować szerokość kolumny do najdłuższego elementu w kolumnie, kliknij opcję Dopasuj optymalnie.

Przycisk pokazu

Tworzenie grafiki punktu kontrolnego

Uwaga: 

  • Aby w widoku arkusza szybko dopasować szerokość dowolnej kolumny do najdłuższego elementu kolumny, kliknij dwukrotnie prawą krawędź tytułu kolumny. Szerokość kolumny zostanie automatycznie dopasowana do najszerszego tekstu w dowolnej komórce.

  • Aby przenieść kolumnę, kliknij jej tytuł. Gdy kursor zmieni się czterema grotami Wskaźnik podziału , przeciągnij kolumnę w nowe miejsce.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×