Używanie warstw w celu ustawiania właściwości wielu kształtów

Używanie warstw w celu ustawiania właściwości wielu kształtów

Warstwy w programie Visio umożliwiają zmianę właściwości wszystkich kształtów przypisanych do tej warstwy. Można ustawić następujące właściwości:

 • Widoczne — włączanie lub wyłączanie widoczności.

 • Drukowanie — dołączanie lub wykluczanie kształtów podczas drukowania diagramu.

 • Aktywne — automatyczne przypisywanie kształtów do aktywnych warstw podczas dodawania kształtów do diagramu.

 • Blokowanie — zapobieganie zmianom kształtu lub zezwalanie na nie.

 • Przyciąganie — włączanie lub wyłączanie przyciągania.

 • Przyklejanie — włączanie lub wyłączanie przyklejania.

 • Kolor — pokazywanie lub ukrywanie koloru warstwy.

Szablony zawierają domyślne warstwy, do których przypisywane są kształty podczas przeciągania ich na stronę. Domyślne warstwy można zachować lub usunąć je i utworzyć własne. Aby sprawdzić, do której warstwy przypisany został kształt:

 1. Zaznacz kształt na stronie rysunku.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja, kliknij pozycję Warstwy, a następnie kliknij pozycję Przypisz do warstwy.

Zostanie otwarte okno dialogowe Warstwa zawierające listę warstw w diagramie. Warstwy, do których należy kształt są zaznaczone. Skojarzenia z warstwami można dodawać lub usuwać, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pól wyboru w tym oknie dialogowym.

Jeśli potrzebne są warstwy niestandardowe, należy najpierw je utworzyć, a następnie przypisać do nich kształty.

Tworzenie warstwy

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja, kliknij pozycję Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy kliknij pozycję Nowa.

 3. Wpisz nazwę warstwy i kliknij przycisk OK.

W tym oknie dialogowym można także usunąć istniejącą warstwę, co powoduje usunięcie z diagramu wszystkich kształtów przypisanych do tej warstwy. Aby zachować kształty, należy najpierw użyć pozycji Przypisz do warstwy, aby usunąć wszystkie kształty z warstwy, a następnie użyć pozycji Właściwości warstwy, aby usunąć warstwę.

Blokowanie warstwy

Kształty na zablokowanej warstwie nie mogą być zaznaczane, przenoszone, ani edytowane. Do zablokowanej warstwy nie można także dodawać kształtów.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij pozycję Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Zablokuj dla tej warstwy.

Przypisywanie koloru do warstwy

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij pozycję Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. Aby dodać kolor do warstwy, kliknij pole w kolumnie Kolor, aby dodać znacznik wyboru.

 3. Wybierz nazwę warstwy, a następnie na liście Kolor warstwy kliknij nazwę koloru.

 4. Aby uczynić warstwę przezroczystą, przeciągnij suwak Przezroczystość do odpowiedniej wartości.

  Ustawienie wartości 100% powoduje, że warstwa jest niewidoczna, a wartość 0% oznacza, że warstwa jest nieprzezroczysta.

Kolor i przezroczystość przypisywane do kształtów na warstwie tymczasowo zastępują pierwotny kolor i wartość przezroczystości poszczególnych kształtów. Aby przywrócić poszczególnym kształtom ich pierwotne kolory, należy wyłączyć kolor warstwy. Kształty przypisane do wielu warstw mają kolor oryginalny, a nie kolor warstwy. Kolory warstw są widoczne zarówno na wyświetlanym, jak i na wydrukowanym rysunku.

Uaktywnianie jednej lub kilku warstw

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij pozycję Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. Przy każdej warstwie, która ma być aktywna kliknij pole w kolumnie Aktywna, aby dodać znacznik wyboru.

Warstwa zostanie uaktywniona na bieżącej stronie. Po przeciągnięciu na stronę kształtu nieprzypisanego do warstw, zostanie on przypisany do aktywnej warstwy. Uaktywnienie warstwy jest szybką metodą na przypisanie kształtów do warstwy podczas dodawania ich do strony. Nie można aktywować warstwy, która została zablokowana przed edycją.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×