Udostępnianie kalendarzy użytkownikom zewnętrznym

Często konieczne jest planowanie spotkań z osobami spoza Twojej organizacji. Aby uprościć proces ustalania terminu spotkania dogodnego dla wszystkich uczestników, usługa Office 365 umożliwia udostępnianie kalendarzy „użytkownikom zewnętrznym”, którzy potrzebują wyświetlić informacje o czasie wolnym/zajętym, ale nie mają kont użytkowników w Twoim środowisku usługi Office 365.

Udostępnianie kalendarza to ustawienie globalne, co oznacza, że administrator usługi Office 365 może je włączyć dla wszystkich użytkowników w dzierżawie. Po włączeniu udostępniania użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Outlook Web App w celu udostępniania swoich kalendarzy dowolnym osobom w organizacji lub spoza niej. Osoby w organizacji mogą wyświetlić kalendarz udostępniony obok swojego. Do osób spoza organizacji zostanie wysłany adres URL, za pomocą którego będą one mogły wyświetlić kalendarz. Użytkownicy ustalają, kiedy i ile informacji chcą udostępnić, a także kiedy kalendarze mają pozostać prywatne.

Uwaga:  Jeśli chcesz udostępnić kalendarze organizacji używającej programu Exchange Server 2013 (rozwiązania lokalnego), administrator serwera Exchange musi skonfigurować relację uwierzytelniania z chmurą. To powiązanie jest określane jako „federacja” i musi spełniać minimalne wymagania dotyczące oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie.

Włączanie udostępniania kalendarza przy użyciu obszaru centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 i wybierz polecenie Administrator.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Usługi i dodatki.

  W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Usługi i dodatki.
 4. Na stronie Usługi i dodatki kliknij pozycję Kalendarz.

  Na stronie Usługi i dodatki kliknij pozycję Kalendarz.
 5. Na stronie Kalendarz, która zostanie otwarta, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku opcji Zezwalaj użytkownikom na udostępnianie kalendarzy użytkownikom zewnętrznym korzystającym z usługi Office 365 programu Exchange przesuń suwak do pozycji Włącz, aby włączyć udostępnianie kalendarzy.

  • W przypadku opcji Zezwalaj użytkownikom na udostępnianie kalendarzy użytkownikom zewnętrznym korzystającym z usługi Office 365 programu Exchange przesuń suwak do pozycji Wyłącz, aby wyłączyć udostępnianie kalendarzy.

 6. Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom anonimowym (użytkownikom bez poświadczeń logowania) dostęp do kalendarzy za pośrednictwem zaproszenia pocztą e-mail, w przypadku opcji Zezwalaj użytkownikom anonimowym na dostęp do kalendarzy za pomocą zaproszenia e-mail przesuń suwak do pozycji Włącz.

  Na stronie Kalendarz skonfiguruj ustawienia odpowiednie do sytuacji.

  Gdy zaznaczysz pole wyboru zezwalające na dostęp użytkowników anonimowych, musisz zdecydować, jakiego typu informacje kalendarza mają być dostępne dla użytkowników. Możesz zezwolić na dostęp do wszystkich informacji lub ograniczyć je. Te opcje określają ilość informacji, które mogą prezentować użytkownicy w zależności od sytuacji. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Informacje wolny/zajęty z kalendarza tylko z godziną

  • Informacje wolny/zajęty z kalendarza z godziną, tematem i miejscem

  • Wszystkie informacje dotyczące terminów kalendarza

Po włączeniu udostępniania dla dzierżawy właściciele kalendarzy mogą rozszerzyć zaproszenia o poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook Web App.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×