Udostępnianie kalendarza programu Outlook dla systemu Windows w usłudze Outlook.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zgromadzenie wszystkich członków zespołu na spotkaniu w celu przeprowadzenia ćwiczeń może być trudne, jeśli widzą oni różne kalendarze. Jeśli masz konto w usłudze Outlook.com, możesz zaimportować swój kalendarz programu Outlook i upublicznić go.

Uwaga: Jeśli nie masz konta usługi Outlook.com, utwórz je pod adresem Outlook.com.

Aby udostępnić swój kalendarz programu Outlook w usłudze Outlook.com, najpierw zapisz go jako plik ICS, a następnie zaimportuj do usługi Outlook.com i udostępnij osobom, które powinny go widzieć.

Zapisywanie kalendarza programu Outlook jako pliku ICS

Aby można było opublikować kalendarz w usłudze Outlook.com, należy zapisać go w pliku.

 1. W programie Outlook kliknij pozycję Kalendarz.

  Polecenie Kalendarz

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz kalendarz.

  Zapisywanie pliku ICS kalendarza

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako użyj domyślnej nazwy pliku lub zmodyfikuj ją, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji.

  Okno dialogowe Zapisz jako dla kalendarza Outlook

 4. Kliknij strzałkę Zakres dat i kliknij pozycję Określ daty.

 5. Wybierz zakres dat, który chcesz opublikować, używając pól Początek i Koniec.

  Zapisywanie kalendarza — wybieranie szczegółów

 6. Kliknij strzałkę Szczegóły i wybierz, ile informacji chcesz wyświetlić w opublikowanym kalendarzu.

  Porada:  Kalendarz będzie widoczny dla wszystkich, więc wybierz pozycję Tylko dostępność lub Ograniczone szczegóły. Im więcej osób widzi Twój kalendarz, tym mniej chcesz, aby znały one szczegóły dotyczące Twojego życia prywatnego.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Zapisz.

Importowanie kalendarza programu Outlook do usługi Outlook.com

Subskrybując Twój kalendarz programu Outlook w usłudze Outlook.com, inne osoby mają zawsze zapewniony dostęp do aktualnych informacji o Tobie, ponieważ każda zmiana wprowadzona w kalendarzu programu Outlook jest automatycznie odzwierciedlana w kalendarzu usługi Outlook.com.

 1. W usłudze Outlook.com, na pasku nawigacyjnym kliknij ikonę uruchamianie aplikacji, a następnie kliknij pozycję Kalendarz.

  Menu główne usługi Outlook.com — wybieranie pozycji Kalendarz

 2. W widoku Kalendarz kliknij pozycję Nowy ze strzałką w dół, kliknij pozycję Dodaj kalendarz, a następnie kliknij pozycję z pliku.

 3. Na stronie Importowanie kalendarza przejdź do. Udostępnianie plików, a następnie zaznacz go, kliknij przycisk Otwórz.

 4. Kliknij pozycję Zapisywanie.

Uwaga:  Jeśli wybierzesz opcję importu kalendarza do istniejącego kalendarza usługi Outlook.com, zamiast opcji przypomnień zostaną wyświetlone opcje służące do zapobiegania powstawaniu duplikatów.

Udostępnianie kalendarza usługi Outlook.com

Po zaimportowaniu kalendarza programu Outlook do usługi Outlook.com możesz go opublikować.

 1. W widoku Kalendarz w usłudze Outlook.com kliknij pozycję Udostępnij.

  Usługa Outlook.com — kliknięcie przycisku Udostępnij w celu wybrania kalendarza

 2. Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

 3. W obszarze Udostępnij kliknij pozycję Udostępnij wybranym osobom.

 4. W polu Do wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić kalendarz. Kliknij strzałkę, aby wybrać zakres informacji, jakie będą one mogły zobaczyć.

Udostępnianie kalendarza

 1. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Porada: Aby zatrzymać udostępnianie kalendarza, kliknij przycisk Udostępnij w widoku Kalendarz, a następnie kliknij pozycję Kalendarz, który chcesz zatrzymać udostępnianie. W obszarze uprawnienia kliknij nazwę osoby, której nie chcesz, aby udostępnić kalendarz, a następnie kliknij przycisk Usuń uprawnienia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×