Uaktualnianie programu SharePoint 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W 13 paź 2020 Microsoft Office SharePoint Server 2010 osiągnie koniec pomocy technicznej. W tym artykule opisano zasobów, aby pomóc użytkownikom migrowanie ich istniejących danych programu SharePoint Server 2010 do usługi SharePoint Online lub uaktualnienie do programu SharePoint Server lokalnego.

Co to jest koniec pomocy technicznej?

Gdy oprogramowanie w programie SharePoint Server 2010 i SharePoint Foundation 2010 osiągnie koniec jego cyklu świadczenia pomocy technicznej (czas, w którym firma Microsoft udostępnia nowe funkcje, poprawki, poprawki zabezpieczeń i tak dalej) jest to oprogramowanie "end obsługi", lub, Czasami jego "emerytury". Na koniec pomocy technicznej (lub EOS) produktu nic się nie faktycznie zamknięcie lub przestaje działać; jednak na końcu pomocy technicznej oprogramowania firmy Microsoft nie jest już zawiera:

  • pomoc techniczną w zakresie mogących wystąpić problemów;

  • poprawki błędów dotyczące wykrytych problemów, które mogą wpłynąć na stabilność i użyteczność serwera;

  • poprawki zabezpieczeń dotyczące wykrytych luk, które mogą narazić serwer na naruszenie bezpieczeństwa;

  • aktualizacje stref czasowych.

Oznacza to, nie będzie dalsze aktualizacje, poprawki, lub poprawki zostanie wysłane dla produktu (w tym poprawki poprawki zabezpieczeń) i Microsoft Support będzie mieć pełni przesuniętą wysiłków pomocy technicznej do nowszej wersji. Jak zbliża się na koniec pomocy technicznej programu SharePoint Server 2010, możesz należy korzystać z możliwości przycinanie dane, które nie są już potrzebne przed uaktualnieniem produktu i/lub migracji ważnych danych.

Uwaga: Środowiska operacyjnego zwykle trwa 10 lat od daty początkowej wersji produktu. Możesz wyszukać dla Partnerów firmy Microsoft , który pomoże z uaktualnienia do następnego wersję oprogramowania lub z migracji usługi Office 365 (lub oba). Upewnij się, że jest się pamiętać końca dat pomocy technicznej na również krytyczne technologii źródłowych szczególnie wersję programu SQL server, którego używasz z programem SharePoint.

Jakie opcje są dostępne?

Najpierw sprawdź datę, na której kończy się pomocy technicznej w witrynie cyklu życia produktu. Następnie należy zaplanowanie czasu uaktualnienia lub migracji znający tej daty. Pamiętaj, że na liście z produktu nie przestają działać w dniu i można kontynuować użytkowania, ale, ponieważ instalacji będzie już poprawek po upływie tej daty, będzie strategii, która pomoże Ci sprawniej przejście do następnej wersji produktu.

Ta macierz ułatwia kreślenia kursu, jeśli chodzi o Migrowanie funkcji produktu i dane użytkownika:

koniec Pomoc dotycząca produktu

Dobra

Najlepsze

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Wdrożenie hybrydowe programu SharePoint

Program SharePoint Server 2016 (lokalne)

Wyszukiwanie hybrydowych chmury programu SharePoint

Jeśli wybierzesz opcji na końcu niskiej skali (Opcje warto), musisz rozpocząć planowanie uaktualnienia innego po zakończeniu migracji z programu SharePoint Server 2010. (koniec pomocy technicznej dla programu SharePoint Server 2010 i SharePoint Foundation 2010 zaplanowane do 13 paź 2020, ale Pamiętaj, które należy zawsze sprawdzania witryny cyklu życia produktu z najbardziej dokładne dat!)

Miejsce, w którym należy można przejść dalej?

Program SharePoint Server 2013 i SharePoint Foundation 2013 mogą być instalowana lokalnie na własnych serwerach. W przeciwnym razie możesz użyć usługi SharePoint Online, która jest usługi online, który jest częścią usługi Microsoft Office 365. Istnieje możliwość:

  • Migrowanie do usługi SharePoint Online

  • Uaktualnianie programu SharePoint Server lub SharePoint Foundation lokalnego

  • Obie powyższe

  • Zaimplementowanie rozwiązania hybrydowego SharePoint

Należy pamiętać o ukrytych koszty skojarzone z zachowaniu farmy serwerów, przechodząc do przodu, utrzymania lub Migrowanie dostosowania i uaktualnianie sprzętu, od których zależy programu SharePoint Server. Jeśli znane i uwzględnienie wszystkie te będą łatwiej kontynuować uaktualnianie lokalnego. W przeciwnym razie po uruchomieniu farmie na starsze serwery programu SharePoint bez intensywnie dostosowania, możesz skorzystać z planowanej migracji do usługi SharePoint Online. Istnieje także możliwość którego lokalna sklepach program SharePoint Server może wybrać opcję niektóre dane są rozmieszczone w usłudze SharePoint Online w celu zmniejszenia ilości Zarządzanie sprzętem gromadzenia wszystkich swoich danych lokalnych obejmuje. Może być bardziej ekonomicznych przenieść część danych w usłudze SharePoint Online.

Uwaga: Administratorzy usługi SharePoint może utworzyć subskrypcji usługi Office 365, konfigurowanie nowym witryny usługi SharePoint Online, a następnie obcięte czysto, w kierunku od programu SharePoint Server 2010, trwa tylko najważniejsze dokumenty świeży witryn usługi SharePoint Online. W tym miejscu pozostałe dane może odsączony z witryny programu SharePoint Server 2010 do archiwum lokalnego.

SharePoint Online (SPO)

Instalacja lokalna programu SharePoint Server

Długi czas realizacji (planowanie/wykonanie/weryfikacja)

Długi czas realizacji (planowanie/wykonanie/weryfikacja)

Niższy koszt finansowy (brak zakupów sprzętu)

Wyższy koszt funduszy (sprzętu zakupy)

Jednorazowy koszt migracji

Jednorazowy koszt powtarzający się przy każdej kolejnej migracji

Niski całkowity koszt utrzymania/konserwacji

Wysoki całkowity koszt utrzymania/konserwacji

Podczas migracji do usługi Office 365 jednorazowego przenoszenie będą większe kosztów w czasie poświęcony planowania i zaplanowania (gdy jesteś organizowania danych i określanie, jakie należy podjąć w chmurze i co należy pozostawić). Jednak po migracji danych uaktualnienia będzie automatyczne od tego momentu ustalenia jak już nie będą potrzebne do zarządzania aktualizacje sprzętu i oprogramowania, a wydłużyć czas farmie kopia zapasowa zostanie przez Microsoft umowy poziomu usług (SLA).

Migrowanie do usługi SharePoint Online

Upewnij się, że są dostępne wszystkie funkcje potrzebne przeglądając opis skojarzonej usługi SharePoint Online. Oto łącze do wszystkich opisów usług 365 pakietu Office:

Opisy usługi Office 365

Nie jest obecnie sposób, w którym można bezpośrednio migrację z programu SharePoint Server 2010 (lub SharePoint Foundation 2010) do usługi SharePoint Online, dlatego część pracy jest ręczne. To umożliwiają szansy sprzedaży do archiwizacji i śliw danych oraz witryn, które nie są już potrzebne, przed Przenieś. Można archiwizować innych danych do magazynowania. Również należy pamiętać, że programu SharePoint Server 2010 ani programu SharePoint Foundation 2010 przestanie działać na końcu pomocy technicznej, aby administratorzy mogą mieć okres, w którym programu SharePoint jest nadal uruchomiony klientom nie pamięta przenieść część danych.

Jeśli uaktualnienie do programu SharePoint Server 2013 lub programu SharePoint Server 2016 i chce umieszczanie danych w usłudze SharePoint Online, przenoszenie również może obejmować za pomocą Interfejsu API migracji programu SharePoint (migrowania informacji do usługi OneDrive dla firm).

Online Pro

Online Con

Firma Microsoft dostarcza sprzęt dla usługi SPO i administruje całym sprzętem.

Funkcje dostępne w lokalnej instalacji programu SharePoint Server i w usłudze SPO mogą się różnić.

Jesteś administratorem globalnym subskrypcji i możesz przypisywać administratorów do witryn usługi SPO.

Niektóre akcje, które są dostępne z administratorem farmy programu SharePoint Server w wersji lokalnej nie istnieje (lub nie są konieczne) w roli administratora programu SharePoint w usłudze Office 365, ale administracji programu SharePoint są lokalne Administracja zbiorem witryn i własności witryny do swojego org.

Microsoft dotyczy poprawki, poprawki i aktualizacje do podstawowej sprzętu i oprogramowania (włącznie z serwerami SQL, na których działa usługa SharePoint Online).

Ponieważ nie ma dostępu do źródłowego systemu plików w usłudze, niektóre dostosowania są ograniczone.

Firma Microsoft publikuje umowy dotyczące poziomu usług i szybko reaguje na zdarzenia związane z poziomem usług.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych oraz inne opcje odzyskiwania są wykonywane automatycznie przez usługę SharePoint Online — nieużywane kopie zapasowe są zastępowane.

Testowanie zabezpieczeń i dostosowywanie wydajności serwera przeprowadza na bieżąco firma Microsoft w ramach usługi.

Zmiany w interfejsie użytkownika i inne funkcje programu SharePoint są instalowane przez usługę i może być konieczne ich włączenie lub wyłączenie.

Usługa Office 365 spełnia wiele standardami: Office 365 zgodności.

Pomoc w ramach migracji jest ograniczona.

Duża część uaktualnienia będzie wykonywana ręcznie lub za pośrednictwem interfejsu API migracji usługi SPO opisanego w artykule Przewodnik dotyczący zawartości migracji usługi SharePoint Online i usługi OneDrive.

Ani inżynierowie działu pomocy technicznej firmy Microsoft, ani pracownicy zatrudnieni w centrum danych nie mają nieograniczonego dostępu administratora do Twojej subskrypcji.

Jeśli infrastruktura sprzętowa wymaga uaktualnienia w celu obsługi nowszej wersji programu SharePoint lub jeśli do uaktualnienia jest wymagana farma pomocnicza, mogą wystąpić dodatkowe koszty.

W wykonaniu jednorazowego zadania migracji danych do usługi SharePoint Online mogą pomóc partnerzy.

Nie wszystkie zmiany w usłudze SharePoint Online są w kontrolę. Po migracji projektu różnice w menu, biblioteki i inne funkcje tymczasowo może wpłynąć na związane z użytecznością.

Produkty online są aktualizowane automatycznie przez usługę, co oznacza, że funkcje mogą zastąpić, to nie PRAWDA końca cyklu świadczenia pomocy technicznej.

Ma końca cyklu świadczenia pomocy technicznej dla programu SharePoint Server (lub SharePoint Foundation), oraz źródłowych serwerów SQL.

Jeśli zamierzasz utworzyć nową witrynę usługi Office 365 i stosownie do potrzeb przeprowadzić ręczną migrację danych do tej witryny, tutaj możesz zapoznać się z opcjami usługi Office 365:

Opcje planu usługi Office 365

Uaktualnienie programu SharePoint Server w środowisku lokalnym

W najnowszej wersji produktu lokalnego programu SharePoint (SharePoint Server 2016) uaktualnienia programu SharePoint Server musi pracy pojedynczo, oznacza to, że nie ma sposobu uaktualniania programu SharePoint Server 2010 do programu SharePoint Server 2016, bezpośrednio.

Liczba kolejna ścieżkę uaktualnienia : programu SharePoint Server 2010 > programu SharePoint Server 2013 > programu SharePoint Server 2016

Jeśli wybierzesz obserwować całą ścieżkę w programie SharePoint 2010 do programu SharePoint Server 2016, to czas i planowania. Aktualizacje obejmują koszt uaktualniony sprzętu (należy pamiętać, serwerów SQL również muszą zostać uaktualnione), oprogramowania i administracji. Ponadto dostosowania może być konieczne uaktualniona lub nawet porzucone. Upewnij się, zbierania uwag na wszystkie dostosowania krytyczne przed uaktualnieniem farmy programu SharePoint Server.

Uwaga: Istnieje możliwość obsługi do końca farmy pomocy technicznej programu SharePoint 2010, zainstalować farmy programu SharePoint Server 2016 na nowy sprzęt (aby osobnych farmach uruchamianie side-by-side), następnie planowanie i wykonać ręczna migracja zawartości (w przypadku pobierania i ponowne przekazywanie zawartości, dla przykład). Istnieje potencjalnych problemów do tych ręcznego przenoszenia (na przykład dokumenty pochodzące z 2010 o bieżącym ostatniej modyfikacji konto z alias konta, wykonując czynności ręcznego), a niektóre pracy należy wykonać wyprzedzeniem (ponowne tworzenie witryn, podwitryn, uprawnień i Lista struktur). Jest odpowiednim czasie brać pod uwagę dane, które można przenosić do miejsca do magazynowania lub nie są już potrzebne. Może to zmniejszyć wpływ migracji. W obu przypadkach Oczyszczanie do środowiska przed przeprowadzeniem uaktualnienia. Upewnij się, farmie istniejących działa przed uaktualnieniem, a (na wiesz) przed zlikwidować!

Pamiętaj, aby przejrzeć obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualniania:

Jeśli masz dostosowania, musisz mieć plan uaktualniania dla każdego kroku na ścieżce migracji:

Środowisko lokalne Pro

Środowisko lokalne Con

Pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami farmie programu SharePoint (i jego SQL) z sprzętu serwera w górę.

Wszystkie podziały i poprawki są odpowiedzialne za firmy (ale mogą uczestniczyć płatnej Support firmy Microsoft, jeśli produktu nie znajduje się na końcu obsługi):

Pełen zestaw funkcji programu SharePoint Server w środowisku lokalnym z opcją połączenia Twojej farmy lokalnej z subskrypcją usługi SharePoint Online za pośrednictwem rozwiązania hybrydowego.

Uaktualnienie, poprawki, poprawki zabezpieczeń, uaktualnień sprzętu i wszystkie konserwacji programu SharePoint Server i jego farmy SQL są zarządzane lokalnego.

Pełny dostęp dla większej opcje dostosowywania niż z usługą SharePoint Online.

Standardy dotyczące zgodności obsługiwane przez usługę Office 365 należy skonfigurować ręcznie w środowisku lokalnym.

Testowanie zabezpieczeń i dostosowywanie wydajności serwera przeprowadzane w swojej siedzibie (w obszarze kontrolę nad).

Usługa Office 365 może udostępniać usłudze SharePoint Online funkcje, które nie współdziałają z instalacją lokalną programu SharePoint Server.

W migracji danych do następnej wersji programu SharePoint Server (i kolejnych) mogą pomóc partnerzy.

Twoje witryny programu SharePoint Server nie używają automatycznie certyfikatów SSL/TLS jak w usłudze SharePoint Online.

Pełna kontrola nad konwencjami nazewnictwa, tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych oraz innymi opcjami odzyskiwania w instalacji lokalnej programu SharePoint Server.

Lokalnego serwera programu SharePoint jest wielkość liter do cyklów produktu.

Zasoby potrzebne do uaktualnienia

Zacznij od porównanie wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. Jeśli nie spełnia podstawowe wymagania dotyczące uaktualniania na obecnym sprzęcie, to oznacza, musisz najpierw uaktualnić sprzętu w farmie lub na serwerach SQL lub że konieczne może być przeniesienie niektórych procent witryn sprzętu "wiecznie zielone" usługi SharePoint online. Po dokonaniu oceny wykonaj obsługiwane ścieżki uaktualniania i metod.

Tworzenie rozwiązania hybrydowego programu SharePoint między usługi SharePoint Online i programie SharePoint Server lokalnego

Inną opcją (takie, które mogą być zarówno w lokalnej, jak i online względem niektórych migracji wymaga) jest hybrydowym, można nawiązać połączenie programu SharePoint Server 2013 lub 2016 farmy usługi SharePoint Online, aby utworzyć hybrydowego programu SharePoint: Dowiedz się więcej o rozwiązania hybrydowe programu SharePoint.

Jeśli zdecydujesz, że hybrydowych farmy programu SharePoint Server jest celem migracji, należy zaplanować jakie witryn i zarządzanie użytkownikami, należy przenieść do trybu online, a które wymagają pozostać lokalnego. Przeglądanie i klasyfikację zawartości farmy programu SharePoint Server (Określanie, jakie dane są wysoki, średni lub niski wpływ na firmy) może być przydatne do podjęciem decyzji. Możliwe, że jedynym elementem, które trzeba udostępnić usługi SharePoint Online jest () konta logowania i (b indeksu wyszukiwania programu SharePoint Server — to nie może być wyczyść aż przeglądać używania witryny. Jeśli firma zdecyduje się później przeprowadzić migrację całej zawartości usługi SharePoint Online, można przenieść wszystkie pozostałe konta i dane w trybie online i zlikwidować farmy lokalnej i zarządzania i administracji farmy programu SharePoint, które zostaną wykonane za pośrednictwem usługi Office 365 konsole od tej chwili.

Pamiętaj zapoznać się z istniejących typów hybrydowych i jak skonfigurować połączenie między farmie programu SharePoint w lokalnym i subskrypcji usługi Office 365.

Dobrym sposobem na zobaczyć, jak działa farmy programu SharePoint hybrydowego jest przez utworzenie środowisko deweloperów/testowanie usługi Office 365. Gdy masz wersji próbnej lub zakupu subskrypcji usługi Office 365, będzie w przyszłości tworzenia zbiorów witryn sieci Web i bibliotek dokumentów w usłudze SharePoint Online do której możesz przeprowadzić migrację danych (albo ręcznie, za pomocą interfejsu API migracji, lub — jeśli chcesz przeprowadzić migrację Moje Zawartości witryny do usługi OneDrive dla firm — za pomocą Kreatora hybrydowe).

Uwaga: Pamiętaj, że farmie programu SharePoint Server 2010 najpierw muszą być uaktualnione, lokalny program SharePoint Server 2013 lub programu SharePoint Server 2016, korzystać z opcji hybrydowych. SharePoint Foundation 2010 i SharePoint Foundation 2013 nie można tworzyć połączenia hybrydowego z usługą SharePoint Online.

Tematy pokrewne

Zasoby, aby pomóc w przypadku uaktualniania pakiet Office 2007 lub 2010 serwerów i klientów
Omówienie procesu uaktualniania z programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013
Najważniejsze wskazówki dotyczące uaktualniania z programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013
Rozwiązywanie problemów z bazy danych uaktualnić problemów w programie SharePoint 2013
wyszukiwania dla partnerów firmy Microsoft ułatwiające uaktualnienie
Aktualizacji produktów obsługi zasad dla programu SharePoint 2013
Aktualizacja produktu Obsługa zasad dla programu SharePoint Server 2016

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×