Udostępnianie kalendarza w programie Outlook w sieci web dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz Office 365 lub innych Microsoft Exchange-podstawie usługi poczty e-mail, użyj Outlook w sieci Web, aby udostępnić swój kalendarz innym osobom w organizacji lub poza nią. W zależności od uprawnień, których możesz nadać ich wyświetlanie kalendarza, edytować lub działanie jako pełnomocnik wezwania na spotkania.

Uwaga: Udostępnianie kalendarza może nie być dostępna dla Twojego konta lub może być ograniczone tylko do osób w organizacji, w zależności od ustawień organizacji.

W tym artykule

Udostępnianie kalendarza

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry ekranu wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie możesz udostępniać kalendarzy należących do innych osób.

 3. W polu Wyślij zaproszenie do udostępniania w wiadomości e-mail wprowadź nazwę lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

 4. Wybierz, ile informacji będą tę osobę, aby wyświetlić:

  • Opcja Może wyświetlać mój czas zajęty umożliwia danej osobie wyświetlanie Twojego czasu zajętego, ale bez uwzględnienia szczegółowych informacji, takich jak lokalizacja zdarzenia.

  • Opcja Może wyświetlać tytuły i lokalizacje umożliwia danej osobie wyświetlanie Twojego czasu zajętego, a także tytułów i lokalizacji zdarzeń.

  • Można wyświetlić wszystkie szczegóły umożliwia osoby widziały szczegóły zdarzenia.

  • Można edytować umożliwia osoby wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące zdarzeń i edytowania kalendarza (dostępne tylko w przypadku udostępniania innym osobom w organizacji).

  • Pełnomocnik umożliwia osoby, wyświetlanie i edytowania kalendarza, a także wysyłanie i odpowiadanie na wezwania w Twoim imieniu (dostępne tylko w przypadku udostępniania innym osobom w organizacji). Aby uzyskać więcej informacji na temat edytora i delegowanie dostępu Zobacz Delegowanie kalendarza w programie Outlook w sieci web dla firm.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępnić kalendarza, wybierz przycisk Usuń Ikona Usuń .

Uwagi: 

 • Podczas udostępniania kalendarza innego niż kalendarz podstawowy — przykład kalendarza projektu utworzone przez Ciebie — nie można zaznaczać pełnomocnika.

 • Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, z którymi możesz udostępnić swój kalendarz Zobacz tylko godzinę elementy oznaczone jako prywatne, nie tytuł, lokalizację i inne szczegóły. Cykl oznaczone jako prywatne zostaną wyświetlone również wzorzec cyklu. Jedynym wyjątkiem jest, który należy przekazać uprawnienia pełnomocnika do wyświetlania wydarzeń prywatne.

 • Na liście osób, którym udostępniono kalendarz mogą również zawiera wpis dla swojej organizacji. To jest domyślny poziom szczegółów, które inne osoby w organizacji lub federacyjnych organizacji będą widoczne podczas wyświetlania kalendarza w Asystent planowania.

Początek strony

Zmienianie uprawnień udostępniania kalendarza

Możesz zmienić uprawnienia ustawione dla kalendarza lub całkowicie zatrzymać jego udostępnianie, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza w obszarze Twoje kalendarze.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. W obszarze Twoje kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, którego ustawienia udostępniania chcesz zaktualizować, i wybierz pozycję Uprawnienia do udostępniania.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe kalendarza z obszaru Twoje kalendarze z wybraną pozycją Uprawnienia do udostępniania.

 3. Odszukaj osobę, której uprawnienia chcesz zmienić, i wybierz nowy poziom uprawnień albo pozycję Usuń Ikona Usuń , aby zatrzymać udostępnianie kalendarza tej osobie.

Po usunięciu osoby z listy osób, którym udostępniono kalendarza adres URL, która została wysłana do danej osoby przestanie działać. Jeśli użytkownik znajduje się również w organizacji, kalendarza zostanie usunięty z listy kalendarzy.

Początek strony

Dodawanie kalendarza innej osoby do swojego widoku kalendarza

Jeśli otrzymasz zaproszenie do udostępnienia kalendarza innej osoby, wybierz pozycję Akceptuj wiadomości lub łącza w zaproszeniu, aby dodać jej kalendarz do swojego widoku kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zaakceptuj w powiadomieniu e-mail o udostępnieniu kalendarza.

Można też przejść do kalendarza w Outlook w sieci Web, aby dodać do widoku kalendarze innych osób. Jednak kalendarzy otworzyć w ten sposób nie będą widoczne na wszystkich klientów Outlook. Aby upewnić się, że we wszystkich klientów Outlook mają być wyświetlane kalendarze innych osób, poproś je do udostępniania kalendarzy przez inne osoby.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy inne kalendarze, a następnie wybierz polecenie Otwórz kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe inne kalendarze, z wybranym kalendarzem otwarte.

 3. Aby dodać kalendarz, wybierz jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kalendarz należący do kogoś z Twojej organizacji, w polu z katalogu wprowadź nazwę tej osoby i wybierz pozycję Otwórz. Jeśli ta osoba nie udostępnił jej kalendarz bezpośrednio ze sobą, otwieranie kalendarza są wyświetlane przy użyciu uprawnień, który dana osoba udzielił użytkownikowi w organizacji.

  • Aby dodać kalendarz z spoza organizacji, w polu Kalendarz internetowy wprowadź adres URL, a następnie wybierz pozycję Otwórz. Adres URL prawdopodobnie kończy się rozszerzenie pliku ICS.

   Uwagi: 

   • Jeśli próbujesz dodać kalendarz z Internetu i masz pewność, że adres URL jest poprawny, ale nie widzisz żadnych informacji, spróbuj usunąć kalendarz i dodać go ponownie, zmieniając protokół z http na https.

Po dodaniu kolejnego kalendarza możesz zmienić jego nazwę, kolor lub usunąć go z widoku.

Aby uzyskać informacje na temat edytowania kalendarza innej osoby, zobacz Zarządzanie kalendarzem innej osoby w aplikacji Outlook Web App.

Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania kalendarzy spoza organizacji lub z ICS zobacz Otwieranie kalendarza internetowego w aplikacji Outlook Web App.

Początek strony

Zatrzymywanie udostępniania kalendarza

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, usuń uprawnienia tej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń Ikona Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Jeśli jest to osoba z Twojej organizacji, Twój kalendarz zostanie usunięty z listy kalendarzy tej osoby. Jeśli jest to osoba spoza organizacji, kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie zostanie usunięta, ale nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Więcej informacji

Delegowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm

Udostępnianie folderu kontaktów innym osobom

Praca z wieloma kalendarzami

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×