Udostępnianie skoroszytu programu Excel innym osobom

Udostępnianie skoroszytu programu Excel innym osobom

W programie Excel udostępnianie skoroszytów innym osobom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Aby udostępnić skoroszyt, wystarczy wykonać zaledwie trzy kroki.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Edytuj w programie Excel. Jeśli nie ma tego przycisku, kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce i po ponownym załadowaniu strony kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie wersji programu Excel, kliknij pozycję Excel 2016.

 4. Po otwarciu pliku w programie Excel kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu.

 5. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami. Pamiętaj, aby zaznaczyć też opcję Może edytować. Po zakończeniu kliknij przycisk Wyślij.

  Porada: Spójrz na dolną część okienka. Pozycja Uzyskaj link do udostępniania umożliwia Ci wysłanie samej wiadomości e-mail z zaproszeniem. Jeśli wśród adresatów są subskrybenci programu Excel dla usługi Office 365, zobaczysz link Wyślij jako załącznik. Umożliwia on wysłanie kopii pliku w formacie xlsx lub PDF w wiadomości e-mail.

 6. Jeśli w poprzednim kroku został kliknięty przycisk Wyślij, do wszystkich odpowiednich osób zostaną wysłane wiadomości e-mail. Wiadomość zostanie wysłana z Twojego adresu e-mail. Otrzymasz również kopię tej wiadomości, więc zobaczysz, jak wygląda.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą one mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie wtedy otwarta przeglądarka internetowa i skoroszyt w aplikacji Excel Online. Jeśli zaproszone osoby chcą edytować plik w przeglądarce, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce. Aby otworzyć ten plik w aplikacji Excel, muszą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel.

Porada: Osoby korzystające z najnowszej wersji programu Excel, PowerPoint lub Word mają do dyspozycji prostszy sposób: Mogą kliknąć pozycję Plik > Otwórz i wybrać pozycję Udostępnione dla mnie.

Więcej niż jedna osoba może edytować skoroszyt w tym samym czasie. Funkcję tę nazywamy współtworzeniem. Wymaga ona używania wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce, aby edytować plik w usłudze Excel Online.

Aby udostępnić skoroszyt, wystarczy wykonać zaledwie trzy kroki.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Edytuj w programie Excel. Jeśli nie ma tego przycisku, kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce i po ponownym załadowaniu strony kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Kliknij pozycję Otwórz program Microsoft Excel.

 4. Po otwarciu pliku w programie Excel możesz zobaczyć żółty pasek z informacją o tym, że plik jest w widoku chronionym. W takiej sytuacji kliknij przycisk Włącz edytowanie.

 5. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Udostępnij.

 6. Kliknij pozycję Zaproś osoby, a następnie wpisz adresy e-mail, rozdzielając je średnikami. Pamiętaj, aby zaznaczyć też opcję Może edytować. Po zakończeniu kliknij przycisk Udostępnij.

  Porada: Aby wysłać link do siebie, kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycja.

 7. Jeśli w poprzednim kroku został kliknięty przycisk Udostępnij, do wszystkich odpowiednich osób zostaną wysłane wiadomości e-mail. Wiadomość zostanie wysłana z Twojego adresu e-mail. Otrzymasz również kopię tej wiadomości, więc zobaczysz, jak wygląda.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą one mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie wtedy otwarta przeglądarka internetowa i skoroszyt w aplikacji Excel Online. Jeśli zaproszone osoby chcą edytować plik w przeglądarce, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce. Aby otworzyć ten plik w aplikacji Excel, muszą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel.

Porada: Osoby korzystające z najnowszej wersji programu Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 mają do dyspozycji prostszy sposób. Mogą wybrać pozycję Plik > Otwórz > Udostępnione, a następnie wybrać plik udostępniony przez inną osobę.

Więcej niż jedna osoba może edytować skoroszyt w tym samym czasie. Funkcję tę nazywamy współtworzeniem. Wymaga ona używania wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce, aby edytować plik w usłudze Excel Online.

Zobacz też

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×