Udostępnianie istniejącego notesu (Windows Vista)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Notesy udostępnione umożliwić wielu użytkownikom sporządzanie i wyświetlanie notatek razem w jednym notesie. Kreator nowego notesu w Microsoft Office OneNote 2007 wygodnie prowadzi użytkownika przez tworzenie nowych notesów udostępnionych. Jednak aby udostępnić istniejący notes na komputerze, najpierw należy połączyć się z siecią na komputerze i konfigurowanie ustawień zabezpieczeń w systemie Windows Vista.

Notesy programu OneNote są wyświetlane jako foldery podczas wyświetlania w systemie Windows Vista. Aby udostępnić folder notesu innym osobom, musisz określić, kto będzie mógł do nich dostęp. W tym artykule przejście przez wszystkie wymagane kroki.

Co chcesz zrobić?

Udostępnianie istniejącego notesu na komputerze

Zatrzymywanie udostępniania notesu na komputerze

Udostępnianie istniejącego notesu na komputerze

Aby można było udostępnić notes, który znajduje się na dysku twardym komputera, komputer musi by podłączony do sieci (np. sieci LAN) w domu, w miejscu pracy lub w szkole.

Uwaga: Notesu udostępnionego będą dostępne dla innych osób tylko wtedy, gdy komputer jest włączony. Dlatego zaleca się unikać jednoczesnego ustawiania Notes udostępniony na komputerze, na którym często jest wyłączona.

Krok 1: Znajdź folder notesu

 1. W programie OneNote Otwórz lub przejdź do notesu, który chcesz udostępnić.

 2. W menu plik kliknij polecenie Właściwości notesu.

 3. W oknie dialogowym Właściwości notesu Zanotuj ścieżkę. To jest lokalizacja folderu notesu na dysku twardym komputera. Zapamiętaniu tej lokalizacji lub zanotuj jego pełną ścieżkę.

 4. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości notesu.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć program OneNote.

Krok 2: Ustawianie uprawnień sieci dla notesu, który chcesz udostępnić

Każdy użytkownik z którego chcesz korzystać z notesu na komputerze musi mieć konto użytkownika i hasło, w tej samej sieci w trakcie.

 1. W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję dokumenty.

 2. W folderze dokumenty Otwórz folder Notesy programu OneNote. Jest to miejsce, w którym program OneNote zwykle przechowuje wszystkie foldery notesu. Jeśli folder danego notesu, który chcesz udostępnić znajduje się innego miejsca na komputerze, przejdź do lokalizacji poprawne.

 3. Kliknij dwukrotnie folder notesu, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Udostępnij na pasku menu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Udostępnianie plików.

  Okno dialogowe Udostępnianie plików w systemie Windows Vista

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie plików wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić Notes wszystkich osób w Twojej sieci, kliknij strzałkę z prawej strony pola tekstowego, a następnie kliknij Każdy.

  • Aby udostępnić Notes z określonego użytkownika lub grupy osób, wpisz nazwę użytkownika lub grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz tę czynność dla każdego użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać do listy uprawnień.

  • Znajdowanie określonych użytkowników w sieci, przed dodaniem, kliknij strzałkę z prawej strony pola tekstowego, a następnie kliknij przycisk Znajdź. Wpisz nazwę osoby, którą chcesz udostępnianie plików, kliknij przycisk Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Gdy nazwę użytkownika lub grupy wybranej pojawi się na liście udostępniania plików, kliknij strzałkę obok poziomu uprawnień dla tego użytkownika lub grupy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję czytnik umożliwia użytkownika lub grupę na wyświetlanie notesu. Użytkownicy na tym poziomie nie mogą modyfikować ani usuwać informacji w notesie udostępnionym.

  • Kliknij współautora umożliwia tego użytkownika lub grupy, wyświetlanie, dodawanie, zmienianie lub usuwanie informacji w notesie udostępnionym.

  • Kliknij współwłaściciela umożliwia tego użytkownika lub grupy wyświetlić, zmienianie, dodawanie i usuwanie plików w folderze udostępnionym.

   Ostrzeżenie: Jeśli nie masz udostępniania plików chronionych hasłem włączone, Wszyscy lub Gość możesz wybrać z listy osób do udostępniania plików z, każdego, kto ma dostęp do sieci będą mieli dostęp do folderu udostępnionego. Przypisywanie poziomów uprawnień współwłaściciela lub współautora dla grupy Wszyscy lub konta użytkownika Gość dlatego nie jest zalecane w przypadku dużych sieci firmowej lub szkolnego. Aby uzyskać więcej informacji kliknij pozycję Powiedz mi o różnych sposobach udostępniania w systemie Windows w oknie dialogowym Windows Vista Udostępnianie plików.

 6. Po zakończeniu wybierania osób lub grup, które mają być udostępnianie plików, kliknij przycisk Udostępnij. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie Kontrola konta użytkownika, wpisz hasło i Potwierdź, aby kontynuować.

 7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Udostępnianie plików.

Krok 3: Informować użytkowników o notesu udostępnionego

Po udzielić innym użytkownikom uprawnień do wyświetlania lub edytowania notesu udostępnionego można powiadomić o swojej dostępności, wysyłając link do notesu. Program OneNote automatycznie można utworzyć wiadomości e-mail, która kieruje adresatów do odpowiedniej lokalizacji.

 1. W programie OneNote Otwórz notes udostępniony. (W menu plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij pozycję Notes.)

 2. W menu Udostępnij kliknij pozycję Wyślij łącze do notesu udostępnionego innym.

 3. W wiadomości e-mail, które program OneNote utworzy określić odbiorców, wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które chcesz dołączyć, a następnie wyślij wiadomość.


Początek strony

Zatrzymywanie udostępniania notesu na komputerze

 1. W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję dokumenty.

 2. W folderze dokumenty Otwórz folder Notesy programu OneNote. Jeśli folder danego notesu, który chcesz zatrzymać udostępnianie znajduje się innego miejsca na komputerze, przejdź do lokalizacji poprawne.

 3. Kliknij dwukrotnie folder notesu, są obecnie udostępniania, a następnie kliknij Udostępnij na pasku menu.

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie plików kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

  Okno dialogowe Udostępnianie plików

 5. Gdy pojawi się komunikat potwierdzający Zatrzymano udostępnianie w wybranym folderze, kliknij przycisk Gotowe.

  Porada: Aby upewnić się, że notes nie jest już widoczny w sieci, należy przetestować połączenie z innego komputera.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×