Udostępnianie kalendarza w usłudze Outlook.com

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Osoby, którym udostępnisz kalendarz usługi Outlook.com, mogą dodać go bezpośrednio do swojego widoku kalendarza w programie Outlook. W zależności od nadanych im uprawnień osoby te mogą wyświetlać Twój kalendarz bądź go edytować.

Jeśli nie możesz zsynchronizować kalendarza usługi Outlook.com w programie Outlook w systemie Windows lub edytować udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com w programie Outlook w systemie Windows, zobacz Nie mogę zsynchronizować kalendarza usługi Outlook.com lub edytować udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com.

Uwaga: Zaloguj się do usługi Outlook.com przy użyciu dowolnego konta Microsoft, łącznie z kontami e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com. Jeśli masz służbowe konto usługi Office 365, zobacz Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta.

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W górnej części strony zaznacz opcję Udostępnij, a następnie wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

  Uwaga: Nie można udostępniać kalendarze należącą do innych osób.

 3. Wprowadź nazwę lub adres e-mail osoby, którym chcesz udostępnić swój kalendarz.

 4. Wybierz sposób używania kalendarza przez tę osobę:

  • Opcja Może wyświetlać mój czas zajęty umożliwia danej osobie wyświetlanie Twojego czasu zajętego, ale bez uwzględnienia szczegółowych informacji, takich jak lokalizacja zdarzenia.

  • Opcja Może wyświetlać tytuły i lokalizacje umożliwia danej osobie wyświetlanie Twojego czasu zajętego, a także tytułów i lokalizacji zdarzeń.

  • Można wyświetlić wszystkie szczegóły umożliwia osoby widziały szczegóły zdarzenia.

  • Opcja Może edytować umożliwia danej osobie edycję Twojego kalendarza.

  • Pełnomocnik umożliwia osoby edytowania kalendarza i udostępnij go innym osobom.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli jednak nie chcesz teraz udostępnić swój kalendarz, wybierz pozycję Usuń .

  Uwagi: 

  • Jeśli udostępnisz kalendarz osobie, która nie jest użytkownikiem usługi Outlook.com, na przykład użytkownikowi usługi Gmail, osoba ta będzie mogła zaakceptować zaproszenie wyłącznie przy użyciu konta usługi Outlook.com lub Office 365.

  • Kalendarze ICS są przeznaczone tylko do odczytu, dlatego nawet jeśli nadasz innym użytkownikom uprawnienia dostępu z możliwością edycji, to nie będą oni mogli edytować Twojego kalendarza.

  • Częstotliwość synchronizacji Twojego kalendarza ICS zależy od dostawcy poczty e-mail osoby, której udostępniasz kalendarz.

  • Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako prywatne, bez ich tytułów, lokalizacji i innych szczegółów. W przypadku cyklicznych serii spotkań oznaczonych jako prywatne będzie również wyświetlany wzorzec cyklu.

Możesz zmienić uprawnienia ustawione dla kalendarza lub zatrzymywanie udostępniania kalendarza całkowite, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza w obszarze kalendarze.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W obszarze kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, dla którego chcesz zaktualizować ustawienia udostępniania, a następnie wybierz opcję Udostępnianie i uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Udostępnianie i uprawnienia

 3. Znajdź osobę, której mają uprawnienia do zmiany, a następnie wybierz nowy poziom uprawnień lub wybierz Usuń , aby zatrzymać udostępnianie kalendarza przy użyciu tej osoby.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do udostępnienia kalendarza innej osoby, wybierz pozycję Zaakceptuj u dołu wiadomości, aby dodać jej kalendarz do swojego widoku kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zaakceptuj w powiadomieniu e-mail o udostępnieniu kalendarza.

Po dodaniu innego kalendarza, możesz zmienić jego nazwę, zmienić jego kolor lub usunąć ją z widoku. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz w okienku po lewej stronie.

Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowego kalendarza z zaznaczonym poleceniem Rename

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza osobom, możesz usunąć jego uprawnienia.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, który chcesz zatrzymać udostępnianie i wybierz opcję Udostępnianie i uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na udostępnianie i uprawnienia w menu kontekstowym kalendarza

  Domyślnie kalendarz podstawowy jest nazywane "Mój kalendarz". Jeśli utworzono inne kalendarze, możesz wybrać jeden z nich w zamian. Nie można usunąć uprawnienia udostępniania z kalendarzy należącą do innych osób.

 3. Wybierz osobę, z którymi chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza i wybierz pozycję Usuń .

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry ekranu wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk udostępniania kalendarza na pasku nawigacyjnym.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie możesz udostępniać kalendarzy należących do innych osób.

 3. W polu Wyślij zaproszenie do udostępniania w wiadomości e-mail wprowadź nazwę lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij kalendarz w usłudze Outlook.com.

 4. Wybierz sposób używania kalendarza przez tę osobę:

  • Opcja Może wyświetlać mój czas zajęty umożliwia danej osobie wyświetlanie Twojego czasu zajętego, ale bez uwzględnienia szczegółowych informacji, takich jak lokalizacja zdarzenia.

  • Opcja Może wyświetlać tytuły i lokalizacje umożliwia danej osobie wyświetlanie Twojego czasu zajętego, a także tytułów i lokalizacji zdarzeń.

  • Opcja Może wyświetlać umożliwia danej osobie wyświetlanie wszystkich szczegółów Twoich zdarzeń.

  • Opcja Może edytować umożliwia danej osobie edycję Twojego kalendarza.

  • Opcja Może edytować i zarządzać udostępnianiem umożliwia danej osobie edycję Twojego kalendarza i udostępnianie go innym osobom.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępnić kalendarza, wybierz przycisk Usuń Usuń .

  Uwagi: 

  • Jeśli udostępnisz kalendarz osobie, która nie jest użytkownikiem usługi Outlook.com, na przykład użytkownikowi usługi Gmail, osoba ta będzie mogła zaakceptować zaproszenie wyłącznie przy użyciu konta usługi Outlook.com lub Office 365.

  • Alternatywą jest udostępnienie linku do kalendarza, którego można następnie użyć w celu dodania Twojego kalendarza do skrzynki pocztowej innej osoby. Aby utworzyć link do kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz ikonę Ustawienia Ustawienia w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Kalendarz. Następnie wybierz polecenie Publikuj kalendarz i wybierz kalendarz oraz uprawnienia, których chcesz udzielić. Po zapisaniu zmian możesz skopiować adres URL pliku ICS i udostępnić go za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  • Kalendarze ICS są przeznaczone tylko do odczytu, dlatego nawet jeśli nadasz innym użytkownikom uprawnienia dostępu z możliwością edycji, to nie będą oni mogli edytować Twojego kalendarza.

  • Częstotliwość synchronizacji Twojego kalendarza ICS zależy od dostawcy poczty e-mail osoby, której udostępniasz kalendarz.

  • Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako prywatne, bez ich tytułów, lokalizacji i innych szczegółów. W przypadku cyklicznych serii spotkań oznaczonych jako prywatne będzie również wyświetlany wzorzec cyklu.

Możesz zmienić uprawnienia ustawione dla kalendarza lub całkowicie zatrzymać jego udostępnianie, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza w obszarze Twoje kalendarze.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. W obszarze Twoje kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, którego ustawienia udostępniania chcesz zaktualizować, i wybierz pozycję Uprawnienia do udostępniania.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe kalendarza z obszaru Twoje kalendarze z wybraną pozycją Uprawnienia do udostępniania.

 3. Odszukaj osobę, której uprawnienia chcesz zmienić, i wybierz nowy poziom uprawnień albo pozycję Usuń Usuń , aby zatrzymać udostępnianie kalendarza tej osobie.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do udostępnienia kalendarza innej osoby, wybierz pozycję Zaakceptuj u dołu wiadomości, aby dodać jej kalendarz do swojego widoku kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zaakceptuj w powiadomieniu e-mail o udostępnieniu kalendarza.

Po dodaniu innego kalendarza, możesz zmienić jego nazwę, zmienić jego kolor lub usunąć ją z widoku. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz w okienku po lewej stronie.

Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowego kalendarza

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza osobom, możesz usunąć jego uprawnienia.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk udostępniania kalendarza na pasku nawigacyjnym.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Używanie rodziny kalendarzy udostępnionych w usłudze Outlook.com

Przeszukiwanie kalendarza w usłudze Outlook.com

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zaproszeń na spotkania oraz terminów w usłudze Outlook.com

Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w usłudze Outlook.com

Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×