Używanie wykresów i schematów w prezentacji

Używanie wykresów i schematów w prezentacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wykres można wprowadzać w PowerPoint lub Excel. Jeśli masz dużą ilością danych do wykresu, Tworzenie wykresu w programie Excel, a następnie skopiować go do prezentacji. Również jest najlepszy sposób, aby regularnie zmiany danych, a na wykresie, aby zawsze odzwierciedlało najnowszą numery. W takim przypadku podczas kopiowania i wklejania wykresu, pozostaw je połączone z pliku programu Excel.

Aby utworzyć prosty wykres od podstaw w PowerPoint, kliknij pozycję Wstawianie > Wykres i wybierz odpowiedni wykres.

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Wykres.

  Przycisk Wstaw wykres w programie PowerPoint
 2. Kliknij typ wykresu, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiedni wykres.

  Wybór wykresów kolumnowych w programie PowerPoint

  Porada: W wyborze wykresu najlepiej dostosowanego do określonych danych zobacz Dostępne typy wykresów.

 3. W arkuszu, które zostanie wyświetlone Zamień dane symbol zastępczy na własne informacje.

  Arkusz kalkulacyjny przedstawiający domyślne dane wykresu
 4. Po zakończeniu zamknij arkusz.

Porada: Po wstawieniu wykresu małe przyciski wyświetlane obok jego prawym górnym rogu. Użyj przycisku Przycisk Elementy wykresu Elementy wykresu, aby pokazać, ukryć lub sformatować elementy takie jak tytuły osi lub etykiety danych. Lub za pomocą przycisku Przycisk Dostosuj wygląd wykresu Style wykresu, aby szybko zmienić kolor lub styl wykresu. Przycisk Przycisk Filtry wykresu Filtry wykresu jest bardziej zaawansowanych opcji tej Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie danych na wykresie.

Początek strony

Aby utworzyć prosty wykres od podstaw w PowerPoint, kliknij pozycję Wstawianie > Wykres i wybierz odpowiedni wykres.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

  Obraz Wstążki programu Excel
 2. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij przycisk strzałki w celu przewijania typów wykresów.

  Wybierz typ wykresu, a następnie kliknij przycisk OK.

  W oknie dialogowym Wstawianie wykresu jest dostępnych wiele typów wykresów.

  Porada: Po umieszczeniu wskaźnika myszy na dowolnym typie wykresu na etykietce ekranowej zostanie wyświetlona jego nazwa.

 3. Edytowanie danych w Excel 2010.

  Przykładowe dane do wykresu

  Po zakończeniu edycji danych możesz zamknąć Excel.

 4. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Na wykresie w PowerPoint jest automatycznie zaktualizowane przy użyciu nowych danych.

Możesz zmienić wykres w PowerPoint, łącznie ze zmianą wyglądu, rozmiaru lub położenia. Kliknij wykres, a następnie na karcie Narzędzia wykresów zielony, użyj karty Projektowanie, Układ i Formatowanie, aby wprowadzić zmiany. Aby dodać efekty animacji do wykresu, użyj narzędzia na karcie animacje.

Karta Narzędzia wykresów jest wyświetlana po kliknięciu wykresu.

Uwaga: Jeśli nie widzisz Karty Narzędzia wykresów, upewnij się, że kliknij dowolne miejsce na wykresie, aby go uaktywnić.

Możesz zmienić dane wykresu PowerPoint. Kliknij wykres, a następnie na karcie Narzędzia wykresów zielony wybierz kartę Projekt, a następnie kliknij Edytuj dane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie danych w istniejącym wykresie.

Początek strony

Porady

 • Aby uzyskać dobre ogólny obraz tego, co można dodać do lub zmienić na wykresie, w obszarze Narzędzia wykresów kliknij pozycję Projektowanie, Układ i Format karty i skorzystaj z grupy i opcji dostępnych na każdej z kart.

  Kontekstowa karta Narzędzia wykresów zostanie wyświetlona dopiero po zaznaczeniu wykresu.

 • Można także przejść, projektowanie, układ i funkcje formatowania, które są dostępne dla określonych elementów wykresu (na przykład osi wykresu lub legendy), klikając prawym przyciskiem myszy te elementy wykresu.

 • Niektóre typy wykresów, takich jak schematy organizacyjne, schematów blokowych, diagramów hierarchicznych lub przedstawiający powtarzających się informacji, może być szybkie i efektywne wysyłanie utworzony przy użyciu grafiki SmartArt. Jeśli nie masz pewności, której będzie odpowiedniego narzędzia, zobacz Kiedy używać grafiki SmartArt i kiedy należy używać wykresu?

Więcej informacji

Początek strony

Wstawianie wykresu lub schematu w prezentacji

Aby utworzyć prosty wykres od podstaw w PowerPoint, kliknij pozycję Wstawianie > Wykres i wybierz odpowiedni wykres.

 1. W PowerPoint 2007 kliknij symbol zastępczy, który ma zawierać na wykresie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij wykres, a następnie kliknij przycisk OK.

  W podzielonym oknie zostanie otwarty program Office Excel 2007 z wyświetlonymi przykładowymi danymi w arkuszu.

  Przykładowe dane do wykresu
  Przykładowe dane w arkuszu programu Excel
 4. W programie Excel Aby zastąpić przykładowe dane, kliknij komórkę w arkuszu, a następnie wpisz dane, które mają.

  Możesz także zastąpić przykładowe etykiety oś w kolumnie A i nazwę wpisu legenda w wierszu 1.

  Uwaga: Po zaktualizowaniu arkusza wykres w PowerPoint 2007 aktualizacje automatyczne przy użyciu nowych danych.

 5. Kiedy zakończysz wprowadzanie danych w programie Excel, w menu plik kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga: Aby zmienić dane na wykresie, który został wstawiony,    użyj polecenia Edytuj dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat polecenia Edytuj dane, zobacz Zmienianie danych w istniejącym wykresie.

Wklejanie wykresu programu Excel lub wykresu do prezentacji i łącza do danych w programie Excel

Tworzenie i kopiowanie wykresu lub schematu w Office Excel 2007, a następnie wklej go w prezentacji PowerPoint 2007. Po zaktualizowaniu danych w pliku połączonego Office Excel 2007, możesz zaktualizować na wykresie w PowerPoint przy użyciu polecenia Odśwież dane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kopiowania i wklejania wykresów programu Excel i schematów w prezentacji PowerPoint, zobacz artykuł Kopiowanie wykresu programu Excel do innego programu pakietu Office.

Uwaga: Jeśli chcesz można było automatycznie zaktualizować lub odświeżyć dane do wykresu lub schematu, należy zapisać plik programu Excel, zanim wstawisz wykresu lub schematu.

 1. W programie Excel zaznacz wykres, klikając jego obramowanie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wytnij.

 2. W PowerPoint 2007 kliknij symbol zastępczy na stronie notatek i slajdów, który chcesz wstawić wykres na.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego, osi czasu lub Dodawanie wykresu z programu Excel

Porada: Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz danych wykresu lub innego typu grafiki, zobacz artykuł Kiedy używać grafiki SmartArt i kiedy należy używać wykresu?

Początek strony

Omówienie danych, tworzenia wykresów i wykresów

Wykres lub schemat danych można dodać do prezentacji w jeden z dwóch sposobów:

 • w prezentacji można utworzyć wykresu lub schematu.    Po utworzeniu nowego wykresu w PowerPoint 2007 edytować dane dla tego wykresu w Office Excel 2007, ale dane są zapisywane w pliku PowerPoint.

 • Można wkleić wykres programu Excel lub wykresu do prezentacji i łączenie danych zawartych w pliku Office Excel 2007.    Podczas kopiowania wykresu z pliku zapisanego Office Excel 2007 i wkleić go w prezentacji, danych na wykresie zostanie połączona z tego pliku programu Excel. Jeśli chcesz zmienić dane na wykresie, możesz wprowadzić zmiany do połączonego arkusza w Office Excel 2007, a następnie odświeżyć dane w prezentacji PowerPoint. Arkusz programu Excel jest osobny plik i nie są zapisywane w pliku PowerPoint.

Uwaga: Jeśli prezentacja zawiera wykres, który został utworzony przy użyciu programu Microsoft Graph otwierania prezentacji, który został utworzony w starszej wersji programu PowerPoint, PowerPoint 2007 przechowuje wygląd wykresu lub wykres i umożliwia aktualizowanie w dalszym ciągu wykresu lub wykres.

Wykres utworzony na podstawie przykładowych danych
Wykres w programie PowerPoint składa się z przykładowych danych z arkusza programu Excel
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×