Używanie widoku konspektu do zarządzania nagłówkami i rozmieszczania tekstu

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Widok konspektu ułatwia zarządzanie strukturą dokumentu i nagłówkami bez konieczności utraty tekstu. W widoku konspektu (kliknij pozycję widok > Konspekt) Użyj narzędzi do tworzenia konspektu , aby przenieść i edytować nagłówki, zmienić poziomy nagłówków i przenieść tekst. Możesz również kontrolować ilość wyświetlanych szczegółów.

Uwaga: Tworzenie konspektu z poziomu nic zamiast rozpoczynania pracy z istniejącym dokumentem jest zupełnie procesem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konspektu od podstaw .

Gdy jesteś w widoku konspektu, możeszpracować nad dokumentem:

Co chcesz zrobić?

Jak to zrobić?

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nagłówka

Zaznacz tekst podstawowy w widoku konspektu i w obszarze Tworzeniekonspektu w obszarze Narzędzia konspektu kliknij pole poziom konspektu i wybierz odpowiedni poziom nagłówka.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Edytowanie nagłówka

Zaznacz tekst w widoku konspektu i wprowadź odpowiednie zmiany.

Zmienianie poziomu nagłówka

W obszarze Tworzeniekonspektu w obszarze Narzędzia konturówkliknij strzałki w prawo i w lewo obok pola poziom konspektu , aby podwyższyć lub obniżyć nagłówki.

Alt + Shift + Strzałka w lewo lub Alt + Shift + Strzałka w prawo

Przenoszenie tekstu w górę lub w dół

Zaznacz tekst i kliknij strzałkę w górę lub w dół w obszarze Tworzenie konspektu.

Alt + Shift + Strzałka w górę lub Alt + Shift + Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie tekstu

Zaznacz nagłówek i kliknij symbol + lub-w obszarze Tworzenie konspektu.

Alt + Shift + znak plus lub Alt + Shift + znak minus

Pokazywanie lub ukrywanie kilku nagłówków

W oknie Pokaż poziom w obszarze Tworzenie konspektuwybierz najniższy poziom nagłówka, który chcesz wyświetlić. Wszystkie poziomy niższe od tego, które zostaną ukryte.

Kombinacja klawiszy Alt + Shift +n wyświetla wszystkie nagłówki do poziomu nagłówka n

Pokazywanie pierwszego wiersza tekstu lub całego tekstu

W obszarze Tworzenie konspektuzaznacz lub wyczyść pole Pokaż tylko pierwszy wiersz .

Alt+Shift+L

Zamknięcie widoku konspektu

W obszarze Tworzeniekonspektu kliknij przycisk X na przycisku Zamknij widok konspektu .

Przełączanie do innego widoku

Kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij typ widoku, na który chcesz się przełączyć, na przykład Układ wydruku lub tryb odczytu.

Naciśnij klawisze Alt + Ctrl + P, aby wyświetlić widok do wydruku, Alt + Ctrl + N dla widoku roboczego, Alt + Ctrl + O, aby powrócić do widoku konspektu.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×