Uaktualnianie do pakietu Office 2016 przy użyciu usługi Office 365 dla firm

Poniższe informacje są przeznaczone dla osób korzystających z usługi Office 365 w organizacjach (w tym instytucjach edukacyjnych i rządowych oraz organizacjach niedochodowych).

Uwagi: 

W związku z wydaniem pakietu Office 2016 możesz teraz bezpłatnie uzyskać najnowszą wersję pakietu Office na komputer PC lub Mac, jeśli masz istniejącą subskrypcję usługi Office 365 dla firm zawierającą aplikacje klasyczne pakietu Office. Jeśli po wykonaniu tych czynności nie widzisz opcji zainstalowania najnowszych produktów, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie pakietu Office.

Jesteś administratorem usługi Office 365? Administratorzy, którzy chcą uaktualnić pakiet Office użytkowników w organizacji do najnowszej wersji, powinni najpierw zapoznać się z instrukcją krok po kroku w temacie Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

Uaktualnianie do pakietu Office 2016 przy użyciu usługi Office 365 dla firm

Uaktualnianie do pakietu Office 2016 albo programu Project Professional 2016 lub Visio Pro 2016

Wybierz produkt pakietu Office, który chcesz uaktualnić. Jeśli nie wiesz, której wersji pakietu Office obecnie używasz, zobacz Która wersja pakietu Office jest używana?.

Opcje uaktualniania

Co należy zrobić

Instalowanie pakietu Office przez administratora usługi Office 365 lub dział informatyczny

Nie musisz nic robić. Administrator lub dział informatyczny prawdopodobnie będzie nadal zarządzać instalacjami i aktualizacjami.

Uaktualnianie wcześniejszej wersji pakietu Office, takiej jak Office 2010 lub Office 2007

Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Office 2016, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie wersji pakietu Office, z której chcesz korzystać. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

 1. Odinstaluj pakiet Office, wykonując czynności opisane w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera.

 2. Zainstaluj pakiet Office, wykonując czynności opisane w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

Uaktualnianie pakietu Office 2013

Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Office 2016, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie wersji pakietu Office, z której chcesz korzystać. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

Czynności uaktualniania pakietu Office 2013 zależą od tego, czy kopia pakietu Office została zainstalowana przy użyciu technologii Szybka instalacja, czy instalatora MSI. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

Aby określić typ używanej instalacji

 1. Otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Outlook lub Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Konto pakietu Office lub pozycję Konto pakietu Office.

 3. Jeśli zobaczysz element „Opcje aktualizacji”, to znaczy, że jest to szybka instalacja. Jeśli nie widzisz elementu „Opcje aktualizacji”, to znaczy, że jest to instalacja oparta na instalatorze MSI.

  CTR a MSI

W przypadku wersji pakietu Office 2013 zainstalowanej przy użyciu technologii Szybka instalacja:

 1. Zainstaluj pakiet Office 2016, wykonując czynności opisane w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

W przypadku wersji pakietu Office 2013 zainstalowanej przy użyciu instalatora MSI:

 1. Odinstaluj pakiet Office 2013, wykonując czynności opisane w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera.

 2. Zainstaluj pakiet Office 2016, wykonując czynności opisane w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

Sposoby uaktualniania

Co należy zrobić

Instalowanie programu Project Online — klient komputerowy przez administratora usługi Office 365 lub dział informatyczny

Nie musisz nic robić. Administrator lub dział informatyczny prawdopodobnie będzie nadal zarządzać instalacjami i aktualizacjami.

Uaktualnianie wcześniejszej wersji programu Project, takiej jak Project Professional 2010 lub Project Professional 2007

Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Project Online — klient komputerowy, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie wersji pakietu Office, z której chcesz korzystać. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

 1. Odinstaluj program Project, wykonując czynności opisane w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera.

 2. Zainstaluj program Project, wykonując czynności opisane w sekcji Instalowanie programu Project dla Office 365.

Uaktualnianie programu Project Professional 2013

Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Project Online — klient komputerowy, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie wersji pakietu Office, z której chcesz korzystać. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

Czynności uaktualniania programu Project 2013 zależą od tego, czy kopia programu Project została zainstalowana przy użyciu technologii Szybka instalacja, czy instalatora MSI. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

Sprawdzanie, czy program Project 2013 został zainstalowany przy użyciu technologii Szybka instalacja, czy instalatora MSI   

 1. Otwórz aplikację Project 2013.

 2. Z menu Plik wybierz polecenie Konto.

 3. W instalacjach programu Project 2013 w technologii Szybka instalacja jest dostępny przycisk Opcje aktualizacji.

  Instalacje oparte na instalatorze MSI nie mają przycisku Opcje aktualizacji. W tych instalacjach jest widoczny tylko przycisk Project — informacje.

  Instalacje w technologii Szybka instalacja mają przycisk Opcje aktualizacji na stronie Konto. Instalacje oparte na instalatorze MSI nie mają takiego przycisku.

W przypadku wersji programu Project 2013 zainstalowanej przy użyciu technologii Szybka instalacja:

 1. Zainstaluj program Project 2013, wykonując czynności opisane w sekcji Instalowanie programu Project dla Office 365.

W przypadku wersji programu Project 2013 zainstalowanej przy użyciu instalatora MSI:

 1. Zaleca się odinstalowanie programu Project przez wykonanie czynności opisanych w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera.

 2. Zainstaluj program Project, wykonując czynności opisane w sekcji Instalowanie programu Project dla Office 365.

Sposoby uaktualniania

Co należy zrobić

Instalowanie programu Visio Pro dla Office 365 przez administratora usługi Office 365 lub dział informatyczny

Nie musisz nic robić. Administrator lub dział informatyczny prawdopodobnie będzie nadal zarządzać instalacjami i aktualizacjami.

Uaktualnianie wcześniejszej wersji programu Visio, takiej jak Visio Professional 2010 lub Visio Professional 2007

Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania programu Visio, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie wersji pakietu Office, z której chcesz korzystać. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

 1. Odinstaluj program Visio, wykonując czynności opisane w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera.

 2. Zainstaluj program Visio, wykonując czynności opisane w sekcji Instalowanie programu Visio Pro dla Office 365.

Uaktualnianie programu Visio Professional 2013

Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania programu Visio, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie wersji pakietu Office, z której chcesz korzystać. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

Czynności uaktualniania programu Visio zależą od tego, czy instalacja jest oparta na technologii Szybka instalacja, czy na instalatorze MSI. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

Sprawdzanie, czy program Visio 2013 został zainstalowany przy użyciu technologii Szybka instalacja, czy instalatora MSI   

 1. Otwórz aplikację Visio.

 2. Z menu Plik wybierz polecenie Konto.

 3. W instalacjach programu Visio w technologii Szybka instalacja jest dostępny przycisk Opcje aktualizacji.

  Instalacje oparte na instalatorze MSI nie mają przycisku Opcje aktualizacji. W tych instalacjach jest widoczny tylko przycisk <Visio> — informacje.

  Instalacje w technologii Szybka instalacja mają przycisk Opcje aktualizacji na stronie Konto. Instalacje oparte na instalatorze MSI nie mają takiego przycisku.

W przypadku wersji programu Visio 2013 zainstalowanej przy użyciu technologii Szybka instalacja:

 1. Zainstaluj program Visio Pro, wykonując czynności opisane w sekcji Instalowanie programu Visio Pro dla Office 365.

W przypadku wersji programu Visio 2013 zainstalowanej przy użyciu instalatora MSI:

 1. Zaleca się odinstalowanie programu Visio przez wykonanie czynności opisanych w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera.

 2. Zainstaluj program Visio, wykonując czynności opisane w sekcji Instalowanie programu Visio Pro dla Office 365.

Opcje uaktualniania na komputerze Mac

Instalowanie pakietu Office przez administratora usługi Office 365 lub dział informatyczny:

Nie musisz nic robić. Administrator lub dział informatyczny prawdopodobnie będzie nadal zarządzać instalacjami i aktualizacjami.

Uaktualnianie wcześniejszej wersji pakietu Office, takiej jak Office 2011 dla komputerów Mac:

 1. Zainstaluj pakiet Office, wykonując czynności opisane w artykule Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

  Uwaga: Jeśli po zalogowaniu się na stronie portal.office.com/ols/mySoftware.aspx nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Office 2016 dla komputerów Mac, skontaktuj się z administratorem. Administrator mógł nie przypisać Ci licencji lub nie zezwolić Ci na zainstalowanie najnowszej wersji pakietu Office. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Uaktualnianie użytkowników do najnowszej wersji klienta pakietu Office za pomocą usługi Office 365 dla firm.

 2. Jeśli masz zainstalowany pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, możesz zachować obie wersje pakietu Office na komputerze. Po zaznajomieniu się z pakietem Office 2016 dla komputerów Mac zalecamy odinstalowanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, ponieważ po 10 października 2017 roku nie będzie już objęty pomocą techniczną.

  Ważne: Pakiet Office 2011 dla komputerów Mac nie będzie już dostępny do pobrania z portalu, zatem należy przygotować się do korzystania z pakietu Office 2016 dla komputerów Mac przed ewentualnym odinstalowaniem poprzedniej wersji.

Tworzenie konta w celu uzyskania nowej subskrypcji usługi Office 365 dla firm

Plany usługi Office 365 dla firm zawierają najnowsze wersje pakietu Office, w zależności od wybranego planu. Jeśli interesuje Cię skonfigurowanie usługi Office 365 w swojej organizacji i chcesz dowiedzieć się więcej lub dokonać zakupu, zobacz Plany usługi Office 365 Business i Enterprise.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×