Używanie wykresów i raportów w formie wykresu przestawnego w skoroszycie wyświetlanym w przeglądarce

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wykresy i raporty w formie wykresu przestawnego to podstawowe narzędzia do analizy danych w skoroszytach programu Excel. Informacje wizualne ułatwiają przeglądanie porównań, wzorców i trendów danych.

W przeglądarce można wyświetlić wykresy, zakresy wykresów i wykresy przestawne skoroszytu. Jednak w celu optymalnego wykorzystania tych narzędzi w skoroszycie warto poznać różnice między działaniem tych narzędzi w przeglądarce i w programie Excel 2010.

a

a

W tym artykule

Wyświetlanie i rozmiar wykresu i wykresu przestawnego

Do wykresu lub Wykres przestawny jest statycznego obrazu

Korzystanie z wykresów 3-W i efektów graficznych 3-W

Różnice w jakości kolorów na różnych komputerach

Tworzenie wykresu i wykresu przestawnego: zalecane metody

Wyświetlanie i rozmiar wykresu oraz wykresu przestawnego

Wykresu lub wykres przestawny w skoroszycie obsługiwanym w przeglądarce można wyświetlić na dwa sposoby.

 • Widok arkusza    W widoku arkusza wykresu lub wykresu przestawnego w lokalizacji w arkuszu są wyświetlane z przeglądarki sieci Web.

 • Widok nazwany element    W widoku o nazwie elementu z przeglądarki sieci Web Wyświetla samodzielnie wykresu lub Wykres przestawny. Nie inne elementy arkusza są wyświetlane na ekranie.

W obu sytuacjach maksymalny rozmiar wykresu lub wykresu przestawnego, który można wyświetlić, wynosi jeden megabajt. Tę wartość można zmienić, korzystając z opcji w ustawieniach zaufanej lokalizacji.

Początek strony

Wykres lub wykres przestawny jest obrazem statycznym

W skoroszycie obsługiwanym w przeglądarce jest wyświetlany wykres lub wykres przestawny z bieżącymi danymi. Są to zarówno wartości danych, jak i informacje o danych, takie jak kolejność sortowania elementów w kolumnie, obecność sum częściowych itd.

W przypadku interakcji z danymi, na których jest oparty wykres — przez sortowanie i filtrowanie albo przez rozwijanie i zwijanie poziomów danych — wykres lub wykres przestawny zostanie ponownie wyświetlony w przeglądarce sieci Web. Jednak same dane w wykresie są statyczne. W wykresie i wykresie przestawnym nie można kliknąć łącza, aby go użyć. Nie jest też możliwa interakcja z wykresem lub wykresem przestawnym, jego zmiana albo usunięcie.

Początek strony

Korzystanie z wykresów 3-W i efektów graficznych 3-W

Przeglądarka umożliwia wyświetlanie większości wykresów 3-W, ale konwertuje wykresy na ich odpowiedniki w postaci 2-W. Usługi Excel Services nie obsługują następujących wykresów 3-W:

 • Powierzchniowy 3-W

 • Szkieletowo-powierzchniowy 3-W

 • Powierzchniowo-konturowy

 • Powierzchniowo-konturowo-szkieletowy

Jeśli jakikolwiek wykres zawiera efekty graficzne 3-W, takie jak cień, poświata, wyginanie, skos, wygładzone krawędzie, ponowne kolorowanie czy odbicie, serwer usuwa te efekty lub konwertuje je na efekty alternatywne.

Warto zwrócić uwagę, że wykres 3-W i efekty graficzne 3-W są zachowywane w skoroszycie, dzięki czemu można je nadal wyświetlać po otwarciu skoroszytu w programie Excel.

Początek strony

Różnice w jakości kolorów na różnych komputerach

Należy pamiętać, że ustawienia jakości kolorów różnią się na komputerach klienckich i serwerach. Ustawienia można sprawdzić, klikając w Panelu sterowania ikonę Ekran, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości ekranu, a następnie klikając kartę Ustawienia. Istnieją trzy ustawienia:

 • Najwyższe (32 bity, 4 miliony kolorów).

 • Średnie (16 bitów, 32 000 kolorów).

 • Najniższe (8 bitów, 256 kolorów).

Jakość kolorów może mieć wpływ na czytelność wykresu, zwłaszcza wtedy, gdy użyte kolory różnią się nieznacznie przy bieżącym ustawieniu wyświetlania wybranym przez użytkownika. Ponieważ obraz wykresu jest tworzony na serwerze, ustawienie na serwerze może spowodować ograniczenie liczby kolorów wyświetlanych na wykresie, niezależnie od ustawienia koloru na kliencie.

Początek strony

Tworzenie wykresu i wykresu przestawnego: zalecane metody

Po utworzeniu skoroszytu w Excel 2010 do wyświetlania w przeglądarce jest dobrym pomysłem, aby wyświetlić podgląd wykresu lub wykresu przestawnego w przeglądarce. Można dostosować rozmiar schematu organizacyjnego lub projektowania wykresu w zależności od tego, co widać.

Podczas projektowania wykresu warto rozważyć następujące pytania:

 • Kim są użytkownicy i jakie jest najczęściej używane ustawienie jakości kolorów w przypadku ich komputerów? Czy trzeba zmienić kolory użyte w wykresach, aby były wyraźniejsze?

 • Jeśli wykres jest przycięty, czy można go przesunąć w arkuszu lub przenieść go do innego arkusza, tak aby cały wykres był wyświetlany?

 • Czy wykres jest wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami? Czy trzeba dopasować rozmiar wykresu lub utworzyć kilka innych wykresów, aby zmniejszyć rozmiar i złożoność wykresu?

 • Czy wykres, w którym zastosowano efekty 3-W, jest wyświetlany zgodnie z potrzebami użytkownika w przeglądarce czy trzeba zmodyfikować te efekty w programie Excel?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×