Udostępnianie plików w bibliotece witryny

Aby ułatwić dostęp do plików w bibliotece dokumentów witryny i współpracę nad nimi, warto udostępnić określone dokumenty lub foldery osobom, które nie mają dostępu do tej witryny. Możesz zdecydować, komu udostępnisz dokumenty, i czy te osoby mogą je edytować, czy tylko wyświetlać.

Udostępnianie plików w bibliotece witryny

Udostępnianie plików lub folderów w bibliotece witryny

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do biblioteki witryny zawierającej dokument lub folder, który chcesz udostępnić.

 3. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie na karcie Zapraszanie osób wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić dokument lub folder.

  • Wpisz Wszyscy, aby dokument lub folder był powszechnie dostępny wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz (jeśli udostępnianie na zewnątrz jest dozwolone).

  • Wpisz Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych, aby był dostępny wyłącznie wewnątrz organizacji.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Nie należy udostępniać informacji poufnych grupom Wszyscy ani Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych. Wprowadź nazwy lub adresy e-mail wyłącznie tych użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do pliku.

 5. Wybierz ustawienie uprawnienia.

 6. W razie potrzeby wpisz tekst, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail wysyłanej wszystkim wybranym osobom. Ta wiadomość e-mail zawiera link do udostępnionego dokumentu.

 7. Jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail, kliknij pozycję Pokaż opcje, a następnie wyczyść opcję Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

Uwaga: Aby pomóc w usprawnieniu współpracy, w oknie dialogowym Udostępnianie może być wyświetlana lista osób mających dostęp do pliku i aktualnie współpracujących z Tobą nad tym plikiem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Udostępnianie dokumentów lub folderów w usłudze Office 365

Współpraca nad dokumentami i współtworzenie

Udostępnianie dokumentu w programie Word 2016 dla systemu Windows

Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint 2016 innym osobom

Udostępnianie skoroszytu programu Excel 2016 innym osobom

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×