Ujednolicony pobierania i przekształcania obsługi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Excel 2016 wprowadzona zaawansowany zestaw narzędzi nazywanych pobierania i przekształcania. Te narzędzia, oparty na technologii Power Query umożliwia łatwe łączenie, łączyć i kształtowanie danych pochodzących z różnych źródeł. Następujące Uzyskiwanie i Przekształć samouczek przeprowadzi Cię przez proces podstawy.

Przyjemnością poinformować następnej aktualizacji głównych importu danych i kształtowania w programie Excel — ujednolicony pobierania i przekształcania środowiska. Z marca, 2017 aktualizacji usługi Office 365, możemy rozszerzoną funkcjonalność importowania danych programu Excel i przestawiać przycisków na karcie dane, tak aby łatwiej niż kiedykolwiek do w pełni korzystać z funkcji pobierania i przekształcania.

Pobieranie i Przekształć opcje na karcie dane

Ujednolicony klasy pobierania i przekształcania korzystać z zestawu dobrze zintegrowany, Nowoczesny importu danych i kształtowania funkcji w programie Excel. Możesz łatwo połączyć i pobieranie danych z różnych źródeł danych popularne, takich jak pliki, bazy danych, usługi Azure i Online i. I kształtowanie danych w sposobów sortowania, zmieniania typów danych, dzielenie kolumny, agregowanie danych i tak dalej. Stale rosnących oferowanie nowe łączniki i łatwe do wykonywania przekształcenia są co upewnij Pobierz i Przekształć narzędzia cenne i zaoszczędzić czas w codzienną pracę.

Zaimportuj notatkę, że starsze, starsze dane są zastępowane przez nowe środowisko kreatorów, które były dostępne w obszarze dane > Pobieranie danych zewnętrznych. Jednak są one nadal dostępne przydatna. Zobacz: jak przywrócić starszych możliwości pobieranie danych zewnętrznych?

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w programie Excel tylko w przypadku, jeśli masz subskrypcję usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, Upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Jak pobrać dane z popularnych źródeł, takich jak pliki CSV lub w sieci Web?

Firma Microsoft pamiętać, że użytkownicy, którzy importowanie danych, takich jak mają najpopularniejszych łączników łatwo dostępne na Wstążce. W tej aktualizacji firma Microsoft do tej zasady obserwacji i spójne środowisko z co to są używane do. Teraz można znaleźć poniższych łączników góry trzech dostępnych w sekcji pobierania i przekształcania danych na karcie dane: Z tekstowy lub CSV, Z sieci Web i Z Tabela/zakres.

Z tekstowy lub CSV

Z tego łącznika można łatwo importować dane z tekst (*.txt), wartości rozdzielanych przecinkami (*.csv) lub tekst sformatowany (*.prn) plików. Ten nowoczesny łącznik jest oparty na technologii Power Query i zamienia starsze kreatora z tekstu.

Aby rozpocząć importowanie danych za pomocą nowego łącznika, kliknij przycisk danych > z tekstowy lub CSV, wybierz plik źródłowy, a następnie kliknij przycisk OK. Łącznik Z tekstowy lub CSV nowych i ulepszonych następnie analizuje strukturę pliku wprowadzania i automatycznie stosuje Importuj odpowiednie ustawienia. Jego dzielenie kolumny według ogranicznika, przekształcanie pierwszego wiersza może być używany jako nagłówki kolumn i nie tylko.

Opcje pobierania i przekształcania z tekstu

Jeśli podgląd nie jest odpowiedni sposób, można skonfigurować ustawienia podstawowe importu, takich jak pochodzenie pliku, ogranicznika lub typem danych logiki wykrywania dostępna bezpośrednio. W zależności od dokonanych wyborów, Podgląd danych jest automatycznie aktualizowana.

Możesz następnie kliknij przycisk Załaduj, aby załadować dane bezpośrednio do arkusza, lub kliknij strzałkę obok załadować, aby załadować dane do modelu danych. Jeśli chcesz zastosować dodatkowe dane przekształcenia w edytorze zapytań, kliknij przycisk Edytuj.

Z sieci Web

Z tego łącznika użytkownik może "scrape" danych ze stron HTML. Jest to innego nowoczesny łącznik, który również jest oparty na technologii Power Query i zamienia starsze kreatora z sieci Web.

Aby zacząć używać go, kliknij pozycję dane > Z sieci Web, określ docelowy adres URL strony, a następnie kliknij przycisk OK. Lista wszystkich tabel na stronie jest wyświetlane w oknie dialogowym Nawigator. Istnieje możliwość interakcji ze stroną sieci web w Widoku tabeli lub w Widoku strony sieci Web. Przy użyciu widoku tabeli najpierw kliknij nazwę tabeli po lewej stronie, a dane z tej tabeli są wyświetlane po prawej stronie. Przy użyciu widoku strony sieci Web można albo kliknąć tabelę na liście Nawigator lub z okienka podglądu widoku strony sieci Web. Możesz wybrać wielu tabel w widoku albo.

Opcje pobierania i przekształcania z sieci Web

Z Tabela/zakres

Z tego łącznika możesz utworzyć nowego zapytania, które jest połączone z tabeli lub nazwanego zakresu w arkuszu programu Excel. Można następnie dostosować danych i zastosować dodatkowe przekształcenia do niego w oknie Edytor zapytań.

Opcje pobierania i przekształcania z tabeli

Jak pobrać dane z dodatkowych źródeł, takich jak plik XML lub programu Microsoft SQL Server?

Możesz utworzyć nowe zapytanie do importowania danych z w jedno źródło danych, takich jak bazy danych programu Microsoft Access lub OData kanału lub można importować dane z wielu plików tekstowych w folderze jednocześnie.

Po kliknięciu na dane > Pobieranie danych dostępnych źródeł danych są prezentowane użytkownikowi w menu rozwijanym. Źródło, z którym opcje są zorganizowane w kategorie, w tym pliki, takie jak skoroszytów programu Excel, pliki XML lub cały folder bazy danych, takich jak program SQL Server lub Oracle, Azure usług, takich jak usługi HDInsight lub magazyn obiektów Blob usługi Online, takich jak listy programu SharePoint w trybie Online lub usług Salesforce i wielu innych źródeł, takich jak OData lub ODBC.

Stale rośnie listę dostępnych łączników.

Opcje pobierania i przekształcania z bazy danych

Z tej aktualizacji, również usunięto następujący kreatorzy starsze, które były wcześniej dostępne na karcie dane w sekcji Pobierz dane zewnętrzne: Z programu Access, z sieci Web, z tekstu, z programu SQL Server, ze strumieniowego źródła danych OData, z importu danych XML i z połączenia danych Kreator. Jeśli dowolnego powodu wymagane przy użyciu jednego z usuniętymi starsze kreatorów, zobacz: jak przywrócić starszych możliwości pobieranie danych zewnętrznych?

Jednak istnieją dwie popularne i dość unikatowe kreatorów, będące częścią funkcji stare pobieranie danych zewnętrznych Ustawianie i pozostanie w nowe środowisko: Z usług Analysis Services i Z programu Microsoft Query. Znajduje się w obszarze danych > Z bazy danych i danych > Z innych źródeł kategorii w nowym odpowiednio środowiska.

Jak wykorzystać uzyskiwanie i Przekształć możliwości do czyszczenia i Moje dane kształtu?

Uzyskiwanie i Przekształć pozwala wyczyścić i kształt danych jako podstawowe kroki niezawodne funkcje analizy. Możesz usunąć kolumny, filtrowanie wierszy, zmienić typ danych kolumny, Zamień wartości i nie tylko. Można to zrobić za pośrednictwem okna Edytor zapytań dedykowane, ułatwia i wyświetla przekształcenia danych.

Przejdź do karty danych na Wstążce, kliknij przycisk Pobierz dane, połączyć się ze źródłem danych odpowiedniej (na przykład pliku lub bazy danych) przy użyciu jednej z dostępnych łączników i wyświetlić podgląd danych w oknie Nawigator.

Gent & przekształcenie Nawigator

Następnie wybierz tabele, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby uruchomić okno Edytora zapytań.

Pobierz & przekształcenia edytora zapytań

W oknie Edytor zapytań za pomocą szerokości zbiór poleceń dostępnych na Wstążce. Stosowanie zaawansowanych przekształcenia, sortowania i filtrowania danych, konwertowanie typów danych, dzielenie lub scalanie kolumn, agregowanie danych i nie tylko.

Wszystkie kroki przekształcenia zastosowane na dane są rejestrowane i są zapisywane jako część zapytania. Przekształcenia zarejestrowanych może być obserwowane i zarządzane przez ZASTOSOWANE KROKI sekcji w oknie Edytor zapytań, a zostaną ponownie zastosowane do danych każdorazowo po odświeżeniu zapytania.

Jak pobrać dane ze źródeł ostatnio używanych, pliki połączenia bazy danych pakietu Office (ODC), inne połączenia skoroszytu lub tabel?

Jedną z najpopularniejszych scenariuszy w obszarze importowanie danych jest łączenie i pobieranie danych z własnych źródeł ostatnie. Użytkownicy często ustanowienie zestawu często używanych źródła, które łączą się do importowania danych.

Aby połączyć i Utwórz kwerendę z jednej z ostatnio używanymi źródłami danych, kliknij pozycję dane > Ostatnio używane źródła. Można wyszukać za pośrednictwem własnych ostatnio połączonych źródeł, wybierz jedną, a następnie kliknij Połącz, aby kontynuować importowanie przepływu.

Okienko pobierania i przekształcania ostatnio używane źródła

Inny scenariusz popularne jest importowanie danych z istniejącego połączenia lub tabel w skoroszycie. Na przykład można utworzyć nowej tabeli przestawnej opartą na połączeniu skoroszytu utworzonego wcześniej. Lub chcesz połączyć, a następnie zaimportować ze źródła danych przy użyciu pliku połączenia bazy danych pakietu Office (ODC) zdefiniowanej przez osobę w organizacji.

Z tej aktualizacji będzie mógł Eksportowanie definicji usługi kwerendy do pliku ODC, a następnie udostępnij go w skoroszytach lub współpracownikom. Aby wyeksportować definicji zapytania do pliku ODC, kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę w okienku bocznym kwerend i połączeń, a następnie wybierz Eksportuj plik połączenia. Utworzony plik ODC będzie zawierać definicję zapytania z wszystkie zależności, włącznie z instrukcjami połączenia ze źródłem danych i czynności transformacja stosowane w danych. Innym sposobem Eksportuj definicję kwerendy jest za pośrednictwem okna dialogowego Właściwości kwerendy, którą można otworzyć, wybierając pozycję Właściwości z menu kontekstowego kwerendy.

Po otrzymaniu pliku ODC będzie mógł być i importowanie definicji zapytania do skoroszytu. Aby zaimportować dane za pośrednictwem mechanizmu ODC, kliknij pozycję dane >Istniejące połączenia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Istniejące połączenia, a następnie można zaimportować z dostępnych plików ODC, istniejące połączenia skoroszytu lub tabel.

Wybierz z istniejących połączeń lub kwerend

Jeśli chcesz utworzyć plik ODC, które będą używane przez inną aplikację, taką jak Visio lub Excel 2013 lub nowszy, możesz skorzystać przy użyciu poniższych łączników: Z bazy danych SQL Server, Z baza danych Microsoft Access, ze źródła strumieniowego OData , Z usług Analysis Services, Z programu Microsoft Query lub starsze Z Kreatora połączenia danych. Należy pamiętać, że po przez inne pliki ODC z innej aplikacji, że aplikacja tylko ponowne używanie instrukcji łączności z ODC i nie będzie zawierać wszystkie kroki transformacja oryginalna kwerenda może zawierać. Jeśli chcesz przywrócić starsze z programu Access, zobacz z programu SQL Server ze strumieniowego źródła danych OData łączników: jak przywrócić starszych możliwości pobieranie danych zewnętrznych?

Jak zarządzać istniejącego zapytania skoroszytu i połączenia?

Firma Microsoft po pobierania i przekształcania do programu Excel 2016, firma Microsoft wprowadza dwie metody importu danych: pierwszego została nowe środowisko Uzyskiwanie i Przekształć które powoduje, że za pomocą kwerend (a także zależy od połączenia skoroszytu w tle dla Odśwież i załaduj do elementów skoroszytu). Druga została obsługi starszych, starsze korzystające z połączenia skoroszytu. Zarządzanie połączeniami i zapytania skoroszytu również zostało wykonane oddzielnie. Zapytania skoroszytu są zarządzane za pomocą okienka zapytania dedykowane podczas połączenia były zarządzane za pośrednictwem okna dialogowego połączenia skoroszytu. Przyczyną zamieszania wśród użytkowników.

Z tej aktualizacji opracowane rozwiązanie tego problemu. Teraz masz dostęp i zarządzanie zapytaniami skoroszytu i połączenia z dedykowanego okienku bocznym kwerend i połączenia. Aby otworzyć okienko boczne, kliknij pozycję dane > przycisk kwerend i połączenia.

Okienko Zapytania i połączenia dodatku Pobieranie i przekształcanie

Kliknięcie przycisku na karcie kwerendy w górnej części okienka umożliwia przeglądanie zapytań i zarządzanie nimi dostępne w skoroszycie. Kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowe kwerendy, dzięki czemu można wykonać dodatkowe czynności. Na przykład można odświeżać dane kwerendy ze źródła, skopiować i wkleić kwerendę, edytowanie przekształceń kwerend edytora zapytań i nie tylko.

Możemy również mają uproszczone zarządzanie kwerendy i jego podstawowe połączenie za pomocą nowe okno dialogowe Właściwości kwerendy. Dzisiaj gdy utworzysz nowe zapytanie w skoroszycie nowy obiekt połączenia źródłowych są tworzone w tle i jest skojarzony z tej kwerendy. W trakcie roli kwerendy do łączenia się ze źródłem danych i stosować przekształcenia wymagane dane na wierzchu go połączenie podstawowe określa miejsce, w którym dane są jest załadowany (na przykład arkuszu lub modelu danych), a także ustawień odświeżania danych zapytania, takich jak częstotliwość odświeżania. Przy użyciu nowego okna dialogowego Właściwości kwerendy można łatwo kontrolować wszystkie właściwości kwerendy, takie jak nazwy lub instrukcje przekształcenie i źródłowych właściwości połączenia, takie jak ustawienia odświeżania w scentralizowany sposób. Aby otworzyć nowe okno dialogowe Właściwości kwerendy, kliknij polecenie Właściwości z menu kontekstowego kwerendy w okienku bocznym kwerend i połączenia.

Kliknięcie przycisku na karcie połączenia w górnej części okienka bocznego umożliwia przeglądanie i zarządzanie nimi dostępne starsze połączenia w skoroszycie skojarzonych z jednego z starsze kreatorów, takich jak Tekst zUsług Analysis Services, lub Z programu Microsoft Query. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, aby uzyskać dostęp z menu kontekstowego. Można wykonać dodatkowe czynności, takie jak odświeżanie połączenia danych ze źródła, usuwać połączenia i zarządzanie właściwości połączenia za pośrednictwem okna dialogowego dobrze znanych Właściwości połączenia.

Jak przywrócić starsze wersje, które występować Pobierz dane zewnętrzne?

Nowe środowisko pobierania i przekształcania jest najwyższej za pomocą łączników oferowanie i możliwości przekształcenia w porównaniu z kreatorami starsze. Istnieją jednak nadal może być można korzystać z kreatorami stare do zaimportowania danych. Na przykład gdy chcesz zapisać źródło danych poświadczenia logowania jako części skoroszytu. (Uwaga Ta metoda nie spełnia standardy nowoczesny zabezpieczeń i jako takie nie jest obsługiwana w nowe środowisko pobierania i przekształcania).

Dostęp do starszych łączników przy dostosowywaniu Wstążki lub Przesuń do tyłu i z danych starszych importowanie kreatorów bezpośrednio w obszarze Pokaż dane > Pobieranie danych menu rozwijane za pośrednictwem ustawienia konfiguracji nowych i łatwe w oknie dialogowym Opcje programu Excel.

Przejdź do pozycji plik > Opcje > dane > Pokaż dane starsze importowanie kreatorów, a następnie wybierz starsze kreatorów, którego chcesz użyć:

Obraz opcji pobierania i przekształcania kreatora starsza wersja z pliku > Opcje > danych.

Otwórz dane > Pobieranie danych menu rozwijane i uruchamianie wcześniej zaznaczone dane starsze importowanego kreatorów dedykowane kategorii starsze kreatorów:

Opcje pobierania i przekształcania Menu starsza wersja

Dodatkowe informacje na temat pobierania i przekształcania

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania i Przekształć, dobre miejsce do rozpoczęcia jest Microsoft Power Query dla programu Excel — Pomoc.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×