Ukrywanie kodu VBA przed użytkownikami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli baza danych zawiera języka Visual Basic dla kodu Applications (VBA), możesz ukryć kodu, zapisując programu Microsoft Office Access baza danych w formacie pliku ACCDE. Zapisywanie bazy danych jako plik ACCDE powoduje kompilację wszystkich modułów kodu VBA, usunięcie całego kodu źródłowego można edytować i kompaktowanie docelowej bazy danych. Kod języka VBA zachowuje jego funkcjonalności, ale nie można wyświetlać lub edytować kod. Na ogół bazy danych będzie działać w zwykły sposób — można nadal aktualizowanie danych i wykonywanie raportów.

W tym artykule

Utwórz plik ACCDE

Funkcje, które zostanie zmieniony w pliku ACCDE

Problemy dotyczące modyfikowania formularzy, raportów lub modułów

Ograniczenia dotyczące zapisywania bazy danych jako plik ACCDE

Jak odwołania do pracy z plikami ACCDE

Tworzenie pliku accde

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia pliku accde. W tej procedurze oryginalny plik accdb nie jest modyfikowany.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Utwórz plik ACCDE.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik accde.

 3. Opcjonalnie można wpisać nową nazwę pliku w polu Nazwa pliku.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Jeśli plik o podanej nazwie już istnieje, w programie Access zostanie wyświetlony monit z pytaniem o zamianę istniejącego pliku. Kliknij przycisk Tak, aby zastąpić istniejący plik accde, lub kliknij przycisk Nie, aby wrócić do okna dialogowego Zapisywanie jako i wpisać nową nazwę pliku.

Program Access utworzy plik accde, zamknie oryginalny plik accdb, a następnie otworzy plik accde.

Początek strony

Zmiany funkcjonalności w pliku accde

Zapisanie bazy danych programu Access jako pliku accde nie powoduje całkowitego uniemożliwienia zmian w projekcie bazy danych. W pliku accde nie można jednak wykonywać następujących zadań:

 • Modyfikowanie lub tworzenie formularzy, raportów lub modułów.

 • Dodawanie, usuwanie lub zmienianie odwołań do bibliotek obiektów lub baz danych za pomocą okna dialogowego VBA References (Odwołania VBA).

 • Wyświetlanie lub modyfikowanie kodu VBA.

 • Importowanie lub eksportowanie formularzy, raportów lub modułów programu Access (można jednak importować tabele, kwerendy i makra z baz danych w formacie accdb oraz eksportować je do takich baz danych).

Początek strony

Problemy związane z modyfikowaniem formularzy, raportów lub modułów

Należy upewnić się, że jest przechowywana kopia oryginalnej bazy danych programu Access. Jeśli będzie konieczna zmiana projektu formularzy, raportów lub modułów w pliku accde, należy zmodyfikować oryginalną bazę danych programu Access, a następnie zapisać ją ponownie jako plik accde. Zapisanie bazy danych programu Access, która zawiera tabele, jako pliku accde może spowodować problemy z uzgadnianiem różnych wersji danych, jeśli później trzeba będzie zmodyfikować projekt formularzy, raportów lub modułów. Z tego powodu zapisanie bazy danych Access jako pliku accde jest najbardziej odpowiednie w przypadku bazy danych frontonu, która wchodzi w skład aplikacja zewnętrzna/wewnętrzna.

Początek strony

Ograniczenia dotyczące zapisywania bazy danych jako pliku accde

Niektóre ograniczenia mogą uniemożliwić zapisanie bazy danych programu Access jako pliku accde:

 • Wymagane jest hasło dostępu do kodu języka VBA.

 • Jeśli baza danych programu Access odwołuje się do innej bazy danych programu Access lub do dodatek, należy zapisać jako pliki accde wszystkie bazy danych programu Access lub dodatki, które znajdują się w łańcuchu odwołań.

Jeśli baza danych zostanie zaszyfrowana przy użyciu hasła przed zapisaniem jej jako pliku accde, wynikowy plik accde będzie także zaszyfrowany i podczas jego otwierania będzie konieczne wprowadzenie hasła. Aby plik accde nie był zaszyfrowany, należy odszyfrować plik accdb przed zapisaniem go jako pliku accde. Po zapisaniu bazy danych jako pliku accde można ponownie zaszyfrować plik accdb. Poniżej przedstawiono procedurę odszyfrowywania pliku accdb:

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij pozycję Odszyfruj bazę danych.

 2. W oknie dialogowym Cofanie ustawienia hasła bazy danych w polu Hasło wpisz hasło bazy danych.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Działanie odwołań w przypadku plików accde

Próba utworzenia pliku accde z bazy danych programu Access 2007 (accdb) lub z dodatku programu Access 2007 (accda), który odwołuje się do innej bazy danych lub dodatku programu Access, spowoduje wyświetlenie w programie Access 2007 komunikatu o błędzie. Ukończenie takiej operacji będzie niemożliwe. Aby zapisać w formacie accde bazę danych odwołującą się do innej bazy danych, należy zapisać w tym formacie wszystkie bazy danych w łańcuchu odwołań, zaczynając od pierwszej bazy danych, do której istnieje odwołanie. Gdy pierwsza baza danych zostanie zapisana w formacie accde, przed zapisaniem kolejnej bazy danych należy zaktualizować w niej odwołanie w taki sposób, aby wskazywało nowy plik accde, itd.

Załóżmy na przykład, że plik BazaDanych1.accdb zawiera odwołanie do pliku BazaDanych2.accdb, a plik BazaDanych2.accdb zawiera odwołanie do pliku BazaDanych3.accda. Aby zapisać plik BazaDanych1.accdb jako plik accde, wykonaj następujące czynności:

 1. Zapisz plik BazaDanych3.accda jako BazaDanych3.accde.

 2. Otwórz plik BazaDanych2.accdb i zmień odwołanie tak, aby wskazywało nowo utworzony plik BazaDanych3.accde.

 3. Zapisz plik BazaDanych2.accdb jako BazaDanych2.accde.

 4. Otwórz plik BazaDanych1.accdb i zmień odwołanie tak, aby wskazywało nowy plik o nazwie BazaDanych2.accde.

 5. Zapisz plik BazaDanych1.accdb jako BazaDanych1.accde.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×