Ukrywanie kolumn i tabel w dodatku Power Pivot

Gdy model danych jest używany na potrzeby raportu programu Power View lub raportu w formie tabeli przestawnej, można ukrywać całe tabele lub poszczególne kolumny, dzięki czemu tylko odpowiednie elementy będą widoczne na liście pól. Jest to szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy istnieją nadmiarowe tabele lub kolumny. Na przykład po dodaniu kolumny Nazwa kategorii produktów do tabeli Produkty można dojść do wniosku, że na liście pól nie powinna być widoczna tabela Kategoria produktów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Można także ukrywać pola obliczeniowe. Na przykład jeśli są używane zaawansowane obliczenia zawierające inne obliczenia, których lepiej nie pokazywać, można ukryć te pośrednie obliczenia na liście pól.

  1. Uruchom dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 i otwórz okno dodatku Power Pivot.

  2. Aby ukryć całą tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zawierającą wybraną tabelę i wybierz polecenie Ukryj przed narzędziami klienta.

  3. Aby ukryć pojedyncze kolumny, otwórz tabelę zawierającą kolumnę, którą chcesz ukryć, kliknij prawym przyciskiem myszy tę kolumnę i kliknij polecenie Ukryj przed narzędziami klienta. Można ukryć wiele kolumn jednocześnie, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift.

  4. Aby ukryć kolumnę obliczeniową, upewnij się, że jest widoczny obszar obliczeń, kliknij prawym przyciskiem myszy pole i kliknij polecenie Ukryj przed narzędziami klienta.

Kolumna zostanie wyszarzona w celu wskazania, że jest ukryta przed klientami raportowania używającymi danego modelu. Ukryte kolumny są wyszarzane w modelu w celu wskazania ich stanu, ale pozostają widoczne w widoku danych, dzięki czemu można nadal z nimi pracować.

Ukrycie kolumny nie powoduje usunięcia jej z modelu. Ukrytej kolumny można używać jako kolumny sortowania w tabeli. Można się do niej także odwoływać w formułach definiujących kolumny obliczeniowe lub pola obliczeniowe. Funkcja ukrywania kolumn nie jest przeznaczona do użycia na potrzeby zabezpieczenia danych i służy jedynie do skracania listy kolumn widocznych w raporcie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Ukrywanie już używanych tabel i kolumn

W przypadku ukrycia tabel lub kolumn aktywnie używanych w układzie raportu (na przykład ukrycia wszystkich kolumn w tabeli Data po użyciu kolumny Rok kalendarzowy jako fragmentatora w programie Excel) układ raportu jest zachowywany. Ukrycie tabel lub kolumn powoduje zmianę modelu polegającą na tym, że nie są one już widoczne na liście pól. Podczas wprowadzania zmian w układzie raportu nie można używać ukrytych w danej chwili kolumn. Używając poprzedniego przykładu jako ilustracji, usunięcie fragmentatora Rok kalendarzowy spowoduje, że nie będzie można utworzyć go ponownie, ponieważ kolumna Rok kalendarzowy nie jest już widoczna na liście pól.

Praca z ukrytymi tabelami i kolumnami

Widoczność w widoku danych zmienia się w zależności od tego, czy jest włączona opcja Pokaż ukryte . Ta dostępna w obszarze Widok na karcie Narzędzia główne opcja jest domyślnie włączona. Włączenie tej opcji powoduje, że ukryte kolumny i tabele pozostają widoczne w widoku danych.

W oknie dodatku Power Pivot znajduje się przycisk Znajdź, który umożliwia wyszukiwanie kolumn i wyrażeń za pomocą nazw. Jeśli w celu znajdowania kolumn jest używany przycisk Znajdź, należy pamiętać, że nie umożliwi on znajdowania uprzednio ukrytych obiektów, jeśli nie będzie włączona opcja Pokaż ukryte.

Uwagi:  Prawa autorskie do klipu wideo:

  • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

  • Obrazy flag dzięki uprzejmości CIA Factbook (cia.gov)

  • Dane populacji dzięki uprzejmości UNData (data.un.org ) w portalu Microsoft Azure Marketplace.

  • Piktogramy sportów olimpijskich autorstwa Thadius856 i Parutakupiu zostały rozpowszechnione zgodnie z licencją w serwisie Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×