Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams

Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams

Aby udostępnić ekran podczas spotkania, wybierz pozycję Udostępnij Przycisk Udostępnianie ekranu w kontrolkach spotkania. Następnie wybierz, czy chcesz prezentować cały swój pulpit, okno, plik programu PowerPoint, czy tablicę.

Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Teams w sieci Web, możesz udostępnić ekran tylko wtedy, gdy korzystasz z przeglądarki Google Chrome lub najnowszej wersji przeglądarki Microsoft Edge.


Pasek udostępniania podczas spotkania w aplikacji Teams

Udostępniany element

Cel

Najlepsze zastosowanie

Pulpit

Prezentowanie całego ekranu, wraz z powiadomieniami i inną aktywnością na pulpicie

Bezproblemowe udostępnianie wielu okien

Okno

Prezentowanie tylko jednego okna, bez powiadomień ani innej aktywności na pulpicie

Pokazanie tylko jednego elementu przy zachowaniu pozostałych elementów na ekranie tylko dla siebie

PowerPoint

Prezentowanie pliku programu PowerPoint z możliwością interakcji ze strony innych uczestników

Udostępnienie prezentacji i umożliwienie innym osobom poruszania się po niej we własnym tempie

Tablica

Współpraca z innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym 

Tworzenie notatek i szkiców wspólnie z innymi osobami oraz dołączenie ich do historii spotkania

Jeśli nie chcesz już udostępniać ekranu, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.  

Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera Mac, przed rozpoczęciem udostępniania ekranu pojawi się monit o zmianę ustawień prywatności. Ponadto udostępnianie okna nie jest dostępne dla użytkowników systemu Linux.

Dołączanie dźwięku systemowego 

Udostępnianie dźwięku systemowego umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku z komputera do uczestników spotkania w aplikacji Teams. Za pomocą tej funkcji możesz odtworzyć klip wideo lub klip dźwiękowy w ramach prezentacji.

Aby udostępnić dźwięk systemowy, wybierz pozycję udostępnij Przycisk Udostępnianie ekranu w obszarze kontrolki spotkania, a następnie Dołącz system audio. Podczas udostępniania dźwięku systemowego do spotkania zostanie dołączony cały dźwięk, w tym dźwięki powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania dźwięków systemowych, zobacz udostępnianie dźwięku systemowego w ramach spotkania programu Teams lub zdarzenia na żywo.

Uwagi: 

 • Podczas udostępniania pliku lub tablicy programu PowerPoint nie będzie można dołączyć dźwięku komputera.

 • Obecnie udostępnianie dźwięku systemowego jest obsługiwane tylko na urządzeniach z systemem Windows.

Udostępnianie slajdów programu PowerPoint podczas spotkania 

Jeśli udostępnisz plik programu PowerPoint podczas spotkania, uczestnicy otrzymają pewne specjalne możliwości:

 • Będą mogli przechodzić do innych slajdów bez przerywania głównej prezentacji.

 • Będą mogli z powrotem zsynchronizować swój widok z widokiem prezentera jednym kliknięciem.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby mogły poruszać się po udostępnionym przez Ciebie pliku programu PowerPoint, wybierz pozycję Zapobieganie niezależnemu przechodzeniu przez uczestników udostępnionego pliku programu PowerPoint (jest on widoczny obok pozycji Zatrzymaj prezentację), aby zapobiec.

 1. Wybierz pozycję Udostępnij Przycisk Udostępnianie ekranu w kontrolkach spotkania.

 2. W sekcji PowerPoint wybierz odpowiedni plik. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć inny plik.

  Uwagi: 

  • W sekcji PowerPoint znajduje się lista plików, które były ostatnio otwierane lub edytowane w witrynie zespołu w programie SharePoint lub w usłudze OneDrive. Jeśli wybierzesz jeden z tych plików do zaprezentowania, wszyscy uczestnicy będą mogli wyświetlać slajdy podczas trwania spotkania. Ich uprawnienia dostępu do pliku poza spotkaniem się nie zmienią.

  • Jeśli wybierzesz pozycję Przeglądaj, aby zaprezentować plik programu PowerPoint, który nie został wcześniej przekazany do aplikacji Teams, zostanie on przekazany w ramach spotkania. Jeśli prezentujesz plik podczas spotkania w kanale, zostanie on przekazany na kartę Pliki kanału i będzie dostępny dla wszystkich członków zespołu. Jeśli prezentujesz plik podczas spotkania prywatnego, zostanie on przekazany do Twojej usługi OneDrive i będzie dostępny tylko dla uczestników spotkania.

Przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnioną zawartością

Przekazywanie kontroli 

Jeśli chcesz, aby inny uczestnik spotkania wprowadzał zmiany w pliku, pomógł Ci w prezentacji lub coś pokazał, możesz przekazać mu kontrolę. Będziecie wspólnie sterować udostępnianiem, a Ty w dowolnym momencie możesz ponownie przejąć kontrolę.

Uwaga: Podczas udostępniania aplikacji przekazuj kontrolę tylko zaufanym osobom. Osoby, którym przekażesz kontrolę, mogą wysyłać polecenia mające wpływ na Twój system lub inne aplikacje. Podjęliśmy kroki w celu zapobiegania takim sytuacjom, ale nie wszystkie możliwe dostosowania systemu zostały przetestowane.

 1. Na pasku narzędzi udostępniania kliknij pozycję Przekaż kontrolę.

 2. Wybierz osobę, której chcesz przekazać kontrolę.

  Ta osoba otrzyma z aplikacji Teams powiadomienie o tym, że udostępniasz kontrolę. Podczas udostępniania kontroli ta osoba może dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie.

 3. Aby ponownie przejąć kontrolę, wybierz pozycję Cofnij udostępnianie kontroli.

Przejmowanie kontroli 

Aby przejąć kontrolę podczas udostępniania zawartości przez inną osobę, wybierz pozycję Zażądaj kontroli. Wówczas osoba udostępniająca zatwierdzi lub odrzuci Twoje żądanie.

Mając kontrolę, możesz dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie.

Po zakończeniu wybierz pozycję Zwolnij kontrolę, aby zatrzymać udostępnianie kontroli.

Powiększanie udostępnionej zawartości

Chcesz przyjrzeć się bliżej udostępnionej zawartości?

Kliknij i przeciągnij, aby zobaczyć różne obszary.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość, wypróbuj następujące sposoby:

 • Zsuń lub rozsuń palce na płytce dotykowej.

 • Użyj skrótów klawiaturowych: Control + znak plus i Control + znak minus.

 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Control i przewijaj za pomocą myszy.

Uwaga: Na komputerach Mac powiększanie podczas spotkań za pomocą płytki dotykowej nie jest obsługiwane. Jeśli używasz komputera Mac, skorzystaj z pozostałych opcji. Jeśli używasz systemu Linux, przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnianą zawartością nie jest obecnie dostępne.

Udostępnianie zawartości

Aby udostępnić zawartość na urządzeniu przenośnym, po prostu wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Udostępnij Przycisk Udostępnianie ekranu w kontrolkach spotkania. Możesz prezentować zdjęcie, wideo, plik programu PowerPoint lub cały ekran.

Menu spotkania z opcjami umożliwiającymi rozpoczęcie nagrywania, zawieszanie połączenia ze sobą, nawiązanie połączenia ze sobą, udostępnianie, wyświetlenie konsoli wybierania numerów oraz wyłączenie przychodzącego wideo.         Opcje udostępniania, w tym udostępnianie pliku programu PowerPoint, zdjęcia, wideo lub ekranu.

Udostępniany element

Cel

Zdjęcie

Zrobienie zdjęcia lub wybranie zdjęcia z galerii do udostępnienia

Wideo na żywo

Udostępnianie obrazu wideo na żywo z kamery

Plik programu PowerPoint

Prezentowanie pliku programu PowerPoint z możliwością interakcji ze strony innych uczestników

Ekran

Prezentowanie całego ekranu, wraz z powiadomieniami i inną aktywnością

Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia udostępniania, naciśnij pozycję Rozpocznij prezentację w dolnej części ekranu. Po zakończeniu naciśnij pozycję Zakończ prezentację

Uwagi: 

 • Aby przechodzić do przodu i do tyłu w prezentacji programu PowerPoint, szybko przesuń w kierunku, w którym chcesz się poruszać, lub naciśnij przyciski Do przodu i Do tyłu w dolnej części ekranu.

 • Chociaż udostępnianie tablicy nie jest jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej, możesz współpracować przy użyciu tablicy udostępnionej na innym urządzeniu.

Powiększanie udostępnionej zawartości 

Chcesz przyjrzeć się bliżej udostępnionej zawartości?

Zsuń lub rozsuń palce, aby zmienić poziom powiększenia, a naciśnij i przeciągnij, aby zobaczyć różne obszary.

Używanie telefonu jako urządzenia pomocniczego podczas spotkania

Dołącz do spotkania, używając więcej niż jednego urządzenia, aby uzyskać więcej opcji współpracy i udostępniania zawartości.

Jeśli na przykład uczestniczysz już w spotkaniu na komputerze przenośnym, możesz dodać telefon jako urządzenie pomocnicze, aby prezentować pliki, udostępniać wideo na żywo i nie tylko. Jako urządzenie pomocnicze można dodać dowolne urządzenie z aplikacją mobilną Teams — wystarczy, że używane urządzenia są zalogowane na tym samym koncie aplikacji Teams.

Dodanie urządzenia pomocniczego do spotkania umożliwia korzystanie z wielu funkcji:

 • Pokazywanie tego, czego nie widzą uczestnicy zdalni, za pomocą wideo z urządzenia przenośnego.

 • Zrobienie zdjęcia lub wybranie zdjęcia z galerii i udostępnienie go wszystkim uczestnikom.

 • Sterowanie prezentacją za pomocą telefonu.

 • Udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego.

 • Jeśli widzisz coś na telefonie, możesz pokazać to na spotkaniu!

Dodawanie urządzenia pomocniczego do spotkania

Uczestnicząc w spotkaniu na innym urządzeniu, otwórz aplikację Teams na telefonie. 

W górnej części ekranu urządzenia mobilnego zostanie wyświetlony komunikat z opcją umożliwiającą dołączenie do spotkania. Naciśnij pozycję Dołącz, aby dodać telefon jako urządzenie pomocnicze.

Transparent w aplikacji Teams z informacją o tym, że zbliża się cotygodniowe spotkanie projektowe we wtorek, oraz z opcją dołączenia do spotkania z urządzenia przenośnego.

Gdy dołączysz do spotkania w taki sposób, mikrofon i głośnik urządzenia pomocniczego zostaną wyciszone, aby uniknąć efektu echa.

Aby rozpocząć udostępnianie zawartości przy użyciu urządzenia pomocniczego, naciśnij pozycję Rozpocznij prezentację w dolnej części ekranu. Na drugim urządzeniu zobaczysz to, co udostępniasz — tak samo jak wszyscy pozostali uczestnicy spotkania.

Po zakończeniu naciśnij pozycję Zakończ prezentację lub po prostu się rozłącz. Drugie urządzenie pozostanie połączone ze spotkaniem.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×