Udostępnianie dokumentów lub folderów w programie SharePoint Server

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dokumentów i folderów, które są przechowywane w OneDrive dla Firm są prywatne, dopóki nie zdecydujesz się je udostępnić. Podobnie w bibliotece witryny może chcesz udostępnić określonych dokumentów lub folderów osobom, które w przeciwnym razie nie mają dostępu do witryny. Podczas udostępniania dokumentów i folderów, możesz zdecydować, czy chcesz umożliwić użytkownikom edytowanie lub po prostu je wyświetlić.

Udostępnianie dokumentu lub folderu

 1. Przejdź do usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki witryny zawierającej dokument lub folder, który chcesz udostępnić.

 2. Wybierz wielokropek (...) obok dokumentu lub folderu, aby otworzyć jego objaśnienie, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

  Rozpoczynanie udostępniania dokumentu w bibliotece programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie na karcie Zapraszanie osób wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić dokument lub folder.

 4. Wybierz ustawienie uprawnienia.

  Wybieranie ustawienia uprawnień dla osób zaproszonych do udostępniania dokumentu

 5. W razie potrzeby wpisz tekst, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail wysyłanej wszystkim zaproszonym osobom. Wiadomość e-mail zawiera link do udostępnionego dokumentu.

 6. Jeśli nie chcesz wysłać wiadomość e-mail, kliknij pozycję Pokaż opcje, a następnie usuń zaznaczenie opcji Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

Początek strony

Często zadawane pytania

Jak udostępnić dokument wszystkim w mojej organizacji?

W usłudze OneDrive dla Firm istnieją dwie metody udostępnienia dokumentu wszystkim osobom:

 • Użyj okna dialogowego Udostępnianie. Postępuj zgodnie z opisaną wyżej procedurą udostępniania dokumentu lub folderu, ale w polu Zaproś osoby wpisz Wszyscy.

  Udostępnianie dokumentu wszystkim przy użyciu okna dialogowego Udostępnianie

 • Tworzenie folderu "Udostępnione wszystkim" (lub o podobnej nazwie) i umieść dokumenty w tym folderze zostaną utworzone. Aby utworzyć folder, kliknij pozycję pliki > Nowy Folder. Folder można udostępnić innym osobom, jak go utworzyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający folder Udostępnione wszystkim

Okno dialogowe Udostępnianie umożliwia wybranie pozycji „Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych”. Jeśli organizacja zezwala na udostępnianie zewnętrzne, określenie „Wszyscy” dotyczy też użytkowników zewnętrznych — osób spoza organizacji, które zostały wcześniej zaproszone do udostępniania dokumentów jako goście przez Ciebie lub innych użytkowników w organizacji.

Jeśli masz udostępnione wszystkim folderu, który został zainicjowany dla Ciebie, wszyscy otrzymają uprawnienia do edytowania dokumentów, które należy umieścić w udostępnione wszystkim folderu, chyba że możesz zmienić ustawienia uprawnienia lub usługi OneDrive dla Firm został utworzony przed czerwca 2014 r. Jeśli do OneDrive dla Firm został utworzony wcześniej, udostępnione wszystkim folderu pracę z uprawnieniami tylko do odczytu. Możesz zmienić ustawienia dowolnej chwili, wykonując instrukcje dotyczące udostępniania folderu w tym artykule uprawnienia.

Początek strony

Jak inni użytkownicy mogą znaleźć dokumenty, które udostępniam wszystkim?

Dokumenty, które udostępniasz wszystkim osobom, nie pojawiają się w ich widokach Udostępnione mi w usłudze OneDrive dla Firm. Jaka jest tego przyczyna? Zauważ, że zależnie od wielkości Twojej organizacji mogą istnieć setki lub nawet tysiące dokumentów udostępnianych wszystkim. Możesz również nie życzyć sobie wysyłania wiadomości e-mail z zaproszeniem do każdej osoby w Twojej organizacji.

Zamiast tego mogą one znaleźć te dokumenty w następujący sposób:

 • Korzystając z linka wysłanego przez Ciebie bezpośrednio w wiadomości e-mail.

  Sieciowy adres URL każdego dokumentu możesz znaleźć w jego objaśnieniu.
  Adres URL dokumentu w sieci Web Skopiuj adres URL i wklej go w wiadomości e-mail zaadresowanej do określonych osób, które chcesz powiadomić.

 • Za pomocą pola Wyszukiwanie w usłudze OneDrive dla Firm.

  W tym przykładzie użytkownik wyszukuje słowo kluczowe „Procesy sądowe”, aby znaleźć wszelkie dokumenty na ten temat udostępnione w ramach organizacji. Wyszukiwanie słów kluczowych w celu znalezienia dokumentów udostępnionych przez inne osoby

Początek strony

Jak sprawdzić, komu udostępniam dokument?

 1. Wybierz menu Więcej (...) obok dokumentu, którego kartę podręczną chcesz otworzyć.

  Na karcie podręcznej są wyświetlane nazwy osób, którym udostępniasz dokument.

  Na karcie podręcznej znajduje się lista osób współużytkujących dokument

 2. Jeśli nazwy wszystkich osób, którym udostępniasz, nie mieszczą się na karcie, wybierz link Więcej na końcu listy nazw. Możesz przewijać listę, aby wyświetlić wszystkie nazwy.

  Karta Udostępnianie w oknie dialogowym Udostępnianie

  Porady: 

  • Jeśli w bibliotece, w której pracujesz, jest widoczna kolumna Udostępnianie, możesz wybrać ikonę osób, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie.

  • Ikona udostępniania dla dokumentu udostępnionego co najmniej dwóm osobom

Jak zatrzymać udostępnianie dokumentu lub folderu?

Aby ustawić dokument lub folder ponownie jako prywatny, możesz zatrzymać jego udostępnianie.

 1. Wybierz ikonę osób dla dokumentu lub folderu, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie.

  Ikona udostępniania dla dokumentu udostępnionego co najmniej dwóm osobom

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Może wyświetlać lub Może edytować obok osoby, dla której chcesz zatrzymać udostępnianie pliku, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

  Polecenie Zatrzymaj udostępnianie w oknie Udostępnianie w usłudze OneDrive dla Firm

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×