Udostępnianie niestandardowych aplikacji firmowych w środowisku usługi SharePoint Online za pomocą wykazu aplikacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint Online, możesz utworzyć witrynę wykazu aplikacji w celu udostępniania użytkownikom do instalacji wewnętrznie opracowanych aplikacji niestandardowych, gdy przeglądają oni aplikacje przy użyciu filtru Z Twojej organizacji na stronie Zawartość witryny. Właściciele witryn mogą następnie dodawać te aplikacje w celu wzbogacania witryn o określone funkcje lub wyświetlania informacji.

Po utworzeniu witryny wykazu aplikacji możesz za jego pomocą przekazać dowolne aplikacje niestandardowe opracowane przez Twoją organizację. Przekazanie aplikacji niestandardowej jest niewiele bardziej skomplikowane niż przekazanie dokumentu do biblioteki i ustawienie kilku właściwości. Za pomocą witryny wykazu aplikacji możesz wykonywać czynności, takie jak instalacja aplikacji niestandardowych lub aplikacji innych firm w witrynach użytkowników (nazywana też wdrażaniem aplikacji). Witryna ta umożliwia też zarządzanie wnioskami o aplikacje zgłaszanymi przez użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji do tworzenia niestandardowej aplikacji dla usługi SharePoint Online, zobacz: Tworzenie aplikacji dla programu SharePoint i aplikacje dla programu SharePoint w porównaniu z rozwiązań programu SharePoint.

Pierwszym krokiem jest tworzenie zbioru witryn wykazu aplikacji, jeśli jeszcze nie został utworzony.

Nawet jeśli nie planujesz udostępnienie wewnętrznych niestandardowe aplikacje, nie będziesz w stanie wykonaj elementy takie jak zmiana ustawień zakupu w sklepie SharePoint, dopóki nie zostanie utworzony zbiór witryn wykazu aplikacji. Można mieć tylko jeden zbiór witryn wykazu aplikacji na dzierżawę usługi SharePoint Online i mieć tylko jeden raz go utworzyć.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Administrator.

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję aplikacje, a następnie wybierz pozycję Wykazu aplikacji.

 5. Jeśli nie zostanie otwarty witryny wykazu aplikacji, wybierz opcję Utwórz nową witrynę wykazu aplikacji, a następnie wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe witryny wykazu aplikacji z zaznaczoną pozycją Utwórz nową witrynę wykazu aplikacji.
 6. Na stronie Tworzenie zbioru witryn wykazu aplikacji wpisz wymagane informacje, a następnie wybierz pozycję OK.

  Okno dialogowe Tworzenie wykazu aplikacji

Aby przejść do witryny wykazu aplikacji, po jego utworzeniu, wykonaj kroki od 1 do 4 w poprzedniej sekcji. Wykazu aplikacji może zająć trochę czasu są wyświetlane. Witryny wykazu aplikacji uzyskuje biblioteki dokumentów dla aplikacji dla pakietu Office i bibliotekę dokumentów dla aplikacji dla programu SharePoint, a także na liście, która śledzi żądania aplikacji przed użytkownikami witryny.

Zrzut ekranu: strona główna witryny wykazu aplikacji.

 1. Na stronie głównej witryny wykazu aplikacji wybierz kafelek z etykietą Dystrybucja aplikacji dla programu SharePoint lub Dystrybucja aplikacji dla pakietu Office (w zależności od typu przekazywanej aplikacji).

  Wprowadzenie z kafelkami wykazu aplikacji i wyróżnioną pozycją Dystrybucja aplikacji dla programu SharePoint.
 2. Wybierz pozycję Nowy, a następnie przejdź do aplikacji, którą chcesz przekazać, lub przeciągnij aplikację do biblioteki.

  Wykaz aplikacji usługi SPO programu SharePoint z wyróżnionym przyciskiem Nowy

  Uwaga: W zależności od funkcji, które znajdują się aplikacji dewelopera można ustawić flagę, która umożliwia udostępnianie aplikacji do wszystkich witryn w organizacji. Jeśli aplikacja tworzy coś (na przykład tworzy nową listę), nie był dostępny dla wszystkich witryn i należy wdrożyć go opisane w następnej sekcji w obszarze "Wdrażanie aplikacji niestandardowej". Zalecamy zawsze testowania rozwiązań przed ich wdrożeniem szerokiego. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe "Czy ufasz" po przekazać aplikację i chcesz udostępnić aplikację do wszystkich witryn w Twojej organizacji, wybierz pozycję Wprowadź to rozwiązanie, które są dostępne dla wszystkich witryn w organizacji, a następnie kliknij Rozmieszczanie.

 3. Aby pomóc właściciele witryn identyfikowanie i korzystanie z aplikacji, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Właściwości.

  Wykaz aplikacji dla programu SharePoint z zaznaczoną aplikacją
 4. W formularzu okno dialogowe właściwości można zmienić nazwę aplikacji i wprowadź informacje opcjonalne, takie jak opis, obrazy, kategoria, publisher i adres URL pomocy technicznej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak rozmiar obrazu.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Włączone, aby użytkownicy mogli dodać tę aplikację do swoich witryn.

 6. W polu Licencje hostingowe (jeśli zostanie wyświetlone) podaj liczbę potrzebnych licencji.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga: Aby udostępnić użytkownikom do wyszukiwania i instalacji aplikacje innych firm, wystarczy zakupić dla nich licencję witryny. Po zakupie licencji witryny dla aplikacji innej firmy ze sklepu SharePoint, aplikacja ta będzie automatycznie wyświetlana w kategorii Aplikacje, które możesz dodać.

Jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy aplikacji, należy wdrożyć go do określonego zbioru witryn, ścieżki zarządzane lub szablonów witryn. Wdrażanie aplikacji zasadniczo instaluje tej aplikacji w witrynie dla użytkowników, dlatego jest gotowy do użycia. Wdrożonym aplikacje są wyświetlane na stronie zawartość witryny dla witryny.

Możesz wdrożyć aplikację innej firmy albo wdrożyć aplikację niestandardową.

Wdrażanie aplikacji innej firmy   

Jeśli kupisz licencję witryny dla aplikacji innej firmy, ta aplikacja stanie się automatycznie dostępna do zainstalowania podczas przeglądania przez użytkowników aplikacji w obszarze Aplikacje, które można dodawać.

Okno dialogowe Aplikacje, które można dodawać z wyróżnioną aplikacją

Jednak jeśli chcesz udostępnić aplikację do użycia bez konieczności jej znajdowania i instalowania przez użytkowników, możesz wdrożyć tę aplikację.

 1. Najpierw musisz zakupić tę aplikację, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz Kupowanie aplikacji ze Sklepu SharePoint.

 2. W witrynie wykazu aplikacji kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 3. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać, a następnie po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Ufaj.

  Okno dialogowe Czy ufasz aplikacji z zaznaczoną pozycją Ufaj
 4. Na stronie Zawartość witryny znajdź aplikację, którą chcesz wdrożyć.

 5. Wybierz wielokropek (...) obok aplikacji, ponownie wybierz wielokropek (...) w objaśnieniu, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz pozycję Wdrożenie (w przypadku niektórych aplikacji polecenie Wdrożenie może być wyświetlane w pierwszym objaśnieniu).
  Polecenie Wdrożenie jest dostępne w objaśnieniu właściwości aplikacji w witrynie wykazu aplikacji.

 6. Na stronie Zarządzanie wdrożeniami aplikacji wpisz adresy URL wszystkich zbiorów witryn, w których chcesz wdrożyć aplikację, a następnie wybierz pozycję Dodaj, aby dodać je do listy.

 7. W sekcji Ścieżki zarządzane za pomocą przycisku Dodaj określ ścieżki zarządzane, w przypadku których ta aplikacja ma być dostępna.

 8. W sekcji Szablony witryn za pomocą przycisku Dodaj określ szablony witryn, w przypadku których ta aplikacja ma być dostępna.

 9. Wybierz przycisk OK.

 10. W przypadku wyświetlenia monitu o określenie aplikacji jako zaufanej wybierz pozycję Ufaj.

Wdrażanie aplikacji niestandardowej   

Jeśli przekażesz aplikację niestandardową do wykazu aplikacji, będzie ona automatycznie udostępniana użytkownikom do instalacji podczas przeglądania przez nich aplikacji w kategorii Z Twojej organizacji. W celu udostępnienia tej aplikacji do użycia bez potrzeby jej instalacji przez użytkowników witryny, możesz wdrożyć tę aplikację.

 1. Przed wdrożeniem aplikacji niestandardowej, najpierw musisz go przekazać do witryny wykazu aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania tego zadania Zobacz poprzedniej sekcji, Dodaj niestandardowe aplikacje do witryny wykazu aplikacji.

 2. Po przekazaniu aplikacji musisz ją dodać jako aplikację do witryny wykazu aplikacji, aby pojawiła się na stronie Zawartość witryny samego wykazu aplikacji. W witrynie wykazu aplikacji wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 3. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać, a następnie po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Ufaj.

  Przycisk Ufaj z wyróżnioną pozycją Ufaj
 4. Na stronie Zawartość witryny znajdź aplikację, którą chcesz wdrożyć.

 5. Kliknij wielokropek (...) obok aplikacji, ponownie kliknij wielokropek (...) w objaśnieniu, aby wyświetlić menu, a następnie kliknij pozycję Wdrożenie (w przypadku niektórych aplikacji polecenie Wdrożenie może być wyświetlane w pierwszym objaśnieniu).
  Polecenie Wdrożenie jest dostępne w objaśnieniu właściwości aplikacji w witrynie wykazu aplikacji.

 6. Na stronie Zarządzanie wdrożeniami aplikacji wpisz adresy URL wszystkich zbiorów witryn, w których chcesz wdrożyć aplikację, a następnie kliknij pozycję Dodaj, aby dodać je do listy.

 7. W sekcji Ścieżki zarządzane za pomocą przycisku Dodaj określ ścieżki zarządzane, w przypadku których ta aplikacja ma być dostępna.

 8. W sekcji Szablony witryn za pomocą przycisku Dodaj określ szablony witryn, w przypadku których ta aplikacja ma być dostępna.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. W przypadku wyświetlenia monitu o określenie aplikacji jako zaufanej, kliknij pozycję Ufaj.

  Uwagi: 

  • Wdrożenie aplikacji może zająć do 30 minut.

  • Po wdrożeniu aplikacji dodającej polecenia do objaśnienia elementu na listach lub w bibliotekach dokumentów polecenia te są widoczne dla użytkowników. Natomiast w przypadku wdrożenia aplikacji dodającej niestandardowe kontrolki wstążki lub część aplikacji w celu wyświetlenia jej poleceń interfejsu użytkownika może być wymagane wykonanie dodatkowych czynności.

Jeśli nie chcesz już udostępniać użytkownikom do instalacji określonej aplikacji, możesz ją usunąć z wykazu aplikacji. Wszystkie wystąpienia tej aplikacji, które już zostały dodane przez użytkowników do witryn, pozostaną, ale aplikacja ta nie będzie już dostępna dla użytkowników do dodawania do kolejnych witryn.

 1. W witrynie wykazu aplikacji wybierz listę Aplikacje dla programu SharePoint.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz wysłać ten element do Kosza witryny.

Zobacz też

Konfigurowanie ustawień sklepu SharePoint

Zarządzanie licencjami aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online

Monitorowanie aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online

Dodawanie aplikacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×