Używanie trybu piaskownicy w programie Access 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Informacje w tym artykule wyjaśniono, jak używać środowiska pracy o nazwie trybu piaskownicy w Access 2010. W trybie piaskownicy program Access blokuje wszystkie wyrażenia, które nie uwzględnia bezpieczne. W tym przypadku niebezpiecznego wyrażenia użyto funkcji lub właściwości, które mogą być wykorzystywane przez złośliwych użytkowników w celu uzyskania dostępu do dysków, plików lub innych zasobów, do których nie mają autoryzacji. Na przykład funkcje, takie jak zakończyć i powłoki mogą służyć do uszkodzenia danych i plików na komputerze, więc nie są uwzględniane bezpieczne.

Uwaga: W tym temacie nie ma zastosowania do baz danych sieci web, a nie obejmuje wszystkie funkcje zabezpieczeń programu Access 2010. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania inne funkcje zabezpieczeń w Access 2010 kliknij z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Co chcesz zrobić?

Opis trybu piaskownicy i jak działa w programie Access 2010

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Opis trybu piaskownicy i sposób działania w Access 2010

Po dodaniu wyrażenia do bazy danych program Access uruchamia tego wyrażenia w środowisku operacyjnym o nazwie tryb piaskownicy. Program Access to dla baz danych, które zostały utworzone w Access 2010 lub starszych formatach plików programu Access, otwieranych w Access 2010. Access umożliwia trybu piaskownicy domyślnie i trybu zawsze wyłączy niebezpieczne wyrażenia, nawet po włączeniu zawartości w bazie danych.

Jeśli źródło bazy danych jest zaufane, a chcesz uruchomić wyrażenie powoduje wyłączenie tego trybu piaskownicy, właśnie wyrażenie może zostać uruchomiony, zmieniając klucza rejestru, aby wyłączyć tryb piaskownicy. Należy pamiętać, albo musi znajdować się w zaufanej lokalizacji bazy danych lub zawierać podpis prawidłowy zaufania, aby był można wyłączyć tryb piaskownicy. Jeśli chcesz zmienić ustawienie trybu piaskownicy, wykonaj następujące czynności.

Na poniższym rysunku pokazano proces decyzyjny wykonywany w programie Access w przypadku napotkania niebezpiecznego wyrażenia.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z rejestrem lub nie chce samodzielnie zmieniać kluczy rejestru, należy poprosić o pomoc osobę potrafiącą to zrobić. Aby zmienić wartości w rejestrze, należy mieć uprawnienia administratora na komputerze.

Początek strony

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Tryb piaskownicy w Access 2010 można wyłączyć przez zmianę wartości klucza rejestru.

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Access uruchomione na komputerze, dla którego chcesz wyłączyć tryb piaskownicy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 7 lub Windows Vista   

   1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

   3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. W prawym okienku Edytora rejestru, w polu Nazwa kliknij dwukrotnie SandboxMode.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

   5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Zamknij Edytor rejestru.

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003   

   1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

   3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. W prawym okienku Edytora rejestru, w polu Nazwa kliknij dwukrotnie SandboxMode.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

   5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli zawartość bazy danych nie zostanie wcześniej włączona, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia niezależnie od zmian tego ustawienia rejestru.

Istnieje możliwość ustawienia jednej z następujących wartości rejestru, gdzie 0 (zero) oznacza najmniej ograniczeń, a 3 najwięcej ograniczeń.

Ustawienie

Opis

0

Tryb piaskownicy jest zawsze wyłączony.

1

Tryb piaskownicy jest używany w programie Access, ale nie dla programów innych niż program Access.

2

Tryb piaskownicy jest używany dla programów innych niż program Access, lecz nie dla programu Access.

3

Tryb piaskownicy jest zawsze używany. To jest wartość domyślna, ustawiana podczas instalacji programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×