Używanie tabeli lub kwerendy jako źródła danych korespondencji seryjnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korespondencję seryjną można utworzyć, używając Kreatora korespondencji seryjnej Microsoft Word. Ten kreator jest również dostępny w programie Microsoft Office Access 2007 i umożliwia skonfigurowanie procesu korespondencji seryjnej używającego bazy danych programu Access jako źródła danych dla listów seryjnych, wiadomości e-mail, etykiet wysyłkowych, kopert lub katalogów.

W tym temacie opisano sposób uruchamiania Kreatora korespondencji seryjnej z poziomu programu Access oraz tworzenia bezpośredniego połączenia między tabelą lub kwerendą a dokumentem programu Microsoft Office Word 2007. Ten temat dotyczy również pisania listów. Instrukcje krok po kroku na temat konfigurowania korespondencji seryjnej można znaleźć w Pomocy programu Office Word 2007.

Używanie tabeli lub kwerendy jako źródła danych

 1. Otwórz źródło bazy danych, a następnie w okienku nawigacji wybierz tabelę lub kwerendę, która ma zostać użyta jako źródło danych korespondencji seryjnej.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij pozycję więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij korespondencji seryjnej za pomocą programu Microsoft Office Word Obraz przycisku .

  Zostanie uruchomiony Kreator korespondencji seryjnej Microsoft Word.

 3. Określ, czy chcesz utworzyć łącze w istniejącym czy w nowym dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli wybierzesz połączenie z istniejącym dokumentem, w oknie dialogowym Wybieranie dokumentu Microsoft Word zlokalizuj i zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie uruchomiony program Word. Zależnie od wybranych opcji program Word otworzy wybrany albo nowy dokument.

 5. W okienku Korespondencja seryjna w obszarze Wybierz typ dokumentu kliknij opcję Listy, a następnie kliknij łącze Następny: Dokument początkowy, aby przejść do kroku 2.

 6. W kroku 2 kliknij łącze Następny: Wybierz adresatów.

  W kroku 3 utwórz łącze między źródłem danych w programie Access a dokumentem programu Word. Ponieważ kreator został uruchomiony z poziomu programu Access, łącze jest tworzone automatycznie. W obszarze Wybierz adresatów pole wyboru Użyj istniejącej listy jest zaznaczone, a nazwa źródła danych jest wyświetlana w obszarze Użyj istniejącej listy.

  Źródło danych korespondencji seryjnej

 7. Kliknij łącze Edytuj listę adresatów, jeśli chcesz dostosować zawartość tabeli lub kwerendy.

  Edytuj listę adresatów

  W tym momencie dane mogą zostać przefiltrowane, posortowane i sprawdzone. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

 8. Kliknij łącze Następny: Napisz list, aby kontynuować. Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami w okienku Korespondencja seryjna, a następnie w kroku 5 kliknij łącze Następny: Ukończ scalanie.

Inne sposoby używania tabel i kwerend jako źródła danych

Tabelę lub kwerendę można określić jako źródło danych również na inne sposoby. Można na przykład wyeksportować tabelę lub kwerendę z programu Access do bazy danych ODBC, do pliku programu Microsoft Office Excel 2007, do pliku tekstowego lub pliku o dowolnym innym formacie zgodnym z programem Word, a następnie utworzyć łącze z otrzymanym plikiem za pomocą Kreatora korespondencji seryjnej programu Word.

 1. Jeśli tabela lub kwerenda nie została jeszcze wyeksportowana, zrób to teraz. W programie Access w okienku nawigacji wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć, i na karcie Dane zewnętrzne, w grupie Eksportowanie kliknij format eksportu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli okienko Korespondencja seryjna nie jest wyświetlane w programie Word, na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij strzałkę obok przycisku Rozpocznij korespondencję seryjną, a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku. Pojawi się okienko Korespondencja seryjna.

 3. Po przejściu do kroku 3 w okienku Korespondencja seryjna w obszarze Użyj istniejącej listy kliknij łącze Przeglądaj lub Edytuj listę adresatów.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych określ plik danych utworzony w programie Access, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kolejnych oknach dialogowych. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej przejrzyj i dostosuj zawartość pliku. W tym momencie można przefiltrować, posortować i sprawdzić zawartość.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij łącze Następny: Napisz list w okienku Korespondencja seryjna. Więcej informacji na temat dostosowywania korespondencji seryjnej można znaleźć w Pomocy programu Word.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×