Udostępnianie subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych nawet czterem osobom

Jeśli masz kupioną usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych, możesz udostępnić korzyści z subskrypcji maksymalnie czterem innym osobom.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Bez dodatkowych opłat każda osoba otrzymuje:

 • Najnowszą wersję aplikacji pakietu Office dla komputerów PC, komputerów Mac, tabletów i smartfonów.

  Aby zainstalować pakiet Office, każda osoba potrzebuje własnego konta Microsoft i osobistej strony Moje konto pakietu Office. Jeśli dana osoba nie ma jeszcze konta Microsoft, będzie mogła je utworzyć po zaakceptowaniu zaproszenia do dzielenia subskrypcji. Jest to bezpłatne.

 • 1 TB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję „Informacje o usłudze OneDrive” w artykule Office 365 — często zadawane pytania.

  Osoby, którym udostępnisz korzyści z subskrypcji, otrzymają własną przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive. Nie martw się: Osoby te nie będą miały dostępu do Twojej osobistej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, ale jeśli chcesz, możesz im udostępniać wybrane pliki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive.

 • 60 minut miesięcznie na połączenia w programie Skype z telefonami komórkowymi w 8 krajach i z telefonami stacjonarnymi w ponad 60 krajach (tylko tam, gdzie program Skype jest dostępny). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję „Informacje o minutach na rozmowy przez Skype” w artykule Office 365 — często zadawane pytania.

Chcesz zainstalować usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych dla siebie na innym urządzeniu? Nie musisz udostępniać subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych sobie, aby zainstalować ją na innym urządzeniu. Po prostu zaloguj się na stronie Moje konto pakietu Office, korzystając z urządzenia, na którym chcesz zainstalować usługę, i wybierz pozycję Zainstaluj.

Jak udostępnić korzyści z subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych

 1. Zaloguj się na swojej stronie Moje konto pakietu Office. Pamiętaj, aby korzystać z tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do skonfigurowania subskrypcji.

 2. W sekcji Udostępnianie usługi Office 365 wybierz pozycję Udostępnij usługę Office 365.

  Sekcja Udostępnij usługę Office 365 na stronie Moje konto przed udostępnieniem subskrypcji innym osobom.

  Uwagi: 

  • Jeśli sekcja Udostępnij usługę Office 365 nie jest widoczna, być może nie jesteś właścicielem subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych. Jeśli korzystasz z subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych udostępnionej przez inną osobę lub jeśli masz inny typ subskrypcji usługi Office 365, nie możesz udostępniać swojej subskrypcji innym osobom.

  • Być może też nie posiadasz subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych. Sprawdź nazwę produktu nad sekcją Instalowanie na stronie Moje konto pakietu Office. Subskrypcje usług Office 365 Personal i Office 365 dla Studentów nie obejmują udostępniania subskrypcji.

 3. Na stronie Udostępnij usługę Office 365 wybierz pozycję Dodaj osoby.

Przed udostępnieniem: Zastanów się, na instalację na ilu urządzeniach chcesz zezwolić, i omów to z daną osobą. Jako właściciel subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych możesz dezaktywować dowolną instalację z poziomu strony Moje konto pakietu Office, gdy stwierdzisz, że masz ich zbyt mało, ale warto z góry określić oczekiwania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i o tym, co zrobić, gdy ktoś nie otrzyma zaproszenia, zapoznaj się ze sekcją Jak zarządzać udostępnieniami, zaproszeniami i instalacjami.

Przed zainstalowaniem usługi przez inną osobęOffice: Upewnij się, że komputer danej osoby spełnia wymagania systemowe. Na przykład najnowszej wersji pakietu Office nie można instalować na komputerach Chromebook ani komputerach z systemem Windows Vista lub Windows XP.

Zapraszanie przy użyciu poczty e-mail

 1. Na stronie Moje konto pakietu Office > Udostępnij usługę Office 365 wybierz pozycję Dodaj osoby, a następnie wybierz pozycję Zaproszenie e-mail.

 2. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz objąć udostępnianiem.

 3. Wybierz pozycję Wyślij.

Zapraszanie przy użyciu jednorazowego linku

 1. Na stronie Moje konto pakietu Office > Udostępnij usługę Office 365 wybierz pozycję Jednorazowy link.

 2. Wyślij link osobie, którą chcesz objąć udostępnianiem, przy użyciu wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub innego rodzaju wiadomości. Gdy ta osoba kliknie ten link i zaloguje się na swoim koncie Microsoft, zostanie dodana do Twojej subskrypcji.

 3. Jeśli chcesz udostępnić subskrypcję więcej niż jednej osobie, utwórz osobne linki dla poszczególnych osób.

Udostępnianie korzyści z subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych przy użyciu konta rodziny Microsoft

 1. Dodaj osoby do rodziny Microsoft.

 2. Wróć do strony Moje konto pakietu Office i wybierz pozycję Udostępnij usługę Office 365.

 3. Na stronie Udostępnij usługę Office 365 wybierz pozycję Dodaj osoby > Rodzina Microsoft.

 4. Wybierz członków rodziny, których chcesz objąć udostępnianiem. Jeśli w przyszłości dodasz więcej osób do swojej rodziny Microsoft, możesz wtedy udostępnić korzyści z subskrypcji tym osobom.

Jak zarządzać udostępnieniami, zaproszeniami i instalacjami

Możesz udostępnić korzyści z subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych maksymalnie czterem osobom. W przyszłości możesz udostępnić subskrypcję innym osobom lub dezaktywować instalacje pakietu Office na starszych komputerach i zainstalować pakiet Office na nowych komputerach. Jest to bardzo łatwe: Po prostu przejdź do strony Moje konto pakietu Office, wybierz pozycję Udostępnij usługę Office 365, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zarządzanie osobami i instalacjami pakietu Office

Aby wyświetlić sposób, w jaki osoby korzystają z Twojej subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych i instalacji pakietu Office, oraz zarządzać nim, skorzystaj z sekcji Zarządzanie osobami na stronie Moje konto pakietu Office > Udostępnianie usługi Office 365.

Jeśli na przykład wszystkie dostępne instalacje są w użyciu, a chcesz zwolnić instalację, masz dwie opcje:

 • Dezaktywowanie instalacji pakietu Office     Dezaktywacja instalacji nie powoduje usunięcia danej osoby z Twojej subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych. Po prostu instalacja na określonym urządzeniu przechodzi w tryb tylko do odczytu i zwalnia instalację pakietu Office dla innego urządzenia. Osoba, której udostępniasz subskrypcję, nadal będzie mogła wyświetlać i drukować swoje pliki pakietu Office, ale utraci możliwość ich edytowania i tworzenia. Taka osoba zachowa swoją dodatkową przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive i nadal będzie mogła używać Twoich instalacji pakietu Office, jeśli więcej tych instalacji stanie się dostępnych.

 • Zatrzymanie udostępniania subskrypcji innej osobie     Gdy zatrzymasz udostępnianie swojej subskrypcji innej osobie, utraci ona wszystkie korzyści z subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, w tym dodatkową przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive oraz możliwość korzystania z Twoich instalacji pakietu Office. Taka osoba nadal będzie mogła wyświetlać i drukować swoje pliki pakietu Office, ale utraci możliwość ich edytowania i tworzenia.

Zarządzanie zaproszeniami

Aby wyświetlić utworzone zaproszenia i zarządzać nimi, skorzystaj z sekcji Zarządzanie zaproszeniami na stronie Moje konto pakietu Office > Udostępnianie usługi Office 365. Możesz sprawdzić stan zaproszenia bądź ponownie wysłać lub usunąć zaproszenie.

Jeśli osoba, której wysłano zaproszenie, nie może go znaleźć, zobacz Nie można odnaleźć zaproszenia do udostępniania usługi Office 365 dla użytkowników domowych. A jeśli dana osoba nie zaakceptowała zaproszenia i nie ma to większego znaczenia, może po prostu usunąć zaproszenie.

Pomoc dla osób, którym udostępniono subskrypcję

Gdy udostępnisz danej osobie subskrypcję, otrzyma ona wiadomość e-mail od firmy Microsoft z informacją o udostępnieniu Twojej subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych. Osoba ta musi jedynie kliknąć przycisk Akceptuję w wiadomości e-mail i przejść do strony Moje konto pakietu Office, aby zainstalować pakiet Office, uzyskać dostęp do przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive i nie tylko.

Jak wspomniano wcześniej, jeśli dana osoba nie otrzyma zaproszenia, poproś ją o przeczytanie tematu Nie można odnaleźć zaproszenia do udostępniania usługi Office 365 dla użytkowników domowych. A jeśli nadal będą występowały problemy z instalowaniem pakietu Office, poproś tę osobę o zapoznanie się z tematem Rozwiązywanie problemów z instalowaniem usługi Office 365 oraz pakietów Office 2016 i Office 2013.

Zobacz też

Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×