Udostępnianie informacji za pomocą folderów publicznych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft Exchange i sposobie ustalania wersji programu Exchange, z którą dane konto nawiązuje połączenie, zobacz linki w sekcji Zobacz też.

Foldery publiczne to funkcja programu Microsoft Exchange, który umożliwia zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji innym osobom w organizacji. Zwykle foldery publiczne są używane przez w zespołach projektów lub grup użytkowników do współużytkowania informacji z obszaru wspólne zainteresowania. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Exchange, w Microsoft Outlook  lista folderów w okienko nawigacji są wyświetlane foldery o nazwie "Foldery publiczne". Możesz zarządzać tych folderów programu Outlook. Foldery publiczne mogą zawierać dowolne elementy programu Outlook, takich jak wiadomości, terminy, kontakty, zadania, pozycje dziennika, notatki, formularze, pliki i ogłoszeń. Można również dodać skrót do dowolnego folderu publicznego do folderu Ulubione w obszarze Foldery publiczne.

Foldery publiczne pozwalają na wykonanie następujących operacji:

Ogłaszanie informacji w biuletynach elektronicznych

 • Biuletyn umożliwia uczestniczenie w dyskusjach online. Każdy temat można przechowywać w osobnym folderze z jego własnymi uprawnieniami dostępu.

 • Biuletyn może być moderowany, co upodabnia go do grupy dyskusyjnej w Internecie, w której wszyscy mają uprawnienia czytania i ogłaszania informacji.

 • Biuletyn może być moderowany przez wyznaczoną osobę, która odbiera elementy użytkowników i decyduje o ich ogłaszaniu.

 • Sposoby pracy z ogłaszanymi informacjami są następujące:

  • Po rozpoczęciu dyskusji można ogłaszać odpowiedzi w folderze publicznym, umożliwiając członkom grupy ich przeczytanie.

  • Jeżeli użytkownik nie chce, aby cała grupa czytała jego odpowiedź, to może odpowiedzieć bezpośrednio osobie, która ogłosiła informację lub przesłać ogłaszaną informację wyłącznie do wybranych adresatów.

  • Aby folder publiczny mógł zostać użyty jako biuletyn, musi umożliwiać przechowywanie wiadomości e-mail.

Udostępnianie elementów programu Outlook w kalendarzu, na liście kontaktów lub na liście zadań

 • Kalendarz można udostępnić, aby śledzić informacje dotyczące spotkań, wydarzeń, dni wolnych, urlopów i terminów ukończenia projektów grupy.

 • Listę kontaktów można udostępnić, aby zapewnić członkom grupy dostęp do nazw, stanowisk, adresów i numerów telefonów.

 • Listę zadań można udostępnić, aby umożliwić śledzenie postępów członków grupy w wykonywaniu zadań w projekcie, nad którym grupa pracuje.

Udostępnianie plików

 • Można otworzyć plik w folderze publicznym, aby go odczytać, zaktualizować lub szybko przejrzeć serię plików.

 • Za pomocą programu Eksplorator Windows można otworzyć istniejący plik innego programu w folderze publicznym. Nie wymaga to otwierania programu obsługującego plik.

 • Plik można ogłaszać w folderze publicznym bez zamykania programu, w którym go utworzono. Można na przykład ogłosić zaktualizowany (w programie Microsoft Office Excel) raport o sprzedaży kwartalnej, co pozwoli grupie przeglądać najnowsze informacje.

Aby udostępnić pliki, które są często czytane lub aktualizowane przez innych, należy zainstalować na komputerze program, w którym zapisano ten plik. Jeżeli plik jest kopiowany z Eksploratora Windows lub ogłaszany z innego programu pakietu Office, który jest otwarty w folderze publicznym, to oryginalny plik pozostaje w miejscu, w którym jest przechowywany. Zmiany wprowadzane w skopiowanym lub ogłoszonym pliku w folderze publicznym nie wpływają na oryginalny plik.

Określanie dostępu do pliku za pomocą uprawnień

 • Uprawnienia do folderów publicznych są zwykle określane przez administratora lub pracownika firmy, który jest właścicielem pliku w określonym projekcie.

 • W przypadku folderów, do których użytkownik ma uprawnienie dostępu, zwykle może czytać elementy z tych folderów i dodawać do nich elementy, ale nie może usuwać z nich żadnych elementów oprócz tych, które dodał samodzielnie.

 • Jeżeli użytkownik ma uprawnienie, może skonfigurować własne foldery publiczne i dawać innym uprawnienie do korzystania z nich.

 • Jeżeli użytkownik jest właścicielem folderu publicznego, to może stosować do niego własne widoki niestandardowe, formularze, pola niestandardowe i reguły. Może również określić specjalny widok, który ukazuje się, gdy inni otworzą folder jako pierwsi.

 • Nawet jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia do wprowadzania zmian w folderze, nadal może zapisać osobisty widok tego folderu. Po zapisaniu osobistego widoku folderu publicznego widok ten jest zawsze dostępny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×