Udostępnianie i współtworzenie prezentacji przy użyciu aplikacji PowerPoint Online

Udostępnianie i współtworzenie prezentacji przy użyciu aplikacji PowerPoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dowolna prezentacja przechowywanych w OneDrive lub SharePoint Online można pracować wiele edytory w PowerPoint Online. Można dodawać komentarze i edytować niezależnie lub jednocześnie.

Udostępnianie, Współtworzenie i komentarza w aplikacji PowerPoint Web App

Udostępnianie prezentacji

 1. W PowerPoint Online kliknij przycisk Udostępnij.

  Przycisk Udostępnij

 2. W obszarze Udostępnianie wybierz jedną z następujących czynności.

  Zapraszanie osób: Aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem zawierającą łącze do prezentacji i ewentualną wiadomość

  Zapraszanie osób do prezentacji

  • W celu przyznania innym osobom dostępu tylko do odczytu do prezentacji, kliknij pozycję Adresaci mogą edytować, a następnie wybierz pozycję Adresaci mogą tylko wyświetlać.

  • Aby wymagać adresaci mogą mieć konto Microsoft, aby wyświetlić prezentację, kliknij pozycję Adresaci mogą edytować, a następnie wybierz adresatów, musisz zalogować się przy użyciu konta Microsoft.

  • Wprowadź adresy e-mail adresatów w polu do, a następnie kliknij przycisk Udostępnij, aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem.

  Uzyskaj łącze: Aby utworzyć łącze do prezentacji, który można kopiować i wklejać

  Wprowadzenie łącza do prezentacji

  • Aby określić edycji lub tylko do odczytu dostęp do prezentacji, wybierz pozycję Edytuj lub tylko przeglądanie z listy.

  • Aby utworzyć i skopiować łącze, kliknij łącze Utwórz.

Udostępnianie prezentacji

 1. W PowerPoint Online kliknij przycisk Udostępnij.

  Przycisk Udostępnij

 2. W oknie Udostępnianie, które zostanie wyświetlone, wybierz jedną z następujących czynności:

  Zapraszanie osób: Aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem zawierającą łącze do prezentacji i ewentualną wiadomość

  Zapraszanie osób do prezentacji

  • Aby udostępnić innym edycji lub tylko do odczytu do prezentacji, kliknij strzałkę w dół i wybierz pozycję może edytować lub wyświetlać.

  • Kliknij przycisk Udostępnij, aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem.

  Uzyskaj łącze: Aby utworzyć łącze do prezentacji, który można kopiować i wklejać

  Wprowadzenie łącza do prezentacji

  • Aby określić ograniczenia dostępu, wybierz opcję logowania z listy.

  • Aby skopiować łącze, kliknij przycisk Kopiuj.

  • Aby zmienić datę wygaśnięcia dla łącza, kliknij przycisk Zmień, a następnie wprowadzić nowy numer dni.

Powiadomienia po otwarciu zmienionego pliku

Po innym osobom wprowadzić zmiany w pliku udostępnionym prezentacji, PowerPoint Online powiadomi, po ponownym otwarciu pliku. Małe transparent w prawym górnym rogu okna zawiera informację, kto wprowadził zmiany do prezentacji podczas pracy z dala od komputera.

PowerPoint Online pokazuje, kto wprowadzasz zmiany w pliku udostępnionego podczas pracy z dala od komputera

Zobacz, co się zmieniło w prezentacji udostępnionych

Dla subskrybentów firm Office 365, którzy korzystają z SharePoint OnlinePowerPoint Online automatycznie rejestruje informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentów w trybie online.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Po ponownym otwarciu zmodyfikowanej prezentacji (lub po otwarciu pliku aktywnie edytowanego przez inną osobę) zmienione slajdy są wyróżniane w kolorze turkusowym w okienku miniatur.

  Wyróżnianie poprawek w okienku miniatur programu PowerPoint
 2. Wybierz miniaturę, aby wyświetlić pełnowymiarowy slajd. Zmienione elementy slajdu zostaną oznaczone obramowaniem w kolorze turkusowym. Towarzysząca notacja zawiera informacje o osobie, która dokonała zmiany, i czasie wprowadzenia zmiany.

  W niektórych przypadkach zmieniony slajd jest wyróżniany, ale rodzaj wprowadzonej zmiany nie jest wskazywany na poszczególnych slajdach. Sytuacje takie mogą obejmować: zmiany w okienku notatek, usunięcie kształtu, dodanie komentarza i zmiany animacji.

  Notacja o wyróżnianiu poprawek z informacjami o osobie dokonującej zmiany i czasie jej wprowadzenia

Co decyduje, czy zmiany są wyróżniane:

 • Ta funkcja działa na udostępnionych dokumentów przechowywanych w OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 • Zmiany są wyróżniane tylko wtedy, gdy osoba, która powoduje, że zmiana korzysta z PowerPoint Online lub subskrybentów Office 365 korzysta z PowerPoint na tym komputerze — co najmniej wersji 1708 kanału co miesiąc lub wersja 1803 kanału półokręgu roczną (docelowa). Znajdowanie wersję pakietu Office

 • Dane o stan przeczytane/nieprzeczytane poszczególne slajdy są przechowywane w usłudze online firmy Microsoft umożliwia zapisanie ustawień użytkownika. Dane są aktualizowane każdym otwarciu PowerPoint slajdy, a istnieje ograniczenie, o ile ostatnio używane pliki są przechowywane w usłudze online.

  Jeśli osoby z włączonym opcje prywatności dla dokumentu w Centrum zaufania, bez zmian Edycja, w tym dokumencie, przez osobę, są przechowywane. Dlatego może być nie turkusowy wyróżnienia w pliku. W Centrum zaufania nie jest dostępna w PowerPoint Online, ale PowerPoint Online odpowiada wszystkie ustawienia Centrum zaufania, wprowadzone w klasycznej wersji programu PowerPoint.

Edytuj razem w PowerPoint Online

 1. W OneDrive kliknij, aby otworzyć plik, który chcesz współpracować z innymi osobami.

 2. W obszarze Edytuj prezentację kliknij przycisk Edytuj w PowerPoint Online.

  Otwieranie w aplikacji PowerPoint Online
 3. Rozpocznij pracę nad prezentacją.

  • Jeśli w tym samym czasie inne osoby pracują nad prezentacją, zostanie wyświetlona ikona współtworzenia Liczba autorów pracujących nad prezentacją oraz liczba na pasku stanu informująca, ile osób pracuje nad prezentacją. Kliknij strzałkę w dół obok ikony współtworzenia, aby wyświetlić informacje o innych osobach pracujących nad prezentacją.

  • Gdy ktoś edytuje prezentację bez logowania się do OneDrive lub SharePoint, były widoczne na liście jako "Gość".

   Powiadomienie o współtworzeniu

   Jeśli używają również PowerPoint Online, nawet zobaczysz co wpisywanego tekstu w czasie rzeczywistym oraz wskaźnik pokazujący, co slajdy dana osoba pracuje.

  Można współtworzyć innym osobom korzystającym z aplikacji klasycznej PowerPoint. Jednak aby uzyskać najlepsze wyniki, osoby korzystające z PowerPoint Online należy przejmować wprowadzania zmian ze zmianami przy użyciu aplikacji klasycznej PowerPoint (PowerPoint 2010 lub nowszej lub PowerPoint 2011 dla komputerów Mac lub nowszej).

Dodawanie komentarza

 1. Zaznacz slajd lub tekstu na slajdzie.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk komentarz. Przycisk Wstaw komentarz w aplikacji PowerPoint Online

 3. Wprowadź komentarze i naciśnij klawisz Enter.

  Dodawanie komentarzy
  • Aby dodać kolejne komentarze, w okienku Komentarze kliknij przycisk Nowy Nowy komentarz i wprowadź tekst w polu.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, kliknij w polu Odpowiedz i wprowadź wiadomość.

  • Obok elementu, do którego dodano komentarz, na slajdzie zostanie wyświetlony dymek komentarza Ktoś dodał komentarz .

Zmienianie nazwy pliku prezentacji

Można zmienić pliku w PowerPoint Online, gdy można już współtworzenia z innymi osobami.

 1. Kliknij nazwę pliku w Centrum na pasku tytułu PowerPoint Online w górnej części okna przeglądarki.

  Kliknij nazwę pliku w Centrum na pasku tytułu u góry okna przeglądarki

  Cała nazwa jest zaznaczone.

 2. Wpisz nową nazwę pliku. Lub użyj klawiszy strzałek, aby umieścić punkt wstawiania w polu Tytuł, a następnie wpisz zmiany nazwy pliku.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.

W momencie synchronizuje Zmień nazwę z innymi wystąpieniami plik, które są obecnie Otwórz.

Rodzaje Współtworzenie

 • Współtworzenie w czasie rzeczywistym jest podczas wpisywania dwie lub więcej osób i zmian w tekście dla wszystkich osób w tym samym czasie. Z współtworzenia w czasie rzeczywistym, można wyświetlić lokalizację kursor inne edytory na ekranie. Umożliwia wyświetlenie także zmiany formatowania. Jeśli możesz współtworzyć z osobą, która korzysta z wersji, która obsługuje tylko regularnie Współtworzenie, nie zobaczysz modyfikacji z nich w czasie rzeczywistą.

 • Współtworzenie zwykła jest, gdy Ty i inni użytkownicy mogą pracować nad dokumentem równocześnie, a nie blokuje siebie. Aby zobaczyć, kto jeszcze pracuje nad tym dokumentem. Podczas współtworzenia dokumentów edytuje akapit, w tym akapicie jest zablokowany przed edycji przez inne osoby. Jeśli nowe zmiany zostały wprowadzone przez inne osoby, możesz zobaczyć dostępne aktualizacje stanu w dokumencie lub prezentacji. Po zapisaniu, zobacz zmiany wprowadzone przez inne osoby. Dokument odświeżania na zapisu, ze zmianami, które wszyscy zapisał się od ostatniego obliczenia, który został zapisany. Jeśli korzystasz z aplikacji obsługującej zwykła Współtworzenie, możesz Współtworzenie z osobą, która korzysta z wersji, która obsługuje współtworzenia w czasie rzeczywistym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×