Udostępnianie notesów w programie OneNote 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sposoby udostępniania notesów w programie OneNote

Program Microsoft OneNote 2010 umożliwia udostępnianie notesu, dzięki czemu można korzystać z niego na innych komputerach lub w sieci Web albo współpracować w notesie z innymi osobami.

Sporządzanie notatek w grupie jest procesem zespołowym. Program OneNote jako narzędzie wspomagające współpracę umożliwia znacznie więcej niż tylko udostępnianie statycznych stron notesu pocztą e-mail. W zależności charakteru projektów program OneNote pozwala na organizowanie burz mózgów podczas spotkań, używanie stron notesu jako wirtualnej tablicy i konfigurowanie notesów udostępnionych, w których każdy może przeglądać, dodawać i edytować informacje.

W przeciwieństwie do innych programów, które „blokują” możliwość edycji plików, nad którymi już ktoś pracuje, program OneNote 2010 umożliwia wielu autorom jednoczesne korzystanie z udostępnionego notesu. Kiedy ktoś wprowadza zmiany na stronach i w sekcjach udostępnionego notesu, program OneNote automatycznie synchronizuje zmiany, dzięki czemu wszyscy autorzy zawsze korzystają z aktualnej wersji.

Program OneNote zachowuje także osobną kopię notatek w trybie offline na komputerze każdego użytkownika. Dzięki temu osoby sporządzające notatki w udostępnionym notesie mogą edytować notatki lokalnie, nawet jeśli tymczasowo nie mają połączenia z siecią. Po kolejnym połączeniu się z udostępnionym notesem program OneNote automatycznie scala ich zmiany ze zmianami wprowadzonymi przez inne osoby.

Tworzenie nowego notesu udostępnionego

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W obszarze Miejsce przechowywania notesu wybierz miejsce, w którym ma być przechowywany notes:

  • Kliknij pozycję Sieć Web, jeśli chcesz korzystać z notesu na dowolnym komputerze lub w przeglądarce sieci Web. Najpierw musisz się zalogować lub utworzyć konto, a następnie określić, czy z notesu możesz korzystać tylko Ty czy także inne osoby.

  • Kliknij Sieć, jeśli chcesz udostępnić nowy notes innym osobom na tym samym komputerze lub w witrynie programu SharePoint (np. w pracy lub w szkole).

 3. W polu Nazwa wpisz tytuł opisujący przeznaczenie nowego notesu (np. Notes zespołu).

 4. W polu Lokalizacja w sieci Web lub Lokalizacja sieciowa wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Określanie lokalizacji w sieci Web    Jeśli usługa sieci Web jest dostępna, zaloguj się do istniejącego konta (np. Windows Live) lub utwórz nowe konto. Po wykonaniu logowania zostanie wyświetlona lista folderów sieci Web, w których można tworzyć udostępnione notesy. Jeśli nie chcesz udostępniać notesu innym, wybierz jeden z folderów osobistych. Aby udostępniać notes innym, wybierz folder udostępniony, do którego będą miały dostęp inne osoby. Aby umożliwić ustawienie uprawnień w zakresie udostępniania nowych i istniejących folderów, program OneNote uruchomi przeglądarkę sieci Web, w której można ukończyć tworzenie nowego folderu dla notesu. Następnie wróć do programu OneNote i odśwież listę folderów w polu Lokalizacja w sieci Web, aby zobaczyć na niej nowy folder. Teraz możesz wybrać ten folder i przejść do kroku 5 opisanego poniżej.

  • Określanie lokalizacji sieciowej    Aby określić lokalizację sieciową udostępnionego notesu, można wprowadzić pełną ścieżkę sieciowego udziału pliku, wprowadzić zamapowany dysk sieciowy lub wklei pełny adres biblioteki dokumentów programu SharePoint, w której ma być utworzony dany notes. Można także wybrać jedną z ostatnich lokalizacji programu SharePoint, jeśli są dostępne. Należy zauważyć, że notes będzie dostępny dla wszystkich osób mających uprawnienia do tej lokalizacji sieciowej lub witryny programu SharePoint.

 5. Kliknij pozycję Utwórz notes.

Udostępnianie istniejącego notesu

 1. W menu Plik kliknij polecenie Udostępnij.

 2. W obszarze Wybierz notes wybierz istniejący notes, który chcesz udostępnić innym osobom lub komputerom, z których będziesz korzystać.

 3. W obszarze Lokalizacja udostępniania wybierz miejsce udostępniania notesu.

  • Kliknij pozycję Sieć Web, jeśli chcesz korzystać z notesu na dowolnym komputerze lub w przeglądarce sieci Web.

  • Kliknij Sieć, jeśli chcesz udostępnić nowy notes innym osobom lub komputerom w tej samej sieci lub witrynie programu SharePoint (np. w pracy lub w szkole).

 4. W polu Lokalizacja w sieci Web lub Lokalizacja sieciowa wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Określanie lokalizacji w sieci Web    Jeśli usługa sieci Web jest dostępna, zaloguj się do istniejącego konta (np. Windows Live) lub utwórz nowe konto. Po wykonaniu logowania zostanie wyświetlona lista folderów sieci Web, w których można tworzyć udostępnione notesy. Jeśli nie chcesz udostępniać notesu innym, wybierz jeden z folderów osobistych. Aby udostępniać notes innym, wybierz folder udostępniony, do którego będą miały dostęp inne osoby. Aby umożliwić ustawienie uprawnień w zakresie udostępniania nowych i istniejących folderów, program OneNote uruchomi przeglądarkę sieci Web, w której można ukończyć tworzenie nowego folderu dla notesu. Następnie wróć do programu OneNote i odśwież listę folderów w polu Lokalizacja w sieci Web, aby zobaczyć na niej nowy folder. Teraz możesz wybrać ten folder i przejść do kroku 5 opisanego poniżej.

  • Określanie lokalizacji sieciowej    Aby określić lokalizację sieciową udostępnionego notesu, można wprowadzić pełną ścieżkę sieciowego udziału pliku, wprowadzić zamapowany dysk sieciowy lub wklei pełny adres biblioteki dokumentów programu SharePoint, w której ma być utworzony dany notes. Można także wybrać jedną z ostatnich lokalizacji programu SharePoint, jeśli są dostępne. Należy zauważyć, że notes będzie dostępny dla wszystkich osób mających uprawnienia do tej lokalizacji sieciowej lub witryny programu SharePoint.

 5. Kliknij pozycję Udostępnij notes.

Uwaga: Jeśli lokalizacja w sieci Web lub lokalizacja sieciowa, która ma być używana, jest niedostępna, przed próbą zapisania i używania notesów w takiej lokalizacji należy sprawdzić, czy istnieje połączenie z Internetem lub z siecią i czy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.

Tworzenie wiadomości e-mail z łączem do udostępnionego notesu przeznaczonej dla siebie lub innych

Po utworzeniu lub udostępnieniu notesu, program OneNote wyświetla pytanie o chęć utworzenia wiadomości e-mail z łączem do udostępnionego notesu.

Jeśli notes jest udostępniony innym, należy kliknąć pozycję Wyślij łącze pocztą e-mail, aby utworzyć wiadomość e-mail dla adresatów. Wiadomość będzie zawierała łącze do udostępnionego notesu, które adresaci mogą kliknąć, aby otworzy udostępniony notatnik na swoich komputerach.

Uwaga: Adresaci poczty, którzy nie mają jeszcze uprawnień do korzystania z lokalizacji udostępnionego notesu, nie będą mogli go używać. Łącze e-mail tylko wskazuje lokalizację — nie zapewnia jednak automatycznego dostępu do niej.

Jeśli notes nie będzie udostępniony innym, ale użytkownik będzie z niego korzystał na różnych komputerach, może kliknąć pozycję Wyślij łącze pocztą e-mail, a następnie wysłać wiadomość e-mail z łączem na adres własnego konta e-mail sieci Web. Dzięki temu będzie mógł łatwo otworzyć udostępniony notes na innym komputerze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×