UFNOŚĆ.T, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji UFNOŚĆ.T w programie Microsoft Excel.

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

Składnia

UFNOŚĆ.T(alfa;odchylenie_std;rozmiar)

Składnia funkcji UFNOŚĆ.T obejmuje następujące argumenty:

  • Alfa    Argument wymagany. Poziom istotności używany do obliczania poziomu ufności. Poziom ufności jest równy 100*(1 – alfa)%, czyli wartość alfa równa 0,05 wskazuje poziom ufności 95%.

  • Odchylenie_std    Argument wymagany. Odchylenie standardowe dla zakresu danych, które z założenia jest znane.

  • Rozmiar    Argument wymagany. Wielkość próby.

Spostrzeżenia

  • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, to funkcja UFNOŚĆ.T zwraca wartość błędu #ARG!.

  • Jeśli alfa ≤ 0 lub alfa ≥ 1, to funkcja UFNOŚĆ.T zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Jeśli odchylenie_std ≤ 0, to funkcja UFNOŚĆ.T zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Jeśli argument rozmiar nie jest liczbą całkowitą, to jest obcinany.

  • Jeśli rozmiar wynosi 1, funkcja UFNOŚĆ.T zwraca wartość błędu #DZIEL/0!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=UFNOŚĆ.T(0,05;1;50)

Przedział ufności dla średniej z populacji obliczony na podstawie próbki o rozmiarze 50 z poziomem istotności 5% i odchyleniem standardowym równym 1. Wynik jest oparty na rozkładzie t-Studenta.

0,284196855

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×