Używanie trybu piaskownicy w programie Access 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera wyjaśnienia dotyczące używania środowiska operacyjnego o nazwie tryb piaskownicy w programie Microsoft Office Access 2007. W trybie piaskownicy program Access blokuje wszystkie wyrażenia, które nie są uznawane za bezpieczne. W tym przypadku wyrażenie niebezpieczne to wyrażenie używające funkcji lub właściwości, które mogłyby zostać wykorzystane przez złośliwych użytkowników w celu uzyskania dostępu do dysków, plików lub innych zasobów, do których nie mają autoryzacji. Funkcje takie jak Kill i Shell mogłyby na przykład zostać użyte do uszkodzenia danych i plików na komputerze, dlatego nie są uznawane za bezpieczne.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o używaniu innych funkcji zabezpieczeń w programie Office Access 2007, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Co chcesz zrobić?

Opis trybu piaskownicy i jak działa w programie Access 2007

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Opis trybu piaskownicy i jego zachowania w programie Access 2007

Po dodaniu wyrażenia do bazy danych program Access uruchamia to wyrażenie w środowisku operacyjnym określanym jako tryb piaskownicy. Dzieje się tak w przypadku baz danych utworzonych w programie Office Access 2007 lub we wcześniejszych formatach programu Access, które użytkownik otwiera w programie Office Access 2007. Program Access domyślnie włącza tryb piaskownicy. W tym trybie niebezpieczne wyrażenia są zawsze wyłączone, nawet po włączeniu zawartości bazy danych.

Jeśli źródło bazy danych jest zaufane i użytkownik chce uruchomić wyrażenie wyłączone przez tryb piaskownicy, można uruchomić to wyrażenie, zmieniając klucz rejestru w celu wyłączenia trybu piaskownicy. Należy pamiętać, że aby było możliwe wyłączenie trybu piaskownicy, baza danych musi się znajdować w zaufanej lokalizacji lub mieć prawidłowy podpis zaufania. Aby zmienić ustawienie trybu piaskownicy, należy wykonać kroki omówione poniżej.

Na poniższym rysunku pokazano proces decyzyjny wykonywany w programie Access w przypadku napotkania niebezpiecznego wyrażenia.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Uwaga niepoprawne edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego, trzeba zainstalować go ponownie. Firma Microsoft nie gwarantuje, że problemy powstałe w wyniku Niepoprawna edycja rejestru będzie możliwe. Przed edytowaniem rejestru, Utwórz kopię zapasową wszystkich cennych danych. Aby uzyskać najnowsze informacje o używaniu i ochrona rejestru na komputerze zobacz Pomoc systemu Microsoft Windows.

Jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z rejestrem lub nie chce samodzielnie zmieniać kluczy rejestru, należy poprosić o pomoc osobę potrafiącą to zrobić. Aby zmienić wartości w rejestrze, należy mieć uprawnienia administratora na komputerze.

Początek strony

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Tryb piaskownicy w programie Office Access 2007 można wyłączyć, zmieniając wartość klucza rejestru.

Uwaga niepoprawne edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego, trzeba zainstalować go ponownie. Firma Microsoft nie gwarantuje, że problemy powstałe w wyniku Niepoprawna edycja rejestru będzie możliwe. Przed edytowaniem rejestru, Utwórz kopię zapasową wszystkich cennych danych. Aby uzyskać najnowsze informacje o używaniu i ochrona rejestru na komputerze zobacz Pomoc systemu Microsoft Windows.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Access uruchomione na komputerze, dla którego chcesz wyłączyć tryb piaskownicy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows Vista   

   1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

   3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

    \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. W prawym okienku edytora rejestru w kolumnie Nazwa kliknij dwukrotnie wpis SandboxMode.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

   5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Zamknij Edytor rejestru.

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003   

   1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

   3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

    \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. W prawym okienku edytora rejestru w kolumnie Nazwa kliknij dwukrotnie wpis SandboxMode.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

   5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli zawartość bazy danych nie zostanie wcześniej włączona, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia niezależnie od zmian tego ustawienia rejestru.

Istnieje możliwość ustawienia jednej z następujących wartości rejestru, gdzie 0 (zero) oznacza najmniej ograniczeń, a 3 najwięcej ograniczeń.

Ustawienie

Opis

0

Tryb piaskownicy jest zawsze wyłączony.

2,54

Tryb piaskownicy jest używany w programie Access, ale nie dla programów innych niż program Access.

2

Tryb piaskownicy jest używany dla programów innych niż program Access, lecz nie dla programu Access.

3

Tryb piaskownicy jest zawsze używany. To jest wartość domyślna, ustawiana podczas instalacji programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×