Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Udostępnianie dokumentów za pomocą Word z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Podczas udostępniania plików z OneDrive lub SharePoint możesz zaprosić osoby do przeglądania lub edytowania dokumentu lub wysłać go jako załącznik wiadomości e-mail, bezpośrednio w dokumencie.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem usługi OneDrive lub programu SharePoint

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w Word i zapisywanie dokumentów w OneDrive lub SharePoint Online, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować, przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z programem Word > Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Aby uzyskać instrukcje, jak zapisać dokument w lokalizacji online Przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zapisując dokumenty do OneDrive lub SharePoint Online, można również kontrolować, kto edytuje plik, upewnij się, że wszyscy widzą najnowsze zmiany bezpośrednio z dala od komputera i dostęp do dokumentów na wszystkich urządzeniach. Można łatwo przekazać dokumenty zarówno starsze i nowsze OneDrive lub SharePoint Online.

 1. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić.

 2. Aby otworzyć okienko Udostępnianie, naciśnij klawisze Alt + Z, S. Słyszysz: "Udostępnianie, pole kombi do edycji".

  Uwaga: Jeśli dokument nie został jeszcze zapisany OneDrive lub usługi Office 365 SharePoint, zostanie wyświetlony monit o zrobić to teraz.

 3. Wpisz adres e-mail lub nazwę osoby, którym chcesz udostępnić dokument za pomocą, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz dla innych kontaktów, które chcesz udostępnić dokument.

 4. Aby dodać wiadomość, naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Wprowadź opcjonalny komunikat tutaj edycji." Wpisz wiadomość do adresatów.

 5. Aby określić, dla kogo ma działać link do udostępniania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę bieżącej opcji, na przykład „Tylko osoby w organizacji z linkiem mogą wyświetlać i edytować”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Strona Ustawienia linku”. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji grupy dostępu.

 6. Domyślnie osoby, którym udostępniasz dokument za pomocą można go edytować. Jeśli chcesz, aby można było wyświetlać tylko dokument, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "inne ustawienia, pole jest zaznaczone, pozwala edytować, pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 7. Aby zapisać ustawienia dostępu i Zakończ na stronie Ustawienia łącza, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Zastosuj", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wyślij łącze, strony".

 8. Aby udostępnić dokument, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Udostępnianie kopii dokumentu przy użyciu poczty e-mail

Z Word można łatwo e-mail kopię dokumentu do udostępnienia innym osobom. Możesz wysłać kopię w oryginalnym formacie, albo w formacie PDF. Word automatycznie konwertuje dokumentu na plik PDF i dołączy plik do domyślnej aplikacji poczty e-mail, na przykład Outlook.

Jeśli chcesz zapisać dokument w formacie PDF, aby uzyskać instrukcje, przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

 1. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić.

 2. Aby otworzyć okienko Udostępnianie, naciśnij klawisze Alt + Z, S. Słyszysz: "Udostępnianie, pole kombi do edycji".

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyślij kopię, przycisk zwinięte,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz pliku wpisz odpowiednią pozycję, na przykład "PDF, element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Word zostanie otwarty w nowej wiadomości e-mail przy użyciu domyślnego klienta poczty e-mail, plik PDF lub Word kopię dokumentu już dołączony. Fokus znajduje się w polu do. Wpisz adres e-mail.

 6. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wiadomości" wpisać nazwę dokumentu i "Wiadomości, edycji". Wpisz wiadomość.

 7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Alt+S.

Współpraca w dokumencie udostępnionym

Word udostępnia dwa rodzaje Współtworzenie: Współtworzenie regularne i w czasie rzeczywistym. Oba umożliwić wielu użytkownikom współpracę i wspólna praca nad dokumentami. Istnieje jedna różnica klucza między nimi:

 • Podczas zwykłego współtworzenia jednoczesna współpraca z innymi osobami nad dokumentem odbywa się bez odblokowywania siebie nawzajem. Akapity, nad którymi pracuje inna osoba, są zablokowane. Podczas zapisywania dokumentu widać zmiany wprowadzone przez inne osoby od chwili ostatniego zapisania dokumentu.

 • W przypadku współtworzenia w czasie rzeczywistym dwie osoby lub ich większa liczba wpisują tekst jednocześnie i automatycznie widzą modyfikacje tekstu podczas ich wprowadzania przez wszystkich współautorów. Jeśli współtworzysz dokument z innymi osobami, które korzystają z wersji obsługującej tylko zwykłe współtworzenie, będziesz widzieć, że edytują one dokument, ale ich zmiany będą widoczne dopiero po jego zapisaniu.

Podczas pracy z dokumentu udostępnionego za pomocą Word, nie musisz zmienić jakiekolwiek założenia dotyczące sposobu pracy użytkownika. Współautorów możesz po prostu wykonaj link wysłano, a dokument zostanie otwarty w wersji Word lub Word Online. Jeśli używasz również Word Online lub Word i chcesz automatycznie współużytkować zmian, ich praca jest pokazywana tak się dzieje, a za pomocą czytnika ekranu czytanie modyfikacji tekstu nie czekając na innych Zapisz dokument.

Informacje odczytywane przez czytniki zawartości ekranu

Podczas korzystania z czytnika ekranu podczas współpracy nad dokumentem w Word słyszysz ogłoszenia, gdy określonych zdarzeń:

 • Komunikat „Niezsynchronizowana zmiana” oznacza, że jeden autor edytuje akapit (za pomocą zwykłego współtworzenia), ale nie zapisał jeszcze zmian. Dany obszar jest zablokowany dla współautorów.

 • Komunikat „Edycja zablokowanej zmiany” oznacza, że inny autor zablokował dany obszar, zazwyczaj akapit, i nie możesz go edytować.

 • Komunikat „Zmiana zewnętrzna” oznacza, że jeden ze współautorów właśnie zapisał dokument i dodał do niego nową zawartość. W przypadku zwykłego współtworzenia obszar ten zostanie wyróżniony kolorem zielonym dla użytkownika ze sprawnym wzrokiem.

 • Komunikat „Zmiana powodująca konflikt” oznacza, że jeden z autorów ma akapit powodujący konflikt ze zmianą wprowadzoną przez innego współautora. Ten obszar zostanie wyróżniony kolorem czerwonym dla użytkownika ze sprawnym wzrokiem.

 • Komunikat „Autor” oznacza, że jeden z autorów obecnie edytuje ten akapit (za pomocą współtworzenia w czasie rzeczywistym). Dzięki temu współautorzy mogą uniknąć konfliktu spowodowanego przez edytowanie tego samego obszaru.

Porada: Gdy rozpoczynasz pracę nad dokumentem razem z inną osobą, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o wybór trybu współtworzenia. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do tego okna dialogowego.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Udostępnianie dokumentów Word dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowany czytnik ekranu systemu Mac OS. Podczas udostępniania plików z OneDrive lub SharePoint możesz zaprosić osoby do przeglądania lub edytowania dokumentu lub wysłać go jako załącznik wiadomości e-mail, bezpośrednio w dokumencie.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem usługi OneDrive lub programu SharePoint

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w Word dla komputerów Mac i zapisywanie dokumentów w OneDrive lub SharePoint Online, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować, przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z programem Word > Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Aby uzyskać instrukcje, jak zapisać dokument w lokalizacji online Przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zapisując dokumenty do OneDrive lub SharePoint Online, można również kontrolować, kto edytuje plik, upewnij się, że wszyscy widzą najnowsze zmiany bezpośrednio z dala od komputera i dostęp do dokumentów na wszystkich urządzeniach. Można łatwo przekazać dokumenty zarówno starsze i nowsze OneDrive lub SharePoint Online.

 1. W dokumencie, który chcesz udostępnić naciśnij klawisz F6, który ma aż usłyszysz zaznaczona karta, na przykład "karta Narzędzia główne".

 2. Naciskaj klawisz Control + opcja + Strzałka w prawo usłyszeć "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Słyszysz: "Udostępnianie, kombi. Wprowadź nazwę lub adres e-mail". Fokus znajduje się w polu tekstowym kontaktów.

 3. Wpisz adres e-mail osoby, do którego chcesz udostępnić dokument. Jeśli masz już przechowywania informacji kontaktowych osoby, można po prostu wpisz jego nazwę i naciśnij klawisz Return.

  Aby udostępnić więcej niż jednej osobie, oddziel imiona i nazwiska lub adresy e-mail średnikami.

 4. Aby dodać wiadomość, naciśnij raz klawisz Tab i wpisz wiadomość.

 5. Aby przypisać uprawnienia, naciśnij klawisz karcie aż usłyszysz zaznaczoną opcją, takich jak "tylko określonym osobom będą mieli dostęp do edytowania", a następnie klawisz Control + opcja + spacja. Naciśnij klawisz dół lub klawisz Strzałka w górę do momentu słyszysz opcja uprawnień ma. Jeśli nie chcesz, aby inne osoby mogły edytować dokument, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zezwalaj edycji, zaznaczone, pole wyboru". Usuń zaznaczenie pola wyboru i przypisać tylko uprawnienia wyświetlania, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  Aby zastosować zmiany w uprawnieniach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz przycisk "Zastosuj" i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab do słyszysz "Przycisku Wyślij", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby wybierz przycisk i wysłać zaproszenie.

Udostępnianie linku do dokumentu

Możesz skopiować link do dokumentu i wkleić go do innego pliku udostępnionego, na przykład do prezentacji programu PowerPoint.

 1. Naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczona karta, na przykład "karta Narzędzia główne".

 2. Naciskaj klawisz Control + opcja + Strzałka w prawo usłyszeć "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Słyszysz: "Udostępnianie, kombi. Wprowadź nazwę lub adres e-mail".

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Kopiuj łącze, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe łącze.

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Kopiuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 5. Wklej link, na przykład w innym pliku udostępnionym.

Udostępnianie kopii dokumentu przy użyciu poczty e-mail

Możesz wysłać pocztą e-mail kopię dokumentu lub wyślij go jako plik PDF bezpośrednio z Word.

 1. Naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczona karta, na przykład "karta Narzędzia główne".

 2. Naciskaj klawisz Control + opcja + Strzałka w prawo usłyszeć "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Słyszysz: "Udostępnianie, kombi. Wprowadź nazwę lub adres e-mail".

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyślij kopię", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w dół, aż usłyszysz opcji format pliku, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 5. Domyślnego klienta poczty e-mail utworzy nową wiadomość e-mail z kopią pliku Word dołączone lub kopię dokumentu, w którym został wstawiony w formacie PDF. Fokus znajduje się w polu do. Wpisz adres e-mail adresata.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do znajdujących się poniżej innych pól, takich jak DW i Temat.

 7. Aby wysłać wiadomość, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać ten przycisk i wysłać wiadomość.

Udostępnij link do dokumentu za pomocą poczty e-mail

Można wysłać łącze do dokumentu proste z Word.

 1. Naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczona karta, na przykład "karta Narzędzia główne".

 2. Naciskaj klawisz Control + opcja + Strzałka w prawo usłyszeć "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Słyszysz: "Udostępnianie, kombi. Wprowadź nazwę lub adres e-mail".

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Poczty przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Domyślnego klienta poczty e-mail tworzy nową wiadomość e-mail z łączem do dokumentu wstawiony w treści wiadomości. Fokus znajduje się w polu do. Wpisz adres e-mail adresata.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do znajdujących się poniżej innych pól, takich jak DW i Temat.

 6. Aby wysłać wiadomość, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać ten przycisk i wysłać wiadomość.

Współpraca w dokumencie udostępnionym

Gdy korzystasz z programu Word dla komputerów Mac do pracy z dokumentem udostępnionym, nie musisz zmieniać niczego w sposobie swojej pracy. Współautorzy mogą po prostu skorzystać z wysłanego przez Ciebie linku i dokument zostanie otwarty w ich wersjach programu Word lub w aplikacji Word Online.

Aby odświeżyć dokument w celu wyświetlenia zmian wprowadzonych przez innych autorów, naciśnij klawisze Command+S.

Wyewidencjonowywanie dokumentu

Jeśli chcesz tymczasowo zablokować dokument, aby być jedyną osobą uprawnioną do wprowadzania zmian, możesz go wyewidencjonować. Po wyewidencjonowaniu pliku przez Ciebie inne osoby nie będą mogły go zmieniać ani wyświetlać wprowadzanych przez Ciebie zmian do momentu zapisania przez Ciebie pliki i zaewidencjonowania go.

 1. Po otwarciu dokumentu naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Plik", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Wyewidencjonuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Edytuj dokument, a po zakończeniu naciśnij klawisze Control+Opcja+M.

 5. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Plik", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 6. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Zaewidencjonuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 7. Słyszysz: "Komentarze do wersji." Wpisz krótki opis aktualizacji. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz "Sprawdzanie", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Blokowanie innych autorów

Możesz uniemożliwić innym autorom wprowadzanie zmian w określonych sekcjach dokumentu.

 1. W dokumencie zaznacz sekcję, która nie powinna być edytowana przez inne osoby.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Narzędzia", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Blokuj autorów”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Aby odblokować autorów, naciśnij klawisze Control+Opcja+M.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Narzędzia", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 7. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Odblokuj wszystkie zablokowane przeze mnie obszary”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

W Word dla systemu iOS można łatwo udostępniać dokumentów przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowane iOS czytnik ekranu. Zapisz plik na OneDrive lub SharePoint, a następnie Zaproś inne osoby do wyświetlania lub edytowania dokumentu, który został udostępniony. Jeśli chcesz wysłać pocztą e-mail dokument jako plik PDF lub dokument programu Word zamiast tego, jak to prawo z Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem usługi OneDrive lub programu SharePoint

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w Word dla systemu iOS i zapisywanie dokumentów w OneDrive lub SharePoint Online, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować, przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z programem Word > Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Aby uzyskać instrukcje, jak zapisać dokument w lokalizacji online Przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zapisując dokumenty do OneDrive lub SharePoint Online, można również kontrolować, kto edytuje plik, upewnij się, że wszyscy widzą najnowsze zmiany bezpośrednio z dala od komputera i dostęp do dokumentów na wszystkich urządzeniach. Można łatwo przekazać dokumenty zarówno starsze i nowsze OneDrive lub SharePoint Online.

 1. W dokumencie Word, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Udostępnij, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybierz i otwórz menu. Funkcja voiceOver informuje o: "Udostępnianie, nagłówek."

 2. Zostanie otwarte menu Udostępnij. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaproś osoby, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaproś osoby. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Wpisz nazwy lub adresy e-mail, pole tekstowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać to pole i zacząć wpisywać.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić dokument. Po zakończeniu przejdź do klawisza return w prawym dolnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać.

  Porada: Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz po prostu szybko przesunąć w prawo, aby wybrać osobę z listy Kontakty. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Dodaj kontakt, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać przycisk i przejść do listy Kontakty. Wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aby przejść przez listę kontaktów, lub użyj pozycji Wyszukaj u góry. Gdy dojdziesz do kontaktu, którego chcesz dodać jako adresata, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Jeśli chcesz, aby adresat mógł wyświetlić dokument, ale nie mógł go edytować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Może edytować”, i naciśnij dwukrotnie ekran w celu usunięcia praw do edytowania.

 6. Aby wysłać zaproszenie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zaproszenie zostanie wysłane i nastąpi powrót do menu Udostępnij.

Udostępnianie kopii dokumentu przy użyciu poczty e-mail

Możesz wysłać pocztą e-mail kopię dokumentu lub wyślij go jako plik PDF bezpośrednio z Word dla systemu iOS.

 1. W dokumencie Word, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Udostępnij, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybierz i otwórz menu. Funkcja voiceOver informuje o: "Udostępnianie, nagłówek."

 2. Zostanie otwarte menu Udostępnij. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyślij kopię, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć. Słyszysz: "Udostępnianie, przycisk Wstecz".

 3. Zostanie otwarte menu Wyślij kopię. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Format", a po nim aktualnie wybranego formatu pliku, na przykład "dokument programu Word, przycisk."

 4. Jeśli chcesz zmienić format pliku, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz pliku opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć. Zwraca fokusu do menu Wyślij kopię.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę aplikacji, przy użyciu której chcesz wysłać plik. Aby wybrać opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W razie potrzeby, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do pola Do, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać pole.

 7. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić dokument.

  Porada: Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz po prostu szybko przesunąć w prawo, aby wybrać osobę z listy Kontakty. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Dodaj kontakt, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać przycisk i przejść do listy Kontakty. Wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aby przejść przez listę kontaktów, lub użyj pozycji Wyszukaj u góry. Gdy dojdziesz do kontaktu, którego chcesz dodać jako adresata, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby zmienić temat wiadomości e-mail, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Temat”, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać. Wpisz inny temat za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu przejdź do klawisza return w prawym dolnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać.

 9. Aby dodać wiadomość, szybko przesuń w prawo i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu przejdź do klawisza return w prawym dolnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać.

 10. Po zakończeniu wielokrotnie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wysłać dokument.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Udostępnij dokumenty aplikacji Word dla systemu Android przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android. Gdy udostępniasz pliki z usługi OneDrive, możesz bezpośrednio z dokumentu zaprosić inne osoby do wyświetlania lub edytowania go lub wysłać plik jako załącznik wiadomości e-mail.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem usługi OneDrive

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w Word dla systemu Android i Zapisz dokumenty OneDrive, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować, przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z programem Word > Otwórz program Word i zaloguj się. Aby uzyskać instrukcje, jak zapisać dokument w lokalizacji online Przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zapisując dokumenty OneDrive, można również kontrolować, kto edytuje plik, upewnij się, że wszyscy widzą najnowsze zmiany bezpośrednio z dala od komputera i dostęp do dokumentów na wszystkich urządzeniach. Możesz wysłać zarówno starsze i nowsze dokumentów, aby OneDrive.

 1. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić w aplikacji Word dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Udostępnij, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaproś inne osoby do tego pliku, pole edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić dokument.

 5. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 6. Aby dodać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz wiadomość (opcjonalnie), pole edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie za pomocą klawiatury ekranowej wpisz treść wiadomości.

 7. Aby przypisać uprawnienia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaznaczone, może edytować, pole wyboru”. Domyślnie współpracownicy mogą edytować udostępniony przez Ciebie dokument. Jeśli chcesz, aby mogli tylko wyświetlać dokument, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Udostępnianie kopii dokumentu przy użyciu poczty e-mail

Możesz wysłać pocztą e-mail kopię dokumentu lub wyślij go jako plik PDF bezpośrednio z Word dla systemu Android.

 1. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić w aplikacji Word dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Udostępnij, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij jako załącznik, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dokument, przycisk” lub „PDF, przycisk”, zależnie od tego, który format pliku chcesz udostępnić. Aby wybrać format, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz aplikację poczty e-mail, której chcesz użyć do udostępniania, na przykład „Outlook” lub „Gmail”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić dokument.

 7. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Korzystając z tych instrukcji, możesz też wysłać kopię PDF na własny adres e-mail lub zapisać plik PDF w usłudze Dysk Google.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

W Word Mobile można łatwo udostępniać dokumenty korzystania z Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Zapisz plik na OneDrive lub SharePoint Online, a następnie Zaproś inne osoby do wyświetlania lub edytowania dokumentu, który został udostępniony. Jeśli chcesz wysłać pocztą e-mail dokument zamiast tego, jak to prawo z Word.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem usługi OneDrive lub programu SharePoint

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w Word Mobile i zapisywanie dokumentów w OneDrive lub SharePoint Online, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować, przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z programem Word > Otwórz program Word i zaloguj się. Aby uzyskać instrukcje, jak zapisać dokument w lokalizacji online Przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zapisując dokumenty do OneDrive lub SharePoint Online, można również kontrolować, kto edytuje plik, upewnij się, że wszyscy widzą najnowsze zmiany bezpośrednio z dala od komputera i dostęp do dokumentów na wszystkich urządzeniach. Można łatwo przekazać dokumenty zarówno starsze i nowsze OneDrive lub SharePoint Online.

 1. W dokumencie Word, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu informuje o program Narrator: "Off, przycisk Udostępnij." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie. Narrator poinformuje: „Wpisz adres e-mail, aby kogoś zaprosić”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć klawiaturę ekranową i zacząć pisać.

 3. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić dokument.

  Porada: Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz po prostu szybko przesunąć w prawo, aby wybrać osobę z listy Kontakty. Narrator poinformuje: „Przeglądaj kontakty, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać przycisk i przejść do listy Kontakty. Wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aby przejść przez listę kontaktów, lub użyj pozycji Wyszukaj u góry. Gdy dojdziesz do kontaktu, którego chcesz dodać jako adresata, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wizytówka. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz adres e-mail, którego chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Jeśli chcesz dołączyć do zaproszenia osobistą uwagę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dołącz wiadomość, opcjonalnie, tekst do edycji”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Jeśli chcesz, aby adresat mógł wyświetlić dokument, ale nie mógł go edytować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Udziel uprawnień do tego dokumentu, może edytować”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta lista opcji, a Narrator poinformuje: „Menu”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Może wyświetlać”, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać.

 6. Aby wysłać zaproszenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zaproszenie zostanie wysłane i nastąpi powrót do okna dialogowego Udostępnianie.

Udostępnianie kopii dokumentu przy użyciu poczty e-mail

Możesz również wysłać wiadomość e-mail z kopią dokumentu bezpośrednio z programu Word.

 1. W dokumencie Word, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Off, przycisk Udostępnij." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie. Narrator poinformuje: „Wpisz adres e-mail, aby kogoś zaprosić”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Więcej opcji, link”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Narrator poinformuje: „Wyślij załącznik lub uzyskaj link do udostępniania”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij jako załącznik, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarte okno Udostępnianie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę swojego konta e-mail, na przykład „Poczta Outlook”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie otwarte okno poczty. Fokus znajdzie się w polu Do. Wpisz adres odbiorcy za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz po prostu szybko przesunąć w prawo, aby wybrać osobę z listy Kontakty. Narrator poinformuje: „Wybierz kontakty, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać przycisk i przejść do listy Kontakty. Wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aby przejść przez listę kontaktów, lub użyj pozycji Wyszukaj u góry. Gdy dojdziesz do kontaktu, którego chcesz dodać jako adresata, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wizytówka. Narrator poinformuje: „Kontakty, okno”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz adres e-mail, którego chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby edytować temat wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz temat za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu przejdź do klawisza Enter i naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby dodać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wiadomość, tekst do edycji”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury ekranowej.

 9. Po zakończeniu szybko przesuwaj w górę, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Wyślij, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i wysłać dokument.

  Dokument zostanie wysłany i nastąpi powrót do okna dialogowego Udostępnianie.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Śledzenie zmian w dokumencie i przeglądanie ich w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Udostępnianie dokumentów za pomocą Word Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Podczas udostępniania plików z OneDrive możesz zapraszać osoby do wyświetlania lub edytowania dokumentu, aby móc pracować razem w tym samym czasie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Udostępnianie dokumentu za pośrednictwem usługi OneDrive

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w Word Online i Zapisz dokumenty OneDrive, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować, przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z programem Word > Otwórz aplikacji Word Web App i zaloguj się. Aby uzyskać instrukcje, jak zapisać dokument w lokalizacji online Przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zapisując dokumenty OneDrive, można również kontrolować, kto edytuje plik, upewnij się, że wszyscy widzą najnowsze zmiany bezpośrednio z dala od komputera i dostęp do dokumentów na wszystkich urządzeniach. Możesz wysłać zarówno starsze i nowsze dokumentów, aby OneDrive.

 1. Podczas edytowania dokumentu w Word Online, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Lista usług firmy Microsoft."

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Udostępnij, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przypisać uprawnienia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej opcji uprawnień, na przykład „Tylko osoby, które mają już dostęp, mogą użyć tego linku”. Następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Strona Ustawienia linku”. Za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę wybierz odpowiednią opcję.

  Aby kontrolować prawami edytowania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Inne ustawienia, opcja jest zaznaczona, pozwala edytować pole wyboru". Jeśli nie chcesz jeszcze edytowania dokumentu każda osoba, naciśnij klawisz SPACJA.

  Aby zastosować zmiany w uprawnieniach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Osoby, aby udostępnić można edytować pola kombi", a następnie wpisz adres e-mail osoby, do którego chcesz udostępnić dokument. Aby udostępnić więcej niż jedna osoba, użyj średnikami adresów e-mail.

 5. Aby dodać wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj wiadomość, opcjonalne”, a następnie wpisz wiadomość.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Udostępnianie linku do dokumentu

Możesz skopiować link do dokumentu i wkleić go do innego pliku udostępnionego, na przykład do prezentacji programu PowerPoint.

 1. W dokumencie Word Online naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz "Lista usług firmy Microsoft."

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, Udostępnij".

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "inne sposoby udostępniania łącza. Kopiuj łącze, przycisk", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Utworzone łącze". Fokus znajduje się w polu tekstowym łącze.

 4. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Przycisk Kopiuj", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Skopiowane łącze".

 5. Aby zamknąć okno łącza, naciśnij klawisze Alt + C. Zwraca fokusu do treści dokumentu.

 6. Wklej link, na przykład w innym pliku udostępnionym.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×