Udostępnianie i synchronizowanie notesów w programie OneNote dla systemu Windows 8

Program OneNote dla systemu Windows 8 korzysta z usług przechowywania danych w chmurze, takich jak usługa OneDrive i program SharePoint, aby notesy były dostępne z dowolnego miejsca.

Uwaga: Ten temat dotyczy aplikacji OneNote, którą można pobrać ze Sklepu Windows 8. Jeśli używasz programu OneNote dla systemu Windows 10 lub programu OneNote 2016, możesz tutaj je porównać i zobaczyć różnice.

W programie OneNote notatki są synchronizowane automatycznie za każdym razem, gdy jest nawiązywane połączenie z tymi usługami. Procedura udostępniania lub synchronizowania może różnić się zależnie od miejsca przechowywania notatek. 

Udostępnianie notatek innym osobom

Możesz szybko udostępnić pojedynczą stronę lub cały notes innym osobom.

Udostępnianie pojedynczej strony notesu
 1. Przejdź do strony, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij jej kartę strony po lewej stronie, aby ją zaznaczyć.

  Po zaznaczeniu wokół karty strony pojawi się pogrubione obramowanie.

 2. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do lewej, a następnie naciśnij panel Udostępnianie.

 3. Wybierz element docelowy udostępniania (na przykład Poczta).

 4. Wykonaj wymagane czynności w aplikacji docelowej (na przykład wprowadź adres e-mail adresata i tytuł wiadomości), a następnie naciśnij pozycję Udostępnij/Wyślij

  Uwaga:  Zawartość strony zostanie udostępniona w treści wiadomości. Adresaci nie otrzymają linku do strony w notesie i nie będą mogli edytować strony w notesie, jeśli nie mają już odpowiednich uprawnień.

Udostępnianie całego notesu w usłudze OneDrive
 1. Przejdź na stronę główną usługi OneDrive i w przypadku wyświetlenia monitu zaloguj się.

 2. Naciśnij pole wyboru obok folderu zawierającego notes, który chcesz udostępnić.

 3. Z prawej strony ekranu naciśnij pozycję Udostępnij. (Upewnij się, że nie udostępniasz przypadkowo całego folderu Dokumenty w usłudze OneDrive).

 4. W formularzu, który zostanie wyświetlony, naciśnij pozycję Pobierz łącze.

 5. Jeśli chcesz, aby adresaci mogli tylko wyświetlać Twoje notatki, naciśnij pozycję Utwórz w obszarze Tylko wyświetlanie. Jeśli chcesz, aby adresaci mogli wyświetlać i zmieniać Twoje notatki, naciśnij pozycję Utwórz w obszarze Wyświetlanie i edycja.

 6. Gdy link zostanie wyróżniony, skopiuj go, a następnie wklej w wiadomości e-mail, aby powiadomić inne osoby o tym, gdzie mogą uzyskać dostęp do notatek. 

Uwaga: Poniższa procedura nie ma zastosowania w przypadku notatek przechowywanych w usłudze OneDrive.

Udostępnianie całego notesu w programie SharePoint
 1. Szybko przesuń od dołu w górę ekranu, a następnie naciśnij pozycję Notesy.

 2. Zaznacz notes, który chcesz udostępnić, szybko przesuń ponownie od dołu w górę ekranu, a następnie naciśnij pozycję Kopiuj łącze do notesu.

 3. Przejdź do swojej preferowanej aplikacji poczty, a następnie wklej skopiowany link wraz z krótkim opisem w treści wiadomości.

 4. Dodaj temat i adresatów, a następnie wyślij wiadomość. Adresaci wiadomości będą mogli uzyskać dostęp do Twojego notesu, jeśli mają uprawnienia dostępu do danej witryny programu SharePoint. 

Początek strony

Automatyczne lub ręczne synchronizowanie notesów

W programie OneNote notatki przechowywane w chmurze są synchronizowane automatycznie przez cały czas, ale po przerwaniu połączenia z usługą (na przykład podczas długiego lotu) można ręcznie zsynchronizować notatki.

 1. Otwórz dowolną stronę w notesie, który chcesz zsynchronizować, a następnie szybko przesuń od dołu w górę ekranu.

 2. Naciśnij pozycję Notesy, a następnie zaznacz notes, który chcesz zsynchronizować.

 3. Na pasku aplikacji u dołu ekranu naciśnij pozycję Synchronizuj.

Stan synchronizacji sygnalizuje niewielka ikona synchronizacji z lewej strony nazwy notesu na liście notesów. Oto znaczenie poszczególnych ikon:

 • Zaokrąglone, zielone strzałki: Trwa synchronizacja notesu. Podczas tego procesu możesz edytować notatki.

 • Czerwone kółko ze znakiem X: Wystąpił co najmniej jeden błąd synchronizacji notesu. Naciśnij czerwoną ikonę synchronizacji, aby wyświetlić szczegółowe informacje i rozwiązać problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów w programie OneNote.

 • Żółty trójkąt z wykrzyknikiem: połączenie z serwerem zostało utracone i program pracuje w trybie offline. Po przywróceniu połączenia w programie OneNote zmiany zostaną ponownie zsynchronizowane w sposób automatyczny. 

Początek strony

Zarządzanie ustawieniami synchronizacji

Przy użyciu ekranu ustawień możesz wyświetlać konta programu OneNote i zarządzać nimi.

 1. Na dowolnej stronie szybko przesuń z prawej do lewej strony ekranu.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia > Opcje.

 3. W obszarze Synchronizowanie notesów określ, czy notatki mają być synchronizowane automatycznie w programie OneNote. W przypadku określenia opcji Nie pamiętaj, aby ręcznie zsynchronizować notatki za każdym razem, gdy wprowadzisz istotne zmiany. 

Początek strony

Praca z zagubionymi sekcjami

Gdy w programie OneNote nastąpi próba synchronizacji zmian w sekcji notesu, ale plik konkretnej sekcji nie zostanie odnaleziony, może dojść do zagubienia sekcji. W takiej sytuacji na liście notesów pojawi się ikona Zagubione sekcje. Zagubione sekcje pozostaną w notesie do momentu, gdy w programie OneNote zostanie odnaleziona nowa lokalizacja sekcji lub gdy zagubiona sekcja zostanie przeniesiona albo usunięta.

Jeśli synchronizacja określonej sekcji notesu udostępnionego jest niemożliwa, ale chcesz zachować zawarte w niej informacje, przenieś niezsynchronizowaną sekcję do innego notesu.

Przenoszenie zagubionej sekcji do innego notesu
 1. Naciśnij, aby zaznaczyć kartę zagubionej sekcji, którą chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij sekcję do odpowiedniego notesu.

Jeśli sekcja została usunięta celowo i nie chcesz już synchronizować ani zapisywać zmian, możesz usunąć zagubioną sekcję.

Usuwanie zagubionej sekcji z notesu
 1. Naciśnij, aby zaznaczyć kartę sekcji, a następnie naciśnij pozycję Usuń sekcję na pasku aplikacji.

 2. Potwierdź komunikat ostrzegawczy, a następnie naciśnij pozycję Usuń sekcję.

Uwaga: Usunięcie sekcji jest operacją trwałą. Jeśli masz wątpliwości związane z usunięciem sekcji, przenieś ją do innej części notesu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×