Udostępnianie diagramu lub konwersacji w aplikacji Visio Online

Diagram jest przechowywany w trybie online w programie SharePoint, dlatego możesz z łatwością zaprosić inne osoby do ocenienia diagramu i dodawania komentarzy w ramach konwersacji z podziałem na wątki. Mimo że aplikacja Visio Online nie obsługuje jednoczesnego edytowania, można skoordynować edycję diagramu z innymi osobami.

Udostępnianie diagramu innym osobom, które mają program SharePoint

Diagram możesz udostępnić innym osobom, wysyłając link do niego w wiadomości e-mail.

 1. Otwórz diagram w aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz diagram, wybierz pozycję Udostępnij Polecenie Udostępnij .

  • Jeśli edytujesz diagram, wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Wyślij. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365.

Udostępnianie diagramu innym osobom, które nie mają programu SharePoint

Aby udostępnić diagram, możesz wysłać link. Diagram będzie można wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej — niezależnie od tego, czy dana osoba ma klasyczny program Visio, czy nie. Poniższe kroki wymagają, aby administrator włączył udostępnianie zewnętrzne w usłudze SharePoint Online. Dowiedz się więcej.

 1. Otwórz diagram w aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz diagram, wybierz pozycję Udostępnij Polecenie Udostępnij .

  • Jeśli edytujesz diagram, wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Kopiuj link. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365.

Wyświetlanie komentarzy dla diagramu i dodawanie ich

 1. Otwórz diagram do przeglądania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Wybierz pozycję Pokaż więcej poleceń (...) > Komentarze.

  Obraz przedstawiający okienko Komentarz w aplikacji Visio Online

  Zostanie wyświetlone okienko Komentarze.

 3. Dodaj swoje komentarze oraz wyświetl komentarze innych osób.

Koordynowanie edycji diagramu z innymi osobami

Gdy edytujesz diagram, limit czasu Twojej sesji jest przekraczany po 5 minutach braku aktywności, aby zminimalizować ryzyko konfliktu edycji. Możesz kontynuować edytowanie, wybierając pozycję Odśwież w polu komunikatu, które jest wyświetlane, gdy limit czasu zostanie przekroczony.

Komunikat dla odświeżenia sesji

Czasami, gdy otwierasz diagram do edycji, inny użytkownik już go edytuje, diagram jest zablokowany do edycji i jest wyświetlane okno komunikatu. Istnieje kilka przyczyn takiej sytuacji i kilka odpowiednich czynności, które możesz wykonać:

 • Masz plik otwarty do edycji na innej karcie lub w innym oknie przeglądarki. Aby zwolnić blokadę, zamknij tę inną kartę lub to inne okno przeglądarki.

 • Masz plik otwarty w programie Visio. Aby zwolnić blokadę, zamknij program Visio.

 • Inny użytkownik ma plik otwarty do edycji w programie Visio lub w aplikacji Visio Online. Aby zwolnić blokadę, poczekaj, aż inny użytkownik zamknie plik lub minie limit czasu jego sesji.

W międzyczasie możesz wykonać instrukcje wyświetlone w oknie komunikatu:

Komunikat dla zablokowanego pliku
 • Aby wyświetlić diagram, wybierz pozycję Otwórz w widoku do czytania.

 • Aby zapisać kopię diagramu w bibliotece programu SharePoint lub folderze usługi OneDrive dla Firm, wybierz pozycję Zapisz kopię.

Zobacz też

Visio Online — pomoc

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×