Udostępnianie użytkownikom wprowadzenia do programu Word 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wdrażania programu Microsoft Word 2010 do grupy osób?  Poniżej przedstawiono niektóre najważniejsze nowe funkcje w programie Word 2010 i zasoby, które spowoduje przejście płynniejszą.

W tym artykule opisano niektóre z nowych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji zobacz Co nowego w programie Word 2010.

W tym artykule

Praca łatwiej

Dostosowywanie Wstążki

Widok Microsoft Office Backstage

Nawigowanie i wyszukiwanie w długich dokumentach

Odzyskiwanie niezapisanych pracy

Pracujący razem lepiej

Zapisywanie dokumentów i prezentacji bezpośrednio do programu SharePoint z programu Word

Praca nad tym samym dokumentem w tym samym czasie

Utrzymywanie bezpieczniejsze z widoku chronionego

Znajdowanie i usuwanie ukrytych metadanych i informacji osobistych w plikach

Pomoc w zapobieganie zmianom w ostatecznej wersji dokumentu

Udostępnianie dokumentów

Wkrótce doskonale szybko

Praca łatwiej

Dostosowywanie Wstążki

Dostosowania można dodać do Wstążki programu Word 2010, aby utworzyć specyficzne dla zespołu lub firmy określonej karty i grupy przy użyciu polecenia, które są najczęściej używane w pracy organizacji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu wstążki zobacz Dostosowywanie Wstążki.

Widok Microsoft Office Backstage

W widoku Microsoft Office Backstage osób można wykonywać wszystkie elementy do pliku, który nie należy robić w pliku. Najnowsze innowacje w interfejsie użytkownika Microsoft Office Fluent i funkcję Pomocnik do wstążki, widok Backstage to miejsce, w którym zarządzanie plikami — tworzenie, zapisywanie, drukowanie, udostępniania, ustawianie opcji i sprawdzanie plików ukrytych metadanych lub osobiste informacje.

Polecenia dostępne po kliknięciu karty Plik w programie Word

Jeśli dokument jest połączony z programem SharePoint 2010, autorzy dokumentu można także wprowadzić metadane dokumentu. Aby uzyskać dostęp do innych autorów profile i współdziałanie z przepływów pracy autorów, którzy są wspólnej pracy nad plikiem służy widok Backstage.

Nawigowanie i wyszukiwanie w długich dokumentach

W Word 2010 osób szybko przejść ich sposób w długich dokumentach. Ich można uporządkować dokumenty przez przeciąganie i upuszczanie nagłówków zamiast kopiowania i wklejania. I ich znajdowanie zawartości za pomocą Wyszukiwanie przyrostowe, więc nie muszą wiedzieć dokładnie co oni szukasz je znaleźć.

Nawigowanie w dokumencie

Word 2010 można wykonywać następujące czynności:

 • Przechodzenie między nagłówków w dokumencie, klikając pozycję na części mapy dokumentu.

 • Zwijanie poziomów konspektu, aby ukryć zagnieżdżonych nagłówków, aby móc pracować łatwo z planem nawet w długich dokumentach mocno strukturalne i skomplikowane.

 • Wpisz tekst w polu wyszukiwania, aby natychmiast znaleźć odpowiedniego miejsca.

 • Przeciągnij i upuść nagłówków w dokumencie, aby zmienić rozmieszczenie strukturę. Możesz również usunąć nagłówki i ich zawartości.

 • Łatwe podwyższanie lub obniżanie poziomu danym nagłówkiem lub nagłówka i wszystkich jej zagnieżdżonych nagłówków, w górę lub w dół w hierarchii.

 • Dodawanie nowych nagłówków do dokumentu do tworzenia konspektu podstawowego lub Wstaw nowe nagłówki bez konieczności przewijania wokół w dokumencie.

 • Śledzić zawartości edytowany przez inne osoby, przeglądając nagłówków, które zawierają współtworzenia wskaźnik.

 • Zobacz miniatury wszystkich stron w dokumencie, a następnie kliknij pozycję od nich poruszanie się po dokumencie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz poruszanie się w dokumencie za pomocą okienka nawigacji.

Początek strony

Odzyskiwanie niezapisanych pracy

Teraz łatwiej odzyskiwanie dokumentu programu Word, jeśli zamkniesz plik bez zapisywania lub jeśli chcesz przejrzeć lub powrócić do wcześniejszej wersji pliku podczas pracy. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji programu Word, włączanie Autoodzyskiwania zapisze wersji podczas pracy w pliku w wybranych odstępach czasu.

Teraz możesz zachować ostatnią wersję zapisaną automatycznie pliku na wypadek, gdyby przypadkowo zamknięciu tego pliku bez zapisywania, tak aby można je łatwo przywrócić przy następnym otwarciu pliku. Ponadto podczas pracy w pliku dostępne listy automatycznie zapisane pliki z widoku Microsoft Office Backstage.

Początek strony

Pracujący razem lepiej

Word 2010 pomaga w bardziej wydajną pracę ze współpracownikami. Word 2010 zawiera również funkcje do swoich informacji o zwiększyć bezpieczeństwo podczas udostępniania wyników pracy i zwiększyć bezpieczeństwo komputera z plików, które nie mogą być bezpieczne.

Zapisywanie dokumentów i prezentacji bezpośrednio do programu SharePoint z programu Word

Kontakty można zapisywać dokumenty programu Word 2010 bezpośrednio w bibliotece dokumentów programu SharePoint 2010 w widoku Backstage. Po kliknięciu przycisku Zapisz i Wyślij w widoku Backstage i kliknij pozycję Zapisz w programie SharePoint, listy wyrazów bibliotekach dokumentów, które ostatnio używanych.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zapisywanie dokumentu w programie SharePoint z pakietu Office 2010.

Praca nad tym samym dokumentem w tym samym czasie

W Word 2010 możesz współpracować bezpośrednio w programie Word. Nie masz można wysyłać z załączników wiadomości e-mail lub zapisywania wersji roboczych dokumentów o nazwach takich jak TSP_final_2_FINAL.docx. Zamiast tego wystarczy otworzyć dokument i rozpocząć pracę. Widać, kto jeszcze pracuje się z Tobą i miejsce, w którym jest edycji. Czy wspólna praca nad dowolnego dokumentu, który został zapisany w witrynie usługi Microsoft SharePoint Foundation 2010 z obsługą obszarów roboczych lub do OneDrive.

Po otwarciu dokumentu udostępnionego program Word automatycznie zapisuje pamięci podręcznej go tak, aby przeprowadzić zmiany do niego w trybie offline, a następnie program Word automatycznie synchronizuje zmian po powrocie do trybu online. Pracując musi poza biurem, masz już martwić się o zapisanie kopii lokalnej lub ręczne wstawianie zmiany do dokumentu na serwerze, po powrocie do pakietu office.

W Word 2010 wielu autorów można pracować nad dokumentem w tym samym czasie i programy Office Online pozwalają pracować nad dokumentami.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Pamiętaj, że usługa SkyDrive nosi teraz nazwę OneDrive, a usługa SkyDrive Pro — OneDrive dla Firm. Dowiedz się więcej o tej zmianie w artykule Od SkyDrive do OneDrive.

Wielu autorów można edytować pojedynczy dokument w tym samym czasie i zachowywanie synchronizacji ze zmianami innych osób. Autorzy zablokować dostęp do regionów dokumentu podczas pracy nad nimi.

Utrzymywanie bezpieczniejsze z widoku chronionego

W widoku chronionym pliki są otwierane w edytowaniu funkcje wyłączone. Pliki z informacją o potencjalnie niebezpiecznych lokalizacji, takiej jak Internet lub załącznika wiadomości e-mail lub które zawierają zawartości aktywnej, takie jak makra, połączenia danych lub kontrolki ActiveX, sprawdzania poprawności i można otworzyć w widoku chronionym. Pliki z zaufanych źródeł można włączyć, klikając pozycję Włącz edytowanie, lub dane na temat plik można wykorzystane w widoku Microsoft Office Backstage.

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku chronionego, zobacz Co to jest widok chroniony?

Znajdowanie i usuwanie ukrytych metadanych i informacji osobistych w plikach

Przed udostępnieniem dokumentu innym osobom, można sprawdzić, czy dokument ukrytych metadanych, informacji osobistych lub zawartości, które mogą być przechowywane w dokumencie za pomocą Inspektora dokumentów.

Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć informacje, takie jak następujące czynności:

 • Komentarze

 • Wersje

 • Prześledzone zmiany

 • Adnotacje odręczne

 • Tekst ukryty

 • Właściwości dokumentu

 • Niestandardowe dane XML

 • Informacje w nagłówkach i stopkach

Inspektor dokumentów może pomóc w upewnij się, że dokumenty, które udostępniasz innym osobom nie zawiera żadnych ukrytych informacji osobistych ani ukrytej zawartości, którego organizacja nie może być rozłożone. Ponadto organizacja może dostosować Inspektora dokumentów, aby dodać sprawdzania dodatkowych typów ukrytej zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Inspektora dokumentów zobacz Usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych kontroli dokumenty.

Pomoc w zapobieganie zmianom w ostatecznej wersji dokumentu

Przed udostępnieniem w ostatecznej wersji dokumentu, możesz za pomocą polecenia Oznacz jako wersję ostateczną dokument był tylko do odczytu i poinformować inne osoby, że udostępniasz w ostatecznej wersji dokumentu. Gdy dokument jest oznaczony jako wersja ostateczna, wpisując polecenia edycji i sprawdzanie oznaczeń są wyłączone i osoby przeglądające dokument nie mogą przypadkowo zmian w dokumencie.

Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną jest funkcją zabezpieczeń. Każdy może edytować dokument, który jest oznaczony jako wersja ostateczna, wyłączając funkcję Oznacz jako wersję ostateczną.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zapobieganie modyfikowaniu ostatecznej wersji pliku.

Udostępnianie dokumentów

Sprawdzanie ułatwień dostępu pomaga identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących ułatwień dostępu w dokumentach, tak aby naprawić potencjalne problemy, które mogą uniemożliwić osobę z wadą uzyskiwania dostępu do zawartości.

Jeśli dokument zawiera wszelkich problemów dotyczących ułatwień dostępu, widok Microsoft Office Backstage wyświetla alert, który umożliwia przeglądanie i naprawianie problemów w dokumencie, w razie potrzeby. Aby wyświetlić alert, należy kliknąć kartę plik. W obszarze Przygotuj do udostępniania kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie kliknij Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Początek strony

Wkrótce doskonale szybko

Poniżej przedstawiono więcej zasobów, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie polecenia i funkcje, które mają być użyć od razu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×