Używanie zewnętrznego źródła danych w tabeli przestawnej w programie Excel dla komputerów Mac

Czasami może być konieczne zbudowanie tabeli przestawnej dla danych przechowywanych poza programem Excel, na przykład w bazie danych. W takim przypadku należy najpierw nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych, a następnie użyć tabeli przestawnej do podsumowania, analizy, eksploracji i prezentacji danych.

Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą zewnętrznego źródła danych

Możliwość użycia zewnętrznego źródła danych zależy od typu tego źródła.

Jeśli źródłem jest baza danych SQL

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Nowe zapytanie bazy danych.

 2. Kliknij pozycję Źródło danych ODBC programu SQL Server.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łączenie ze źródłem danych ODBC programu SQL Server. W oknie dialogowym wpisz dane serwera uzyskane od administratora bazy danych. Po zakończeniu kliknij przycisk Połącz.

 4. Z lewej strony kliknij strzałkę obok serwera, aby wyświetlić bazy danych.

 5. Kliknij strzałkę obok odpowiedniej bazy danych.

 6. Następnie kliknij nazwę odpowiedniej tabeli.

 7. Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij pozycję Uruchom.

 8. Gdy wszystko będzie gotowe do wprowadzenia danych do programu Excel, kliknij pozycję Zwróć dane.

 9. W oknie dialogowym Importowanie danych kliknij pozycję Tabela przestawna, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Excel utworzy pustą tabelę przestawną i wyświetli Konstruktora tabel przestawnych. Dodaj, usuń lub przenieś pola odpowiednio do potrzeb.

Jeśli źródłem nie jest baza danych SQL

Jeśli chcesz skorzystać z zewnętrznego źródła danych, które nie jest bazą danych SQL, musisz mieć zainstalowany na komputerze Mac sterownik ODBC (Open Database Connectivity). Informacje o sterownikach są dostępne na tej stronie internetowej. Po zainstalowaniu sterownika źródła danych możesz użyć danych z tego źródła w tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Nowe zapytanie bazy danych.

 2. Kliknij polecenie Z bazy danych.

 3. Dodaj źródło danych odpowiednie dla Twojej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Z lewej strony kliknij strzałkę obok serwera, aby wyświetlić bazy danych.

 5. Kliknij strzałkę obok odpowiedniej bazy danych.

 6. Następnie kliknij nazwę odpowiedniej tabeli.

 7. Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij pozycję Uruchom.

 8. Gdy wszystko będzie gotowe do wprowadzenia danych do programu Excel, kliknij pozycję Zwróć dane.

 9. W oknie dialogowym Importowanie danych kliknij pozycję Tabela przestawna, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Excel utworzy pustą tabelę przestawną i wyświetli Konstruktora tabel przestawnych. Dodaj, usuń lub przenieś pola odpowiednio do potrzeb.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Sterowniki ODBC zgodne z programem Excel dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×