Udostępnianie użytkownikom wprowadzenia do programu Word 2010

Czy program Microsoft Word 2010 jest wdrażany dla grupy osób? Czy ta grupa uaktualnia program Word 2003 albo Word 2007? Poniżej przedstawiono niektóre z kluczowych nowych funkcji w programie Word 2010 oraz zasoby, które ułatwią rozpoczęcie pracy z nową wersją programu.

W tym artykule omówiono niektóre z nowych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji, zobacz Co nowego w programie Word 2010. Jeśli przeprowadzane jest uaktualnienie programu Word 2003, zobacz Co nowego w programie Word 2010 dla użytkowników uaktualniających z wersji 2003.

W tym artykule

Łatwiejsza praca

Dostosowywanie wstążki

Widok Microsoft Office Backstage

Poruszanie się i wyszukiwanie w długich dokumentach

Odzyskiwanie niezapisanych wyników pracy

Lepsza współpraca

Zapisywanie dokumentów i prezentacji bezpośrednio w środowisku SharePoint z poziomu programu Word

Jednoczesna praca nad tym samym dokumentem

Bezpieczniejsza praca w widoku chronionym

Znajdowanie i usuwanie ukrytych metadanych i informacji osobistych w plikach

Zapobieganie modyfikowaniu wersji ostatecznej dokumentu

Ulepszanie ułatwień dostępu w dokumencie

Szybkie poznawanie programu

Łatwiejsza praca

Dostosowywanie wstążki

Wstążka w programie Word 2010 umożliwia tworzenie dostosowanych do potrzeb zespołu lub firmy niestandardowych kart i grup zawierających polecenia najczęściej używane podczas pracy w organizacji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie Wstążki.

Widok Microsoft Office Backstage

W widoku Microsoft Office Backstage można wykonywać wszystkie operacje na pliku, które nie są wykonywane w pliku. Widok Backstage to najnowsza funkcja interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, która uzupełnia Wstążkę i umożliwia zarządzanie plikami  — tworzenie, zapisywanie, drukowanie i udostępnianie plików, ustawianie opcji, a także sprawdzanie plików pod kątem obecności ukrytych metadanych lub informacji osobistych.

Polecenia dostępne po kliknięciu karty Plik w programie Word

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do widoku Backstage.

Jeśli dokument jest połączony z programem SharePoint 2010, autorzy dokumentu mogą także wprowadzać jego metadane. Korzystając z widoku Backstage, autorzy współpracujący nad plikiem mogą uzyskiwać dostęp do profilów innych autorów i wchodzić w interakcje z przepływami pracy.

Poruszanie się i wyszukiwanie w długich dokumentach

W programie Word 2010 można szybko poruszać się w obrębie długich dokumentów, a także łatwo je reorganizować, przeciągając i upuszczając nagłówki zamiast kopiowania i wklejania. Aby znajdować zawartość, nie znając dokładnie jej treści, można używać funkcji wyszukiwania przyrostowego.

Nawigowanie w dokumencie

W programie Word 2010 można wykonywać następujące czynności:

 • Przechodzić między nagłówkami w dokumencie, klikając odpowiednie części mapy dokumentu.

 • Zwijać poziomy konspektu w celu ukrycia zagnieżdżonych nagłówków, co ułatwia pracę z mapą nawet w przypadku długich, złożonych dokumentów o wielopoziomowej strukturze.

 • Wpisywać tekst w polu wyszukiwania w celu błyskawicznego znalezienia szukanego miejsca.

 • Przeciągać i upuszczać nagłówki w obrębie dokumentu w celu zmodyfikowania jego struktury. Można też usuwać nagłówki i ich zawartość.

 • Łatwo podwyższać i obniżać w hierarchii poziom samego nagłówka lub nagłówka ze wszystkimi zagnieżdżonymi nagłówkami niższych poziomów.

 • Dodawać do dokumentu nowe nagłówki w celu utworzenia konspektu podstawowego oraz wstawiać nowe nagłówki bez przewijania całego dokumentu.

 • Identyfikować zawartość edytowaną przez inne osoby, przeglądając nagłówki zawierające wskaźnik współautorstwa.

 • Oglądać miniatury wszystkich stron dokumentu i klikać je w celu poruszania się w obrębie dokumentu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawigowanie w dokumencie.

Początek strony

Odzyskiwanie niezapisanych wyników pracy

Obecnie można łatwiej odzyskać dokument programu Word, jeśli plik zostanie zamknięty bez zapisania lub gdy wystąpi potrzeba przejrzenia albo przywrócenia wcześniejszej wersji tworzonego pliku. Tak jak w starszych wersjach programu Word, włączenie Autoodzyskiwania powoduje zapisywanie wersji pliku w wybranych odstępach czasowych podczas pracy.

Teraz możliwe jest zachowanie ostatniej automatycznie zapisanej wersji pliku na wypadek przypadkowego zamknięcia go bez zapisania, dzięki czemu można łatwo przywrócić plik przy następnym otwarciu. Dodatkowo podczas pracy nad plikiem można uzyskać dostęp do listy automatycznie zapisanych plików z poziomu widoku Microsoft Office Backstage.

Początek strony

Lepsza współpraca

Program Word 2010 usprawnia współpracę z innymi osobami. W programie Word 2010 są też dostępne funkcje pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo informacji podczas udostępniania wyników pracy oraz lepiej chronić komputer przed plikami, które mogą być niebezpieczne.

Zapisywanie dokumentów i prezentacji bezpośrednio w środowisku SharePoint z poziomu programu Word

Korzystając z widoku Backstage, można zapisywać dokumenty programu Word 2010 bezpośrednio w bibliotece dokumentów programu SharePoint 2010. Po kliknięciu karty Zapisz i wyślij dostępnej w widoku Backstage, a następnie kliknięciu pozycji Zapisz w programie SharePoint w programie Word jest wyświetlana lista bibliotek dokumentów, do których ostatnio uzyskiwano dostęp.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie dokumentu w programie SharePoint z poziomu pakietu Office 2010.

Jednoczesna praca nad tym samym dokumentem

Współpraca może odbywać się bezpośrednio w programie Word 2010. Nie trzeba wysyłać wiadomości e-mail z załącznikami ani zapisywać wersji roboczych dokumentów pod nazwami w rodzaju TSP_finalny_2_FINALNY.docx. Wystarczy otworzyć dokument i rozpocząć pracę. Program będzie wyświetlać nazwiska współpracowników, a także edytowane przez nich miejsca. Można współpracować nad dowolnym dokumentem, który jest zapisany w witrynie programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 obsługującej obszary robocze lub w usłudze OneDrive.

Po otwarciu dokumentu udostępnionego program Word automatycznie umieszcza go w pamięci podręcznej, tak aby można było wprowadzać zmiany w trybie offline, a następnie automatycznie synchronizuje zmiany po powrocie użytkownika do trybu online. Jeśli użytkownik pracuje poza biurem, po powrocie nie musi się już martwić o zapisywanie kopii lokalnych ani ręczne scalanie zmian z dokumentem na serwerze.

W programie Word 2010 wielu autorów może pracować nad danym dokumentem w tym samym czasie, a praca nad dokumentami jest również możliwa przy użyciu programów Office Online.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga Usługa SkyDrive nosi teraz nazwę OneDrive, a usługa SkyDrive Pro — nazwę OneDrive dla Firm. Przeczytaj więcej o tej zmianie w artykule Ze SkyDrive do OneDrive.

Wielu autorów może edytować dany dokument w tym samym czasie z zachowaniem synchronizacji zmian wprowadzanych przez poszczególne osoby. Autorzy mogą blokować dostęp do regionów dokumentu, nad którymi pracują.

Bezpieczniejsza praca w widoku chronionym

W widoku chronionym pliki są otwierane z wyłączonymi funkcjami edytowania. Pliki z potencjalnie niebezpiecznej lokalizacji (takiej jak Internet lub załącznik wiadomości e-mail) albo zawierające zawartość aktywną (taką jak makra, połączenia danych lub formanty ActiveX) są sprawdzane i mogą być otwierane w widoku chronionym. Edytowanie plików z zaufanych źródeł można włączyć, klikając pozycję Włącz edytowanie. Można też przeglądać dane dotyczące pliku, używając widoku Microsoft Office Backstage.

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku chronionego, zobacz Co to jest widok chroniony?

Znajdowanie i usuwanie ukrytych metadanych i informacji osobistych w plikach

Przed udostępnieniem dokumentu innym osobom można użyć Inspektora dokumentów w celu sprawdzenia, czy dokument zawiera ukryte metadane, informacje osobiste lub inną zawartość, która może być przechowywana w dokumencie.

Inspektor dokumentów umożliwia znajdowanie i usuwanie między innymi następujących informacji:

 • Komentarze

 • Wersje

 • Prześledzone zmiany

 • Adnotacje odręczne

 • Tekst ukryty

 • Właściwości dokumentu

 • Niestandardowe dane XML

 • Informacje w nagłówkach i stopkach

Dzięki Inspektorowi dokumentów można upewnić się, że dokument udostępniany innym osobom nie zawiera żadnych ukrytych informacji osobistych ani ukrytej zawartości, której organizacja nie chce rozpowszechniać. Ponadto Inspektor dokumentów może być dostosowywany w celu sprawdzania dodatkowych typów ukrytej zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Inspektora dokumentów, zobacz Przeprowadzanie inspekcji dokumentów w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych.

Zapobieganie modyfikowaniu wersji ostatecznej dokumentu

Przed udostępnieniem ostatecznej wersji dokumentu można użyć polecenia Oznacz jako wersję ostateczną, aby oznaczyć dokument jako przeznaczony tylko do odczytu i poinformować inne osoby, że udostępniona wersja dokumentu jest wersją ostateczną. Kiedy dokument jest oznaczony jako wersja ostateczna, polecenia dotyczące pisania i edytowania oraz znaczniki korekty są wyłączone, a osoby przeglądające dokument nie mogą go przypadkowo zmienić.

Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną nie jest funkcją zabezpieczeń. Każdy może edytować dokument oznaczony jako wersja ostateczna, wyłączając funkcję Oznacz jako wersję ostateczną.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapobieganie modyfikowaniu ostatecznej wersji pliku.

Ulepszanie ułatwień dostępu w dokumencie

Funkcja sprawdzania ułatwień dostępu upraszcza identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z ułatwieniami dostępu w dokumentach, umożliwiając wyeliminowanie ewentualnych problemów, które mogłyby uniemożliwić osobom niepełnosprawnym uzyskanie dostępu do zawartości.

Jeśli w dokumencie występują jakiekolwiek problemy z ułatwieniami dostępu, w widoku Microsoft Office Backstage pojawi się alert umożliwiający przejrzenie i usunięcie wszelkich problemów w dokumencie. Aby wyświetlić ten alert, należy kliknąć kartę Plik. W obszarze Przygotuj do udostępniania należy kliknąć pozycję Wyszukaj problemy, a następnie kliknąć pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Początek strony

Szybkie poznawanie programu

Oto kilka zasobów, które ułatwią użytkownikom szybkie znalezienie potrzebnych poleceń i funkcji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×