Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive

Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive

Usługa OneDrive umożliwia udostępnianie innym osobom zdjęć, dokumentów pakietu Microsoft Office oraz innych plików i całych folderów. Pliki i foldery przechowywane w usłudze pozostają prywatne, dopóki nie zdecydujesz się ich udostępnić. W dowolnym momencie możeszzatrzymać udostępnianie.

Uwaga: Udostępnianie jest ograniczone na zasadzie „tylko udostępnianie”OneDrive. Ograniczenia są resetowane po 24 godzinach, ale możesz uaktualnić usługę do subskrypcji Premium, aby zwiększyć limity i uzyskać więcej opcji udostępniania.

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zaloguj się za pomocą konta Microsoft.

 2. Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić, zaznaczając okrąg w górnym rogu elementu. Możesz również wybrać więcej elementów, aby udostępnić je razem.

 3. Wybierz pozycję Udostępnij u góry strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pliku i kliknięcie polecenia Udostępnij

 4. W wyświetlonym oknie Udostępnianie ustaw datę wygaśnięcia lub hasło i wybierz jedną z opcji udostępniania: Uzyskaj link lub Wyślij wiadomość e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnianie

  Uwaga: Jeśli nie widzisz tych opcji, prawdopodobnie zalogowano się przy użyciu konta służbowego. Kliknij kartę OneDrive — Służbowe w pobliżu górnej części tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak udostępniać pliki usługi OneDrive dla Firm.

Uzyskaj link

Wybierz tę opcję, aby udostępniać elementy dużej liczbie osób, których nie musisz znać osobiście. Możesz na przykład opublikować te linki w serwisie Facebook, Twitter lub LinkedIn albo udostępnić w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej. Każdy, kto uzyska link, może przeglądać lub edytować element w zależności od ustawionych uprawnień. Użytkownicy mający ten link nie mogą przekazać nowych elementów. Pamiętaj, że link można także przesłać dalej, a logowanie nie jest wymagane.

 1. Wybierz pozycję Uzyskaj link.

 2. Z listy rozwijanej powyżej przycisku Uzyskaj link wybierz odpowiedni typ linku. Link zostanie automatycznie zaktualizowany po wybraniu innej opcji z listy rozwijanej.

  Aby na przykład przywrócić uprawnienia tylko do wyświetlania, kliknij strzałkę obok pozycji Każda osoba z tym linkiem może edytować ten element i wyczyść pole wyboru Zezwalaj na edytowanie.

  • Tylko wyświetlanie — jeśli udostępnisz elementy za pomocą takiego linku, inne osoby będą mogły je wyświetlać, kopiować lub pobierać bez konieczności logowania się. Mogą również przesyłać link dalej.

  • Edycja — jeśli udostępnisz elementy za pomocą takiego linku, inne osoby będą mogły edytować, dodawać i usuwać pliki w folderze udostępnionym. Adresaci mogą przesłać ten link dalej, zmienić listę osób, którym udostępniono pliki lub folder, oraz zmienić uprawnienia adresatów. W przypadku folderu udostępnionego osoby z uprawnieniami do edytowania mogą kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystko, co znajduje się w tym folderze, oraz zmieniać nazwy wszystkich elementów.

 3. Wybierz pozycję Kopiuj, aby skopiować link do Schowka.

  Zrzut ekranu opcji Uzyskaj link w oknie dialogowym Udostępnianie w usłudze OneDrive

  Uwaga: „https://1drv.ms” to skrócony adres URL usługi OneDrive. Skrócone adresy URL są przydatne do udostępniania za pośrednictwem serwisu Twitter.

 4. Wklej link do wiadomości e-mail lub w dowolnym innym miejscu, w którym udostępniasz link. Aby opublikować link w sieci społecznościowej, wybierz pozycję Więcej, a następnie ikonę danej sieci społecznościowej.

Porada: Istnieje możliwość wygenerowania linków do udostępniania za pośrednictwem aplikacji klasycznej OneDrive dla systemów Windows 7 i Windows 10 oraz komputerów Mac. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w folderze usługi OneDrive na komputerze i wybrać pozycję Udostępnij link do usługi OneDrive. Spowoduje to skopiowanie linku do schowka, który będzie można wkleić w wiadomości e-mail, w witrynie internetowej, we wpisie na blogu i tak dalej.

Te linki są jednak domyślnie ustawione w opcji Edytuj uprawnienie. Jeśli chcesz nadać komuś tylko uprawnienia do wyświetlania, użyj witryny OneDrive, aby wygenerować link (lub zmodyfikować poprzednio utworzony).

Poczta e-mail

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do osób lub grup i śledzić zaproszone osoby. W razie potrzeby możesz później również odebrać uprawnienia określonym osobom lub grupom.

 1. Kliknij pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybór wiadomości e-mail w oknie dialogowym Udostępnianie w usłudze OneDrive

 2. Wprowadź adresy e-mail lub nazwy kontaktów osób, którym chcesz udostępnić pliki. Gdy zaczniesz wprowadzać informacje w polu, możesz również wybrać kontakt z wyświetlonej listy.

  Zrzut ekranu przedstawiający zapraszanie osób po wybraniu opcji wysłania wiadomości e-mail w oknie dialogowym Udostępnianie

 3. Jeśli chcesz, dodaj uwagi dla adresatów.

 4. Aby zmienić poziom uprawnień, wybierz pozycję Może wyświetlać lub Może edytować.

  • Jeśli wybierzesz pozycję Może wyświetlać, oznacza to, że zaproszone osoby mogą przeglądać, pobierać lub kopiować udostępnione pliki.

  • Jeśli wybierzesz pozycję Może edytować, adresaci będą mogli edytować dokumenty pakietu Office, korzystając z aplikacji Office Online bez konieczności logowania się. Aby wprowadzić inne zmiany (na przykład dodać lub usunąć pliki w folderze), adresaci będą musieli zalogować się za pomocą konta Microsoft.

   Jeśli wybierzesz opcję Może edytować, a adresat prześle wiadomość dalej, każdy, kto otrzyma tę wiadomość, również będzie mógł edytować udostępniony element. Osoby z uprawnieniami do edytowania mogą również zapraszać inne osoby, by również uzyskały uprawnienia do edytowania danego elementu.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij, aby zapisać ustawienia uprawnień i wysłać wiadomość zawierającą link do elementu.

Uwagi: 

 • W razie problemów z udostępnianiem z usługi Outlook.com zobacz Nie można udostępniać plików usługi OneDrive z usługi Outlook.com.

 • Jeśli Twoje konto Microsoft ma włączoną funkcję Bezpieczeństwo rodzinne, a Twoi rodzice wyłączyli zarządzanie kontaktami, możesz udostępniać elementy wyłącznie tym osobom, które już znajdują się na liście kontaktów.

 • Należy przestrzegać praw autorskich oraz udostępniać pliki w Internecie w sposób przemyślany. Kopiowanie i udostępnianie materiałów bez zezwolenia stanowi naruszenie Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.

Dawanie adresatom większych możliwości kontroli i współpracy dzięki folderom udostępnionym

Gdy udostępniasz foldery z uprawnieniami Edycja, adresaci mogą dodawać foldery udostępnione do swoich kont usługi OneDrive. To umożliwia im trzymanie udostępnionego folderu w tym samym miejscu, w którym znajdują się ich własne foldery i elementy, upraszcza przenoszenie elementów między folderami oraz ułatwia pracę bez połączenia z Internetem. Wszelkie wprowadzone przez nich aktualizacje są synchronizowane z folderem udostępnionym, więc wszystkie osoby mające dostęp do tego folderu są na bieżąco.

 • Aby udostępnić folder z linkiem — wybierz pozycję Uzyskaj link, a następnie w oknie Udostępnianie wybierz pozycję Każda osoba z tym linkiem może edytować ten element.

 • Aby udostępnić folder za pośrednictwem poczty e-mail — wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail, a następnie w oknie Udostępnianie wybierz pozycję Może edytować.

Porada: Adresat może dodawać do swojej usługi OneDrive foldery udostępnione, ale nie pojedyncze pliki. Jeśli chcesz, aby adresat mógł dodać pliki do swojej usługi OneDrive, najpierw umieść pliki w folderze, a potem udostępnij ten folder.

Wyświetlanie udostępnionych przez siebie elementów

W witrynie OneDrive.com wybierz pozycję Udostępnione w lewym okienku, a następnie wybierz pozycję Udostępnione przeze mnie.

Tutaj został opisany sposób udostępnienia plików lub folderów:

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zaloguj się za pomocą konta służbowego.

  Uwaga: Nie korzystasz z usługi Office 365? Zobacz Udostępnianie dokumentów lub folderów w programie SharePoint Server.

 2. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnianie z linkiem do udostępniania przeznaczonym dla osób w organizacji.

 3. Wprowadź imiona i nazwiska osób lub nazwy grup, którym chcesz udostępnić plik lub folder. Możesz także dodać wiadomość.

  Opcjonalnie: Kliknij listę rozwijaną, aby zmienić typ linku. Zostanie otwarte okienko Szczegóły, w którym możesz zmienić osoby mające dostęp do linku oraz możliwość edycji udostępnianego elementu.

  Opcje ustawienia Dla kogo ma działać ten link (opcje są różne w zależności od ustawień administratora):

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

  • Opcja Osoby w organizacji <Twoja organizacja> umożliwia dostęp do pliku wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji, którzy mają link, niezależnie od tego, czy otrzymają go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego.

  • Opcji Osoby z istniejącym dostępem mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Uprawnienia do danego elementu nie zmieniają się. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu.

  Domyślnie opcja Zezwalaj na edytowanie jest włączona. Jeśli chcesz, aby pliki można było tylko wyświetlać, wyczyść to pole wyboru.

  Gdy skończysz, kliknij przycisk Zastosuj.

 4. Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania linku, wybierz pozycję Wyślij.

Porada: Istnieje możliwość udostępniania plików i folderów za pośrednictwem aplikacji klasycznej OneDrive dla systemów Windows 7 i Windows 10 oraz komputerów Mac. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w folderze usługi OneDrive na komputerze i wybrać pozycję Udostępnij. Na komputerze zostanie otwarte to samo okno dialogowe z kroku 2 i w razie potrzeby możesz dokonać wyboru.

Uzyskiwanie linku do pliku lub folderu, który można skopiować

Innym sposobem udostępniania jest uzyskanie linku do pliku lub folderu, który można skopiować i wkleić do wiadomości SMS lub w witrynie internetowej. Osoby, którym udostępniasz takie linki, mogą również przesyłać je dalej do innych osób.

 1. W usłudze OneDrive kliknij pozycję Kopiuj link. Link zostanie automatycznie skopiowany do schowka.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Kopiowanie linku

  Opcjonalnie: Kliknij listę rozwijaną, aby zmienić typ linku. Zostanie otwarte okienko Szczegóły, w którym możesz zmienić osoby mające dostęp do linku oraz możliwość edycji udostępnianego elementu.

  Opcje ustawienia Dla kogo ma działać ten link (opcje są różne w zależności od ustawień administratora):

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

  • Opcja Osoby w organizacji <Twoja organizacja> umożliwia dostęp do pliku wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji, którzy mają link, niezależnie od tego, czy otrzymają go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego.

  • Opcji Osoby z istniejącym dostępem mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Uprawnienia do danego elementu nie zmieniają się. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu.

  Domyślnie opcja Zezwalaj na edytowanie jest włączona. Jeśli chcesz, aby pliki można było tylko wyświetlać, wyczyść to pole wyboru.

  Gdy skończysz, kliknij przycisk Zastosuj.

 2. Wklej link (Ctrl+V) w dowolnie wybranym miejscu, na przykład do wiadomości SMS lub w witrynie internetowej.

Uwagi: 

 • Uprawnienia przyznane w wyniku udostępnienia linku są ważne, dopóki istnieje link. Na przykład zablokowanie linku oznacza odwołanie dostępu (chociaż użytkownicy nadal mogą mieć dostęp do pliku za pomocą innych środków).

 • Gdy jest zaznaczona pozycja Zezwalaj na edytowanie: Po zalogowaniu się osoby w Twojej organizacji mogą edytować, kopiować lub pobierać pliki. Gdy pozycja Zezwalaj na edytowanie nie jest zaznaczona, osoby w Twojej organizacji mogą wyświetlać pliki, ale nie mogą wprowadzać w nich zmian. Wciąż jednak mogą one kopiować lub pobierać pliki.

 • Pliki możesz udostępniać użytkownikom zewnętrznym (osobom spoza Twojej organizacji), zapraszając ich w charakterze „gości” lub tworząc i publikując linki dla gości. Tego rodzaju linki domyślnie są dostępne w usłudze Office 365, ale administratorzy mogą wyłączyć w witrynach udostępnianie zewnętrzne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint.

Udostępnianie za pomocą aplikacji mobilnych OneDrive

Aby uzyskać informacje i pomoc, zobacz:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×