Używanie trybu piaskownicy w programie Access 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Informacje zawarte w tym artykule wyjaśniają, jak używać środowiska operacyjnego o nazwie tryb piaskownicy w Access 2010. W trybie piaskownicy program Access blokuje wszystkie wyrażenia, których nie uważa za bezpieczne. W tym przypadku niebezpieczne wyrażenie używa funkcji lub właściwości, które mogą być wykorzystywane przez złośliwych użytkowników w celu uzyskania dostępu do dysków, plików lub innych zasobów, dla których nie mają autoryzacji. Na przykład funkcje, takie jak Kill i powłoka , mogą być używane do uszkodzenia danych i plików na komputerze, więc nie są uważane za bezpieczne.

Uwaga:  Ten temat nie dotyczy baz danych sieci Web i nie obejmuje wszystkich funkcji zabezpieczeń programu Access 2010. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z innych funkcji zabezpieczeń w programie Access 2010, kliknij łącza w sekcji Zobacz też w tym artykule.

Co chcesz zrobić?

Opis trybu piaskownicy i jego zachowania w programie Access 2010

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Opis trybu piaskownicy i jego zachowania w programie Access 2010

Po dodaniu wyrażenia do bazy danych program Access uruchamia to wyrażenie w środowisku operacyjnym o nazwie tryb piaskownicy. Program Access działa tak, jak w przypadku baz danych utworzonych w Access 2010 lub wcześniejszych formatach plików programu Access, które są otwierane w Access 2010. Domyślnie program Access włącza tryb piaskownicy, a tryb zawsze wyłącza niebezpieczne wyrażenia nawet po włączeniu zawartości w bazie danych.

Jeśli ufasz źródłu bazy danych i chcesz uruchomić wyrażenie, które jest wyłączone w trybie piaskownicy, możesz uruchomić to wyrażenie, zmieniając klucz rejestru, aby wyłączyć tryb piaskownicy. Pamiętaj, że baza danych musi znajdować się w zaufanej lokalizacji lub być opatrzona prawidłowym podpisem zaufania, aby umożliwić wyłączenie trybu piaskownicy. Jeśli chcesz zmienić ustawienie trybu piaskownicy, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej.

Na poniższym rysunku pokazano proces decyzyjny występujący po napotkaniu niebezpiecznego wyrażenia w programie Access.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Jeśli nie znasz rejestru lub nie masz doświadczenia ze zmianą kluczy rejestru, poproś o pomoc kogoś, kto zna i wygoduje się zmienić rejestr. Aby można było zmienić wartości rejestru, trzeba mieć uprawnienia administratora na komputerze.

Początek strony

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

W programie Access 2010 można wyłączyć tryb piaskownicy, zmieniając wartość klucza rejestru.

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Access uruchomione na komputerze, dla którego chcesz wyłączyć tryb piaskownicy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 7 lub Windows Vista    

   1. Kliknij przycisk Start Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję akcesoria, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

   2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

   3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. W prawym okienku Edytora rejestru w obszarze Nazwakliknij dwukrotnie pozycję piaskownicamode.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

   5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Zamknij Edytor rejestru.

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003    

   1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

   3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. W prawym okienku Edytora rejestru w obszarze Nazwakliknij dwukrotnie pozycję piaskownicamode.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

   5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne: Pamiętaj, że jeśli nie włączysz najpierw zawartości w bazie danych, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia bez względu na to, czy zmienisz to ustawienie rejestru.

Wartość rejestru można ustawić na następujące wartości, a w przypadku wartości 0 (zero) jest to najmniej korzystne i równe 3.

Ustawienie

Opis

0,4

Tryb piaskownicy jest przez cały czas wyłączony.

jedno

Tryb piaskownicy jest wykorzystywany w programie Access, ale nie w programach nieKorzystających z programu Access.

2

Tryb piaskownicy jest wykorzystywany w programach niekorzystających z programu Access, ale nie w programie Access.

3

Tryb piaskownicy jest wykorzystywany przez cały czas. Jest to wartość domyślna ustawiana podczas instalowania programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×